Opleidingsaanbod PCVO Maasland september 2012

12
B r e n g de theorie in praktijk. PCVO Maasland, praktijkgerichte opleidingen. PCVO MAASLANDS’ TAALGARANTIE TKO | DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS NAAIEN - HANDWERKTECHNIEKEN PCVO Maasland OPLEIDINGSAANBOD SEPTEMBER 2012 VOLWASSENENONDERWIJS M

description

Opleidingsaanbod PCVO Maasland

Transcript of Opleidingsaanbod PCVO Maasland september 2012

Page 1: Opleidingsaanbod PCVO Maasland september 2012

Breng de theorie in praktijk. PCVO Maasland, praktijkgerichte opleidingen.

PCVO Maaslands’ taalgarantie

tKO | diPlOMa seCundair Onderwijs

naaien - handwerKteChnieKen

PCVO MaaslandOPleidingsaanBOd sePteMBer 2012V o l w a s s e n e n o n d e r w i j s

M

Page 2: Opleidingsaanbod PCVO Maasland september 2012

ICT - INFORMATICAstarters

KennisMaKing PC Initiatie Windows 7

iPad geBruiK

Je hebt een iPad, maar je weet niet goed waar te beginnen? Volg dan de cursus iPad gebruik en haal het beste uit jouw toestel. Let erop, je dient een iPad mee te brengen naar de les (BYOD).

taBlet PC’sJe hebt een tablet pc zoals bv. een Samsung Galaxy tab of een Motorola Xoom. Deze tablets gebruiken het Android bestu-ringssysteem. Dan is de cursus ‘Tablet PC’s’ iets voor jou.

KantOOrtOePassingen

nOtities One Note

Met OneNote kan je alles bijeenbrengen en indelen wat je nodig hebt, zoals notities, foto’s, video’s en internetkoppeligen, voor een project waaraan u werkt. OneNote houdt alle informatie die je nodig hebt binnen handbereik, en met krachtige zoekmogelijkheden kan je gemakkelijke datgene vinden waarnaar je op zoek bent. Je hebt een digitaal notitieblok!

teKstVerwerKing Word - module 1 tot 3

reKenBlad Excel - module 1 tot 3 gegeVensBeheer Access - module 1 tot 3 lay Out Publisher - module 1 en 2 Presentatie Powerpoint - module 1

liBre OFFiCe Open source - gratis software

gOOgle Basis iGoogle, Google Docs, Toolbar

gOOgle KantOOr Gmail, Google Talk, Google Agenda

gOOgle graFisCh Introductie Sketch up, Picasa

CreatieF Met KantOOrtOePassingenIn deze module kan je meerdere pakketten (bv. excel, word, ...) met mekaar combineren. Dit kan in Microsoft office, LibreOffice of Google Docs. Neem voor meer informatie contact op

met het secretariaat: +32 (089) 77 09 55

internetBasis internet e-mail, surfen, zoeken, beveiliging

Van FaCeBOOK Blogger, Flickr, Facebook, tOt twitter Twitter, YouTube, ... POPulaire Skype, Spotify, Google Maps,weBtOePassingen Albelli, Prezi, Dropbox, Netvibes, ...

2d en 3d teKenen

AutoCad is hét programma om technische tekeningen te maken. Na twee modules 2D-tekenen, waarbij je o.a. leert werken met lagen, bijzondere lijnen en massieve vlakken en verschillende commando’s, kan je kiezen of je verdergaat in het 3D-tekenen in AutoCad of dat je de overstap maakt naar Inventor of Solid Works

eenVOudig 2d/3d teKenen Sketch Up

2d-teKenen AutoCad 2D

3d-teKenen AutoCad 3D Inventor Solid Works

PrOgraMMeren in VB en andrOid

VisualBasiC.net VB.Net | Android toepassingen | Basic4Android

aPP-inVentOr Apps maken voor Android zonder programmeerkennis

COMPuter- en BesturingssysteMen

COMPuter Computer EHBO - module 1 en 2 Computertechniek (HBO) Introductie netwerken: data- communicatie & netwerken (HBO) Netwerken: thuisnetwerken (HBO) Netwerken: Windows Server (HBO)

BesturingssysteeM Windows 7 - module 1 en 2 Windows besturingssysteem (HBO) Linux besturingssysteem (HBO) Mac - BYOD

Page 3: Opleidingsaanbod PCVO Maasland september 2012

FOTO - GRAFISCH

nieuw!

MultiMedia

Beeld, geluid, VideO Basis multimedia Diashows maken Videobeelden bewerken Multimediapresentaties maken met Powerpoint Nero - filmen en monteren in HD

Presentaties Powerpoint Powermedia

graFisChe teChnieKen

FOtOBewerKing Photoshop Elements GIMP - gratis software Photoshop Extended Irfan View Digital scrapbooking

VeCtOrteKenen Illustrator

lay-Out InDesign Publiceren op iPad

weBdesign

weBdesign Dreamweaver Joomla! - gratis software Drupal - gratis software Flash FireworksweBsCriPting Dreamweaver: PHP en MySQL

graFisChe Menu’s, buttons, decoratie die weBtOOls geïntegreerd kunnen worden in een Dreamweaver website via Fire works / Photoshop / Illustrator

een weBsite OP 1,2,3 Blogs, fotoalbums en websites maken met eenvoudige gratis, online programma’s

digitale FOtOgraFieIedereen heeft tegenwoordig een digitale camera, maar worden de mogelijkheden van je toestel ook optimaal benut? Het antwoord hierop luidt in de meeste gevallen: ‘neen’. In de eerste module leer je de kneepjes van je eigen toestel ken-nen. Tijdens de tweede en de derde module leer je je kennis gebruiken en je creativiteit ontplooien. FOtOgraFie Compactcamera’s - module 1 en 2 Spiegelreflexcamera’s - module 1 tot 5 Digitale beeldbewerking voor fotografen

lightrOOM Lightroom - module 1 en 2: beeldbewerking en colormanagement

De studenten Digitale Fotografie van PCVO Maasland exposeren met Beeldgroep Alternatief in Genk, tijdens de Dumont expo simultaan met Manifesta 9 van 1 tot 30 september 2012, Andre Dumontlaan 28 te Genk.

- taBlet PC’s- One nOte- CreatieF Met KantOOrtOePassingen- liBre OFFiCe- aPP inVentOr- andrOid PrOgraMMeren: BasiC4andrOid- een weBsite OP 1,2,3- graFisChe weBtOOls- PuBliCeren OP iPad- irFan View- digital sCraPBOOKing- sOlid wOrKs- sKetCh uP- BesturingssysteeM MaC (ByOd)

Alle opleidingen op deze dubbele pagina zijn semesteroplei-dingen - 1 keer / week | 60 euro. Raadpleeg onze website voor het tijdstip van de lessen.

Alle informatie in deze folder onder voorbehoud van wijzigingen

Page 4: Opleidingsaanbod PCVO Maasland september 2012

TALENPCVO Maaslands’ taalgarantieWanneer je start met een taalopleiding, wil je die ook graag af maken. Daarom bieden wij je de garantie dat elk jaar tenmin-ste één moment ingericht zal worden en dit tot en met het zesde jaar (richtgraad 2.4).

het ruiMste aanBOd eurOPese talen in de grensstreeK Van Beide liMBurgen Vind je Bij PCVO Maasland

algeMeen struC-tuursChe-Ma

duits

Duits is één van de Belgische landstalen, maar het is ook één van de meest gesproken talen in de EU. ‘Deutsch macht Spass!’.Na de eerste twee jaren heb je de elementaire kennis onder de knie. Bij voldoende belangstelling wordt ook het derde jaar ingericht. Taalgarantie t.e.m. het tweede jaar.

engelsMet een gedegen kennis van het Engels vergroot je je jobkan-sen. Bovendien kan je genieten van de omvangrijke Engelsta-lige literatuur, muziek en films. Taalgarantie t.e.m. het zesde jaar.

FransFrans is één van onze officiële landstalen. Het is een belang-rijke handelstaal die in vele continenten gesproken wordt. Frankrijk is bovendien één van de belangrijkste toeristische bestemmingen ter wereld.Taalgarantie t.e.m. het zesde jaar.

italiaansJe wilt tijdens je reis naar Italiaanse kunststeden zoals Rome niet voortdurend met gebarentaal communiceren. Of je houdt gewoon van die mooie klanken van het Italiaans en je wilt een mondje kunnen meepraten. Benvenuti!Taalgarantie t.e.m. het zesde jaar.

italiaans VOOr leVensgenietersLeer Italiaans én koken tegelijk. Kijk snel op pagina x

sPaansSpaans is de moedertaal van zomaar eventjes 350 miljoen mensen. En je wilt tijdens je bezoek aan een cultuurstad als Barcelona toch meer kunnen zeggen dan ‘si’ en ‘gracias’. Taalgarantie t.e.m. het zesde jaar.

les OP jOÙw niVeauHeb je al een zekere kennis en wens je in te stromen in een bepaald niveau? Dat kan! Op 30/08/2012 en op 01/09/2012 kan je bij PCVO Maasland een niveautest afleggen om te bepalen in welk jaar je kan instappen.

Maak telefonisch een afspraak: +32 (0)89 77 09 55.

M

120 lestijden = 3 uur/week

A B

Breakthrough Richtgraad 1.11e jaar

A B120 lestijden = 3 uur/week

Richtgraad 1.22e jaar

Waystage

A B120 lestijden = 3 uur/week

Threshold 1Richtgraad 2.13e jaar

A B120 lestijden = 3 uur/week

Richtgraad 2.24e jaar

Threshold 2

A B120 lestijden = 3 uur/week

Richtgraad 2.35e jaar

Threshold 3

A B120 lestijden = 3 uur/week

Richtgraad 2.46e jaar

Threshold 4

A B120 lestijden = 3 uur/week

VantageRichtgraad 37e jaar

A B120 lestijden = 3 uur/week

EffectivenessRichtgraad 48e jaar

Page 5: Opleidingsaanbod PCVO Maasland september 2012

DIPLOMA’S TKO - SECUNDAIR OF HBO - GRADUAAT

Zet een staP in de gOede riChting:VOlg een diPlOMageriChte OPleiding

Maak een afspraak voor je intakegesprekAlvorens je instapt, maak je een afspraak met de directeur. Tijdens een verkennend gesprek worden de ver-schillende mogelijkheden op een rijtje gezet. Er wordt een individueel traject op maat uitgewerkt.

t 0032 (0)89 77 09 55

diPlOMa hBO - eleKtrOMeChaniCa

Basis

Toegepaste wiskunde (Labo) elektriciteit en elektronica Theoretische mechanica Tekenen en schema-analyse

MeChaniCa

Mechanica/sterkteleer Toegepaste mechanica Materiaalkunde Thermodynamica Pompen, ventilatoren en compressoren Pneumatica Hydraulica

eleKtrOteChnieK

Analoge schakelingen Digitale combinatorische schakelingen Vermogenelektronica Labo elektrische machines

OPties

Procesautomatisering - PLC onder de vorm van gecombineerd onderwijs:

Organisatie en zorgsystemen Klimatisatie

We adviseren diplomastudenten min. 2 momenten per week les te volgen. Het inschrijvingsgeld bedraagt max. € 400 per jaar per opleiding.

Eenheden (bijv. PLC, ...) kunnen apart gevolgd worden mits aan de toelatingsvoorwaarde (diploma secundair onderwijs) voldaan wordt.

diPlOMa hBO - industriËle inFOrMatiCa

Basis Toegepaste wiskunde (Labo) elektriciteit en elektronica

COMPuter Computertechniek Besturingssystemen Netwerken en datacommunicatie

PrOgraMMeren Programmeren en softwareontwikkeling Databanken en datapresentatie

OPties Automatiseringstechnieken PLC onder de vorm van gecombineerd onderwijs:

Organisatie en zorgsystemen

diPlOMa seCundair Onderwijs | tKO

De 16 onderstaande opleidingen van PCVO Maasland leiden, in combinatie met het certi-ficaat van de opleiding aanvullende algemene vorming, tot een diploma secundair onderwijs:

Studiegebied Auto Fietsenmaker + Mecanicien bromfietsen en tuinmateriaal Koetswerkhersteller Mecanicien personen- en lichte bedrijfswagensStudiegebied Bouw Metselaar Polyvalent dakdekker Schilder-decorateurStudiegebied Grafische technieken Multimedia - operatorStudiegebied Hout Binnenschrijnwerker Buitenschrijnwerker MeubelmakerStudiegebied Mechanica Elektriciteit BMBE Lasser + MIG/MAG-lasser BMBE lasser + TIG-Lasser MIG/MAG lasser + TIG lasser Lasser Monteerder Plaatlasser PLC-technieker

De opleidingen HBO elektromechanica en industriële in-formatica, leiden in combinatie met het certificaat van de opleiding aanvullende algemene vorming tot een diploma secundair onderwijs: Elektromechanica Industriële informaticaMaak een afspraak voor je info- of intakegesprek.

Alle informatie in deze folder onder voorbehoud van wijzigingen

Page 6: Opleidingsaanbod PCVO Maasland september 2012

nieuw!

nieuw!

nieuw!

SMAKELIJK!KOKenBasis KOKenSemesteropleiding uit de opleiding Huishoudelijk KokenVrijdagvoormiddag: 09u30 - 13u10

Inschrijvingsgeld: 80 euro / semesterIngrediënten: 10 euro / les

initiatie warMe KeuKen / KOude KeuKenJaaropleiding uit de opleiding (Hulp)kokMaandagavond: 19u00 - 22u30 OF Vrijdagavond: 18u30 - 22u10

Inschrijvingsgeld: 160 euro / jaar Ingrediënten: 10 euro / les

dagsChOtels Met Vlees en geVOgelte / Met VisJaaropleiding uit de opleiding (Hulp)kokWoensdagvoormiddag: 09u00 - 12u40Woensdagavond: 18u30 - 22u10 Donderdagvoormiddag: 9u00 - 12u40Donderdagavond: 18u30 - 22u10 OFZaterdagvoormiddag: 09u00 - 12u40

Inschrijvingsgeld: 160 euro / jaarIngrediënten: 10 euro / les

nagereChtenSemesteropleiding uit de opleiding (Hulp)kokDonderdagnamiddag: 13u30 - 17u10

Inschrijvingsgeld: 80 euro / semester Ingrediënten: 10 euro / les

KOKen VOOr MannenJaaropleiding uit de opleiding Huishoudelijk Koken1 keer / 14 dagenDinsdagvoormiddag 09u00 - 12u40

Inschrijvingsgeld: 80 euro / jaarIngrediënten: 10 euro / les

Pasta & BBQ

Semesteropleiding uit de opleiding (Hulp)kokWoensdagnamiddag: 13u30 - 17u10Inschrijvingsgeld: 80 euro / semester Ingrediënten: 10 euro / les

italiaans VOOr leVensgenietersJaaropleiding uit de opleiding Huishoudelijk KokenWoensdagnamiddag 13u30 - 17u10

Inschrijvingsgeld: 140 euro / jaar + handboek ItaliaansIngrediënten: 10 euro / les

KOKen Met Kruiden Jaaropleiding - 1 keer / 14 dagenWoensdagnamiddag 13u30 - 17u10Inschrijvingsgeld: 80 euro / jaarIngrediënten: 10 euro / les

Deze opleiding kan je combineren met de opleiding Kruidenkennis.

wOrd MeesterBaKKer! BrOOd a/BJaaropleidingMaandagnamiddag: 13u30 - 17u10Inschrijvingsgeld: 160 euro / jaar Ingrediënten: 10 euro / les

BrOOd C / harde en ZaChte luXeBrOOdjesJaaropleidingMaandagavond: 18u30 - 22u10Dinsdagavond: 18u30 - 22u10Inschrijvingsgeld: 160 euro / jaar Ingrediënten: 10 euro / les

Page 7: Opleidingsaanbod PCVO Maasland september 2012

TUIN, GROEN & BLOEM

nieuw!

dagCursussen tuinBOuw

snOeien & OnderhOud5 maandagen van 03/09/2012 t.e.m. 01/10/201240 euro

KettingZaaggeBruiK 5 maandagen van 08/10/2012 t.e.m 12/11/2012 40 euro + bijdrage specifieke beschermingskledij 100 euro*

BOsMaaiergeBruiK 5 dagen 40 euro + bijdrage specifieke beschermingskledij 50 euro*

geBruiK geMOtOriseerde tuinBOuwMaChines 5 maandagen van 19/11/2012 t.e.m 17/12/2012 40 euro + bijdrage specifieke beschermingskledij 50 euro*

*Groepsinschrijving: vanaf 8 personen 50% korting op de bijdrage specifieke beschermingskledij

seMesterCursussen tuinBOuw

tuinaanlegVerhardingen, omheiningen, tuinverlichting, beregening, ...Semesteropleiding | 80 euroMaandagavond 18u30 - 22u10

rOZen VerZOrgingSemesteropleiding | 80 euroDinsdagavond 18u30 - 22u10

VerMeerderen Van PlantenSemesteropleiding | 80 euroWoensdagavond 18u30 - 22u10

CalCulatie & BesteK / MateriaalKennis / BOdeMKunde & BeMestingsleerJaaropleiding | 140 euroDonderdagavond 18u30 - 22u10

snOeien & OnderhOud: najaarSemesteropleiding | 80 euroZaterdagvoormiddag 9u00 - 12u40

grOePsOPleidingen OP Maat? +32 (0)89 77 09 55

Kruiden

KruidenKennis - Maaslandse Kruiden

Heb je een voorliefde voor kruiden en ben je nieuwsgierig naar de vele toepassingen van diverse kruiden?

Semesteropleiding - 1 keer / 14 dagen | 40 euroWoensdagavond 18u30 - 22u10

KruidenBereidingen: Beginners | geVOrderdenJaaropleiding - 1 keer / 14 dagen | 80 euroWoensdagavond 18u30 - 22u10

KOKen Met KruidenJaaropleiding - 1 keer / 14 dagen | 80 euroWoensdagnamiddag 13u30 - 17u10Ingrediënten: 10 euro / les

BlOeMsChiKKen / FlOrist

BasisteChnieKenJaaropleiding of semesteropleiding | 80 euro + bloemen1 keer / week of 1 keer / 14 dagenMaandagavond 18u30 - 22u10Woensdagavond 18u30 - 22u10Donderdagnamiddag 13u30 - 17u10

stijlen & VOrMleerJaaropleiding | 80 euro + bloemen1 keer / 14 dagenMaandagavond 18u30 - 22u10Donderdagnamiddag 13u30 - 17u10

gelegenheidsBlOeMsChiKKenSemesteropleiding | 80 euro + bloemenWoensdagavond 18u30 - 22u10 wOrd tuinOntwerPer

Alle informatie in deze folder onder voorbehoud van wijzigingen

tuinontwerp a / B / C (met helixCad) 3 x 80 lestijden

Calculatie en bestek 40 lestijden

Materiaalkennis 60 lestijden

Bodemkunde en bemestingsleer 40 lestijden

Plantenkennis a/B 80 lestijden

Maandagavond: 18u30 tot 22u10

Donderdagavond: 18u30 tot 22u10

Dinsdagavond: 18u30 tot 22u10

Page 8: Opleidingsaanbod PCVO Maasland september 2012

nieuw!

INTERIEUR / HOUT naaien - handwerKteChnieKen

Je leert de basistechnieken van het naaien, breien, ... en je leert diverse materialen en gereedschappen gebruiken.

Jaaropleiding | 160 euroDonderdagavond 18u30 - 22u10

MeuBelstOFFeerderinitiatie stOFFeerwerK | grijswerKSemesteropleiding | 160 euroMaandag 09u00 - 17u10 OF Vrijdag 09u00 - 17u10

Jaaropleiding | 160 euroZaterdagvoormiddag 09u00 -12u40

stOFFeerwerKJaaropleiding of semesteropleiding | 160 euroMaandag OF Vrijdag 09u00 - 17u10Dinsdagavond 18u30 - 22u10 Zaterdagvoormiddag 09u00 -12u40

Kussens | sPeC. stOFFeerteChnieKenSemesteropleiding | 200 euroMaandag 09u00 - 17u10 Vrijdag 09u00 -17u10

nieuw! restauratie KarKassenJaaropleiding | 160 euroDonderdagnamiddag 13u30 - 17u10

sChilder & BehangerBasis sChilder- en BehangwerK Jaaropleiding | 160 euro Maandagavond 18u30 - 22u10

Behanger Semesteropleiding | 80 euro Donderdagavond 18u30 - 22u10

MeuBelMaKer intrOduCtie hOutBewerKing Jaaropleiding of semesteropleiding (2x / week) | 160 euroMaandagavond 18u30 - 22u10 EN/OFWoensdagavond 18u30 - 22u10

PlaatMeuBelJaaropleiding of semesteropleiding (2x / week) | 160 euro Dinsdagavond 18u30 - 22u10 EN/OFDonderdagavond 18u30 - 22u10

MassieFMeuBelJaaropleiding of semesteropleiding (2x / week) | 160 euroDinsdagavond 18u30 - 22u10 EN/OFDonderdagavond 18u30 - 22u10

sChrijnwerK

intrOduCtie hOutBewerKing Jaaropleiding of semesteropleiding (2x / week) | 160 euroMaandagavond 18u30 - 22u10 EN/OFWoensdagavond 18u30 - 22u10

BinnensChrijnwerK | reChte en BOrdestraPPenJaaropleiding of semesteropleiding (2x / week) | 160 euro Dinsdagavond 18u30 - 22u10 EN/OFDonderdagavond 18u30 - 22u10

BuitensChrijnwerK | raMen en deurenJaaropleiding of semesteropleiding (2x / week) | 160 euroDinsdagavond 18u30 - 22u10 EN/OFDonderdagavond 18u30 - 22u10

autOstOFFeerderinitiatie autOstOFFeerwerK | grijswerK

Semesteropleiding | 160 euroDinsdag 09u00 - 17u10 OF

Jaaropleiding | 160 euroMaandagavond 18u30 - 22u10 Woensdagavond 18u30 - 22u10

OPen aVOnd CaMPus eisden: dOnderdag 30 augustus 2012 (18u30-21u30)

OPen dag CaMPus eisden: Zaterdag 01 sePteMBer 2012 (10u00-13u00)

nieuw!

Page 9: Opleidingsaanbod PCVO Maasland september 2012

BOUW / FeChaPe- en PleisterwerKJaaropleiding | 180 euro Dinsdagavond 18u00 - 22u10 OF Woensdagnamiddag 13u30 - 17u30 OF Woensdagavond 18u00 - 22u10 tegelZetterSemesteropleiding | 80 euroWoensdagnamiddag 13u30 - 17u10 OFDonderdagavond 18u30 - 22u10Zaterdagvoormiddag 09u00 - 12u40 OF giPsKartOnPlaatser Semesteropleiding | 80 euroDonderdagavond 18u30 - 22u10 OFWoensdagnamiddag 13u30 - 17u10

POlyValent daKdeKKerdaKdeKKer Pannen en leienJaaropleiding | 160 euroWoensdagavond 18u30 - 22u10

daKdiChter | bitumineus, synthetisch, dakgoten & afvoerenJaaropleiding | 160 euroDinsdagavond 18u30 - 22u10

daKdeKKer Metalen daKJaaropleiding l 160 euroDinsdagavond 18u30 - 22u10

wOrd Metselaar!

Basis MetselwerK | Fundering OP staal | Basis BetOn*

OPgaand MetselwerK a/B*

KelderCOnstruCties & riOlering a / geVelwerK a*

KelderCOnstruCties & riOlering B / geVelwerK B*

BetOnCOnstruCtiesSemesteropleiding | 80 euro

* Jaaropleiding of semesteropleiding (2x / week) | 160 euroMaandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdagavond 18u30 - 22u10 EN/ OF zaterdagvoormiddag 09u00 - 12u40

isOlatie | duurZaaM VerBOuwen Semesteropleiding | 80 euroZaterdagvoormiddag 09u00 - 12u40

eleKtriCien/residentieel installateur eleKtrisChe OPBOuwinstallaties 1 Semesteropleiding | 80 euroMaandagavond 18u30 - 22u10

eleKtrisChe OPBOuwinstallaties 2 Semesteropleiding | 80 euroDonderdagavond 18u30 - 22u10

COMFOrtinstallaties 1 + 2 Semesteropleiding | 80 euroWoensdagavond 18u30 - 22u10

sanitair installateur / KliMatisatie

lOOdgieter | leidingen & aFVOerenSemesteropleiding | 80 euroDinsdagavond 18u30 - 22u10

Fe | lassen

eleKtrOdelassen | hOeKlassen Jaaropleiding l 180 euroWoensdagavond 18u00 - 22u10

Mig / Mag | hOeK- & PlaatlassenJaaropleiding l 180 euroMaandagavond 18u00 - 22u10Dinsdagavond 18u00 - 22u10

tig l hOeK-, Plaat- & BuislassenJaaropleiding l 180 euroMaandagavond 18u00 - 22u10Zaterdagvoormiddag 0900-12u40

MOntageteChnieKenJaaropleiding l 160 euroDinsdagavond 18u00 - 22u10Woensdagavond 18u00 - 22u10

Fe | draaien

Beginners & geVOrderdenJaaropleiding of semesteropleiding | 160 euro of 80 euroMaandagavond OF donderdagavond 18u30 - 22u10

Alle informatie in deze folder onder voorbehoud van wijzigingen

Page 10: Opleidingsaanbod PCVO Maasland september 2012

AUTO / FIETS / MOTORautOMeChaniCa

hulPMeCaniCien Basis Klein onderhoud - bandenmontage A/B Demontage - montage

Jaaropleiding - 2x / week | 360 euroMaandag- en donderdagavond: 18u30 - 22u10

MeCaniCien Motoren A/B Voertuigen A/B

Jaaropleiding - 2x / week | 400 euroDinsdagavond 18u00 - 22u10EN zaterdagvoormiddag 8u10 - 13u20

teChniCus Autodiagnose A/B Auto-elektriciteit en motormanagement A/B

Jaaropleiding - 2x / week | 400 euro (maximumfactuur)Maandag- en woensdagavond: 18u00 - 22u30

CarrOsserie - KOetswerK

PlaatwerK Basis Plaatslagen A/B

Jaaropleiding - 2x / week l 320 euroDinsdag- en donderdagavond: 18u30 - 22u10 MOntage Plaatslagen C Demontage - montage Introductie voorbewerken en spuiten

Jaaropleiding - 2x / week | 360 euroMaandag- en woensdagavond: 18u30 - 22u10

sPuitwerK Voorbewerken en spuiten A/B/C

Jaaropleiding - 2x / week l 360 euroMaandag- en donderdagavond: 18u30 - 22u10

OldtiMers autOMeChaniCa

OldtiMers 1 Basistechnieken Klein onderhoud

Jaaropleiding | 240 euroDinsdagnamiddag: 13u00 - 18u00

OldtiMers 2 Demontage - montagetechnieken

Jaaropleiding | 240 euroDonderdagnamiddag: 13u00 - 18u00

OldtiMers 3 Motor- en voertuigtechnieken

Jaaropleiding | 240 euro Woensdagnamiddag: 13u00 - 18u00

OldtiMers CarrOsserie - KOetswerK

KOetwerK 1 Basistechnieken koetswerk Plaatbewerking

Jaaropleiding | 200 euroWoensdagnamiddag: 13u00 - 18u00

KOetswerK 2 Vervolg plaatbewerkingstechnieken

Jaaropleiding | 240 euroDinsdagnamiddag: 13u00 - 18u00

KOetswerK 3 Voorbewerken Demontage - montagetechnieken

Jaaropleiding | 240 euro Dinsdagnamiddag: 13u00 - 18u00

KOetswerK 4 Spuittechnieken

Jaaropleiding | 240 euro Woensdagnamiddag: 13u00 - 18u00

Page 11: Opleidingsaanbod PCVO Maasland september 2012

FietsenMaKer

Beginners Basis fietstechniek Fietsmontage en -onderhoud 1

Jaaropleiding | 160 euroDinsdagnamiddag: 13u30 - 17u10 OF Dinsdagavond: 18u30 - 22u10

geVOrderden Techniek en praktijk Fietsmontage en -onderhoud 2

Jaaropleiding | 160 euroWoensdagnamiddag: 13u30 - 17u10 OFWoensdag- of vrijdagavond: 18u30 - 22u10

MeCaniCien liChte MOtOren

Beginners Rollende lichte motoren: grasmaaier, zitmaaier ...

Jaaropleiding | 160 euroWoensdagavond: 18u30 - 22u10

geVOrderden & eXPerts Dragende lichte motoren: kettingzaag, bosmaaier, heggeschaar, ...

Jaaropleiding | 160 euroMaandagavond: 18u30 - 22u10

MeCaniCien MOtOrFietsen > 50CC

Beginners Beperkt onderhoud - frequente herstellingen 1

Jaaropleiding | 180 euroDonderdagavond: 18u00 - 22u10

geVOrderdenTechniek & praktijk: periodiek onderhoud

Jaaropleiding | 160 euroDonderdagavond: 18u30 - 22u10

MeCaniCien VesPaMOtOren

VesPa 1 Beperkt onderhoud (VESPA) Frequente herstellingen 1 (VESPA)

Jaaropleiding | 180 euroMaandagavond: 18u00 - 22u10

VesPa 2 Techniek & praktijk: periodiek onderhoud (VESPA)

Jaaropleiding | 160 euroDonderdagavond: 18u30 - 22u10

autOstOFFeerderinitiatie autOstOFFeerwerK | grijswerKSemesteropleiding | 160 euroDinsdag 09u00 - 17u10 OF

Jaaropleiding | 160 euroMaandagavond 18u30 - 22u10 Woensdagavond 18u30 - 22u10

PlC-teChnieKen - autOMatisatie

sieMens | S7-300, S7-400, Step7, Ethernet, Profinet, Profi Save, ASi Save, WinCC-FLEX

PilZ | PSS 3000, Safetybus-P, Profibus-DP

Semesteropleiding | 60 of 80 euroVrijdagavond 18u30 - 22u10

Eén computer en één PLC-unit per cursist

duurZaaM (Ver)BOuwen / KliMatisatie

Warmtepomp, isolatie, ventilatie, groene elektriciteit, lage energie-woningen, passiefhuis, energieprestatiecertificaten, centrale verwarming, sanitair

Semesteropleiding | 80 euroMaandagavond 18u30 - 22u10

Alle informatie in deze folder onder voorbehoud van wijzigingen

nieuw!

Page 12: Opleidingsaanbod PCVO Maasland september 2012

Provincie limburgUniversiteitslaan 1B 3500 HasselT

PRAKTISCH

alle lessen starten VanaF 3 sePteMBer 2012

het secretariaat is gesloten vanaf zaterdag 30 juni 2012 tot en met maandag 20 augustus 2012. inschrijven kan weer vanaf dinsdag 21 augustus 2012. alle lessen starten vanaf maandag 3 september 2012.

OPen dag: Zaterdag 01 sePt 2012 (10u00 - 13u00)

OPen aVOnd: dOnderdag 30 aug 2012 (18u30 - 21u30)

lOCaties

MaasMeChelen Provinciale Campus Europaplein 36 einde Pauwengraaf / buurt Maasmechelen Village en M2

3630 Maasmechelen

OPeningsuren ma - vr: 9u00 - 12u00; 13u30 - 17u00; 18u30 - 22u00; za: 9u00 - 12u00

dilsen-stOKKeM Stedelijke Humaniora Europalaan 10 3650 Dilsen-Stokkem

OPeningsuren di - wo: 18u30-22u00

lesMOMenten

VOOrMiddag Elke werkdag | zaterdag

naMiddag Elke werkdag

aVOnd Elke werkdag

inFOrMatie

weBsite www.pcvomaasland.be

e-Mail [email protected]

tel. +32 (0)89 77 09 55

www.facebook.com/pcvomaasland

@PCVOMaasland #alsjemeerwiltweten

NEDERLAND

Lanaken

Maasmechelen

Maasmechelen Village

Eisden

Stokkem

Berg

Dilsen

Elen

Rotem

Neeroeteren

Opo

eteren

MAASEIK

Gen

k

N 78

EUROPALAAN 10

EUROPAPLEIN 36

KIN

ROO

I

Echt

Susteren

Born

Sittard

Rijk

sweg

N 7

8

Gel

een

Maastricht

Stein

Elsoo Beek

Hee

rlen

Roosteren

E 3 1 4 A N T W E R P E N / B R U S S E L33

M2

dagCursussen

VOORMIDDAG: 9u - 12u

NAMIDDAG: 13u30 - 16u30

start 2 learn!