Presentatie daniel oortgiesen

of 65 /65
DE ROL VAN DE MONDHYGIËNIST BIJ DE BEHANDELING VAN PATIËNTEN MET IMPLANTATEN DR. DANIEL OORTGIESEN, MSC PARODONTOLOGIE PRAKTIJK ZWOLLE (PPZ) UMC ST RADBOUD, AFDELING IMPLANTOLOGIE EN PARODONTOLOGIE Implantaat en biofilm; oorzaak en gevolg 6 de symposium voor mondhygiënisten uit Noordoost Nederland

Embed Size (px)

description

Presentatie Daniel Oortgiesen

Transcript of Presentatie daniel oortgiesen

  • 1. Implantaat en biofilm; oorzaak en gevolg6de symposium voor mondhyginisten uit Noordoost NederlandDE ROL VAN DE MONDHYGINISTBIJ DE BEHANDELING VAN PATINTEN MET IMPLANTATEND R . D A N I E L O O R T G I E S E N , M S CP A R O D O N T O L O G I E P R A K T I J K Z W O L L E ( P P Z )U M C S T R A D B O U D , A F D E L I N G I M P L A N T O L O G I E E N P A R O D O N T O L O G I E

2. DISCLOSURE BELANGENAlle informatie is voor zover mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke dataEr zijn geen banden met commercile bedrijvenDe PPZ werkt samen met de ACTA , AMC en Isala klinieken in onafhankelijkwetenschappelijk onderzoek met funding 3. INHOUDPatinten met implantatenInstructiesBehandelmogelijkheden/apparatuur (hand-mechanisch-APD)Chirurgische behandelingCasustiekCIST protocol en diagnostiek (klinisch en rntgenologisch) 4. PATINTEN MET IMPLANTATENPatinten behandeld met implantaten;Voorheen vaak edentate patintenVandaag vaker partieel dentaat patintenWens vaste vervangingImplantaat met kroon/ brugVoorspelbaar resultaat grote mate van tevredenheidHoge overlevingspercentages implantaten, maarBiologische en technische complicatiesVerschil tussen survival en/of succes. 5. PPZ, 2014 6. PPZ, 2014 7. DRIE CATEGORIEN PATINTENNiet parodontaal gevoelige patinten Continueer preventieve zorgParodontaal vatbaar en succesvol behandeld Strikt nazorgtraject volgen tijdens en na implantologisch trajectParodontaal vatbaar en niet (succesvol) behandeld GEEN IMPLANTOLOGIE 8. IMPLANTOLOGIE PROTOCOLParodontale voorbehandelingCorrecte positionering van implantaatPlaatsen suprastructuurMondhygine instructieNul metingNazorg volgens het CIST protocol (Cumulative Interceptive SupportiveTherapy)Evaluatie 9. ONTSTEKINGEN RONDOM IMPLANTATENTand ImplantaatReversibel Gingivitis Peri-implantairemucositisIrreversibel Parodontitis Peri-implantitis 10. PERI-IMPLANTAIRE ONTSTEKINGENCausale relatie plaque en peri-implantaire ontstekingenPathologische veranderingen -> therapie z.s.m. startenNiets doen leidt mogelijk tot implantaat verliesOntstekingen in de mond en dus lichaamNiet behandelen is geen optie 11. Micro-biologischeaanvalVerworven RisikofaktorenZacht/HardweefseldestructieKlinischetekenenziekteGastheerimmuun-reactieGenetische RisikofaktorenPMNsAGLPSCytokine &ProstaglandineMMPsABPlaquebeheersingPage & Kornman 1997Pathogenese 12. PLAQUE BEHEERSING DUS!?Patint 13. FLOSS CIRCULAIR 14. FLOSS CIRCULAIR 15. RAGERS 16. RAGERS 17. ELEKTRISCHE TANDENBORSTEL 18. PLAQUE BEHEERSING DUS!?Professional 19. HAND INSTRUMENTARIUM 20. MECHANISCH INSTRUMENTARIUM 21. MECHANISCH INSTRUMENTARIUM 22. CORRECTE POSITIONERING IMPLANTAATPatient moet ook een kans hebben om te kunnen reinigen 23. DIAGNOSTIEK 24. METEN IS WETEN 25. GISSEN IS MISSEN 26. WAAR EINDIGT DE SONDE? 27. METEN SCHADELIJK?Dogma: gebruik sonde beschadigt implantaat en geeft weefsel schadeHeling na probing met een kracht van 0.25 N, heling met completereformatie van mucosale seal na 5 dagenGeen data welk materiaal beter is, metaal of plasticWAT MEET JE? Normale fysiologische situatie of pathologisch? 28. THERAPIECumulative Interceptive Supportive TherapyIndeling vergelijkbaar met DPSICategorien vertegenwoordigen diagnose 29. BPDPI/=1, BOP+Mech. Reiniging, polijsten, scalenCIST A 30. BPDPI/=1, BOP+Mech. Reiniging, polijsten, scalenBPD + 1-2 mm+Antiseptische gel of spoeling 0,2% CHX/ 2dgs/3-4 wknCIST B 31. CIST CBPDPI/=1, BOP+Mech. Reiniging, polijsten, scalenBPD + 1-2 mmBPD + > 2 mm, X-foto!Antiseptische gel of spoeling 0,2% CHX/ 2dgs/3-4 wknSystemische of lokale antibioticaBOP+, geen kraterBOP+, krater = 2mm++ 32. CISTDBPDPI/=1, BOP+Mech. Reiniging, polijsten, scalenBPD + 1-2 mmBPD + > 2 mm, X-foto!+Antiseptische gel of spoeling 0,2% CHX/ 2dgs/3-4 wknSystemische of lokale antibioticaResectieve of regeneratieve chirurgieBOP+, geen kraterBOP+, krater = 2mmBOP+, botverlies >2mm++CIST D 33. PPZ, 2014CIST OVERVIEWBPDPI/=1, BOP+Mech. Reiniging, polijsten, scalenBPD + 1-2 mmBPD +> 2 mm, X-foto!+Antiseptische gel of spoeling 0,2% CHX/ 2dgs/3-4 wknSystemische of lokale antibioticaResectieve of regeneratieve chirurgieBOP+, geen kraterBOP+, krater = 2mmBOP+, botverlies >2mm++Verwijdering van he Laatste optiet implantaat (mobiliteit) 34. SAMENVATTEND: BEHANDELPLANNINGDiagnoseKoppelklinischeenrntgenologischebeeld!- gezondperi-implantairweefsel- peri-implantmucositis- peri-implantitis 35. PERI-IMPLANT FLOSSITIS 36. PPZ, 2014 37. PPZ, 2014 38. PERI-IMPLANT CEMENTITIS 39. CONCLUSIEHetlangetermijnsuccesvaneenimplantologischebehandelingwordtmeerbepaalddoorhoegoeddevoorzorgisgeweestendenazorgwordtuitgevoerddandoordeactievefasevanbehandelingBijuitstekeentaakvoordemondhyginist(e)dus! 40. Wat er ook gebeurt altijd blijven lachen!Vragen?Hartelijke dank voor jullie aandachtMet dank aan collegasH. Kuit,P. ThoolenO. Vethvoor enkele afbeeldingen