Presentatie leiderschap is loslaten daan fousert 19 april 2011

Click here to load reader

 • date post

  09-Dec-2014
 • Category

  Education

 • view

  3.061
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Op dinsdagavond 19 april 2011 heeft Funktiemediair een themabijeenkomst georganiseerd met als thema Leiderschap is Loslaten. Daan Fousert, servant leadership pionier van het eerste uur, verzorgde de inleiding en de workshop hoe je leiderschap implementeerd in een organisatie. Dit is zijn presentatie van de inleiding. Een boeiend en inspirerende presentatie!

Transcript of Presentatie leiderschap is loslaten daan fousert 19 april 2011

 • 1. DIENEND LEIDERSCHAP: Ook al zouden we alle bloemen plukken, de lente zullen we niet kunnen tegenhouden. Daan Fousert 19 april 2011 Funktiemediar

2. Ik ben geen.. OF 3. Ik ben .. Brandweer Tilburg 4. Mijn stelling voor vandaag: Leiderschap is geen funktie. Je bent al een leider! 5. O Ja .. ik geef geen antwoordenen kant en klare oplossingen. Ik wil wel jullie denken en dromen stimuleren om je te helpen je eigen antwoorden te vinden. 6. GEEF VOORRANG AAN JE VRAAG! 7. Reflectie:

 • Welke leiders hebben
 • invloed op jou gehad?
 • Wat waren hun specifieke kenmerken die indruk op je hebben gemaakt?

8. Wat je denkt..wordt waarheid. Wat je geeft.krijg je terug. Wat je aandacht geeft..groeit! GRONDBEGINSEL VAN LEIDERSCHAP 9. We bedenkeneen list Commanderen endreigen De RvB neemt geen verantwoordelijkheid Mijn baas zou meer. We zoeken het i n regels en procedures Als we nou eens meer gingen controleren. We zijn zelf niet gedrag bewust Ik houd ze aan het lijntje . Vluchten in structuur oplossingen DUS NIET: Managers moeten meer hun gezag laten gelden 10. DAT IS DE MEDICATIEVE REALISATIE: GELIJK GELUK Opiumdenken Polariteit 11. Keuzevrijheid: Er bestaan geen tovenaars en goede feen.Ik zelf ben de enige stuurman, want ik kanin het leven altijd kiezen: Change it Leave it Love it. Vermijd de toeristenroute: kies totaal, zonder elastiek. BEKIJK HET EENS DOOR EEN ANDERE BRIL: 12. WACHT NIET TOT DE ORGANISATIE PERFECT IS. GA NU AL AAN DE SLAGEN BEGINMET JEZELF! 13. benauthentiek en autonoom. moet een slag maken neemresultaat verantwoordelijkheid ben niet bang voor mijn omgeving. zoek het niet meer in regels en procedures wil partner in business moeten zijn ken mijn eigen toegevoegde waarde zoek het in cultuur oplossingen. IK. IK. IK. IK. IK. IK. IK. IK. IK. IK. ben me bewust vaneigen socialisatie, leerstijl en focus b en me gedrag bewust 14. Polariteit: Het leven is duaal en te vergelijken met een schommel. Positieve en negatieve ervaringen zijn gelijkwaardig.Begrippen als fout en maar verlammen je leven. De kwaliteit van de spelregels (eenduidig, concreet, uitdagend,intelligent)en je commitmentbepalen de kwaliteit van jouw LEIDERSCHAP en van je leven! EN DOOR DEZE BRIL: 15. Alles wat je zegt of doetis een reflectie van jezelf! Leiderschap begint bij: 16. HOE ZIEN WIJ ONSZELF? Van alle oordelen die over ons worden geveld,is er niet n zo belangrijk als het oordeel dat we over onszelf vellen. 'Liefde Maken' van Annemarie Postma 17. HOE ZIEN WIJ ONSZELF IN RELATIE TOT ONZE OMGEVING? 18. BEWUSTWORDING:VROUWBEELDMANBEELDHOE KRIJGEN WE DEZE BEELDEN ZUIVER? ZELFBEELDMENS BEELD ORGANISATIE BEELD 19. Hartkwalen zijn doodsoorzaak nr. 1 bij vrouwen. Vrouwen zijn zich als mannen gaan gedragen. Yolande Appelman Cardioloog VUmc VROUWBEELD? 20.

 • Emotionaliteit en rationaliteit kunnen niet zonder elkaar.

Generaal Van Uhm Hoofd der Nederlandse Strijdkrachten MANBEELD? 21. MENSBEELD?

 • DE MENS VAN NU WIL:
 • DOEN WAT HIJ WIL
 • GAAN WAAR HIJ WIL
 • WETEN WAT HIJ WIL
 • ZIJN WIE HIJ WIL ZIJN

Kjel Nordstrm: Karaoke kapitalisme 22. ORGANISATIEBEELD? FALEND MENSBELEID DOOR FALEND LEIDERSCHAP LEIDTTOTFALENDE ORGANISATIES IN ALLE OMSTANDIGHEDEN. LEIDINGEVENDEN ONDERKENNEN DATONVOLDOENDE. 23.

 • Als het zelfbeeld van de mens verandert, dan wijzigt zich ook de gezondheidstoestand.

Arnold Cornelis Nederlands filosoof ZELFBEELD? 24. Elasticiteit van zelfbeeld vs gedrag: Zichtbaar gedrag EIGEN I mago (zelfbeeld) Wie je zegt dat je wilt zijn moet je dus met zichtbaar gedragWAARMAKEN! Frustratie Cynisme Verwijten Verzuim Burn-out Strijd 25. Welk gedrag van mij is tegenstrijdig? Benoem dat eens! 26. Wat zeggen anderen over mij? 27. Hoe zie ik mijzelf? 28. Elasticiteit van zelfbeeld vs gedrag: Als je omgeving je ziet zoals je wilt zijn, ontstaat er een goed gevoel van eigenwaarde en die I s bepalend voor persoonlijk geluk! Zelfvertrouwen Balans Erkenning Spiritueel Gezond Acceptatie 29. Wat is deessentie van leiderschap? 30. Worden wie ik in wezen ben. Om te kunnen worden wie ik in wezen ben moet ik tastend en expirimenterend mijn weg mogen gaan, zonder haast. Moet ik fouten mogen maken zonder knagend schuldgevoel, levend vanuit de realiteit.Moet ik geaccepteerd en vollediggerespecteerd worden zonder reserves. Meen ik daarentegen van mijzelf te moeten eisen dat ik direct zo moet kunnen zijn als ik eigenlijk ben, dan knijp ik mijn wordingsmogelijkheid af en leef ikonder de tirannie van het ideaal. C.J.Schuurman: Op zoek naar de mens 31. DAT IS DIENEND LEIDERSCHAP: DE CAPACITEIT OM MENSEN BEWUST TE MAKEN VAN HUN VRIJHEID OM ANDERS TE ZIJN, HEN TE EMPOWEREN, VERVOLGENS LOS TE LATEN IN HET VERTROUWEN DAT ZIJ ZICHZELF MAXIMAAL INZETTEN IN HET BELANG VAN DE ORGANISATIE. Robert Greenleaf over Servant Leadership: The best test is: Do those served grow as persons; do they while being served become healthier, wiser, freer, more autonomous, more likely themselves to become servants? 32. WAT HOUDT DIENEND LEIDERSCHAP IN? 10 kenmerken van een duurzame en praktische leiderschapsstijl Luisteren Open staan voor wat gezegd en juist niet gezegd wordt Emphatie Accepteren en (h)erkennen van mensen in hun specifieke en unieke persoonlijkheid. Heel maken Mensen helpen 'heel' te worden, in harmonie met zichzelf en met anderen. Bewustzijn Op scherp staan; communicatie met lichaam, geest en hoofd. Overtuigen Met argumenten overtuigen en consensus vinden, niet dwingen! Conceptualiseren Goede dromen kunnen dromen met realiteitszin.Vooruitzien Consequenties van beslissingen kunnen voorzien. Stewardship Rentmeesterschap; beheren in plaats van bezitten. Inzet voor de mens De intrinsieke waarde van mensen is veel meer dan hun functie. Bouwen aan gemeenschap Onbegrensde aansprakelijkheid nemen voor een specifieke gemeenschap. 33. LEIDERSCHAPEen dienende leiderschap cultuur bereik je vanuit de kracht van overeenstemming tussen Persoonlijke- en Organisatorische waarden. 34. Organisatie waarden zijn de buitengrenzen die interne ruimte geven! 35. Persoonlijke waarden zijn de energiebronnen van creativiteit! 36. 2.Organisatie waarden beleving 1.Individuele waarden beleving OVEREENKOMST 37. Is leiderschap maakbaar? 38. Specialisten zeggen:

 • Covey : Ja, mits.
 • Kets de Vries : Nee, tenzij.
 • Zohar :Ja, afhankelijk van.
 • Greenleaf : Hang er van af
 • Jaworski :Als je wilt en je durft dingen laten gebeuren.
 • Fromm : Een kwestie van zijn.
 • Wijffels : Als je eerst met jezelf aan de slag gaat

39. IS LEIDERSCHAP MAAKBAAR?

 • Ons karakter wordt bepaald door de unieke combinatie van onze motivationele behoeften en dit geldt ook voor de driehoek van ons mentale leven een sterk verweven driehoek die bestaat uit:
  • Cognitie
  • Affecten
  • Gedrag

40. Leiderschap stijlen zijn benoembaar:

 • Directief
 • Autocratisch
 • Autoritair
 • Dwingend
 • Gezaghebbend
 • Verbindend
 • Authentiek
 • Democratisch
 • Toonaangevend
 • Coachend
 • Politiek
 • Sluw
 • Compassievol
 • Dienend

41. Leiderschap stijlen zijn herleidbaar:

 • Narcistisch
 • Paranode
 • Obsessief-compulsief
 • Theatraal
 • Afhankelijk
 • Depressief
 • Schizotypisch
 • Borderline
 • Ontwijkend
 • Schizode
 • Antisociaal
 • Sadistisch
 • Masochistisch
 • Passief-agressief
 • Cyclothyme
 • Enz.

Bron: Leiderschap ontraadseld van Manfred Kets de Vries 42. Even uitleggen:

 • Narcistisch
  • Grootsheid, behoefte aan bewondering en neiging om anderen te exploiteren
 • Paranode
  • Hyperbeweeglijk, wantrouwig, ongerust, achterdochtig, verstandig en alert
 • Obsessief-compulsief
  • Nauwgezet, gepreoccupeerd met orderlijkheid, perfectionistisch, controle en conformiteit
 • Theatraal
  • Zoeken aandacht, tonen emoties, slechte concentratie, hartelijk
 • Afhankelijk
  • Onderdanig, vleierig, dociel, zoeken steeds goedkeuring van anderen, verlatingsangst

43. Even uitleggen:

 • Depressief
  • Pessimistisch, kleineren zichzelf, gevoel van waardeloosheid
 • Schizotypisch
  • Moeite met interpersoonlijke relaties. Excentriek en eigenaardig, beperkt sociaal gedrag
 • Borderline
  • Impulsief, instabiel in affecten, verlatingsangst, suicidaal, onzeker wie ze zijn, neiging naar alleen zijn
 • Ontwijkend
  • Minder extreem dan borderline, willen wel graag contact maar zijn sociaal geremd, timide, hypergevoelig voor negatievewaardering, onzeker
 • Schizode
  • Willen geen contact, hebben cognitieve en emotionele defecten, dwingend patroon van afstandelijkheid, sterk gereserveerd
 • Antisociaal
  • Laag frustratieniveau, onbetrouwbaar, onverantwoordelijk, ongeloofwaardig, wijzen regels af

44. Even uitleggen:

 • Sadistisch
  • Intimiderend en kwetsend. Gericht op macht, koppig, strijdlustig, kwetsend in contacten met anderen
 • Masochistisch
  • Gedragen zich alsof zij altijd benadeeld worden; kleineren zichzelf; gedrag naar anderen respectvol en opofferend.
 • Passief agressief
  • Kunnen moeilijk nee zeggen, zelfs als ze nee bedoelen. Ja-zeggers die niets doen.
 • Cyclothyme
  • Fluctuerend in hun stemmingen. De opwinding die door hun gedrag veroorzaakt wordt, kan heel aanstekelijk werken.

45. Wat is deessentie van persoonlijk leiderschap? DE CONFRONTATIE METMIJZELF! 46. Hoe hoger je eigen zon staat des te kleiner wordt jouw schaduw! 47. Hoe lager je eigen zon staat des te groter wordt jouw schaduw! 48. Tot slot..

 • Als je bewust wordt van je eigen waarden en gedrag,
 • Niet meer gedreven wordt door zelfzuchtigheid,
 • Niet meer geleid wordt door wat anderen ook doen,
 • En je wilt laten leiden door feedback op je gedrag,
 • Tien tegen n dat je dan een beter mens en leider wordt.
 • Daan Fousert

49. BE THE CHANGE! Vragen?