Daniel in een notendop

download Daniel in een notendop

of 37

 • date post

  18-Feb-2017
 • Category

  Spiritual

 • view

  106
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Daniel in een notendop

Dia 1

De profetienvan boek Danil in een notendop

Danil in een Notendop

Doel van deze toerusting:

Meestal hoofdstuk voor hoofdstuk benadering van het boek Danil

Veel informatie, indrukwekkend, maar kan de toehoorder het daarna ook uitleggen aan anderen?

Paulus: Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! .: Heb 5:13 :.

2

Danil in een Notendop

Overzicht van deze toerusting:

.: Vraag van Danil & antwoord van God.: Hermeneutiek hoe de Bijbel te lezen.: Het grote plaatje van de Bijbel.: Doel van profetie.: Symbolen en hun betekenis.: Overzicht van het boek Danil.: Heiligdom .: Danil en de Adventkerk

3

Danils vraag & Gods antwoord

Het boek Danil is niet zomaar een boek met profetie

:. Het is een antwoord op een vraag van Danil en het volk Isral.

:. God geeft niet zomaar antwoord, hij beperkt zich niet tot Danils tijd, maar geeft antwoord voor Zijn Volk, toen, nu en voor de toekomst

4

Danils vraag & Gods antwoord

Het gebed van Danil

. . . , leidde ik, Danil, uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Zoals de HEER aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er zeventig. 3Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. 4Ik bad tot de HEER, mijn God, en beleed schuld . . . .: Danil 9:2-3 :.

5

Danils vraag & Gods antwoord

Het antwoord van God

Terwijl ik nog sprak en bad, mijn zonde en de zonde van mijn volk Isral beleed, en mijn smeekbede omwille van de heilige berg van mijn God richtte tot de HEER, mijn God, 21terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, vloog de man Gabril, die ik eerder in het visioen had gezien, snel naar mij toe. Het was de tijd van het avondoffer. 22Hij begon mij uitleg te geven. .: Danil 9:20-22 :.

6

Danils vraag & Gods antwoord

Kern vragen van het boek Danil

Isral (Gods Volk):. God?:. Beloofde land?:. Heiligdom?:. Onderdrukt?

Heeft God nog de touwtjes in handen?Is God zijn Volk vergeten?Is er nog een plek van aanbidding?Wanneer eindigt de verdrukking?

7

Danil in een Notendop

Overzicht van deze toerusting:

.: Vraag van Danil & antwoord van God.: Hermeneutiek hoe de Bijbel te lezen.: Het grote plaatje van de Bijbel.: Doel van profetie.: Symbolen en hun betekenis.: Overzicht van het boek Danil.: Heiligdom .: Danil en de Adventkerk

8

Hoe de Bijbel te lezen

De regels over hoe we de Bijbel lezen zijn wanneer we bezig gaan met profetie zeer belangrijk.

William Miller

9

Hoe de Bijbel te lezen

Regels van William Miller

William Miller

10

Hoe de Bijbel te lezen

Regels van William Miller

.: Bijbel legt zichzelf uit.

11

Hoe de Bijbel te lezen

Regels van William Miller

.: Bijbel legt zichzelf uit..: Bijbel is simpel voor iedereen te begrijpen.

12

Hoe de Bijbel te lezen

Regels van William Miller

.: Bijbel legt zichzelf uit..: Bijbel is simpel voor iedereen te begrijpen..: Bijbel moet letterlijk worden gelezen . . .

13

Hoe de Bijbel te lezen

Regels van William Miller

.: Bijbel legt zichzelf uit..: Bijbel is simpel voor iedereen te begrijpen..: Bijbel moet letterlijk worden gelezen . . ..: tenzij duidelijk bewijs is voor figuurlijke taal.

14

Hoe de Bijbel te lezen

Regels van William Miller

.: Bijbel legt zichzelf uit..: Bijbel is simpel voor iedereen te begrijpen..: Bijbel moet letterlijk worden gelezen . . ..: tenzij duidelijk bewijs is voor figuurlijke taal..: God openbaard de toekomst in visoenen, symboliek en gelijkenissen, vaak meerdere keren. Begrijpen? Combineer ze?

15

Hoe de Bijbel te lezen

Regels van William Miller

.: Bijbel legt zichzelf uit..: Bijbel is simpel voor iedereen te begrijpen..: Bijbel moet letterlijk worden gelezen . . ..: tenzij duidelijk bewijs is voor figuurlijke taal..: God openbaard de toekomst in visoenen, symboliek en gelijkenissen, vaak meerdere keren. Begrijpen? Combineer ze?.: Is profetie vervuld? Elk woord van de profetie moet zijn vervuld.

16

Danil in een Notendop

Overzicht van deze toerusting:

.: Vraag van Danil & antwoord van God.: Hermeneutiek hoe de Bijbel te lezen.: Het grote plaatje van de Bijbel.: Doel van profetie.: Symbolen en hun betekenis.: Overzicht van het boek Danil.: Heiligdom .: Danil en de Adventkerk

17

Grote plaatje van de Bijbel

Grote Strijd (dan 10)paradijsparadijsHet grote plan van GodHet boek Danil is onderdeel van Gods uitleg over het grote plan van God met zijn mensen

18

Danil in een Notendop

Overzicht van deze toerusting:

.: Vraag van Danil & antwoord van God.: Hermeneutiek hoe de Bijbel te lezen.: Het grote plaatje van de Bijbel.: Doel van profetie.: Symbolen en hun betekenis.: Overzicht van het boek Danil.: Heiligdom .: Danil en de Adventkerk

19

Doel van profetie

Terugkijken en vertrouwen hebben voor de toekomst.

.: God gebruikt profetie om in contact te blijven met zijn mensen. Instructie, correctie, richting, maar ook vertrouwen.

.: Profetie is niet bedoeld om te voorspellen, maar om terug te kijken, wat vertrouwen geeft in een liefhebbende en genadige God, nu en in de toekomst.

20

Danil in een Notendop

Overzicht van deze toerusting:

.: Vraag van Danil & antwoord van God.: Hermeneutiek hoe de Bijbel te lezen.: Het grote plaatje van de Bijbel.: Doel van profetie.: Symbolen en hun betekenis.: Overzicht van het boek Danil.: Heiligdom .: Danil en de Adventkerk

21

Symbolen en hun betekenis

Regels van interpretatie van William Miller

22

Symbolen en hun betekenis

Regels van interpretatie van William Miller

.: Bijbel legt zichzelf uit..: Bijbel is simpel voor iedereen te begrijpen..: Bijbel moet letterlijk worden gelezen . . ..: tenzij duidelijk bewijs is voor figuurlijke taal..: God openbaard de toekomst in visoenen, symboliek en gelijkenissen, vaak meerdere keren. Begrijpen? Combineer ze?.: Is profetie vervuld? Elk woord van de profetie moet zijn vervuld.

23

Symbolen en hun betekenis

Een extra regel van William Miller

.: Symbolen hebben altijd een symbolische betekenis en worden veel in profetie gebruikt om dingen, tijden en gebeurtenissen te beschrijven, zoals b.v. beesten, horens, water, enz.

24

Symbolen en hun betekenis

Regels van interpretatie

.: Symbolen worden door de Bijbel meestal verklaard. (zie hiervoor het te bestuderen Bijbelboek, of de overige Bijbelboeken)

Concordantie is behulpzaam

25

Symbolen en hun betekenis

Belangrijkste symbolen in Danil

.: Zee [volkeren] Openbaring 17:15.: Dieren [machten] Danil 7:16,23.: Horens [machten] Danil 7:24.: Winden [strijd, sociale onrust] Jer. 49:36.: Vleugels [snelheid] Deutronomium 28:49.: Dag [jaar] Numeri 14:34 & Ezechiel 4:6

Concordantie is behulpzaam

26

Danil in een Notendop

Overzicht van deze toerusting:

.: Vraag van Danil & antwoord van God.: Hermeneutiek hoe de Bijbel te lezen.: Het grote plaatje van de Bijbel.: Doel van profetie.: Symbolen en hun betekenis.: Overzicht van het boek Danil.: Heiligdom .: Danil en de Adventkerk

27

Overzicht van het boek Danil

123456789101112IntroBeeldOvenNebus trotsTeken wandLeeuwenkuil4 DierenRam BokGebed Dan.Jezus troostKoning N/ZMichael slot

28

Overzicht van het boek Danil

29

30

Danil in een Notendop

Overzicht van deze toerusting:

.: Vraag van Danil & antwoord van God.: Hermeneutiek hoe de Bijbel te lezen.: Het grote plaatje van de Bijbel.: Doel van profetie.: Symbolen en hun betekenis.: Overzicht van het boek Danil.: Heiligdom .: Danil en de Adventkerk

31

Het Heiligdom

Belangrijkste woorden in Danil

.: Heiligdom.: Dagelijkse offer.: Heiligdom gereinigd (grote verzoendag).: Dagelijkse offer

Een begrip van het heiligdom en de feesten is behulpzaam bij het begrijpen van het boek Danil en zelfs in grotere mate Openbaring.

32

Het Heiligdom

33

Danil in een Notendop

Overzicht van deze toerusting:

.: Vraag van Danil & antwoord van God.: Hermeneutiek hoe de Bijbel te lezen.: Het grote plaatje van de Bijbel.: Doel van profetie.: Symbolen en hun betekenis.: Overzicht van het boek Danil.: Heiligdom .: Danil en de Adventkerk

34

Danil en de Adventkerk

Het begrip van Danil is de fundering van de Adventkerk

.: De uitgebreide studie tussen 1789 tot 1844 van Daniel 7 & 8 was de basis voor de Grote Teleurstelling..: 22 Oktober 1844 was het startschot van de Adventkerk..: Antwoord op de grote teleurstelling was het begrip van het Hemels Heiligdom.

35

Danil en de Adventkerk

Het boek Danil heeft een invloed op een aantal geloofspunten.

.: De grote strijd [8].: Leven, dood en opstanding van Christ. [9].: De kerk [12].: De rest en haar zending [13].: De gave van profetie [18].: Dienst v. Christus in het H.Heiligdom [24].: De tweede komst van jezus [25]

36

Danil in een Notendop

Overzicht van deze toerusting:

.: Vraag van Danil & antwoord van God.: Hermeneutiek hoe de Bijbel te lezen.: Het