Ouder worden en VB Globale opzet GOUD (1)...Ouder worden en VB Steeds meer oudere mensen met een...

of 7 /7
20-9-2013 1 Van onderzoek naar implementatie Vertaling van onderzoeksresultaten naar (praktische) uitvoering Dr. Thessa Hilgenkamp Projectmanager bij zorginstelling Abrona Postdoc onderzoeker bij het Erasmus MC Inhoud workshop Inleiding GOUD In vogelvlucht: resultaten GOUD Lichamelijke activiteit en fitheid Delen van ervaringen Abrona ACTIEF: gedragsverandering cliënten en begeleiders Onderzoek: nu en verder Ouder worden en VB Steeds meer oudere mensen met een verstandelijke beperking (VB): Vergrijzing Betere zorg Gezondheid bij ouder worden Ouderdomsaandoeningen Achteruitgang in functioneren Vanaf jonge leeftijd gezondheidsproblemen Levenslang medicijngebruik Problemen met identificeren en behandelen van aandoeningen Specifiek verouderingsproces bij genetische syndromen (bv Down) Globale opzet GOUD (1) Onderzoek Gezond OUDer met een verstandelijke beperking (GOUD) Samenwerking 2 academische instituten Erasmus MC (Geneeskunde Verstandelijk Gehandicapten) Rijksuniversiteit Groningen (Bewegingswetenschappen) 3 zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking: Abrona (Huis ter Heide) Amarant (Tilburg) Ipse de Bruggen (Nootdorp/Z’dam) Globale opzet GOUD (2) Epidemiologisch deel: in kaart brengen gezondheidsparameters 1 Lichamelijke activiteit en fitheid Voeding en voedingstoestand Angst, depressie en cognitief functioneren Interventie: ‘Meer bewegen op de dagbesteding’ 80 ouderen interventie, 80 ouderen controle Uitvoering: September 2010-Juni 2011 Resultaten: einde 2013 1 Hilgenkamp et al, 2011, Res Dev Disab ‘Meer bewegen op de DB’ Beweegprogramma en educatief programma Dagbestedingscentra 3 keer per week bewegen, 1 keer per week educatie Gedragsveranderingstechnieken: belonen, spiegelen, langzaam opbouwen 8 maanden lang, 3 fases: kennismaking, opbouw, behoud Voorlopige resultaten: activiteit+fitheid+gezondheid omhoog! Subsidie voor uitwerken materialen voor landelijke verspreiding: Vrij beschikbaar via internet: www.kennispleingehandicaptensector.nl/bewegen Opzet interventie en programma: van Schijndel et al 2013 6

Embed Size (px)

Transcript of Ouder worden en VB Globale opzet GOUD (1)...Ouder worden en VB Steeds meer oudere mensen met een...

Page 1: Ouder worden en VB Globale opzet GOUD (1)...Ouder worden en VB Steeds meer oudere mensen met een verstandelijke beperking (VB): Vergrijzing Betere zorg Gezondheid bij ouder worden

20-9-2013

1

Van onderzoek naar

implementatie

Vertaling van onderzoeksresultaten naar (praktische) uitvoering

Dr. Thessa Hilgenkamp

Projectmanager bij zorginstelling Abrona

Postdoc onderzoeker bij het Erasmus MC

Inhoud workshop� Inleiding GOUD

� In vogelvlucht: resultaten GOUD Lichamelijke activiteit en fitheid

� Delen van ervaringen

� Abrona ACTIEF: gedragsverandering cliënten en begeleiders

� Onderzoek: nu en verder

Ouder worden en VB� Steeds meer oudere mensen met een verstandelijke beperking (VB):

� Vergrijzing

� Betere zorg

� Gezondheid bij ouder worden

� Ouderdomsaandoeningen

� Achteruitgang in functioneren

� Vanaf jonge leeftijd gezondheidsproblemen

� Levenslang medicijngebruik

� Problemen met identificeren en behandelen van aandoeningen

� Specifiek verouderingsproces bij genetische syndromen (bv Down)

Globale opzet GOUD (1)� Onderzoek Gezond OUDer met een verstandelijke beperking (GOUD)

� Samenwerking 2 academische instituten

� Erasmus MC (Geneeskunde Verstandelijk Gehandicapten)

� Rijksuniversiteit Groningen (Bewegingswetenschappen)

� 3 zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking:

� Abrona (Huis ter Heide)

� Amarant (Tilburg)

� Ipse de Bruggen (Nootdorp/Z’dam)

Globale opzet GOUD (2)� Epidemiologisch deel: in kaart brengen gezondheidsparameters1

� Lichamelijke activiteit en fitheid

� Voeding en voedingstoestand

� Angst, depressie en cognitief functioneren

� Interventie: ‘Meer bewegen op de dagbesteding’

� 80 ouderen interventie, 80 ouderen controle

� Uitvoering: September 2010-Juni 2011

� Resultaten: einde 2013

1 Hilgenkamp et al, 2011, Res Dev Disab

‘Meer bewegen op de DB’

� Beweegprogramma en educatief programma

� Dagbestedingscentra

� 3 keer per week bewegen, 1 keer per week educatie

� Gedragsveranderingstechnieken: belonen, spiegelen, langzaam

opbouwen

� 8 maanden lang, 3 fases: kennismaking, opbouw, behoud

� Voorlopige resultaten: activiteit+fitheid+gezondheid omhoog!

� Subsidie voor uitwerken materialen voor landelijke verspreiding:

� Vrij beschikbaar via internet:

www.kennispleingehandicaptensector.nl/bewegen

Opzet interventie en programma: van Schijndel et al 20136

Page 2: Ouder worden en VB Globale opzet GOUD (1)...Ouder worden en VB Steeds meer oudere mensen met een verstandelijke beperking (VB): Vergrijzing Betere zorg Gezondheid bij ouder worden

20-9-2013

2

Bewegen en gezondheid

� Bewegen goed voor gezondheid, functioneren en welzijn (World

Health Organisation 2003)

� Voorkomen of vertragen van ouderdomsziekten en achteruitgang in

functioneren: bewegen

� Bewegen positieve invloed op stemming en gedragsproblemen

� Bij ouder worden: minder, en minder intensief

� Bij onderzoek in kleine groepen volwassenen met VB:weinig

beweging op jongere leeftijd

Lichamelijke

activiteitFitheid

Gezondheid/

dagelijks functioneren

Centrale vragen

Hoe gezond zijn ouderen met een verstandelijke

beperking?

Hoeveel bewegen ouderen met een verstandelijke

beperking?

Hoe fit zijn ouderen met een verstandelijke beperking?

Samenstelling groep

Uitgenodigd: 2322 ouderen

Deelgenomen: 1050 ouderen (45.2%)

Mannen: 51,3%

Lichamelijke activiteit� Stappenteller

� Betrouwbaar vanaf 3,2 km/h

� Nadeel: meet geen fietsen en zwemmen

Hoeveel bewegen is nodig?� Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen: 30 minuten matig-

intensief op minimaal 5 dagen per week

� Nederlandse ouderen: 49-60% haalt dit

� Indeling in categorieën van stappen per dag:

� Norm’ 10.000 stappen/dag

� Steeds meer bewijs uit onderzoek dat gezondheidseffecten vanaf

7500 stappen/dag gerealiseerd kunnen worden11 Tudor-Locke 2008

Stappen per dag Omschrijving

< 5000 Inactieve, zittende leefstijl

5000-7499 Weinig actief

7500-9999 Matig actief

10.000-12.500 Actief

>12.500 Heel actief

Page 3: Ouder worden en VB Globale opzet GOUD (1)...Ouder worden en VB Steeds meer oudere mensen met een verstandelijke beperking (VB): Vergrijzing Betere zorg Gezondheid bij ouder worden

20-9-2013

3

Goed gelukte metingen met een stappenteller: 257

Deelnemers stappenteller= de minst beperkte groep.

Interpretatie resultaten: lichamelijke activiteit voor de groep als geheel wordt overschat

Hoe goed is de meting gelukt?Resultaten lichamelijke activiteit

Fitheid: meetinstrumentenCoördinatie

Reactietijd

Balans

Spierkracht

Spierkrachtuithoudings-

vermogen

Aeroob uithoudingsvermogen

Flexibiliteit

FitheidResultaten: spierkracht

Knijpkracht

� Goede maat voor kracht bovenlichaam

� Nodig voor dagelijks functioneren

� Goede voorspeller voor

� achteruitgang in dagelijks functioneren

� gebruik hulpmiddelen in de toekomst

� eerder overlijden

Knijpkracht

Mannen Vrouwen

Knijpkracht

Mannen Vrouwen

Page 4: Ouder worden en VB Globale opzet GOUD (1)...Ouder worden en VB Steeds meer oudere mensen met een verstandelijke beperking (VB): Vergrijzing Betere zorg Gezondheid bij ouder worden

20-9-2013

4

Knijpkracht

Mannen Vrouwen

Deze trend is ook bij de andere fitheidstesten te zien

Conclusies

�Ouderen met een VB scoren erg laag op

fitheid

�50-jarigen met een verstandelijke beperking

scoren even laag op fitheid als 75-jarigen uit

de algemene populatie

� Het grootste deel van de ouderen met een VB

beweegt te weinig

Implicaties� Ouderen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogd

risico op:

� Onnodige (voortijdige) afname van vaardigheden -> afname KvL

� Gezondheidsproblemen

� Gedragsproblemen? Stemmingsproblemen?

� Maatschappelijk gezien zorgt dit voor onnodig hoge zorgkosten

� Totale zorgvraag groeit, aantal medewerkers in de zorg daalt:

� het is hard nodig om behoud van gezondheid en functioneren te

stimuleren met preventie

� Bewegen, en het trainen van fitheid, moeten hoger op de agenda

komen van beleid en zorgpraktijk

Delen van ervaringen� Is er herkenning rondom de onderzoeksresultaten?

� Wat gebeurt er binnen de eigen organisatie al op dit gebied?

� Wat breng je over, aan wie en hoe?

Abrona ACTIEF

� Gedragsverandering:

� Cliënten: meer bewegen

� Begeleiders woonlocaties: bewegen meer integreren in dagelijkse

zorg en ondersteuning aan cliënten

� Facilitatoren en barrieres:

anders voor elke groep

Regio-

managersTeam-

leidersBegeleiders

Clie

nten

Voorbeelden barrieres client:

24

� ‘Bewegen is saai, ik vind het niet leuk’

� ‘Ik kan het niet’

� ‘Ik ben te moe’

� ‘Ik heb geen zin’

� ‘Er is niemand om het voor te doen’

� ‘Ik ben bang om me pijn te doen’

� ‘Ik ben met pensioen’

� ‘Er is niemand om samen mee te bewegen’

Page 5: Ouder worden en VB Globale opzet GOUD (1)...Ouder worden en VB Steeds meer oudere mensen met een verstandelijke beperking (VB): Vergrijzing Betere zorg Gezondheid bij ouder worden

20-9-2013

5

Voorbeelden facilitatoren client:

25

� ‘Leuk om samen te bewegen’

� ‘Bewegen is goed voor je lichaam’

� ‘Bewegen is leuk’

� ‘Door bewegen meer ontspannen, geeft energie’

� ‘Ik zie het de ander ook doen’

� ‘Sociale contacten’

Barrieres begeleiders:

26

� ‘Ik heb er geen tijd voor’

� ‘Ik weet niet goed welke activiteiten voor mijn cliënt(en) geschikt

zouden zijn’

� ‘Ik vind het zelf moeilijk om leuke activiteiten bedenken’

� ‘De cliënt heeft te weinig geld om te doen wat hij/zij leuk vindt’

� ‘Mijn cliënt kan niet meedoen in een groepsactiviteit’

� ‘Ik kan mijn cliënt(en) niet motiveren om actief te zijn’

� ‘Ik mis aanbod aangepast sporten bij verenigingen, clubs en

fitnesscentra in de omgeving van de woonlocatie’

Thema’s barrieres:

27

� Kennis/verwachte uitkomsten

� Vaardigheden

� Vertrouwen in eigen kunnen

� Sociale factoren

� Omgaan met emoties

� Motivatie en doelen stellen

� Externe factoren

� Professionele houding

Barrières: welke kies je om aan

te pakken?

28

- Welke komen het meeste voor?

- Welke wegen het zwaarste?

- Welke zijn goed te veranderen?

Voorbeeld 1: ‘geen tijd’

Wat is dit voor barrière: is er echt geen tijd, of geen prioriteit? Of

vinden begeleiders het te veel gedoe, haalt het hen uit hun

vertrouwde routine? Of hebben ze geen idee wat er mogelijk is?

Voorbeeld 2: ‘weet niet wat ik kan gaan doen’

Voorbeelden van strategieën

29

• Informatie geven over gedrag-gezondheid: educatiemateriaal

• Intenties of doelen laten formuleren: ‘Ik ga volgende week 1x fietsen’

• Aanmoedigen: ster voor hele woning

• Instructie geven: samen activiteiten doen

• Sociale vergelijking: in groep activiteiten doen

• Motiverende gespreksvoering: begeleiders individueel coachen

• Langzaam opbouwen: hele kleine stapjes als subdoelen formuleren:

eerst maar eens 1 keer vaker meelopen naar de glasbak per week

- From theory to intervention: Mapping theoretically derived behavioural determinants to

behaviour change techniques Michie et al., Applied Psychology 2008, 57 (4), 660-680

- A taxonomy of behavior change techniques used in interventions Abraham & Michie, Health

Psychology 2008, 27 (3) 379-387

Take home messages� Onderken verschillende types van barrieres

� Zoek strategieën die aansluiten op barrieres

� Creëer succesvolle ervaringen, en benut die ook!

� Nuanceer discussie tussen ‘veranderen’ vs. ‘eigen regie’

� Bovenal: maak het voor alle cliënten mogelijk de positieve effecten van

beweging te kunnen beleven!

Page 6: Ouder worden en VB Globale opzet GOUD (1)...Ouder worden en VB Steeds meer oudere mensen met een verstandelijke beperking (VB): Vergrijzing Betere zorg Gezondheid bij ouder worden

20-9-2013

6

Onderzoek: nu en verder

Beweegprogramma

dagbesteding

in GOUD

Resultaten lichamelijke activiteit en fitheid bij 1050 ouderen in GOUD

Benutten van resultaten

• Subsidie ‘werkplaats’: educatieve programma beweegprogramma beschikbaar voor anderen

• Zorgorganisaties: vergroot bewustzijn/ continuering bewegen op de dagbesteding in andere groepen

Beweegprogramma

dagbesteding

in GOUD

• Abrona: start Abrona ACTIEF

• Blijvende rol voor fitheid binnen het Erasmus MC

• Tweede onderzoeker die kennis fitheid en testen verder uitdiept

• Subsidie implementatie van meetinstrumenten

• Nieuwe vragen rondom bewegen en inspanning

Resultaten lichamelijke activiteit en fitheid bij 1050 ouderen in GOUD

Huidige activiteiten

� Effectevaluatie Abrona ACTIEF: gedragsverandering begeleiders

� VB-fitscan en kennisnetwerk Fitheid en VB

� Validering fitheidstesten met gezondheidsuitkomsten na 3 jaar

� Subsidie-aanvragen voor nieuw onderzoek:

� Exploratieve studie naar afwijkingen in het looppatroon en rol van

aandacht hierin (dubbeltaak)

� Revalidatie-subsidie: set tests voor patiëntgebonden

uitkomstmaten (pijn, vermoeidheid, KvL) + effecten van

revalidatie bij volwassenen met aangeboren cerebrale parese en

VB

� Onderzoek naar de afwijkende lichamelijke reactie op inspanning

(balans sympathische/parasympathische activiteit)

Onderzoekslijn Activiteit en fitheid

bij mensen met VB

34

LA, fitheiden gezondheidbijmensenmet VB • Epidemiologie

• Instrumenten

• Interventies

• Effecten zittend leven

• Gedragsverandering

Bewegingssturing en cognitie • Looppatroon

• Aandacht

• Cognitieve functies

• Gedragsproblemen

• CP

• Energieverbruik

Fysiologische reactie op inspanning • Mechanismes

• Lab vs veldtesten

• Effecten krachttraining

• Veroudering

• Richtlijnen

Consortium Noord-Nederland� Innovatiewerkplaats Hanzehogeschool Groningen en 10

zorgorganisaties

� Toegepast wetenschappelijk onderzoek

� Richtlijnen voor duurzame implementatie van een gezonde leefstijl

bij mensen met een verstandelijke beperking

� Gedragsveranderingsmodel voor systeem

� Toetsen theoretisch onderbouwde interventie in verschillende

zorgorganisaties

… so let’s shape it ourselves!

Page 7: Ouder worden en VB Globale opzet GOUD (1)...Ouder worden en VB Steeds meer oudere mensen met een verstandelijke beperking (VB): Vergrijzing Betere zorg Gezondheid bij ouder worden

20-9-2013

7

Mogelijk gemaakt door: