Posters Interactieve Tentoonstelling

of 29/29
Competenties van de toekomst Ontwikkel- vaardigheid taken en werk- processen kunnen ontwikkelen om de gewenste resultaten te realiseren Informatie- management de juiste informatie bij de juiste persoon op het juiste moment of in de juiste context naar boven brengen Transdisciplinariteit over de grenzen van disciplines kunnen denken Omgaan met nieuwe media kritisch omgaan met, zinvolle content ontwikkelen en gebruik maken van nieuwe media in communicatie Cross-culturele competentie de vaardigheid om in verschillende culturele settings te functioneren Computer- gericht denken de vaardigheid om data te interpreteren tot informatie Virtueel samenwerken productief en geëngageerd lid zijn van een virtueel team Sociale intelligentie de vaardigheid om zich met anderen te verbinden, om reacties te stimuleren en te sturen Creatief denkvermogen met out-of-the-box oplossingen en antwoorden komen Betekenis geven de vaardigheid om de diepere zin of betekenis van wat gebeurt te bepalen Bron: “Future Work Skills 2020 - Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute”
 • date post

  30-Oct-2014
 • Category

  Business

 • view

  444
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Posters Interactieve Tentoonstelling

 • 1. Competenties Ontwikkel- vaardigheidInformatie- management de juiste informatie taken en werk-van de toekomstprocessen kunnen ontwikkelen om de bij de juiste persoon op het juiste moment of ingewenste resultaten de juiste context naarte realiseren boven brengen VirtueelsamenwerkenBetekenis gevenproductief en de vaardigheid om de gengageerd lid zijndiepere zin of betekenis van een virtueel team Computer- van wat gebeurt tegerichtTransdisciplinariteitbepalendenken over de grenzen vande vaardigheid om data disciplines kunnente interpreteren tot denken informatieSociale intelligentie de vaardigheid om Omgaan metzich met anderen te nieuwe mediaCreatief verbinden, om reacties Cross-culturele denkvermogen kritisch omgaan met, te stimuleren en tecompetentiezinvolle content met out-of-the-box sturende vaardigheid om in oplossingen enontwikkelen en gebruikverschillendemaken van nieuwe antwoorden komen culturele settings temedia infunctionerencommunicatieBron: Future Work Skills 2020 - Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute

2. Inwoners op actieve leeftijd7.252.604Onze arbeidsmarkt: (15-64j)Hoe behalen we de Werkend 4.470.458doelstelling van 70% Huidige tewerkstellingsgraad 61.8%tewerkstellingsgraad? Doelstelling om sociale 70%zekerheid betaalbaar te houden Binnen 7 jaar aan de slag te krijgen 606.365 Uitkeringsgerechtigd in 2011 364.404 Verschil - 259.961 Enkel inzetten op uitkerings- gerechtigde werkzoekende is onvoldoende om doelstelling 70% te behalen Inzetten op activering van 2.402.741 inactieven (leerling, student, ziek, vrijwillig inactief, huismoeders, gepensioneerdenWelke triple-loop learning is nodig bij de bevolking(burgers & politici, werknemers & werkgevers, actieven& inactieven) om voldoende inactieven te activeren? 3. Vinden we niet telkenshet wiel opnieuw uit?Welke antwoorden op de vragen van detoekomst kan je in het verleden vinden? 4. Waar staan leidinggevendenin uw organisatie? 5. NIEUWS16 november 2020 Sint-Laureins Precies 8 jaargeleden bogen 350 professionals zich over hetfuture-proof maken van hun organisatie. Ze hooptenhet antwoord te vinden op de vragen die de toekomstzou brengen. 5 trends hebben zich gedurende 8 jaarafgetekend: Transitie,Diversiteit,Technologie,Vervagende Organisatiegrenzen, Autonomie & CohesieWelke krantenkoppen hebt u in de afgelopen 8 jaargelezen met betrekking tot deze trends? 6. WAARSCHUWING: STEL GEEN 50-PLUSSERS TE WERK!!! Zij hebben geen uitstralingmeer! 1949 19491949 1937 Zij hebben geen energiemeer! 1958194919391949 Zij nemengeen verant- woordelijk- heid meer! President op 751936 19451956 Zij zijn niet meercreatief! Toots musiceert PicassoBeethoven Vivienne nog steedsschilderdeschreef Westwood, op 90Guernica de 9e Designer ofop 56op 53the Year op 50 n 51 7. SamaSourceDe organisatievan de toekomst? 8. Zelf verantwoordelijk voor de stappen die ik zet.Samen in dezelfde richting! 9. Samen uit, samen thuisHoe zorg jij ervoor dat je organisatiefuture-proof is voor iedereen? Kan iedereen mee? Ook in 2020? 10. Systeemschema over de werking van de arbeidsmarkt i.f.v. competentie- en talentontwikkeling.HET ZELFVERSTERKENDE SYSTEEM (R) HET ZELFVERSTERKENDE SYSTEEM (R) De markt geeft signalen dat innovatieveVAN DE INDIVIDUELE WERKNEMER,VAN DE ORGANISATIEproducten, diensten en werkmethoden WERKZOEKENDE, ZELFSTANDIGE OFaanslaan. Dit stuurt het leergedrag vanAMBTENAAR personen die deze signalen oppikken engeeft extra dynamiek aan het systeem van het lerende individu.HET BALANCERENDE SYSTEEM (B)veranderendewinst (, werk- VAN DE ARBEIDSMARKTproductie & baarheid, ...) productiviteitvraag (loonbod x) winst / LLL RarbeidB leefbaarheidRinnovatie bedrijfaanbod(looneis y)inzetbaarheid /investering juiste competentiesIndividu en organisatie hebbentegengestelde belangen wanneer men zich enkel focust op . Personen die hun talenten op de juiste manierinzetten, geven een extra dynamiek aan deorganisatie waar ze werken. 11. In 2020 leren onze avatars(*)van elkaar(*) virtuele persoonlijkheden 12. Dromen van een Global Learning VillageWaar kennisdelen en toegepaste kennis open source genereren de norm isWaar COPs (Communities of Practices) een maatschappelijk duurzame oplossing realiseren Daarvoor zijn 4 elementen essentieel: LEREN ACTIE CoperatievePioniersnetwerken vanOndernemers kennis eninspiratie RUIMTEGELD Vrijheid-Crowd fundingscheppende overheidPascal Van Loo, Lieven Callewaert, SAM, Architects of Meaning 13. Ziekte frequentie totaal1,61,4 Ouderen zijn1,2 1vaker ziek0,80,60,40,2 0=60jaarjaarjaarjaarjaarjaarjaarjaar jaar Gemiddelde ziekteduur16141210 8 6 4 2 0=60 jaarjaarjaarjaarjaarjaarjaarjaarBron: Performance dashboard SD Worx 14. Ouderen zijn te duur 70.000? 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000arbeider bediende 10.000 0=60Bron: SD Worx 15. Ouderen willen niet meer bijleren>=50 jaar>=50 jaar 40-49 wordt u begeleid in uwjaar 40-49 jaarloopbaan?30-39 jaar30-39 jaar verwacht u begeleiding25-29in uw loopbaan? jaar 25-29 jaar