Presentation personality and leadership

Click here to load reader

 • date post

  25-Jun-2015
 • Category

  Business

 • view

  737
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Presentation personality and leadership

 • 1. Workshop Algemeen Management Joey Vanlocke en Gert Maes

2. Programma voor vandaag Testen en concepten Persoonlijkheid Persoonlijkheid en interactie Leiderschap 3. Testen en concepten 4. Testen Betrouwbaarheid De betrouwbaarheid van empirisch onderzoek betreft deconsistentie en de repliceerbaarheid van de methoden, deomstandigheden en de resultaten van dat onderzoek.Betrouwbaar zijn waarnemingen, die onder dezelfdeomstandigheden herhaald, dezelfde uitkomst geven.Betrouwbare uitkomsten hebben weinig spreiding Validiteit Met validiteit wordt bedoeld of we wel meten wat we infeite wensen te meten. Zijn onze metingen geldig of'valide' voor 'het begrip zoals bedoeld'? De validiteit vanempirisch onderzoek betreft zodoende deinterpreteerbaarheid en de veralgemeenbaarheid van deresultaten van dat onderzoek. 5. Schmidt & Hunter 6. Schmidt & Hunter 1. Cognitieve vaardigheidstesten (.51) 2. STAR-Principe bij gestructureerde interviews(.51) 3. Samplebenadering 1. Situatie 2. Taak AC (.37) 3. Actie Work-Samples (.54) 4. Resultaat 4. Persoonlijkheidsfactoren (Big5): (.31) NEO-PI-R NEO-FFM 7. Schmidt & Hunter 5. Incrementele validiteitCombinatie testen? Is het omdat de tarotkaarten niet goed zitten, dat men ook de wichelroede er moet bijhalen en dan nog eensmoet handlezen Cognitieve vaardigheidstest + persoonlijkheidsvragenlijst + gestructureerd interview Cognitieve vaardigheden + work samples 8. Persoonlijkheid 9. Big Five L.L. Thurstone (1933): Empirisch, datagebaseerd onderzoek naar persoonlijkheid Vijf dimensies Sir Francis Galton: Lexicale hypothese Allport-Odbert-lijst: 4504 adjectieven => Cattell: 16 Persoonlijkheidssferen. 16 PF Questionnaire 10. Symposium Honolulu= Vergelijk 11. Gevolgen Symposium1. Algemene aanvaarding The Big Five Gemeenschappelijke taxonomie Theorie op basis van taal 2. Ontwikkeling Neo-PI-R (Costa & McCrae) 12. 1. The Big FiveOpenheid = Openness Zorgvuldigheid of conscintieusheid = ConscientiousnessExtraversie = ExtraversionAltrusme of Vriendelijkheid = Agreeableness Neuroticisme = NeuroticismAcroniem OCEAN in het Engels 5 domeinen = 30 facetten 13. Ik ben snel gestoord. Ik ben snel Tegenslag gerriteerd. Ik heb vaak mood-swings. Frustratie Ik maak mij zorgen om dingenStressIk ben het meest van de tijdrelaxed. Ik ben algemeen kalm. Ik Neuroticisme hebPsychopathologie geen langdurige negatievegevoelens. 14. Im the life of the Extraversieparty.Ik begin gesprekken. I praat niet graag met Ik praat op feestjes vreemden. Ik heb nietmet allerlei graag aandacht. Ik praat verschillende weinig mensen. 15. Ik zit vol ideen, ik heb een uitgebreide Ik ben niet genteresseerd woordenschat, ik heb een rijkein abstracte zaken. Ik ben verbeelding, ik spendeer tijd aan het eerder traditioneel. Ik heb overdenken van de dingen. geen uitgebreide verbeelding. Openheid 16. Conscintieusheid Ik laat mijn bezittingen Ik ben altijd voorbereid. Ik volg rondslingeren. Ik maak een een schema. Ik doe taken puinhoop van dingen. Ikonmiddellijk. Ik besteed vergeet dingen op hun juiste aandacht aan details. Ik heb plaats te zetten.een sterke wil. 17. Ik ben genteresseerd in andere mensen. Ik heb een zacht karakter. Ik rek tijd uit voor anderen. Ik zorg dat mensen zich op hun gemak voelen.Ik ben nietVriendelijkheid genteresseerd in deproblemen van Altrusmeandere mensen.Ik beledig mensen. 18. Besluiten Attitudes: O en A Taakverrichting en werk: E en C Ondernemende persoonlijkheid: neg correlatie N1: Angst N3: Depressiviteit N4: schaamte N6: kwetsbaarheid A2: oprechtheid A5: bescheidenheid 19. 2. Neo-PI-R Neo-I: Neuroticisme-Extraversie-Openheid NEO-PI-R: geen acroniem meer. Costa & McCrae (1992) OCEAN Invloed van leeftijd N&E A&C Invloed van gender Vrouwen: hogere N & A Mannen: hogere E & C Verband met Hofstede Individualisme = Extraversie Ongelijke machtsstructuren = Conscintieusheid 20. NEO-PI-R 21. Persoonlijkheid en interactie 22. Hoe ga jij om met feedbackVraag je bevestiging, een oordeel? JaNee ABNeeAArenaBlinde VlekGeef je onmiddellijk reactie?Public Face Onbekende ZelfBJa 23. We gaan een weekendje naar de Ardennen.Vind ik hetbelangrijk mijnzegje te doen? Waarom niet naar zee? Ardennen zijn OK In een groep, hoe gedraag jij je?Laat ik het initiatiefover aan deanderen? 24. Leary Menselijke interactie: geen persoonlijkheidstypologie 1. DominantiesubmissieNegatieve affiliatie 2 dimensies 2. Positieve affiliatie 4 KwadrantenBoven 8 rollen 8. 1.7. 2.SamenTegen6. 3. 5. 4. Onder 25. Leary Geen typologie maar interactiegedragingen Een stabiele persoonlijkheid kan elk van de achtgedragingen bewust inzetten. Al naargelang desituatie, het doel en de persoon tegenover zich, kiest men dan een bepaald gedrag.Situatiebepaald 26. De Roos of het wiel Van Leary Boven-Tegen Boven-Samen Zich tonend Leidend Tegen-BovenSamen-BovenHelpendeisendSteunendKritisch Samen-Onderopbouwend Tegen-Onder TeruggetrokkenVolgendOnder-SamenOnder-Tegen 27. Zet op de juiste plaats: Zachte reacties1. Dankbaar en bewondert.2. Kan gehoorzamen. Bescheiden3. Hartelijk en begrijpend.4. Streng wanneer nodig, open en direct.5. Kan opdrachten geven. Leidend6. Assertief en vertrouwend opZich Tonend zichzelf. 13. 11.7. Moedigt aan.8. Sceptisch, kan klagen Helpend Eisend6. 5. 12.Extreme reacties16. 4. 7.9. Is het met iedereen eens.10. Rebelleert tegen alles.8. 3. 11. Koud en zonder gevoel. 9.10.2. 1.12. Overbeschermend, probeert KritischSteunend iedereen te troosten. opbouwend 14.13. Dictatoriaal. 15.14. Zal iedereen geloven, afhankelijk.15. Schaamt zich voor zichzelf.TeruggetrokkenVolgend 16. Agressief, wreed en onhartelijk. 28. Extremen De gedragingen kunnen aangepast worden. Vertoond gedragExtremenLeidend (Boven Samen)Dictatoriaal Helpend (Samen Boven)Probeert iedereen te troosten en tebemoedigenSteunend (Samen Onder)Is het met Iedereen eens Volgend (Onder Samen) Zal iedereen geloven, afhankelijk Teruggetrokken (Onder Tegen) Schaamt zich voor zichzelf Opstandig (Tegen Onder)Rebelleert tegen van alles Aanvallend (Tegen Boven) Agressief wreed en onhartelijk Concurrerend (Boven Tegen) Koud en zonder gevoel 29. Vertoond gedrag Opgeroepen gedrag Samengedrag Samengedrag Tegengedrag Tegengedrag Bovengedrag Ondergedrag Ondergedrag Bovengedrag 30. De zes managementrollen Volgens Marc Buelens 31. 1. Piloot2. Expert3. Mentor4. Facilitator5. Opportunist6. Goalgetter 32. PilootExpert MentorFacilitator GoalgetterOpportunistPrestatiegericht DossierkennisInnovatiefHandelt voorbereidGoed luisteraar Confronterende stijl BeschikbaarGemeenschappelijk doel Goed genformeerdPlanmatig & systematisch Feiten en cijfers Vormt juiste coalitiesZorgt voor goede samenwerking Houdt zich aan afsprakenLegt de lat hoog Geeft & krijgt vertrouwenBetrekt alle medewerkers Vertrouwt op intutie 33. Expert Beheersing vakgebied Elke sector is anders Betrouwbaar raadgever Knooppunt informatiestromen Informatie! Feiten en cijfers Eerste niveau leidinggevenden 34. Goalgetter Resultaten! Anneke Taakgericht leiderschapEvelien Feryn Laetitia Onder stress: output Confronterende aanpak 35. Facilitator Groep staat centraal Eenheid door verscheidenheid Kracht van het team Complementariteit Synergie Heterogentiteit Groep = expeditie 36. Opportunist Twee betekenissen: 1. Nieuwe mogelijkheden Innovatieve component Wouter2. Mijn doel wettigt mijn middelen Barbara Politieke component Gert VernieuwingAn Prikkels bij medewerkers Overtuigingskracht Kent behoeftes clint 37. Piloot Vliegtuigpiloot Toestel onder controle Geeft juiste koers aan Sturend-controlerende rol Planning! Afspraken zijn heilig POLC-management 38. Mentor Dubbele functie: Medewerkers stimuleren: passief leiderschap Behoeder organisatiecultuur Staat dicht bij de medewerkers Beschikbaar Vertrouwen Investeert in opleiding DelegerenKatrienMaaikeNoelia Delphine 39. Planmatig & systematisch Handelt voorbereid Houdt zich aan afspraken Stelt prioriteiten Hekel aan improvisatie Piloot Is prestatiegericht Expert op zijn vakgebied Confronterende stijl Goed genformeerd Stress-bestendig Expert DossierkennisGoalgetter Harde werker Concepten en systemen Legt de lat hoog Steunt op feiten en cijfers Beschikbaar Innovatief Geeft & krijgt vertrouwen Overtuigt makkelijk OpportunistMentor Opleiding medewerkers Vormt de juiste coalities Goed luisteraar Is zeker van zichzelf Empathisch Vertrouwt op intutie Facilitator Goede samenwerking Gemeenschappelijk doel Betrekt alle medewerkers Samenhangend team Bevorderd integratie 40. Bespreking resultaten Piloot Goalgetter Expert Opportunist MentorFacilitator