Onze Taak 63

37
AFDELING TIELT – 8B824 stichtingsdatum 28 november 1927 België-Belgique P.B. – P.P. 8700 Tielt Centrum BC 32025 P911539 ONZE TAAK P911539 Verschijnt driemaandelijks Verantw. uitgever: G. Wittevrongel Nr. 63 – feb-maart-april 2016 Afzendadres: Pontweg 27 - 8700 Tielt

Transcript of Onze Taak 63

Page 1: Onze Taak 63

AFDELING  TIELT  –  8B824  stichtingsdatum  28  november  1927  

België-Belgique P.B. – P.P.

8700 Tielt Centrum BC 32025

P911539

ONZE TAAK

P911539Verschijnt driemaandelijks Verantw. uitgever: G. Wittevrongel Nr. 63 – feb-maart-april 2016 Afzendadres: Pontweg 27 - 8700 Tielt

Page 2: Onze Taak 63
Page 3: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

3

INHOUD

Nieuwjaarstoespraak ............................... C. Dehullu .......................................... ..... 4 Educatieve oefenvoormiddag .................. M. Deruyck .................................. .......... 13 Koffienamiddag Zorgbib ............................ B. Bogaert ......... .................................... 21 Geschiedenis - Voorzitters (deel 3)........... W. Oosterlinck ...................................... 23 Oorlogsbeeldjes ........................................ E. Wielfaert ..................... ...................... 27 Veertiendaagse 2016 ................................ G. Wittevrongel . ........................ ............ 28 Rode Kruis-feest ....................................... G. Wittevrongel .................................. ... 29 Oproep bloedgevers ……….......….….…... secretaris .............................................. 30 Familieberichten ………………..…….…… secretaris .............................................. 32 Foto uit de oude doos ……….……...…..… AV C&W ................................................ 33

Verleenden hun medewerking aan dit nummer: Marie-Rose Allaert, Bea Bogaert, Catharina Dehullu, Matthijs Deruyck, William Oosterlinck, Eveline Wielfaert en Gabriël Wittevrongel

Page 4: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

4

NIEUWJAARSTOESPRAAK VAN DE VOORZITSTER Op 23.01.2016 waren naast een goeie 50 RK-vrijwilligers, al dan niet met partner en/of kinderen, ook acht genodigden aanwezig om te klinken op het nieuwe RK-jaar. Nadat onze voorzitster de genodigden en vrijwilligers welkom heette, volgde haar terugblik op 2015:   Het is op onze nieuwjaarsreceptie gebruikelijk geworden om eerst even achterom te kijken naar wat zich het voorbije jaar op het wereldtoneel, buiten de grenzen dus van Vlaanderen en van Europa, heeft afgespeeld.

Dat wordt dit jaar een beetje lastig. Want ‘buiten de grenzen’ is een zeer relatief begrip geworden. Het Oosten is naar het Westen gekomen, het Zuiden naar het Noorden en Europa is almaar meer verwikkeld in de gor-diaanse knoop die ‘het Nabije Oosten’ heet. Wat zich in Syrië en Irak afspeelt is geen afstandelijke bedoening meer. Vier jaar hebben we de ogen kunnen sluiten, maar nu staan de slachtoffers van de Syrische burgeroorlog in onze dorpen en steden. En de terreur die in Irak en Syrië elke dag tientallen slacht-offers maakt, maar waarover weinig wordt bericht, heeft zich dit jaar ook via Tunesië over Parijs, naar Moskou en opnieuw over Parijs naar Brussel ver-plaatst.

Het buitenland bestaat niet meer. Het buitenland, dat zijn de vluchtelingen die aanspoelen op zinkende boten op de kusten van Griekenland en doorsteken naar onder andere België.

Page 5: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

5

Het buitenland, dat is: onze asielcentra maar ook de terreuraanslagen en de oorlog tegen IS en het speelt zich af in Wingene en Sijsele, op de redactie van Charlie Hebdo en in de Bataclan te Parijs, in Verviers, in Molenbeek en Schaarbeek, in het hart dus van ons binnenland. De vervaging van binnen- en buitenland, van binnen- en buitengrenzen, heeft heel wat zekerheden onderuitgehaald. We herdachten uitbundig het feit dat de eerste wereldoorlog 100 jaar achter ons lag en we geloofden dat de Europese Unie de uitdagende slogan ‘nooit meer oorlog’ zoals die in de IJzer-toren staat gegrift, had waar gemaakt. Nu bouwen de lidstaten van Europa wanhopig weer muren van prikkeldraad en de solidariteit, het bindweefsel van onze Europese cultuur, kalft ziender-ogen af. Het vluchtelingenprobleem lijkt voor Europa de crisis te veel en velen vragen zich luidop af of het naoorlogse vredesproject zal stand houden. Het Europese motto is niet langer ‘eenheid in verscheidenheid’, maar ‘ieder voor zich’. En dat is bijzonder jammer.

Maar er zijn ook positieve signalen. Gelukkig maar. Er zijn bijvoorbeeld heel veel mensen die zich vaak vrijwillig positief en constructief inzetten voor de slachtoffers van oorlogsgeweld. Wat mij betreft kijken we naar de inbreng van het Rode Kruis. Het Rode Kruis in de vorm van de Syrische Arabische Rode Halve Maan (SARC), een zusterorganisatie van Rode Kruis-Vlaanderen, is op dit moment de enige internationale organisatie die hulpverleners inzet in Syrië. Het gaat om grofweg 10.000 Syrische vrijwilligers die midden het oorlogsgeweld eerste hulp verlenen en hulpgoederen verdelen.

Page 6: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

6

Gezien de precaire toestand kunnen de vrijwilligers niet overal actief zijn. Soms is het lang wachten vooraleer ze een gebied binnen mogen. Begin december bijvoorbeeld mochten vrachtwagens van de Rode Halve Maan het gebied rond Homs bevoorraden, na een belegering van meer dan een jaar. Van de 350.000 inwoners schieten er nog 75.000 over. Met de hulp van het Internationale Rode Kruis konden de vrijwilligers voeding, dekens, en kledij leveren, wonden verzorgen, enz. Zelfde verhaal voor Madaya, in het zuiden van Syrië, waar mensen al sinds oktober vorig jaar zonder voedsel zitten, omdat het regime van Assad de stad omsingeld hield en geen voedseltransporten doorliet. Mensen stierven er van honger en ontbering. Op 11 januari werd tenslotte een konvooi van de Rode Halve Maan doorgelaten.

De Rode Kruis-vrijwilligers worden niet toegelaten in de door IS bezette ge-bieden. Tot nog toe hebben ze enkel water kunnen leveren aan de grens. Het Internationale Rode Kruis heeft daarom in december contact opgenomen met de harde kern van IS om meer omvattende humanitaire hulp te kunnen bie-den in de delen Irak en Syrië die onder de controle van IS vallen.

In Vlaanderen heeft het Rode Kruis asielcentra in Alsemberg, Brugge, Heusden-Zolder, Holsbeek, Houthalen-Helchteren, Lanaken, Leopoldsburg, Menen, Overpelt, Sint-Niklaas, Vilvoorde en Wingene, maar ook Sijsele en recentelijk Mezen en Zedelgem, waar drie noodopvangcentra werden uitge-bouwd. In normale omstandigheden bedraagt de capaciteit van de Rode Kruis-centra 4500 opvangplaatsen, maar in de loop van 2015 werd die opge-dreven tot ongeveer 7000.

Page 7: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

7

Enkele van onze vrijwilligers zijn ingegaan op de oproep van Rode Kruis-Vlaanderen om tijdens de eerste dagen van de opvang van vluchtelingen in Sijsele een helpende hand te bieden. Het was voor hen een beklijvende ervaring: mensen met allerlei spierletsels van het wekenlange stappen van Griekenland over de Balkan naar Brussel, veel zieke mensen, veel kinderen met koorts, veel verwondingen, enz. Ook voor Zedelgem en Mezen wordt beroep gedaan op vrijwilligers om bijvoorbeeld Nederlandse les te geven aan volwassenen en kinderen, om kinderactiviteiten te organiseren, sportactiviteiten (voetbal, basket, volleybal, biljart, jogging, cricket), specifieke vrouwenactiviteiten (breien, haken, naaien, tekenen …), lessen EHBO, gezelschapspelen enz. Wie zich aangesproken voelt, kan zich aanmelden.

En zo zijn we terug bij onze eigen afdeling.

We overlopen even de activiteiten van het voorbije jaar. Traditiegetrouw begin ik met de Dienst 112. De resultaten voor 2015: door de eerste wagen werden 966 ritten uitgevoerd tijdens de dag en 779 ritten tijdens de nacht, een totaal van 1745 ritten. Daarvan werden 1399 mensen naar het Sint-Andriesziekenhuis gebracht. 43 personen overleden ter plaatse. De overige slachtoffers werden naar de ziekenhuizen uit omringende gemeenten vervoerd. De tweede wagen of stand-by-wagen voerde 40 ritten uit. Hieronder een vergelijkend overzicht

jaar dag nacht totaal 2015 966 779 1745 2014 633 893 1526 2013 748 872 1620 2012 761 826 1587 2011 1508 2010 1451

Resultaten Hulpdienst: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Aantal vrijwilligers 26 Aantal Prev diensten 116 89 87 73 74 69 69 Totaal aantal uren 1570 1558 1463 1163 1013 1092 1109 Afgevoerd 7 4 11 2 8 18 23 Verzorgingen 390 352 396 273 221 165 147

Page 8: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

8

Bloed geven: voor Tielt en Aarsele waren er 1443 bloeddonaties, waarvan 66 nieuwe donoren. Overzicht van de voorbije jaren:

jaar opkomst nieuwe donoren 2015 1443 66 2014 1647 135 2013 1550 56 2012 1773 61 2011 1795 46 2010 1666 85

Sociale Hulpverlening: in 2015 waren er 15 actieve leden binnen de Sociale Hulpverlening. We gaven vorig jaar reeds een overzicht van de activiteiten, die jaarlijks min of meer dezelfde blijven: In 2015 kon de SH beroep doen op 15 (waarvan 2 nieuwe) heel actieve leden. Dertien mensen zijn actief in WZC Sint-Andries waar ze helpen bij de dage-lijkse bezigheden en de begeleiding van de bewoners bij diverse activiteiten, zoals: 2 × per maand petanque-namiddag organiseren, wekelijks met bewo-ners naar de markt, begeleiding bij wandelingen en uitstappen (o.a. naar de Poelberg, Tieltse Feesten, naar zee, ...), meehelpen bij allerhande activitei-ten, bewoners bezoeken om een praatje te slaan en enkele vrijwilligers houden zich ook bezig met het pastorale gedeelte (helpen bij misvieringen en gebedswakes). Twee mensen werken rond het project ‘Aangepaste Vakanties’ en gaan meer-dere keren per jaar (tekens gedurende een week) mee voor het begeleiden van zieken en gehandicapten. Die hotel- en bootvakanties worden door het Rode Kruis georganiseerd. Geïnteresseerden uit de regio kunnen via de dienst Sociale Hulpverlening alle info verkrijgen. In 2015 namen 3 mensen (waarvan 2 bewoners van Mivalti) uit Tielt deel aan die vakanties. Vier kinderen uit onze regio konden mee op vakantiekampen (bestemd voor kinderen die om financiële of familiale redenen anders niet op kamp kunnen). Op Witte Donderdag werden weer paaseieren uitgedeeld in Mivalti, een activiteit die bij de bewoners letterlijk en figuurlijk in de smaak valt.

Page 9: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

9

De Zorgbib: 30-tal vrijwilligers Sint-Andries

ziekenhuis WZC

Sint-Andries Residentie

Ampe 2014 2015 2014 2015 2014 2015

leners 382 153 194 163 84 33 gesprekken met patiënten of bewoners

318 387 215 186 103 83

uren vrijwilligerswerk 289 255 30 29 67 1 Vgr De slogan van Zorgbib luidt: ‘Meer dan een boek’ en dat zorgt er voor dat de vrijwilligers steeds vaker een praatje slaan met patiënten die daar behoefte aan hebben. Dit sociale contact is een belangrijk onderdeel van de werking, dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers. De Dienst Vorming o.l.v. Stefan Lambert is dit jaar bijzonder actief geweest. De cursus Eerste Hulp/Helper startte op 23.03.2015 en eindigde op 29.05.2015. Er werd 8 × 3 uren les gegeven, aangevuld met 2 extra oefen-avonden. Bij de start waren er 35 deelnemers. 20 deden mee aan het examen. 17 waren geslaagd en 3 deden een herkansing. Van de cursisten zijn er intussen 3 actief in de Hulpdienst. Vele cursisten waren vooral geïnteresseerd in reanimatie/AED. De nieuwe cursus voor werkjaar 2016 start op vrijdag 11 maart - zie info op www.rktielt.be of via [email protected] De dienst Vorming zorgt ook voor de ondersteuning van de vrijwilligers van onze Hulpdienst ter voorbereiding op hun testen voor de cursussen Interventie en Verzorging. De vrijwilligers van de Dienst 112 worden begeleid bij hun voorbereiding op de 5-jaarlijkse Wobra-proef. De dienst Vorming zorgt ook voor de organisatie en opvolging van de maan-delijkse bijscholingen van de vrijwilligers van de Hulpdienst en de Dienst 112 (zelfverdediging, hef- en tiltechnieken, cardiologische problemen, ...). Er is ook een Werkgroep Opleidingen gestart, gecoördineerd door Nele Verhenne.

Page 10: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

10

In het najaar organiseerde de dienst Vorming een uitstap naar de tentoon-stelling ‘Body Worlds’ in het Oud Sint-Jan in Brugge, waaraan 30 vrijwilligers hebben deelgenomen. Onze dienst Vorming zorgde ook voor externe vormingsmomenten met focus op reanimatie en AED-opleiding. Toekenning label ‘Hartveilige Organisatie’ voor OCMW-Tielt. Vernieuwing samenwerkingsovereenkomst ‘Hartveilige Gemeente’ tussen Stad Tielt en het Rode Kruis. De projecten ‘Hartveilig’ voor de gemeenten Dentergem, Ruiselede en Pittem werden afgerond en die ge-meenten hebben het label ‘Hartveilige Gemeente’ ontvangen. Alles bij elkaar werden het afgelopen jaar meer dan 250 personen opgeleid. 2015 stond wat Vorming betreft dus sterk in het teken van samenwerking tussen het Rode Kruis, Stad Tielt en de omliggende gemeenten. En om af te sluiten, willen we nog even het project ‘Centre Espoire de vie’ in Conakry te Guinee in herinnering brengen. Het weeshuis dat we vanuit onze afdeling steunen, vooral dan financieel. Onze tussenpersoon, Nele Hermie, is hier aanwezig en we kunnen haar met plezier meedelen dat we opnieuw een bescheiden cheque hebben die we haar kunnen meegeven: de opbrengst van de drankenverkoop van de voorbije EH-cursus wordt integraal geschonken aan dit project. Als slot van dit overzicht wil ik in naam van de Tieltse gemeenschap alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet van het voorbije jaar. 2015 was in vele opzichten een annus horribiles. Het vergt enige soepelheid van geest om zich te verplaatsen naar de maand januari van vorig jaar, januari 2015 dus. We hadden toen nog nooit van Varoufakis gehoord en nauwelijks van Alexis Tsipras. Charlie Hebdo was voor de meesten onder ons een vage herinnering aan spotprenten die ooit de Islamwereld in beroering hadden gebracht. We wisten niet wat Daech betekende en zonder spieken konden we Palmyra niet op de kaart aanwijzen. We konden niet vermoeden dat 35.000 vluchtelingen naar België zouden afzakken en meer dan 1 miljoen naar Duitsland. Omdat de tijd en de gebeurtenissen geen rekening houden met door de mensen ingevoerde tijdsmarkeringen, zijn de vluchtelingenstroom en de terreuraanslagen niet gestopt met de jaarwende. Zoveel is intussen duidelijk: 2016 belooft alweer een lastig jaar te worden. Maar ik wens jullie alvast een goed jaar toe, in een warme huiskring, met hechte vriendschappen, en veel solidariteit met wie het nodig heeft.

Page 11: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

11

Na de toespraak van onze voorzitster ontvingen volgende RK-vrijwilligers een ereteken: Voor 10 jaar actieve dienst ontvingen Bea Bogaert (ZB) en Paula Devooght (ZB) een zilveren medaille. Annelies Verbeure (ex-JRK, nu Vorming en HD) was afwezig. 15 jaar actieve dienst bezorgden Tom Vermeersch (ex-JRK, nu Bloedgeven) en Eveline Wielfaert (Verantwoordelijke Sociale Hulpverlening en Zorgbib) een 1ste zilveren baret op zilveren medaille. Eddy Goudsmet (HD/Dienst 112) en Wivina Lannoo (ZB) waren verontschul-digd maar ontvingen net als Christine Manhaeve een 2de zilveren baret op zilveren medaille voor 20 jaar actieve dienst. 30 jaar actieve dienst was goed voor een 1ste zilveren baret op gouden medaille voor Filip Ledoux en Ivan Voet. Rosane De Clercq mocht een 2de gouden baret op gouden medaille ont-vangen voor 45 jaar actieve dienst. Tot slot werden William Oosterlinck en Lia Vanneste met een platinamedaille beloond voor respectievelijk 60 en 65 jaar actieve dienst. Daarna werden alle gehuldigde RK-vrijwilligers, samen met de comitéleden en genodigden, door Filip en Ruben vastgelegd op de gevoelige plaat (of spreken we in het digitaal tijdperk beter van ‘de geheugenkaart’).

foto RW

zittend LðR: Rosane De Clercq, Filip Ledoux, Christine Manhaeve, Lia Vanneste, William Oosterlinck, Ivan Voet, Paula Devooght en Bea Bogaert

staand LðR: Erwin Vande Capelle, Ernest Waûters, Gabriël Wittevrongel, Marie-Rose Allaert, Peter Puype, Eveline Wielfaert, Tom Vermeersch, Stefan Lambert, Els De Rammelaere, Catharina Dehullu, Hilde Van den Wyngaert, Peter Lauwyck en Dr Guido Mehuys

Page 12: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

12

Lia ontving haar ‘Platina 65’-medaille uit handen van onze erevoorzitter Ernest Waûters

Provinciemanager Erwin Vande Capelle overhandigde de ‘Platina 60’-medaille aan William

foto’s GaWi

een goed gevulde Ensorzaal, vol blije gezichten

Daarna kon iedereen genieten van de verrassingsbroodjes en drankjes en voor wie er nog wat zoets bij kon, waren er nog (goed in de smaak vallende) mini-koffiekoeken.

Tussendoor kwamen de reporter en fotograaf van De Weekbode langs en kon iedereen die al voor Filip en Ruben poseerde nog eens op de foto.

Marie-Rose Allaert secretaris

Page 13: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

13

EDUCATIEVE OEFENVOORMIDDAG HD - 20.09.2015

‘Hulpdiensten rukken uit voor ontploffing school Tielt’ Of het nu wel of geen rampoefening was, een complete ramp is het zeker niet geworden! De oefenvoormiddag die georganiseerd werd door Rode Kruis-Tielt mocht op heel wat deelnemers rekenen en net zoals vorig jaar was het concept een situatie waarin meerdere slachtoffers benaderd werden door verschillende teams.

Team 1 dat nog maar net de hulppost had rechtgezet kon zich al snel verwachten aan binnenkomende slachtoffers van de overige drie teams. Alle slachtoffers hadden namelijk een ontploffing meegemaakt in de plaatselijke school, sommigen waren er ernstig aan toe, anderen brachten het er met een paar schrammen van af.

Page 14: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

14

Nu werden de teams niet zomaar in de school losgelaten, maar werden ze deskundig door enkele vrijwilligers begeleid naar de locatie van de slacht-offers waarna de benadering kon starten. Team 2 werd geconfronteerd met een man die zware brandwonden had opgelopen terwijl Team 3 zich ont-fermde over een opa met zijn twee kleinkinderen die ook niet hadden kunnen wegkomen voor de ontploffing. Zij kwamen er met een paar schrammen, doofheid en een verzwikte enkel vanaf, althans nadat de hulpverleners na wat wikken en wegen de slachtoffers, via de trappenhal en een tweetal ver-diepingen lager, terug op de begane grond hadden weten te krijgen. Hierbij moesten ze ook nog langs een ander slachtoffer zien te komen dat zich op de trap bevond toen de explosie plaats vond, de persoon in kwestie viel hierbij van de trap met alle gevolgen vandien. Team 4 ontfermde zich over haar waardoor ook voor dit slachtoffer de letsels beperkt bleven.

Naast de slachtoffers in de school, bevonden zich op het moment van de ontploffing ook een aantal kinderen en een begeleider op de speelplaats. De kinderen konden na verzorging door de mensen in de hulppost veilig naar huis terugkeren, maar voor de begeleider liep het anders af. Een team van 6 Rode Kruis-vrijwilligers ontfermde zich over de man die bij aankomst al het bewustzijn begon te verliezen naar aanleiding van ernstige inwendige bloedingen. De man was door de drukgolf van de ontploffing tegen de wip gekwakt. Hij werd zo snel mogelijk naar de hulppost gebrancardeerd waar gespecialiseerde hulp het van de hulpverleners over nam. De man is onder-tussen buiten levensgevaar.

De oefenvoormiddag was een unieke gelegenheid om naast veel theoretische bijscholingen ook eens de confrontatie aan te gaan met de eigen medische kennis, en vooral de uitvoering ervan. Het werd snel duidelijk dat verbanden en halskragen aanleggen, brancardages en het spalken van ledematen niet altijd even eenvoudig is in een situatie die verschilt van een oefening in een doorsnee leslokaal. Toch brachten de hulpverleners de oefening tot een goed einde, waarna ze konden genieten van een barbecue-maaltijd om U tegen te zeggen. Zeker voor herhaling vatbaar! Matthijs Deruyck Vrijwillger Afd Zwevezele Marie-Rose zorgde voor de foto’s van deze educatieve oefenvoormiddag: zie pagina 15 t/m 20.

Page 15: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

15

foto M-Rose

Op de bovenstaande foto zien we de vrijwilligers HD en/of Dienst 112 van de afdelingen Tielt, Ardooie, Meulebeke, Oostrozebeke en Zwevezele, de simu-lanten, de gelegenheidsslachtoffers en lesgevers die een leerrijke voormiddag meemaakten! Nog enkele sfeerbeelden:

Stefan geeft de laatste instructies aan een aandachtige groep hulpverleners

Page 16: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

16

Page 17: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

17

Page 18: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

18

Page 19: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

19

Page 20: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

20

de laatste verzorging in de hulppost

foto’s M-Rose

de hulptassen mogen terug gebracht worden naar de materiaalwagen

Page 21: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

21

KOFFIENAMIDDAG VOOR ZORGBIB - 02.02.2016 Op 2 februari, rond 14 uur waaien de eerste vrijwilligers van de Zorgbib de ‘Ensorzaal’ van het WZC Sint-Andries binnen. De koffietafels staan mooi gedekt en nodigen uit voor de koffie. Maar nee, wanneer iedereen de zoenen of de handdrukken heeft uitgedeeld, zet Marie-Rose de stoelen klaar voor de passende foto. Ondertussen kunnen we die reeds op onze pc bewonderen. Ik vind dat we er allemaal stralend op staan. Dank je wel Eveline. Zelfs de directeur van het Sint-Andriesziekenhuis, de heer Peter Lauwyck, en Bieke De Neve, verpleegkundig directeur willen bij de groep op de foto. Fijn hé!

zittend vlnr: Paula Devooght, Bea Bogaert, Eveline Wielfaert, Christiana Braekevelt, Christine

Manhaeve, Eliane Martens, Greta Dupont en Ludwine Tack staand vlnr: Hilde Schaubroeck, Marleen Vantornout, Peter Lauwyck, Annie Volckaert, Christel

Vanpoucke, Rita Clinckemaillie, Annemie Goossens, Agnes Devolder, Veerle Dooms, Zr Denise, Bieke De Neve, Miet Santermans, Wivina Lannoo, Caroline De Rock, Hilde De Brabandere, Marijke Verbeke, Erik Vanneste, Marleen Decavele en Hilde De Meulenaere

Directeur Lauwyck houdt er zelfs aan iedereen persoonlijk te danken voor de inzet. Het doet toch deugd. Noch directeur Lauwyck noch Bieke vinden tijd voor koffie met een gebakje. De taak in het ziekenhuis roept. Eveline nodigt iedereen aan tafel. Eerst heeft ze nog enkele mededelingen. Voorzitter Catharina Dehullu laat zich verontschuldigen alsook de verantwoor-delijke van het WZC Sint-Andries, Hilde Van den Wyngaert. Precies die 2de februari was er voor haar een studiedag.

Page 22: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

22

Ze verwelkomt Greta Dupont als nieuwe vrijwilligster. Aan Wivine Lannoo wordt de medaille voor 20 jaar vrijwilligerswerk opge-speld.

De hoofdzetel van het Rode Kruis nodigt nieuwe leden uit, maar ook anderen zijn welkom, om een opleiding of beter een bijeenkomst, een soort praatcafé bij te wonen. Daar wordt een of ander thema besproken en kunnen erva-ringen uitgewisseld worden. Eind mei is er zo’n bijeenkomst in Wervik. Een mogelijk onderwerp dat aan bod kan komen: ’handhygiëne’. Eveline wijst op het belang hiervan. Een goede handhygiëne is belangrijk en daarom wordt gevraagd om gebruik te maken van het ontsmettingsmiddel dat in de kamers of in de gang te vinden is. Zelfs na het opbergen van de boeken achteraf is het aan te raden de handen voldoende te wassen. Misschien is het mogelijk om in het lokaal zo’n ontsmettingsmiddel te voorzien. Velen echter maken gebruik van de wastafels bij de toiletten.

Wat het lokaal betreft, koesteren we de stille hoop om eens een nieuw, meer aangepast en ruimer lokaal te krijgen. Het lokaal in het WZC heeft dringend een opknapbeurt nodig. Het is stofferig, vuil en weinig aantrekkelijk. We nemen afscheid van Rachel Bekaert die jarenlang de boeken in WZC Deken Darras bezorgde.

Eveline eindigt met een positieve mededeling: patiënten die uit het ziekenhuis ontslagen zijn, kunnen contact met de stedelijke bibliotheek van Tielt opne-men indien ze een boek verlangen. Iemand zal een boek aan huis bezorgen. Nu is het tijd om de gebakjes en de koffie aan te spreken. Het wordt een gezellig kletsen over... Iedereen weet wel iets te vertellen zodanig dat de klok maar voort tikt. Oei! Het wordt tijd om naar huis te vertrekken. Gelukkig waren de donkere wolken opgelost en met een stralende zon – maar ook dankbaar om het werk dat we mogen en kunnen doen – rijdt, wandelt of fietst elk naar zijn eigen stek.

We hebben ervan genoten! Bea Bogaert Vrijwilliger Zorgbib

Page 23: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

23

STUKJE GESCHIEDENIS OVER DE TIELTSE RK-AFDELING WIE WAS ER OOIT VOORZITTER VAN RODE KRUIS-TIELT? (deel 3) In ONZE TAAK 62 stelden we de voorzitters Jozef Baert (1949-1975) en Adolf Vanneste (1975-1981) voor. De lijst gaat verder met de 8ste voorzitter: Dhr. Lucien Tyteca (1981-1992)

Lucien Tyteca werd geboren in Dikkebus op 12 mei 1921 en overleed in Nieuwpoort op 22 januari 1994. Hij was gehuwd met Jeannine Janssens, jarenlang verantwoordelijke voor de ‘Zieken-huisbibliotheek’ (nu Zorgbib) in afdeling Tielt.

Beroepshalve was hij onderwijzer, taak die hij jarenlang vervulde in de Rijksmiddelbare School, later Koninklijk Atheneum in Tielt.

Na Wereldoorlog II verbleef hij als militair in Duitsland en die achtergrond kon hij moeilijk verbergen. Hij was punctueel en bereidde alles minutieus voor (zie verder in dit artikel). Lucien Tyteca vervoegde het Tieltse Rode Kruis (samen met de collega’s Pierre Vandenberghe en Maurice Wullaert) in 1965. Hij was ook een tijdlang ondervoorzitter van de afdeling. Wanneer Adolf Vanneste in 1981 de leeftijdsgrens had bereikt, was Lucien Tyteca voor het comité de geschikte kandidaat om hem op te volgen als voorzitter. Iedereen in het comité was hiermee in principe akkoord, maar men had echter één puntje uit de statuten en het huishoudelijk reglement over het hoofd gezien. In die bestuursvergadering was de ‘onmiddellijke’ aanstelling en overdracht een vaststaand feit en zou dus zonder problemen goedgekeurd worden. Daniël Vander Meulen (toen burgemeester en ambtshalve lid van het

Page 24: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

24

comité als ‘vertegenwoordiger van de stad’) vond dat de kandidatuur niet openbaar werd aangekondigd en er niemand de kans had om zich kandidaat te stellen. Dit was strijdig met de statuten. Consternatie alom, maar men kon niet anders dan de verkiezing uitstellen. Er kwam een openstelling van de kandidatuur. Tegen de volgende bestuursvergadering waren naast die van Lucien Tyteca geen nieuwe kandidaturen binnengekomen. Hij werd dan ook met algemeenheid van stemmen aanvaard als de nieuwe voorzitter. Dit was toch even schrikken geweest, want voordien was er nooit enig probleem geweest voor de opvolging. Alles opsommen waarbij Lucien Tyteca betrokken was is geen optie. Maar nog voor hij voorzitter werd (hij was toen ondervoorzitter) was hij bij een aantal feiten nauw betrokken en het scenario hiervoor werkte hij minutieus uit (samen met Adolf Vanneste en de comitéleden). Zo diende bij de opening van de ziekenhuisbibliotheek (zie foto in OT 46) alles tot op de minuut uitgeschreven te worden (protocol) voor de komst van de Nationale Voorzitter, Prins Albert. Een kolfje naar de hand van Lucien Tyteca! Dat het schema toch niet voor 100 % kon gevolgd worden lag niet aan de organisatie maar aan de Nationale Voorzitter die meer tijd doorbracht in Tielt dan voorzien. Ook bij de viering van het 50-jarig bestaan van de afdeling fungeerde Lucien Tyteca als ‘protocol-man’. Voordien, in 1979, was hij de initiatiefnemer om het afdelingstijdschrift, dat enkele jaren tevoren ter ziele was gegaan, terug van onder het stof te halen. Hij was daarvan de redacteur, hoofdopsteller, lay-out-man en drukker (op een oude stencilmachine). Dankzij deze vernieuwde ‘Onze Taak’ (het was hij die er voor zorgde dat het blad die naam kreeg) zijn er veel artikels van zijn hand verschenen. Die artikels laten ons nu toe een zicht te hebben op onze afdeling, waar we anders nooit weet van zouden gehad hebben. Zijn ambtstermijn als voorzitter begon al meteen (samen met het einde van de ambtstermijn van zijn voorganger, Adolf Vanneste) met een probleem. De afdeling moest het lokaal op de Lakenmarkt verlaten. Men moest op zoek naar een nieuw onderkomen. Beide mannen vonden dit in de kelderver-dieping van ‘de oude Sint-Andrieskliniek’.

Page 25: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

25

Het jaar nadien (op 15.05.1982) werd Lucien Tyteca en de Tieltse Hulpdienst geconfronteerd met de brand in het (nieuwe) Sint-Andriesziekenhuis. Terwijl de Hulpdienst in het ziekenhuis actief was, zorgde Lucien Tyteca voor de opvang van de hulpverleners in het RK-lokaal.

Het was niet altijd kommer en kwel. Samen met de dienst Welfare (nu Sociale Hulpverlening) zorgde Lucien Tyteca in 1985 dat er voor de eerste keer, op Witte Donderdag, paaseieren werden uitgedeeld aan de bewoners van Mivalti. Een traditie die tot op vandaag blijft voortleven.

Het feest voor het 60-jarig bestaan van de afdeling op 19 december 1987 (nu exact 60 jaar na de oprichting - 28.11.1927) was een andere gedenkwaardige gebeurtenis. En Lucien Tyteca had er een handje van weg als het op feesten aankwam!

Wellicht zijn er nog andere gebeurtenissen die zich onder zijn bewind voor-deden maar die kunnen we ons nu niet direct herinneren. Eén ding echter waar we niet omheen kunnen: Lucien Tyteca werd in 1970 ‘afgevaardigde van de bloedtransfusie’. Dit zou zijn stokpaardje en ere-punt worden. Samen met zijn ‘comité van de bloedinzamelingen’ zorgde hij ervoor dat de collectes in Tielt en deelgemeenten een succes werden en een hoge vlucht namen. Ondanks het feit dat hij voorzitter was, hield hij de bloedcollectes goed in het oog. En, niet te vergeten, het jaarlijks bloedgeversfeest was steeds zeer ver-zorgd.

Vlak voor ik mijn tekst aan de redactie van ONZE TAAK zou bezorgen vielen mij nog een drietal niet zo evidente voorvallen te binnen waarbij Lucien Tyteca van zeer nabij betrokken was. Zo zorgde hij ervoor dat aan het Tieltse Sint-Jozefscollege een herdenkings-plaat werd aangebracht waarop de stichting(sdatum) van het Tieltse Rode Kruis-afdeling werd vereeuwigd.

hier zou een foto van de gedenkplaat komen (zoals je ze, op deze kleine foto ziet, naast de ingang van het ‘oud-Sint-Jozefscollege’ in de Kortrijkstraat) maar aangezien de plaat moet gerestaureerd worden omdat ze on-leesbaar is zullen we die foto later publiceren

Page 26: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

26

Ook ‘Olivier den Duivel’ op de Markt maakte kennis met Lucien Tyteca. Hij werd op zondag 20.11.1988 in een RK-uniform gestoken. Dit gebeurde ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Hulpdienst van RK-Tielt. Het sneeuwde die dag en aangezien het ijzig koud was werd de ceremonie kort gehouden en daarna konden de aanwezigen zich opwarmen in ‘De Botermarkt’.

foto “Het Volk”

En wat we zeker niet over het hoofd mogen zien: in 1986 stopten André Beggia en zijn echtgenote met de ‘Dienst 900’. Overleg met het ziekenhuis en het Ministerie van Binnenlandse Zaken zorgde ervoor dat de Tieltse Hulpdienst voortaan deze dienst zou verder zetten. Voor de afdeling een hele opdracht en voor Lucien Tyteca zeker een prestige-project. Wanneer ook voor hem het einde van zijn mandaat naderde, had hij reeds uitgekeken naar een mogelijke opvolger. Hij vond die in de persoon van Ernest Waûters, die in 1991 het bestuur kwam vervoegen als ondervoorzitter. De opvolging was verzekerd. William Oosterlinck

Page 27: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

27

OORLOGSBEELDJES - 11.02.2016 Eveline trok op donderdag 11 februari met een groepje van haar vrijwilligers naar atelier ‘Coming World Remember Me’, een project i.s.m. ‘Ateljee44’ van Mivalti. Zo te zien was iedereen best tevreden over zijn boetseerkunsten.

staand vlnr: Christel Nyffels, Zr Magdalena, Carine Vanthournout, Sofie Landuyt,

Marianne Verstraete , Herman Vande Walle, Miet Santermans, Roger Vanspeybrouck, Greta Dupont, Eveline Wielfaert, Olivia (kunstacademie)

zittend vlnr: Georgette Vermeersch en Zr Kris

Wist je dat ...

nog voor de eerste affiche uithing bij de bakker, er al 19 cursisten ingeschreven waren voor onze volgende cursus Eerste Hulp die start op 11 maart! en we intussen al meer dan 30 inschrijvingen hebben?

Page 28: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

28

VEERTIENDAAGSE 28.04.2016 t/m 12.05.2016 Onze voorzitster en secretaris namen op 20 februari de trein naar Brussel waar ze op de Prelude, in de Bozar, niet alleen de introductie van de nieuwe RK-website maar ook de ‘onthulling’ van de nieuwe RK-sticker meemaakten! Dit is hem dan:

de sticker met de nieuwe versie (in primeur!) van De Rode Ridder.

Info voor de stickerverkopers volgt nog. Elke afdeling heeft nu een nieuwe website, conform de website Rode Kruis-Vlaanderen. Als je die nog niet ontdekt hebt, tik dan www.rodekruis/afdeling/Tielt in op jouw computer en maak kennis met de nieuwe look. In den beginne blijft onze ‘oude’ webstek (www.rktielt.be) nog eventjes online tot de nieuwe helemaal up to date is. Gabriël Wittevrongel Verantw C&W Webmaster

Page 29: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

29

RODE KRUIS-FEEST - 16-17.04.2016

Weeral een jaar voorbij. Het Rode Kruis-feest 2016 staat voor de deur. Op zaterdag 16 en zondag 17 april worden alle vrijwilligers en bloedgevers uitgenodigd naar het pretpark ‘Bobbejaanland’ in Lichtaart. Het is voor ons, West-Vlamingen, wel nogal ver maar tijdens het weekend zal er geen file staan voor de Kennedytunnel. Wie er liever niet met de auto naartoe gaat kan ook de trein nemen tot in Herentals en vandaar verder met de pendelbus tot aan het park.

Het systeem is ondertussen al bekend. Toch nog eventjes op een rijtje: - gratis voor vrijwilligers en hun inwonende gezinsleden - inschrijven bij mij en dat ten laatste op vrijdag 1 april - kies voor zaterdag 16 of zondag 17 april - met hoeveel personen ga je?

Voor meer inlichtingen kan je de vrijwilligerssite even bekijken of contact opnemen met ondergetekende. In alle geval: veel plezier!

Gabriël Wittevrongel (tel 051 40 46 38)

Page 30: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

30

HET WORDT MOEILIJK MAAR DE WONDEREN ZIJN DE WERELD NOG NIET UIT ! Tegen eind april moeten we aan 2700 bloedgiften geraken om van Tielt een ‘Stad met een Hart’ te maken.

Begin januari stond de teller op 1443. Op de collecte van 6 januari in Aarsele kwamen 56 donoren langs. De teller ging naar 1499. Een week later haalden we in Tielt 219 bloedgiften binnen. De teller ging naar 1718 = nog een kleine1000 te gaan ... De tweede bloedcollecte in Tielt bracht 127 bloedgevers naar de Europahal. Dat maakt dat de teller nu op 1845 staat. Als de 56 bloedgevers van Aarsele en de 346 van Tielt, die in januari langs kwamen, in april elk nog 2 (al dan niet nieuwe) bloedgevers meebrengen .... dan gaan we ruim boven de doelstelling van 2700! Hierbij een oproep aan ieder gezond mens tussen de 18 en 70 jaar om op vrijdag 1 april in Aarsele bloed te geven ofwel op dinsdag 12 of 26 april in Tielt langs te komen. Ik beloof alvast als nieuwe bloedgever langs te gaan. Je weet maar nooit dat ik er mee kan voor zorgen dat we die 2700 halen! De secretaris.

Page 31: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

31

Wil je ook jouw artikel in de volgende ONZE TAAK?

Stuur dan jouw tekst en foto’s naar:

Marie-Rose Allaert Pontweg 27 8700 Tielt

[email protected]

die alles in ONZE TAAK-vorm zet.

Familienieuwtjes zijn ook altijd welkom!

Zorg dat jouw RK-tak in elke uitgave van ONZE TAAK aan bod komt!

Ook adreswijziging zo snel mogelijk doorgeven op bovenstaand adres zodat

ONZE TAAK voor iedereen op de juiste plaats terechtkomt!

We verwachten jouw bijdrage op de redactie tegen

UITERLIJK 15 april 2016!

ððLEES ONZE TAAK IN KLEUR OP www.rktielt.beïï

Page 32: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

32

FAMILIEBERICHTEN Eveline Wielfaert (AV Sociale Hulpverlening en Zorgbib) werd op 11 december 2015 de trotse oma van haar eerste kleinzoon Niel. Rode Kruis-Tielt wenst Eveline en haar familie van harte proficiat!

Op 1 februari overleed Gaby De Roo (°20.04.1953). Hij was de schoonbroer van Marc Wittevrongel (Bloedgeven, Hulpdienst en Dienst 112). Gaby was zelf ook actief vrijwilliger bij onze Hulp-dienst van 1969 tot 1983. De vliegtuigramp in Aarsele (02.10.1971) liet een grote indruk na bij Gaby en daardoor was hij een grote ijveraar voor de herdenking van deze ramp na 40 jaar, waarvoor

dan ook een huldiging plaatsvond in het stadhuis.

Rode Kruis-Tielt biedt Marc en de familie van Gaby zijn oprechte deelneming aan.

Wil je jouw familienieuws ook delen met jouw collega’s Rode Kruis-vrijwilliger die niet actief zijn op Facebook?

Stuur de gegevens dan snel door naar:

Redactie ONZE TAAK of [email protected] Pontweg 27 [email protected] 8700 Tielt

Page 33: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

33

UIT DE OUDE DOOS …

uit “Nieuws van de dag “ - 01.06.1938 - archief Raf Vanneste

Wie nog oude foto’s van RK-Tielt wil delen met de lezers van ONZE TAAK bezorgt die aan onze Afdelingsverantwoordelijke Communicatie & Werving, Gabriël Wittevrongel via e-mail op [email protected] of in Pontweg 27 – 8700 Tielt (de foto’s worden ingescand en onmiddellijk terugbezorgd).

Page 34: Onze Taak 63
Page 35: Onze Taak 63
Page 36: Onze Taak 63
Page 37: Onze Taak 63

02/2016 ONZE TAAK Nummer 63

37