Paulus Israel 1

download Paulus Israel 1

of 35

 • date post

  21-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  479
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Zoetermeer, 13 december 2009

Transcript of Paulus Israel 1

 • 1. Paulus' prediking aan Isral (I)

2. Met de Bijbel kun je alle kanten op 3. 7 En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld ik spreek waarheid en geen leugen als eenLEERMEESTER DER HEIDENENin geloof en waarheid.1Timothes 2 4. Galaten 2 5. 7 als zij zagen, dat aan mij(=Paulus)het EVANGELIE DER VOORHUID toebetrouwd wasGalaten 2 (SV) 6. 7 gelijk aan PetrusdatDER BESNIJDENISGalaten 2 (SV) als Isral zich bekeert komtde Messias en breekt hetKoninkrijk aan* * Handelingen 3:19-21 7. 9 En als Jakobus, en Cfas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij(=Paulus)gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Brnabas de rechter handder gemeenschapGalaten 2 (SV) 8. 9 opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdeniszouden gaan ; Galaten 2 (SV) 9. 10. Paulus Handelingen 28:28 Paulus heeft TOT Handelingen 28 aan Isral gepredikt.Alleen de brieven daarna geschreven, zijn voor ons 11. o.a. Romeinen 1&2 Korinthe Galaten 1&2 Thessalonika 12. Efeze Kolosse Filippi 1&2 Timothes Titus Filmon 13. Efeze Kolosse Filippi 14. Efeze Kolosse ? 15. Handelingen 9 16. 16 deze is Mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningenen [de] kinderen(lett. zonen)Israls Handelingen 9 17. "eerst de Jood..." 18. 16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, EERST VOOR DE JOOD, maar ook voor de Griek Romeinen 1 19. Paulus eerst naar de synagoge in, o.a. Antiochi Hand. 13 Ikonium Hand. 14 Filippi-Hand. 16 Thessalonika & BereaHand. 17 Korinthe-Hand. 18 Efeze Hand.19 20. WAT predikte Paulus aan Isral?? 21. 41 Ziet, verachters,en verwondert u en verdwijnt Handelingen 13(1/4)

 • de natie Isral:
 • verachters> van het Woord

22. 41 Ziet, verachters,en verwondert u en verdwijnt Handelingen 13(2/4)

 • de natie Isral:
 • verwondert zich> Verborgenheid!

23. 41 Ziet, verachters,en verwondert u en verdwijnt Handelingen 13(3/4)

 • de natie Isral:
 • verdwijnt> van de kaart (70 AD)

24. 41 want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, dat gij(=Isral)voorzeker NIET ZULT GELOVEN, als iemand het u verhaalt.Handelingen 13(4/4) 25. Romeinen 11 26. 13 Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening Romeinen 11(1/3) 27. 14...dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees (en bloed) mocht opwekken, en ENIGEN uit hen behouden. Romeinen 11(2/3) 28. 15 Want, indienHUN VERWERPINGdeVERZOENING DER WERELDis, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?Romeinen 11(3/3) 29. "Saulus, anders gezegd Paulus" 30. 6 En na het gehele eiland doorgetrokken te zijn tot aan Pafos, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, EEN JOOD, wiens naam was Barjezus Handelingen 13(1/6) 31. 7hij hield zich op bij de landvoogd Sergius Paulus, een verstandig man. Deze begeerde het woord Gods te horen en liet Barnabas en Saulus tot zich roepen.Handelingen 13(2/6) 32. 8 Maar Elymas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, verzette zich tegen hen en trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken.Handelingen 13(3/6) 33. 9Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de heilige Geest, zag hem scherp aan, en zeide: Handelingen 13(4/6) 34. 10 Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij nietophoudende rechte wegen des Heren te verdraaien?Handelingen 13(5/6) pauo > stoppen, pauze 35. 11 En nu, zie, de hand des Heren keert zich tegen u, en gij zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien.Handelingen 13(6/6)