Portal strategie

download Portal strategie

of 33

 • date post

  22-Apr-2015
 • Category

  Technology

 • view

  4.241
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Powerpoint over portaal strategie. 10 stappenplan.

Transcript of Portal strategie

 • 1. Portalstrategie 10 stappenplan Erwin Sigterman 6 februari 2008
 • 2. Portal groepen
  • Medewerker
  • Partner
  • Klant
  • Bij voorkeur portalimplementatie volgens deze volgorde
  • Reden: impact bij verkeerde implementatie
 • 3. Soorten interactie
  • Communicatie
  • Selfservice
  • Kennismanagement
  • Transactie
 • 4. Interactie: Communicatie
  • Zenden en ontvangen van boodschappen in statische vorm
  • Voorbeelden:
   • Folders
   • Webpaginas
   • E-mails
   • Flyers
   • Brieven
   • Memos
   • Etc.
 • 5. Interactie: Self service
  • Interactie met doelgroep
  • Doelgroep neemt zelf initiatief
   • Communicatie
   • Actie
  • Voorbeelden:
   • Bijwerken van profiel
   • Bekijken van arbeidsvoorwaarden
   • Vastleggen van persoonlijk opleidingsplan (POP)
   • Inkooporder
   • Verlengen van bibliotheekboek
   • Aanvragen nieuw rijbewijs
 • 6. Interactie: Kennismanagement
  • Ordenen en beschikbaar maken van informatie, waardoor iemand anders een voordeel kan halen
  • Voorbeelden:
   • Documenten
   • Presentaties
   • Offertes
   • (onderzoeks)rapporten
   • Rekentabellen
   • Business cases
   • Wiki
 • 7. Interactie: Transactie
  • De ultieme interactievorm
  • Voorbeelden extern:
   • Aanvraag WW
   • Boeken hotel + reis
   • Inplannen APK voor auto bij garage
  • Voorbeelden intern:
   • Inkoop
   • Voorraadplanning
   • Facturering
   • Managementinformatie
 • 8. Interactiemodel kwadrant
  • Bestaat uit verschillende interacties:
   • Communicatie
   • Selfservice
   • Kennismanagement
   • Transactie
  • Bepaalt ideale- volgorde waarin portal aangeboden wordt aan doelgroep
  • Rode pijl geeft volgorde aan
  • Voor verschillende groepen verschillende kwadranten
 • 9. Medewerker
  • Vooral informatiewerker
  • Indelen op
   • Functionele indeling of
   • Hierarchische indeling of
   • ???
 • 10. Interactiemodel: Medewerker
 • 11. Partner
  • Met wie werkt bedrijf samen?
   • Leveranciers
   • Ketenpartners
   • Etc.
 • 12. Interactiemodel: Partner
 • 13. Klant
  • Voorbeelden:
  • Consumenten
  • Studenten
  • Burgers
  • Patienten
  • Bedrijven
 • 14. Interactiemodel: Klant
 • 15. 10 stappenplan
  • Visie en doelstellingen
  • Bewustwording
  • Business case en plan
  • Doelgroepen
  • Informatiebehoefte en aanbod
  • Organisatorische impact
  • Structuur
  • Schermen
  • Promotie
  • Plan van aanpak
 • 16. Per stap
  • Doel Waarom zou deze stap doorlopen moeten worden en wat levert het op?
  • Methodiek Een of meer verschillende methodes om de stap te maken
  • Resultaat Hierin wordt zoveel mogelijk visueel gemaakt wat de resultaten zijn van het uitvoeren van de methodiek
 • 17. 1: Visie en doelstellingen
  • Doel
   • Portalvisie afgeleide van bedrijfsvisie
   • Portaldoelstelling is een afgeleide van bedrijfsdoelstelling
  • Methode
   • Portalstrategie
    • Ontwikkeling portal
    • Doelgroepen
    • Functies
    • Tijdpad
    • Scenarios
  • Resultaat
   • Geschreven tekst
 • 18. 2: Bewustwording
  • Doel
   • Draagvlak
   • Vaststellen van 1 portaldefinitie
   • Inzichtelijk maken van voordelen
   • Benoemen eigenaren verschillende portalcomponenten
    • Infrastructuur
    • Applicaties
    • Kennis
    • portaldiensten
  • Methode
   • Communicatieplan, workshops, etc.
  • Resultaat
   • Bekendheid in organisatie
    • Posters, goodies, nieuwsbrieven, etc.
    • Prijsvraag voor nieuwe naam
 • 19. 3: Business case en -plan
  • Doel
   • Kosten en baten
   • Verantwoordelijkheden
  • Methode
   • Prince2
  • Resultaat
   • Bestaansrecht
 • 20. 4: Doelgroepen
  • Doel
   • Beschrijven van verschillende doelgroepen
  • Methode
   • Personas (archetypes)
   • Beperk aantal doelgroepen (max.5)
  • Resultaat
   • Invalshoeken representant doelgroep
   • Werkpatroon representant
   • Rangschikking informatie
   • Welke informatiebronnen
   • Informatie/diensten
 • 21. 5: Informatiebehoeft en -aanbod
  • Doel
   • Inventariseer informatiebehoefte
   • Inventariseer informatieaanbod
   • Stel hiaten vast
  • Methode