GZBW Maassluis/Maasland

13
 Eerste jaargang nummer: 1 December 2014 In deze uitgave o.a. FRONTtaal DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO! Pagina 3 Pagina 5 Pagina 7 Pagina 11  Vlietland Ziekenhuis en Sint Franciscus Ga sthuis: ‘Goede zorg blijft dichtbij, ook na fusie’  Het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam werkt op vrijwel alle gebieden al langere tijd nauw samen met het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Per 1 januari 2015 gaan deze zie- kenhuizen fuseren. Door deze combinatie ontstaat een krachtige ziekenhuisorga nisatie, waarin 4.200 medewerkers en bijna 300 medische specialisten hoog-kwalitatieve patiën- tenzorg leveren aan inwoners in de regio. Patiënten houden vanzelfsprekend keu- zevrijheid naar welk ziekenhuis zij wil- len gaan. Uitgangspunt hierbij is dat de zorg zoveel als mogelijk dichtbij is, maar geconcentreerd wordt als het nodig is. Door concentratie ontstaat meer expertise waardoor de kwaliteit verder toeneemt. Een goed voorbeeld hiervan is dat pa- tiënten van het Sint Franciscus Gasthuis die een liesbreuk- en galblaasoperatie moeten ondergaan, geopereerd worden in het Vlietland Ziekenhuis. Het gaat om 200 tot 300 operaties per jaar. Door het verplaatsen van zorg worden de operaties spoedig en efficiënt ingepland. Hierdoor krijgen de patiënten niet alleen de beste zorg, maar ook de snelste. Zorg dichtbij Een ander belangrijk uitgangspunt van het samengaan van de ziekenhuizen is dat door het bundelen van de krachten, de patiëntenzorg dichtbij huis gegaran- deerd blijft voor de inwoners van de gehele regio. Dit mede door de verschil- lende buitenlocaties. Inwoners van Maassluis en omgeving weten al meer dan 30 jaar de weg te vinden naar de locatie van het Vlietland Ziekenhuis aan de Vloot in Maassluis. Mensen kunnen hier terecht op spreek- uren van artsen van bijna alle specia- lismen, bijvoorbeeld voor een eerste afspraak, een controle of een nagesprek. De locatie is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. De bloedafname is open op alle werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur en op woensdag ook van 13.00 tot 16.00 uur. Locatie Maassluis beschikt over de mo- dernste apparatuur en specialistisch opgeleide medewerkers. Zo is er een ECG (voor het registreren van de werking van het hart) en een CTG (voor controles van hartslag van ongeboren baby’s en Locatie Maassluis: Kleinschalig, overzichtelijk en vertrouwd! Beste inwoners van Maassluis en Maasland. Voor u ligt de allereerste uitgave van regio- naal huis-aan-huisblad ‘Gezond Zijn / Beter Worden’. Met tal van onderwerpen uit uw regio op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. GZBW is bij u wellicht minder bekend, in Westland, Hoek van Holland en Schipluiden/ Den Hoorn beleefd het blad in januari a.s. haar zevende jaargang. Met vijf edities per  jaar proberen we een zo gevarieerd mogelijk beeld te geven wat er zich op regionaal en landelijk gebied afspeelt. En, zoals u dagelijks in de media kunt zien en horen, is dit heel veel. Denk alleen maar aan de talloze veran- deringen in de zorg die er in 2015 aan komen. Een goede krant maak je mèt elkaar. Wellicht heeft u nieuws of een tip waar een mooi ver- haal in zit? Wij houden ons zeker aanbevolen. Of wilt u een pakkende advertentie plaatsen die in GZBW zeker gezien zal worden? Neemt u dan met ons contact op om kennis te maken met de aantrekkelijke tarieven. De eerste uitgave van GZBW voor Maassluis en Maasland ligt dus voor u. Maar daar blijft het niet bij. Na verspreiding is de digitale uitgave van ons blad terug te vinden op www.gzbw.nl, waar u ook de advertentie- formaten en -tarieven terug kunt vinden. Namens alle medewerkers van ons blad wens ik u veel leesplezier toe en spreek de wens uit dat we nog vele jaren het gezondheidsnieuws bij u thuis mogen brengen. Alvast fijne feestdagen en een heel mooi 201 5 toegewe nst, een jaar waarin u ‘Gezond Zijn / Beter Worden’ zeker terug zult zien!  Met vriendelijke groet, Peter Keijzer Uitgever GZBW weeënactiviteit). Er kunnen gehoortests worden gedaan, ook bij zuigelingen. Voor al deze onderzoeken die door de huisarts of medisch specialist kunnen worden aan- gevraagd, hoeven patiënten niet speciaal naar Schiedam te reizen. Alleen wan- neer er sprake is van een opname in het ziekenhuis voor nader onderzoek of een operatie, is dat wel nodig. Maar voor na- zorg en vervolgafspraken kunnen patiën- ten gewoon weer in Maassluis terecht. Persoonlijk en vertrouwd Het is in Locatie Maassluis kleinschalig, overzichtelijk en vertrouwd. De artsen werken er graag. De lijnen zijn kort en zij kunnen heel eenvoudig even tussen de spreekuren door met een collega overleg- gen. Als een kinderarts op het spreekuur een kindje met hardnekkige eczeemklach- ten heeft, is het soms eenvoudig om de Rijnmond  Apoth eek:  Veel vera nder d in vijftig jaar’ Huid & Zorg: Een mooie huid geeft meer zelf-  ve rtro uw en Ook in Maassluis doet Participatie- samenleving haar intrede Care yn: ‘Wat  ve rand er t er   vo lgend ja ar in de thuiszorg?’ Verschijnt huis aan huis in: Gemeente Maassluis  en Maasland   Ee  n  n  ie  u  we  ge  zo  nde    k  ra  n  t  voor Maassluis en Maasland dermatoloog in een andere spreekkamer even te laten meekijken. In Locatie Maassluis zijn zes spreekkamers waarin de specialisten wisselen en de doktersassistentes blijven. Deze vaste groep doktersassistentes heeft een brede ervaring en patiënten zien deze vertrouwde gezichten bij verschillende artsen terug. Ook na de fusie blijft het bieden van persoonlijke en vertrouwde zorg een belangrijk streven van de zieken- huizen. Leren van elkaar Door de fusie ontstaan nieuwe en meer mogelijkheden voor verdere kwaliteitsver- beteringen. De ziekenhuizen willen ‘het beste uit twee werelden’ combineren. Zo is goede zorg voor ouderen een belangrijk speerpunt van het Vlietland Ziekenhuis. Zij behaalde in 2013 als één van twee ziekenhuizen in de regio het keurmerk ‘Seniorvriendelijk ziekenhuis’. Het Sint Franciscus Gasthuis is al sinds 2008 een Topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ). Een STZ-ziekenhuis biedt specialistische zorg op het hoogste niveau en heeft voortdurend veel aandacht voor vernieu- wing, opleiding en onderzoek. WWW.GZBW.NL Aanlevering van nieuws en advertenties De volgende uitgave van Gezond Zijn / Beter Worden verschijnt in februari 2015. Reservering van uw advertentieruimte vóór 20 januari a.s. Tel.: (0174) 516 512. Per email: [email protected]

description

GZBW Maassluis/Maasland

Transcript of GZBW Maassluis/Maasland

 • Eerste jaargang nummer: 1 December 2014

  In deze uitgave o.a.

  FRONTtaal

  D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O !

  Pagina 3 Pagina 5 Pagina 7 Pagina 11

  Vlietland Ziekenhuis en Sint Franciscus Gasthuis:

  Goede zorg blijft dichtbij, ook na fusie Het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam werkt op vrijwel alle gebieden al langere tijd nauw samen met het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Per 1 januari 2015 gaan deze zie-kenhuizen fuseren. Door deze combinatie ontstaat een krachtige ziekenhuisorganisatie, waarin 4.200 medewerkers en bijna 300 medische specialisten hoog-kwalitatieve patin-tenzorg leveren aan inwoners in de regio.

  Patinten houden vanzelfsprekend keu-zevrijheid naar welk ziekenhuis zij wil-len gaan. Uitgangspunt hierbij is dat de zorg zoveel als mogelijk dichtbij is, maar geconcentreerd wordt als het nodig is. Door concentratie ontstaat meer expertise waardoor de kwaliteit verder toeneemt. Een goed voorbeeld hiervan is dat pa-tinten van het Sint Franciscus Gasthuis die een liesbreuk- en galblaasoperatie moeten ondergaan, geopereerd worden in het Vlietland Ziekenhuis. Het gaat om 200 tot 300 operaties per jaar. Door het verplaatsen van zorg worden de operaties spoedig en efficint ingepland. Hierdoor krijgen de patinten niet alleen de beste zorg, maar ook de snelste.

  Zorg dichtbijEen ander belangrijk uitgangspunt van het samengaan van de ziekenhuizen is dat door het bundelen van de krachten, de patintenzorg dichtbij huis gegaran-deerd blijft voor de inwoners van de gehele regio. Dit mede door de verschil-lende buitenlocaties.

  Inwoners van Maassluis en omgeving weten al meer dan 30 jaar de weg te vinden naar de locatie van het Vlietland Ziekenhuis aan de Vloot in Maassluis. Mensen kunnen hier terecht op spreek-uren van artsen van bijna alle specia-lismen, bijvoorbeeld voor een eerste afspraak, een controle of een nagesprek. De locatie is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. De bloedafname is open op alle werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur en op woensdag ook van 13.00 tot 16.00 uur.

  Locatie Maassluis beschikt over de mo-dernste apparatuur en specialistisch opgeleide medewerkers. Zo is er een ECG (voor het registreren van de werking van het hart) en een CTG (voor controles van hartslag van ongeboren babys en Locatie Maassluis: Kleinschalig, overzichtelijk en vertrouwd!

  Beste inwoners van Maassluis en Maasland.

  Voor u ligt de allereerste uitgave van regio-naal huis-aan-huisblad Gezond Zijn / Beter Worden. Met tal van onderwerpen uit uw regio op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. GZBW is bij u wellicht minder bekend, in Westland, Hoek van Holland en Schipluiden/Den Hoorn beleefd het blad in januari a.s. haar zevende jaargang. Met vijf edities per jaar proberen we een zo gevarieerd mogelijk beeld te geven wat er zich op regionaal en landelijk gebied afspeelt. En, zoals u dagelijks in de media kunt zien en horen, is dit heel veel. Denk alleen maar aan de talloze veran-deringen in de zorg die er in 2015 aan komen. Een goede krant maak je mt elkaar. Wellicht heeft u nieuws of een tip waar een mooi ver-haal in zit? Wij houden ons zeker aanbevolen. Of wilt u een pakkende advertentie plaatsen die in GZBW zeker gezien zal worden? Neemt u dan met ons contact op om kennis te maken met de aantrekkelijke tarieven.De eerste uitgave van GZBW voor Maassluis en Maasland ligt dus voor u. Maar daar blijft het niet bij. Na verspreiding is de digitale uitgave van ons blad terug te vinden op www.gzbw.nl, waar u ook de advertentie-formaten en -tarieven terug kunt vinden. Namens alle medewerkers van ons blad wens ik u veel leesplezier toe en spreek de wens uit dat we nog vele jaren het gezondheidsnieuws bij u thuis mogen brengen.

  Alvast fijne feestdagen en een heel mooi 2015 toegewenst, een jaar waarin u Gezond Zijn / Beter Worden zeker terug zult zien! Met vriendelijke groet,Peter KeijzerUitgever GZBW

  weenactiviteit). Er kunnen gehoortests worden gedaan, ook bij zuigelingen. Voor al deze onderzoeken die door de huisarts of medisch specialist kunnen worden aan-gevraagd, hoeven patinten niet speciaal naar Schiedam te reizen. Alleen wan-neer er sprake is van een opname in het ziekenhuis voor nader onderzoek of een operatie, is dat wel nodig. Maar voor na-zorg en vervolgafspraken kunnen patin-ten gewoon weer in Maassluis terecht.

  Persoonlijk en vertrouwd Het is in Locatie Maassluis kleinschalig, overzichtelijk en vertrouwd. De artsen werken er graag. De lijnen zijn kort en zij kunnen heel eenvoudig even tussen de spreekuren door met een collega overleg-gen. Als een kinderarts op het spreekuur een kindje met hardnekkige eczeemklach-ten heeft, is het soms eenvoudig om de

  Rijnmond Apotheek: Veel veranderd in vijftig jaar

  Huid & Zorg: Een mooie huid geeft meer zelf-vertrouwen

  Ook in Maassluisdoet Participatie-samenleving haar intrede

  Careyn: Wat verandert er volgend jaar in de thuiszorg?

  Verschijnt huis aan huis in:

  Gemeente Maassluis en Maasland

  Huid & Zorg: Ook in Maassluis

  Een nieuwe gezonde krant

  voor Maassluis en Maasland

  dermatoloog in een andere spreekkamer even te laten meekijken. In Locatie Maassluis zijn zes spreekkamers waarin de specialisten wisselen en de doktersassistentes blijven. Deze vaste groep doktersassistentes heeft een brede ervaring en patinten zien deze vertrouwde gezichten bij verschillende artsen terug. Ook na de fusie blijft het bieden van persoonlijke en vertrouwde zorg een belangrijk streven van de zieken-huizen.

  Leren van elkaarDoor de fusie ontstaan nieuwe en meer mogelijkheden voor verdere kwaliteitsver-beteringen. De ziekenhuizen willen het beste uit twee werelden combineren. Zo is goede zorg voor ouderen een belangrijk speerpunt van het Vlietland Ziekenhuis. Zij behaalde in 2013 als n van twee ziekenhuizen in de regio het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis. Het Sint Franciscus Gasthuis is al sinds 2008 een Topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ). Een STZ-ziekenhuis biedt specialistische zorg op het hoogste niveau en heeft voortdurend veel aandacht voor vernieu-wing, opleiding en onderzoek.

  WWW. G Z BW . N L

  Aanlevering van nieuws en advertentiesDe volgende uitgave van

  Gezond Zijn / Beter Worden verschijnt in februari 2015. Reservering van uw advertentieruimte vr 20 januari a.s.

  Tel.: (0174) 516 512. Per email: [email protected]

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O !2

  December 2014Gezond Zijn / Beter Worden

  Advertentie

  BETER HOREN BEGINT MET WETEN WAT JE TEGENHOUDTMijn zoon nam me mee naar de stad, onder het mom van een bakje koffie. Stonden we ineens voor de gehoorapparatenwinkel. Ik zeg: Wat is dit nou? Doe ik niet, waanzin! Ik was niet doof, vond ik. Achteraf misschien dom. Jaren later moest ik natuurlijk toch aan zon hoortoestel. Van die kauwgomproppen. Zaten mijn oren dicht. Kon er niet aan wennen. Nu heb ik toestellen achter het oor. Die zijn zo klein en licht, dat geeft lucht. Ben er blij mee. Behalve als ik aan het roer van onze boot sta. Dan gaan ze uit. Die motor maakt zon takkelawaai!

  Mensen stellen een bezoek aan een audicien vaak lang uit. Wat houdt tegen? Als u dat weet, is de eerste stap gezet. Wilt u ook beter horen? Kom naar beterhoren.nl of doe een gratis hoortest in een winkel bij u in de buurt.

  Jetty Harte (80), Oud-Beijerland

  Beter horen begint metKoningshoek 93.054, 010 - 591 96 73Beter HorenMaassluis

  Advertentie

  Woning eenvoudig levensloopbestendig maken, denk daarbij aan: Het realiseren van een slaapkamer met badkamer op de begane grond. Vergunningsvrij uitbouwen tot wel vier meter. Weghalen van drempels en verbreden van binnendeuren. Isoleren van de woning om het comfort te verhogen. Plaatsen van onderhoudsarme kunststof kozijnen.

  Uw verbouwde woning voldoet aan de eisen van het bouwbesluit, inbraakpreventie en isolatiewaardes. Daardoor is het in de toekomst beter verkoopbaar.

  Btw voordeelTot 1 juli 2015 kunt u nog profi teren van het lage btw-tarief op arbeid. Daarom adviseren wij u om snel te beginnen met het levensloopbestendig maken van uw woning. Kies daarbij voor een betrouwbare aannemer met een bestendige levensloop van vijftig jaar. Wij staan garant voor kwaliteit en een zorgeloze verbouwing.

  Levensloopbestendig wonenZo gezond mogelijk ouder worden en zijn is iets wat we allemaal voor ogen hebben. De leefomgeving is daarbij erg belangrijk. We willen liefst zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren in de eigen vertrouwde omgeving. Door uw huis tijdig levensloopbestendig te maken kan de noodzaak tot verhuizing later, aanzienlijk verkleind worden.

  Bouw- en aannemingsbedrijf J.J. de Haas B.V.Kortebuurt 17 - 3141 EH Maassluistelefoon: 010-5913073www.jjdehaas.nl

  voorbeeld bestaande woning

  voorbeeld verbouwde woning

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O ! 3

  December 2014Gezond Zijn / Beter Worden

  BerichtenserviceVraagt u zich wel eens af of uw medicijnen al voor u klaar staan? Binnenkort is dit verleden tijd. Als u uw e-mailadres of uw mobiele tele-foonnummer aan ons doorgeeft, sturen wij u een bericht zodra de medicatie voor u klaar staat. Dit geldt voor de Rijnmond Apotheek en voor de servicepunten Westeinde en Maassluis Oost. Hiermee voorkomt u dat u voor niets naar de apotheek komt. In de apotheek hebben wij aanmeldingsformulieren klaarliggen. U kunt hier aan de balie naar vragen.

  Herhaalservice Vanaf 1 januari kunnen wij uw herhaalmedi-catie voor u verzorgen. Van alle middelen die u langdurig gebruikt kunnen wij eens per drie maanden alles tegelijkertijd voor u klaarzetten; u hoeft zelf geen recepten meer aan te vragen. Wij doen dit in overleg met uw huisarts. Om hieraan mee te doen, is het van belang dat wij met u uw medicatie doorspreken. Zo kunnen we bekijken welke middelen wij voor u kunnen verzorgen en of u nog voorraad in huis heeft. Interesse? U kunt ons bellen voor het maken van een afspraak.

  Uw medische gegevens delen? Vanaf volgend jaar gaat het huidige waar-neemsysteem voor huisartsen en apotheken uit de lucht. Hiervoor in de plaats komt het LSP (Landelijk Schakel Punt). Op dit schakelpunt kunnen zorgverleners zoals de huisartsenpost of de dienstapotheek uw gegevens inzien als dat nodig is. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u met spoed naar een dokter moet. Wij mogen dit ech-ter alleen delen als u daar zelf toestemming voor geeft. Dit om uw privacy te kunnen waarborgen. U dient hiervoor zowel bij uw apotheek als bij uw huisarts apart toestemming te geven. Heeft u dit nog niet gedaan? Loop dan even langs om het formulier in te vullen.

  ContactgegevensRijnmond ApotheekSchubertlaan 13144 BH MaassluisT: 010-5912209 F: 010-5921531E: [email protected]

  Openingstijden Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 19:00Zaterdag: 10:00 - 14:00Zondag gesloten

  Ook kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag via een kluis-systeem uw medicijnen ophalen.Vraag naar de mogelijkheden aan de balie.

  Rijnmond Apotheek:

  Veel veranderingen in de afgelopen vijftig jaar

  Het vak apotheker heeft zich meer en meer verplaatst van het bereiden van genees-middelen naar het begeleiden van patinten in het gebruik van hun medicijnen. Er zijn in de loop der jaren steeds meer genees-middelen ontwikkeld en daarmee wordt er steeds vaker een combinatie van genees-middelen gebruikt. De apotheker is hierin degene die het overzicht houdt over de verschillende recepten van bijvoorbeeld huisarts en specialist. Als geneesmiddel-deskundige is het onze taak om de arts bij te staan in het juist inzetten van me-

  dicijnen en te controleren of combinaties van verschillende medicijnen elkaar niet tegenwerken. Naast het controleren van alle recepten die in de apotheek verwerkt worden, hebben we hier ook regelmatig overleg over met de huisartsen in de regio. Behalve de veranderingen binnen de apo-theek, is ook onze omgeving veranderd. Maassluis is uitgegroeid tot een grote, diverse gemeente. Samen met de stad om ons heen is ook de apotheek meegegroeid. Inmiddels is de Rijnmond Apotheek een grote apotheek met een servicepunt in

  Westeinde. Ook werken wij nauw samen met apotheek Maasland en servicepunt Maassluis Oost. Ons team bestaat uit twee apothekers, een farmaceutisch manager, apothekersassistenten en ondersteunende medewerkers. De apothekers zijn Esther Vrolijk en Martin van der Maarel. Samen gaan we ervoor om zo goed mogelijke farmaceutische zorg te leveren. Het vak apotheker is voor ons leuk door de com-binatie van zorgverlenerschap, het werken met het apotheekteam en de samen-werking met de andere zorgverleners in Maassluis, zoals huisartsen, thuiszorg en medisch specialisten uit het ziekenhuis. In combinatie met de constante verande-ringen in de zorg en de rol van verzeke-raars, maakt het ons werk zeer uitdagend.Wat zijn onze kernwaarden? Goede service, inhoudelijke deskundigheid en klantvrien-delijkheid. Daarom staan wij samen met onze deskundige apothekersassistenten altijd voor u klaar.

  Onder de noemer kostenbesparing zijn de zorgverzekeraars de afgelopen jaren steeds strenger gaan toezien op de verstrekkingen van medicijnen vanuit de apotheek. Zorg-verzekeraars onderhandelen nu zelf met fabrikanten over de prijzen van te leveren geneesmiddelen. Dit heeft geleid tot een kostenbesparing maar heeft ook een keer-zijde. Zo kiezen een aantal zorgverzekeraars er voor om zelf een merk van een bepaald geneesmiddel aan te wijzen. De andere merken worden dan niet meer vergoed. Voor u als clint betekent dit een vermin-derde keuzevrijheid in de merken die u kunt gebruiken.

  Verder zien we dat geneesmiddelen steeds vaker kortdurend niet leverbaar zijn. De fa-brikanten lopen vanwege het nieuwe beleid het risico dat ze hun producten niet kwijt kunnen, wanneer een zorgverzekeraar voor een ander merk kiest. Daarom houden ze minder op voorraad, wat kan betekenen dat een medicijn een poosje niet verkrijgbaar is. In dat geval zullen wij een passend al-

  Medicijnen, de zorgverzekeraar en u ternatief voor u zoeken. Een andere nieuwe ontwikkeling in de zorg is het feit dat hulp-middelen, zoals incontinentiemateriaal en diabetes-testmateriaal door sommige verzekeraars niet meer vergoed worden als u deze bij de apotheek wilt halen. U zal deze middelen dan bij een postorder-bedrijf moeten bestellen. Wanneer dit voor u geldt, zal u hierover ingelicht zijn door uw zorgverzekeraar. In de apotheek proberen wij u als clint steeds zo goed mogelijk te helpen. Helaas worden ook wij steeds meer geconfronteerd met de regels die ons door zorgverzekeraars worden opgelegd. Het is inmiddels duidelijk dat de ene zorgpolis de andere niet is. Er zijn grote verschillen ont-

  staan in hoe u toegang heeft tot het basispakket. Dus niet alleen de prijs is verschillend maar ook in de vrijheden voor u als patint zitten verschillen. Wij raden u dan ook aan om goed naar de polisvoor-waarden van uw verzekering te kijken. Voor advies hierover kunt u ook met ons contact opnemen.

  N I E U W S V A N R I J N M O N D A P O T H E E K

  De Rijnmond Apotheek bestaat bijna vijftig jaar. In deze periode is er veel in ons vak veranderd. Allereerst in ons vakgebied. Natuurlijk zijn we in eerste plaats, zoals altijd, verantwoordelijk voor het klaarmaken voor de juiste medicijnen in de juiste sterkte voor de juiste persoon. Maar waar vroeger nog veel middelen direct in de apotheek voor u klaar gemaakt werden, heeft dit een steeds kleinere plaats in ons takenpakket gekregen.

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O !4

  December 2014Gezond Zijn / Beter Worden

  Advertentie

  HUID & ZORG Praktijk voor huidtherapie,oedeemtherapie en lasertherapie.

  Acne AcnelittekensPigmentvlekkenOverbeharingLymfoedeemLipoedeem

  RosaceaLittekensCouperoseSchimmelnagelsHuidoneffenhedenHuidverbetering

  Wij bieden behandelmogelijkheden voor de volgende huidproblemen:

  PARAmediSCH CentRum LijfSuPPORt

  Verhagenplein 32671 HS Naaldwijk

  BeHAndeLCentRum WeStLAnd

  Middel Broekweg 2a2671 ME Naaldwijk

  PRAktijk S-GRAVenZAnde Zandeveltplein 12692 AH s-Gravenzande

  PRAktijk POeLdijk Dahliastraat 772685 XW Poeldijk

  www.huidenzorg.nl [email protected]

  T 0174 225 115

  SKIFIT TRAINING

  Van 6 januari tot 13 februari in Wellness Center Maassluis.

  Train 2x per week onder professionele begeleiding van een fysiotherapeut en een skileraar.

  Meld je nu aan via: [email protected] 010 591 60 27

  130,- 100,- voor klanten

  van Wellness Center Maassluis

  12 TRAININGEN INCLUSIEF SKITRAINING IN DE SNEEUW

  Advertentie Advertentie

  Inter Visie Maassluis ontwikkeld Flexxan fl exibel sanitair

  Een Flexibele draaiwand met wastafel speciaal ontwikkeld om de (bestaande) kleine badkamer toekomstbestendig te maken.

  Voordelen Flexxan flexibel sanitair:

  Het comfort van een Badkamer en-suite. Voorbereid op toekomstbestendig wonen. Bestaand sanitair kan in veel situaties gehandhaafd blijven. Geen ingrijpende verbouwing waardoor minder overlast en kostenbesparend. Afspraken met gemeentes voor een bijdrage vanuit de WMO mogelijk De Flexxan draaiwand is in 70% van de woningen toepasbaar.

  De Flexxan draaiwand is te bekijken in onze showroom in Maassluis.

  Meer info op onze website www.flexxan.nl

  Zwarte Zee 84/98 - 3144 DE Maassluis - Tel.: (010) 592 18 72www.inter-visie.com - [email protected]

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O ! 5

  December 2014Gezond Zijn / Beter Worden

  Een op tien jongeren is zware rokerOngeveer tien procent van de jongeren tussen 18 en 25 jaar rookt twintig of meer sigaretten per dag. In totaal steekt bijna eenderde van 18- tot 25-jarigen wel een eens sigaret op. Van de 12- tot 18-jarigen rookt bijna tien procent wel eens. Dit blijkt uit een rapport dat het Cen-traal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs heeft gepubliceerd. Daarnaast heeft een op de vijf jongeren tussen de 18 en 25 jaar last van overgewicht. Twee procent heeft zelfs ernstig overgewicht.Het percentage rokers is iets groter is bij jongeren met overgewicht dan bij hun leeftijdsgenoten zonder overgewicht, res-pectievelijk 27 tegenover 22 procent. Het CBS concludeert dat jongeren die in een huishouden met lager inkomen opgroeien, eerder geneigd zijn om te gaan roken en vaker overgewicht hebben. Daarnaast hebben allochtone jongeren vaker overgewicht, maar zij roken minder dan hun autochtone leeftijdsgenoten. Ruim negentig procent van de 12- tot 25-jarigen oordeelt positief over hun gezondheid. Van de zware rokers geeft tachtig procent een positief oordeel over de eigen gezondheid. Ook jongeren met overgewicht zijn negatiever over hun eigen gezondheid.

  Nieuwe prostaatkankertest Invoering van een nieuwe urinetest voor pros-taatkanker kan ervoor zorgen dat minder man-nen ten onrechte worden behandeld aan deze ziekte. Dit blijkt uit onderzoek van Gisle Leyten van het Radboudumc. Voor de diagnose van prostaatkanker wordt momenteel veel gekeken naar de waarde van PSA (prostaat-specifiek an-tigeen) in het bloed. Het nadeel van deze test is dat niet alleen bij prostaatkanker PSA vrijkomt. Veel mannen worden daarom op basis van een verhoogde PSA waarde ten onrechte verdacht van prostaatkanker. Dat leidt dan weer tot overbehandeling. De in Nijmegen ontwikkelde PCA3-urinetest is beter in het ontdekken van prostaatkanker. Maar met de test is niet vast te stellen of iemand ernstige prostaatkanker heeft. Door de urinetest TMPRSS2-ERG te combineren met PCA3 neemt de voorspellende waarde nog verder toe, ontdekte Gisle Leyten. In 2015 komt de Quattro-test op de markt. Door: Gezondheidsnet.

  Nederlanders relatief kort in ziekenhuis De ziekenhuisopnamen van Nederlanders is kort vergeleken met andere Europese landen. Dat blijkt uit een publicatie van de OESO en de Europese Commissie, die het CBS onlangs bekendmaakte. Het gaat om cijfers uit 2012. Voor een bevalling worden Nederlandse vrou-wen gemiddeld 1,9 dagen in een ziekenhuis opgenomen. Alleen in het Verenigd Koninkrijk liggen vrouwen korter in het ziekenhuis na een bevalling. In Slowakije duurt een ziekenhuis-opname na een bevalling het langst met 5,1 dagen. Het Europees gemiddelde is 3,6 dagen.Nederland scoort ook goed als wordt gekeken naar acuut hartinfarct. Een Nederlandse patient wordt gemiddeld 5,6 dagen opgenomen in een ziekenhuis. Dat is ver onder het gemiddelde van koploper Duitsland, waar 10,3 dagen voor een opname staat. Het Europees gemiddelde is 7,1 dagen. Bron. NU.nl

  Wendy van der Knaap (Huid & Zorg):

  Een mooie huid kan je zelfvertrouwen een enorme boost geven

  De huidtherapeuten van Huid & Zorg worden dagelijks met een groot aantal huidproblemen geconfronteerd. Acne, pigmentvlekken en overbeharing zijn de meest voorkomende klachten. Maar ook voor de minder bekende huidproblemen bezoeken mensen steeds vaker de huid-therapeut. Huidverbetering is een hot item dat zowel onder jongeren als ouderen leeft, dat blijkt wel uit de groeiende vraag naar huidtherapie en laser behandelingen.

  Sinds Huidtherapie in 2012 direct toegan-kelijk is geworden en mensen dus geen verwijzing meer nodig hebben voor een consult bij de Huidtherapeut, is het aantal mensen dat de praktijk voor Huidtherapie bezoekt voor allerlei uitlopende vragen over hun huid enorm toegenomen. Huid-therapeut Wendy van der Knaap: Het is belangrijk dat de mensen die in de praktijk komen, volledig worden voorgelicht over hun huid en de eventuele klacht. Vooraf-gaand aan een behandeling worden eerst alle stappen doorgenomen met de clint. Door regelmatige bijscholing blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van huidtherapie en derma-tologie. Innovaties binnen de praktijk passen we alleen toe wanneer uit eigen ervaring is gebleken dat de therapien dui-delijke huidverbetering bieden. We willen 100% achter een nieuwe behandeling staan en dat eist veel voorbereiding. Het werkt zeer motiverend als blijkt dat we veel men-sen van hun huidklacht kunnen afhelpen.

  Nieuwe therapienEen mooie huid kan je zelfvertrouwen on-gemerkt een enorme boost geven. Je gaat vanzelf stralen als je in de spiegel een

  egale en gezonde huid ziet, zo is de ervaring bij Huid & Zorg. Om het beste resultaat te bereiken werken Wendy en haar collegas met de allernieuwste pro-ducten waaronder ZO Medical van dr. Zein Obagi. Deze producten bevatten zeer effectieve ingredinten in de juiste con-centratie en beschikt over een gepaten-teerde aflevertechniek en kan daardoor nog beter de juiste ingredinten op de juiste plek in de huid afleveren. De pro-ducten zijn daarom uitsluitend verkrijg-baar via artsen en huidtherapeuten. ZO Medical biedt uitgebreide thera-peutische oplossingen om diepgaande problemen aan te pakken en de huid opnieuw gezond te maken en te houden. Specifieke huidproblemen waaronder

  huidveroudering, zonbeschadiging, pig-mentvlekken, ontstekingen, acne, rosacea en roodheid kunnen allemaal behandeld worden met deze producten, zo is de uitleg van de huidtherapeute. Het najaar is bij uitstek de beste periode om huidbe-handelingen te ondergaan. De behande-ling tegen diffuse roodheid en couperose is op dit moment erg populair. We beschik-ken nu over de allernieuwste vaatlaser en deze behandeld zeer effectief, zelfs wijnvlekken kunnen hiermee verholpen worden. De vergoedingen door de zorgver-zekeraar komen uit het aanvullende pakket en daarvoor geldt geen eigen risico. Dit blijft voor 2015 gelijk. Het is dus zeker de moeite waard om hier bij uw zorgverzeke-raar naar te informeren.

  Wendy van der Knaap: Het najaar is de beste periode om huidbehandelingen te ondergaan.

  Honderdduizenden Nederlanders hebben moeite om het verplichte eigen risico van hun zorgverzekering (360 euro) te betalen. Bij zorgverzekeraar VGZ lopen nu al 250.000 betalingsregelingen en ook andere verzeke-raars zien het aantal exploderen. Sinds 2012 is sprake van een vervijfvoudiging. Het laatste jaar is het aantal mensen met een betalingsregeling bij VGZ met 100.000

  Mensen in problemen met bedrag eigen risicogegroeid. Ook bij Zilveren Kruis zijn inmid-dels meer dan 240.000 verzekerden met een betalingsregeling voor het eigen risico, 80.000 meer dan in 2013. En bij Menzis is een vergelijkbare trend zichtbaar. Een zeer ongewenste ontwikkeling, zegt directeur Frank Elion van VGZ. Wij horen van huis-artsen dat patinten ondanks hun door-verwijzing niet naar het ziekenhuis gaan of hun medicijnen niet ophalen. Daar is vooral het eigen risico debet aan. Ook de koepel-organisatie van huisartsen, LHV, maakt zich grote zorgen over het aantal zorgmijders.Iedere Nederlander heeft te maken met het wettelijke eigen risico van 360 euro. Vol-gend jaar stijgt dat naar 375 euro. In ruil voor een lagere premie, is dat risico te ver-hogen naar maximaal 875 euro. Wie zieken-huiszorg krijgt, moet tot aan dit bedrag de rekening zelf betalen, pas daarna vergoedt de zorgpolis de kosten. Verzekeraars ont-raden dat patinten, als zij geen spaargeld

  hebben om een hoge zorgrekening te kunnen betalen.

  SolidariteitHet eigen risico is de afgelopen jaren al fors omhooggegaan. In 2008 bedroeg dit nog 150 euro, volgend jaar is dat al 375 euro, meer dan een verdubbeling. Zorgverzekeraar CZ vindt dat de grens is bereikt. ,,Het eigen risico dient niet meer het oorspronkelijke doel; mensen bewust maken dat zorg geld kost. Dat hebben de meeste mensen nu wel tussen hun oren. Het dupeert nu met name chronisch zieken en ouderen. Gezonde men-sen en mensen die het geld kunnen missen, kunnen elk jaar een fikse premiekorting opstrijken door het eigen risico te verhogen. Dit zet de solidariteit onder druk, aldus woordvoerster Els Potma van CZ.Bron. NU.nl

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O !6

  December 2014Gezond Zijn / Beter Worden

  Topzorg van-uit een veilige en gastvrije omgeving

  Keurmerk Senior-vriendelijk ziekenhuis

  Beter worden doen wij samen

  Topklinisch opleidings-ziekenhuis

  www.sfg.nl www.vlietlandziekenhuis.nl

  Fusie Sint Franciscus Gasthuis

  en Vlietland Ziekenhuis

  Topzorg aan de Noordoever in

  veilige en gastvrije omgeving

  Het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam en het

  Vlietland Ziekenhuis in Schiedam gaan per 1 januari 2015

  fuseren in de Sint Franciscus Vlietland Groep. Door deze

  combinatie ontstaat een krachtige ziekenhuisorganisatie,

  waarin 4.200 medewerkers en bijna 300 medische

  specialisten topzorg en basisziekenhuiszorg aanbieden

  voor 400.000 inwoners op de Noordoever van de Maas

  in een veilige, gastvrije omgeving.

  Door krachten te bundelen, is voor de inwoners van

  de gehele regio goede patintenzorg dichtbij huis

  gegarandeerd en zijn er mogelijkheden voor verdere

  kwaliteitsverbeteringen tegen lagere kosten.

  Patinten houden keuzevrijheid naar welk ziekenhuis

  zij willen gaan. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk

  dichtbij is, maar geconcentreerd wordt als het nodig is.

  Beide ziekenhuizen houden hun oorspronkelijke namen.

  Advertentie

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O ! 7

  December 2014Gezond Zijn / Beter Worden

  Gemeente Maassluis:

  Participatiesamenleving: Meer voor elkaar!

  Andere tijden breken aan in Nederland. De klassieke verzorgingsstaat, waarin de overheid alles regelt, verdwijnt en de participatiesamenleving doet haar intrede. Een samenleving waarin iedereen die dat kan, verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen leven. De overheid speelt daarbij een bescheiden rol. Zaken als zelfredzaamheid en actief burgerschap worden belangrijker. Inwoners moeten vaker hun eigen zaken regelen, zo nodig met hulp van mensen uit hun omgeving. Van inwoners wordt verwacht dat ze participeren (meedoen) aan de samen-leving door te werken en/of vrijwilligerswerk te doen. De participatiesamenleving zie je gedeeltelijk terug in nieuwe wetten die per 1 januari 2015 van kracht worden: de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Het Rijk hevelt taken over naar de gemeente, vanuit de gedachte dat de gemeente dichter bij haar inwoners staat en beter weet hoe zaken het beste en het meest efficint gere-geld kunnen worden. Door het overhevelen van taken wordt de gemeente verantwoordelijk voor het onder-steunen van haar inwoners op de leefge-bieden Werk en Inkomen, Welzijn, Zorg en Opvoeden en Veiligheid. Dit biedt de moge-lijkheid werk, activering en maatschappelijke ondersteuning beter met elkaar te verbinden. Door deze verbindingen krijgen kwetsbare burgers meer keuzemogelijkheden en een betere ondersteuning bij participatie. Dat vraagt ook een andere manier van werken. Van de gemeente en van diverse maatschap-pelijke organisaties.

  Nieuwe wetten Wmo 2015: De zorg aan ouderen, mensen met een handicap (fysiek of mentaal) en mensen met een psychisch of psychiatrisch probleem, wordt ingrijpend gewijzigd. Het nieuwe beleid staat in de (vernieuwde) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Elke gemeente wordt verantwoorde-lijk voor het ondersteunen en begeleiden van mensen die nu nog zorg ontvangen uit de Algemene Wet Bijzondere ziektekosten (AWBZ). Meedoen aan de samenleving blijft de kern van de Wmo. De gemeente gaat steeds meer uit van wat iemand wel kan en

  welke kwaliteiten iemand bezit. Eigen kracht en verantwoordelijkheid komen voorop te staan. Wat kan een inwoner zelf doen, al dan niet ondersteund door familie, vrienden of kennissen?

  Jeugdwet 2015: De gemeente wordt ook verantwoordelijk voor de jeugdzorgtaken, bestuurlijk en financieel. Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproble-men en psychische problemen. Voor de uit-voering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. En voor de verwerking van meldingen over kindermishandeling of huiselijk geweld. De nieuwe Jeugdwet biedt kansen om ons jeugdstelsel anders in te richten. Eenvoudiger en gericht op de aanpak: 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur. Hulpver-leners doen een beroep op de eigen kracht en op het sociale netwerk van kinderen en hun ouders. De nadruk komt te liggen op preventie en op lichte hulp. Dit betekent dat kinderen en gezinnen hulp op maat krijgen snel en dicht bij huis. Gemeenten zien erop toe dat kinderen naar vermogen meedoen in de maatschappij. En waar specialistische zorg nodig is, wordt deze geboden. Zo kan de jeugd ook in Maassluis gezond en veilig opgroeien.

  Participatiewet: Ook op het gebied van werk en inkomen (voor mensen met een bijstandsuitkering of voor wie in een sociale werkvoorziening werkt) verandert er veel; dat

  is geregeld in de nieuwe Participatie-wet. Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Toch is dat van groot belang, want werk is de sleu-tel tot meedoen in de samenleving. Gemeenten gaan uit van wat mensen wel kunnen en gaan daar een grote rol in spe-len. Juist voor mensen met een beperking is het belangrijk dat zij kunnen groeien in hun werk. Gemeenten bieden waar nodig ondersteuning aan reguliere werkgevers en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als werk niet mogelijk is dan zet de gemeente in op vrijwilligerswerk en arbeidsmatige dagbesteding. Met de Participatiewet wil het kabinet ieder-een met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen weer mee te doen in de samenleving.

  Hoe realiseren? De gemeente krijgt dus een belangrijke taak, maar kan deze niet alleen uitvoeren.

  Hiervoor is de hulp, kennis en inzet nodig van maatschappelijke organisaties en part-ners als huisartsen, zorgverzekeraars, GGZ en andere zorgaanbieders. De sleutel tot succes van deze hele operatie ligt in een efficinte samenwerking tussen al deze partijen. Daar wordt nu druk aan gewerkt. Er zijn al veel lokale en regionale samenwerkingsverban-den op gang gekomen.

  Meer informatie? Wilt u meer weten over de manier waarop de gemeente Maassluis zich voorbereidt op de participatiesamenleving en invulling geeft aan de nieuwe taken? Kijk dan op: www.maassluis.nl/meervoorelkaar

  Donoren mogen ontvanger gaan kiezenDe nieuwe stichting Doneren en Transplanteren zit om de tafel met onder andere de Nier-stichting en andere betrokken instanties om hiervoor een speciaal platform op te richten. Volgens de initiatiefnemers is het zogenoemde donorplein de manier om het stagnerend aantal donoren in Nederland een impuls te geven. Op dit forum kunnen gezonde mensen zich aanmelden en zeggen aan wie zij graag een orgaan doneren. Op het forum staan ook patinten die een orgaan nodig hebben. Op Facebook en andere sociale media staan steeds meer oproepen van nierpatinten die op de wachtlijst staan. Zij willen op een andere manier een orgaan verkrijgen. Dat zou gecen-traliseerd kunnen worden via het donorplein, denkt de stichting. In Nederland wachten twaalfhonderd mensen op een nieuw orgaan of weefsel. Zon 5,7 miljoen Nederlanders hebben zich als donor aangemeld. Het aantal nieuwe donoren dat zich elk jaar aanmeldt daalt al jaren. Bron: Telefraaf

  Muziekonderwijs voor alle schoolkinderen Leerlingen in het basisonderwijs krijgen meer en beter muziekonderwijs. Minister Bussemaker heeft met Joop van den Ende en het Oranje Fonds afgesproken dat ze gaan samenwerken om het muziekonderwijs op school een stevige impuls te geven. Het ministerie trekt er tot 2020 25 miljoen euro voor uit. Van den Ende zet zich samen met private partijen in om ook 25 miljoen euro bijeen te brengen en een campagne te starten. Het Oranje Fonds spant zich in om het programma Kinderen Maken Muziek de komende drie jaar voort te zetten. Met het extra geld kunnen scholen samenwerken met alle partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonien, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia. Kinderen kunnen zich zo op muzikaal en kunstzinnig vlak ontwikkelen.

  Rokers hebben vaker lage rugpijn Rokers hebben een drie keer zo grote kans op het ontwikkelen van chronische rugpijn als niet rokers. Door te stoppen met deze gewoonte kun je deze kans zeker weer verkleinen. Dat stellen onderzoekers van de Northwestern University Feinberg School of Medicine. Roken heeft invloed op de hersenen, aldus onderzoeker Bogdan Petre. Het verandert de manier waarop de hersenen reageren op rugpijn en het lijkt erop dat rokers minder veerkrachtig zijn bij een periode van pijn. Het is voor het eerst dat onderzoekers een verband tonen tussen roken, chronische pijn en het hersengedeelte dat betrokken is bij beloning en verslaving. Bij de studie waren 160 volwassenen betrokken die voor het eerst rugpijn ervaarden. De onderzoe-kers keken vooral naar de hersengebieden die betrokken zijn bij verslaving en gemotiveerd leren. Deze hersencircuits blijken van belang bij de ontwikkeling van chronische pijn. De sterkte van de verbinding tussen de twee hersengebieden bepaalt volgens de onder-zoekers onder andere wie er een chronische pijnpatint wordt.

  Als we het samen doen, krijgen we meer voor elkaar

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O !8

  December 2014Gezond Zijn / Beter Worden

  Med i s c h C e n t r um D o cw e r kS am e nw e r k e n o n d e r n d a k

  Advertentie

  De Vloot 206 A - F 3144 PK Maassluis

  Omdat bewegen verder brengt- Fysiotherapie- Manuele therapie- Sportfysiotherapie- Arbeidsfysiotherapie- Revalidatie algemeen- Revalidatie bij oncologie- Beweegprogrammas voor Diabetes,

  COPD, hartfalen- Preventieve training- Pilatus- ErgotherapieT 010-5916341E [email protected] www.fysiodocwerk.nl

  HUID-, OEDEEM- & AFSLANKKLINIEKU kunt bij ons terecht voor: - Acn- Afslanken- Avne producten Brandwonden (littekens)- Camouflage Contourverbetering/Endermologie

  Couperose- Definitief ontharen Fotorejuvenation Huidverjonging/

  huidverbetering Littekentherapie- Oedeemtherapie Ouderdomsvlekjes- Papulosa Nigra Pigmentbehandeling- Steelwratjes WijnvlekkenT. 010 - 246 76 60 E. [email protected] W. www.epilennium.nl http://bit.ly/epilennium

  De podotherapeut, de specialist in de voetengezondheidszorgVoeten zijn de basis van het menselijk lichaam. Ze dragen ons elke dag naar de plek die we willen. Een probleem in uw voeten kan uitmonden in andere lichamelijke klachten.Als u pijn heeft aan of in uw voeten, enkels, knien, heupen of rug kan een podotherapeut uitkomst bieden. Podo-therapeuten zijn erkende specialisten op het gebied van de voet en kunnen dergelijke klachten behandelen.T. 010 5990366E. [email protected]. www.podotherapiedocwerk.nl

  Samenwerking in Medisch Centrum DocwerkAls inwoner van Maassluis of Maasland komt u vast wel eens langs Medisch Centrum Docwerk. In dit gezondheidscentrum zijn verschillende paramedische disciplines gevestigd die elkaar aanvullen in de dienst-verlening. De gevestigde praktijken hebben meerdere dingen met elkaar gemeen; n ervan is dat als patint centraal staat.

  Epilennium is gespecialiseerd in huidthera-peutische behandelingen. Heeft u last van acn, overbeharing, moedervlekjes, wratjes en/of ouderdomsvlekjes, of heeft u veel vocht in de benen (of na de zwangerschap)?

  Maak dan een afspraak voor een intake-gesprek, waarin u met onze huidtherapeut het beste advies kunt krijgen voor de aan-pak van uw probleem. Ook kunt u bij ons terecht voor cosmetische behandelingen. Dit zijn behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. U kunt dan denken aan huidverjonging- en verbe-tering. Wilt u weten of uw behandeling(en) vergoed wordt? Kijk dan op onze web-site voor informatie over de beste ver-goeding en de voordeligste premie. www.epilennium.nl

  Fysiodocwerk is een praktijk voor fysio-therapie, manuele therapie en revalidatie. Ook kunt u bij ons terecht voor sport-fysiotherapie en training. Sinds kort bieden wij ook Pilates lessen aan door een gecertificeerde pilatesinstructrice. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel en wij streven naar het leveren van de beste zorg voor uiteenlopende klachten, waaronder nek- en rugklachten, sportbles-sures, neurologische aandoeningen, onco-logische aandoeningen, enz. Daartoe zijn verschillende therapeuten bij ons opgeleid tot master manuele therapie en master sport fysiotherapie. Karin Verkerk mag sinds dit jaar de Doctors titel voeren na een promotieonderzoek op rugklachten. Deze kwaliteit combineren wij met per-soonlijke aandacht. Uw klacht en uw wens staan bij ons centraal. Waarbij wij, om het beste behandelresultaat te behalen, ook een beroep doen op uw medewerking om onze adviezen of oefenprogrammas in de praktijk te brengen. Sinds kort is ons team uitgebreid met een ergotherapeute en kunnen wij u ook op dat vlak van dienst zijn. www.fysiodocwerk.nl

  Podotherapie Docwerk is gespecialiseerd in het behandelen van klachten aan uw voeten, knien, heup of rug. Ook bij ver-moeide benen, klachten tijdens staan, lopen of sporten vallen onder ons aan-dachtsgebied. Deze klachten zijn hinderlijk en vaak bijzonder pijnlijk. Voetklachten en

  pijn aan de enkel, knie, heup of rug ont-staan vaak door het niet goed functione-ren van de voeten. Blijf er niet mee lopen maar neem contact op met uw podo-therapeut. Voor een uitgebreid onderzoek naar uw klachten en het behandelen van deze klachten kunt u terecht bij Podo-therapie Docwerk. Wij werken met de modernste apparatuur, waaronder echo-grafische apparatuur, 3D Cad Cam scan, om uw klachten grondig te analyseren. www.podotherapiedocwerk.nl

  Verzekeringen 2015In deze tijd van het jaar is het weer het moment om uw verzekeringspolis voor ziektekosten tegen het licht te houden. Een ingewikkelde materie. Vergoed mijn verzekering voldoende paramedische zorg? Deze vraag is ingewikkeld voor veel mensen. De mensen van Epilennium, Fysiodocwerk en Podotherapie Docwerk staan u graag te woord en kunnen u advise-ren over de vergoedingen voor 2015. Zij staan voor u klaar!

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O ! 9

  December 2014Gezond Zijn / Beter Worden

  Ik ben op zoek naar een niet al te duur hoortoestel. Met deze vraag komen steeds vaker mensen bij de audicien. Het is een logisch verzoek in deze tijden. Het leven is al duur genoeg. Het is dan prettig om te kunnen vertellen dat een goede hooroplossing echt niet duur hoeft te zijn. Dat zegt Susanne van den Bos, audicien bij Beter Horen in winkel-centrum De Koningshoek in Maassluis.

  De geschiedenis van Beter Horen gaat terug tot 1910. De succesformule van de meer dan 190 vestigingen is duidelijk: de beste hoorzorg be-grijpelijk, bereikbaar en betaalbaar houden voor iedereen. Susanne: Ons doel is om overal en altijd de beste zorg en persoonlijke aan-dacht te garanderen. Daarbij is het belangrijk voor onze clinten om een hooroplossing te krijgen die echt bij hem of haar past. Die vinden we samen met behulp van het doen van een hoortest en het invullen van een vragenlijst. We zijn daarbij graag direct duidelijk over kosten en vergoedingen. Bij ons wordt het hoortoestel altijd voor minimaal 75% vergoed en afhankelijk van de aanvullende verzekering wellicht zelfs volledig. Men betaalt daarom bij ons tussen de 0,- en maxi-maal 370,- voor een hoortoestel. Natuurlijk moet er wel rekening gehouden worden met eventueel nog openstaand eigen risico. Service en onderhoud is gedurende 5 jaar bij de prijs inbegrepen. Onze clin-ten krijgen dus een passende hooroplossing waarbij direct duidelijk is hoeveel men daarvoor betaald. Zonder onverwachte kosten achteraf.

  Dt is Beter Horen volgens mij: helder zijn over wat u van ons mag verwachten, vr en n de koop. Zodat u weer kunt genieten van alle gewone n bijzondere geluiden om u heen.Meer info: Beter Horen / Maassluis

  Audicien Susanne van den Bos:

  Een goede hooroplossing hoeft niet duur te zijn

  Jacco de Haas (Bouwbedrijf J.J. de Haas):

  Aanpassen naar seniorenwoning vereist groot inlevingsvermogen

  Langer thuis blijven wonen, dat is de bood-schap voor senioren in de toekomst. De veranderingen in de zorgsector hebben ertoe geleid dat ook bouwondernemingen op de hoogte dienen te zijn van de aanpassingen die nodig zijn voor het levensloopbestendig maken van een woning.

  Jacco de Haas van Bouwbedrijf De Haas uit Maassluis ziet het al geruime tijd aankomen, daar waar het gaat over de vraag naar het door blijven wonen in de huidige woning.Iedereen weet dat de groep oudere op-drachtgevers sterk toeneemt, wat een be-hoorlijk stuk inlevingsvermogen van ons als aannemers vraagt. Je komt tenslotte bij men-sen in huis die er al geruime tijd wonen en er vaak veel hebben meegemaakt, dan kan je niet zomaar met adviezen gaan strooien. Eerst moet je je open stellen voor de situ-atie waarin men verkeert. Pas daarna kun je een plan ontwikkelingen om de bewoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Het creren van een z.g. levensloopbestendige woning, is zoals de naam al zegt, niet alleen voor de nabije periode, ook later kan men in de vertrouwde omgeving blijven wonen. Door het vergunningsvrij plaatsen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning van 2,5, tot wel 4 meter is een woningmeta-morfose heel goed realiseerbaar. Mocht men uiteindelijk niet meer thuis kunnen wonen, dan is het goed te weten dat de verbouwde woning uitstekend verkoopbaar is omdat

  hij voldoet aan de nieuwste eisen van het bouwbesluit. Een verbouwing of aanpassing zal direct leiden tot een lager energiever-bruik. Daarnaast kan men ook tot 1 juli nog profiteren van het lage BTW-tarief op ar-beid, aldus Jacco, die zich realiseert dat een dergelijke stap ingrijpend is. Vandaar dat wij adviseren eerst eens een vrijblijvende af-spraak met ons te maken om van gedachten te wisselen. Zoals gezegd, vertrouwen moet

  je verdienen en een klik met de opdracht-gever draagt bij tot een nog beter eindresul-taat waar men tot in de lengte van dagen plezier aan kan beleven, verteld Jacco die onderstreept dat zijn bedrijf, dat bijna 50 jaar bestaat, voldoet aan de hoge eisen van Bouwgarant en is aangesloten bij Bouwend Nederland.Voor meer informatie belt u met 010-5913073 www.jjdehaas.nl

  Mogelijk geen spiraaltje meer bij huisarts Huisartsen dreigen volgend jaar geen spiraal-tjes meer te plaatsen bij vrouwen. Dat meldt de Volkskrant. Huisartsen krijgen nu nog 55 euro per spiraaltje, terwijl dat volgend jaar naar 18 euro wordt teruggebracht. Veel huisartsen melden vrouwen daarom weer te gaan verwij-zen naar het ziekenhuis, dat rond de 500 euro vraagt. Dat zeggen de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen. Hun leden zijn verontwaardigd: vroeger werden spiraaltjes vooral gezet door gynaecologen, maar om geld te besparen zijn huisartsen jarenlang aangemoedigd deze zorg over te nemen. Maar huisartsen winden zich op over het lage bedrag per spiraaltje. Dit is zon omgekeerde prikkel, zegt vicevoorzitter Bram Stegeman van de LHV. Het is een idiote ge-dachte dat je iets kunt stimuleren door er minder voor te betalen. Ook goedwillende huisartsen zullen straks zeggen: ja, ik ben gekke Henkie niet. Wij hebben veel huisartsen die nu zeggen: dan doe ik het niet meer. Dit is gedoemd te mis-lukken. Wij kunnen het niet uitleggen. Het maakt de zorg alleen maar duurder.

  Voedingscentrum wil goedkoop snoep weren Het Voedingscentrum is een massale campagne gestart tegen zogenaamd ongewenste verleidin-gen bij kassas op stations. Daar zouden burgers tegen hun zin worden verleid om ongezonde producten te kopen tegen bodemprijzen. Op-dringkassas, noemt het Voedingscentrum de aanbiedingen die mensen bij menig kassa tijdens het afrekenen krijgen aangeboden. Volgens het centrum zijn mensen niet zelf in staat om die verleiding te weerstaan. Uit onderzoek blijkt dat mensen ongeveer tweehonderd voedselkeuzes per dag maken. We denken vaak dat we alle beslissingen bewust nemen. Maar we hebben simpelweg niet genoeg tijd en energie om alle beslissingen op basis van een rationele afweging te maken, zo schrijft het Voedings-centrum. Het kenniscentrum roept iedereen daarom op om via Facebook en Twitter fotos van ongewenste voedselverleidingen onderweg en tijdens het winkelen in te sturen, voorzien van de hashtag verleidmeniet.

  Zelf brood bakken kan leiden tot jodiumtekort Mensen die brood zonder toegevoegd zout eten lopen mogelijk risico te weinig jodium binnen te krijgen. Bijna alle Nederlanders krijgen vol-doende jodium binnen, maar zwangere vrouwen en mensen die biologisch of zelfgebakken brood eten kunnen een tekort oplopen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksge-zondheid en Milieu (RIVM). Jodium is van belang voor een normale ontwikkeling en stofwisseling. Een tekort kan de werking van de schildklier verstoren. Mensen die maximaal een snee brood per dag eten, krijgen gemiddeld 35 tot 40 procent minder jodium binnen dan mensen die minstens vier sneden brood per dag eten. Mensen die zelf brood bakken en makers van biologisch brood voegen vaak geen gejodeerd zout toe aan het product. Bron: RIVM.

  Jacco de Haas in gesprek met opdrachtgevers.

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O !10

  December 2014Gezond Zijn / Beter Worden

  Elke advertentie in GZBW valt op! Ook in 2015 verschijnt regionaal huis-aan-huisblad Gezond Zijn / Beter Worden en valt bij 17.000 huishoudens (!)

  op de mat in Maassluis en Maasland. Juist in een jaar waarin veel zal veranderen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn, brengen wij het laatste regionale en landelijke nieuws.

  Wilt u adverteren in een blad waarin lke publicatie gezien n gelezen wordt?Kijk dan op www.gzbw.nl voor de aantrekkelijke tarieven!

  Dennis Hofstra (Fysiotherapie Hofstra):

  Goed voorbereid op wintersport met Ski t programma

  Het wintersportseizoen is weer aangebroken. Duizenden Nederlanders staan vanaf nu tot eind maart op de lange latten. Dat blessures op de loer liggen zal niemand verwonderen.

  Fysiotherapeut Dennis Hofstra wijst op een goede voorbereiding: Wij heb-ben in samenwerking met Wellness Center Maassluis een speciaal Skifit programma ontwikkeld omdat blijkt dat n op de zeventien winterspor-ters een blessure oploopt. Uit onderzoek komt naar voren dat het risico op blessures met 25% afneemt wanneer er minimaal zes weken voor de ski-vakantie specifieke training wordt uitgevoerd. Het programma bestaat uit een training van zes weken. In deze zes weken worden elf lessen en een ski advies training in de echte sneeuw gegeven en de training is inclusief ski-advies van een ervaren skileraar. Het ski-advies is er op gericht bewust te worden van de aandachtspunten in de skitechniek. Zo kan de cursist deze punten zelf aanpakken en er op trainen. Alle trainingen worden bege-leid door de fysiotherapeut. Inzet van fysiotherapeutisch trainingsmateriaal zorgt er voor dat het doel wordt behaald. Voor meer informatie kan men terecht op onze website. Natuurlijk kan men ook telefonisch informatie krijgen (010) 591 60 27. Inschrijving is mogelijk bij de balie van Wellness Center Maassluis. Ook dit kan telefonisch of per e-mail [email protected]. Deelname bedraagt 130,- voor niet leden, 100 ,- voor leden WCM. De startdatum is 6 januari 2015, de lessen zijn op dinsdag en donderdagavond van 17.30 tot 18.30 uur.

  Meer info op www.fysiotherapiemaassluis.nl

  Stoelgang problemenVoornamelijk vrouwen hebben last van stoel-gangproblemen. Wanneer obstipatie voor langere tijd voorkomt, is een opgezette buik het gevolg. Helaas kampen vooral veel vrouwen hiermee. Door het persen vanwege de slechte stoelgang, raak je niet alles kwijt. Voedsel-resten blijven achter in de darmen. Met alle gevolgen van dien, want door de overgebleven voedselresten ontstaan allerlei gezondheids-klachten. Dennis Roeling van Keep Fit: We hebben een biologische capsule op de markt gebrachtonder de naam Darm Active. Deze reinigt de darm, voegt vezels toe en verbetert de ph (zuurgraad). Dit uitgebalanceerde voedings-supplement bevat 1,8-dihydroxyanthraceen-derivaten, welke een laxerend effect hebben door het versterken van de darmperistaltiek en het versnellen van de darmpassage. Het verhoogt de pH waarde waardoor de ontlasting smeuger blijft. Daarnaast bevat Darm Active voedingsvezels die vocht binden waardoor de ontlasting zachter wordt, meer volume krijgt en de stoelgang wordt vergemakkelijkt. Het grote voordeel is, dat het supplement 100% natuurlijk is. Voor meer informatie www.keep-fit.org.

  Verkouden man stelt zich niet aan Wat mannen al lang wisten is nu (gelukkig) wetenschappelijk onderbouwd: we stellen ons absoluut niet aan als we verkouden zijn en zijn dus zeker geen aanstellers. Onderzoek heeft aangetoond dat mannen door een gebrek aan vrouwelijke hormonen cht een zwakker immuunsysteem hebben. Wetenschappers van de Harvard University suggereren dat een gebrek aan oestrogeen ervoor zorgt dat een verkoudheid en andere aandoeningen van de luchtwegen bij mannen een stuk harder aankomen. Voor hun studie, gepubliceerd in het medische tijdschrift Life Sciences, testten de onderzoekers het effect van een bacterile longontsteking op muizen. Wat bleek? Vrouwtjes waren een stuk beter bestand tegen de aandoe-ning. Deze hogere weerstand wordt door de on-derzoekers gekoppeld aan een bepaald enzym dat voortkomt uit het vrouwelijke geslachts-hormoon oestrogeen. Wanneer dit enzym werd verwijderd, kwam het virus ook bij de vrouwe-lijke muizen harder aan. Onderzoekers van de Universiteit van Durham vonden vorig jaar ook al dat mannen meer last hebben van een griepje omdat ze meer temperatuurreceptoren in de hersenen hebben en hierdoor vatbaarder zijn.

  Behoefte aan buitenlucht, beweging en bijpraten? Ga op eens pad met een NS-wandeltocht. Mooie routes die goed be-reikbaar zijn met het openbaar vervoer. Stichting Wandelnet heeft er samen met NS de afgelopen 20 jaar vele samengesteld. Met een gedetailleerde routebeschrijving, mooi kaartje en markering langs het pad kunt u volop genieten.

  NS-wandeltochten zijn wandelroutes van station naar station. De routes zijn zorg-vuldig beschreven, gemarkeerd en op kaart gezet. Ook informatie over bezienswaar-digheden onderweg, horeca en openbaar vervoer is toegevoegd. NS-wandeltochten volgen vaak Lange-Afstand-Wandelpaden. De routes variren in lengte van 7-23 km. Op de website van Wandelnet vindt u alle beschikbare NS-wandeltochten. Weersom-standigheden zijn van grote invloed op de zwaarte van een wandeltocht. Controleer

  Heerlijk wandelen in de winter!daarom altijd voor dat u vertrekt de actuele weersverwachting. De Consumentenbond heeft een aantal populaire weer-apps voor u onder de loep genomen. Voor iedere smart-phone en tablet kunt u kiezen uit een heel scala aan weerapps. De meeste zijn gratis. Toch kunnen ze niet allemaal hetzelfde. Veel apps maken gebruik van uw locatie en passen hun voorspelling daarop aan. U moet de app dan wel toestemming geven uw locatie te gebruiken.

  Gevoelstemperatuur Wandelen in de winter kan het bij een flinke tegenwind een stuk kouder zijn dan bij weinig wind. Dit komt door de gevoels-temperatuur. Hoe sterker de windkracht hoe kouder het is. Zorg dus altijd voor de juiste kleding. U kunt het beste gebruikmaken van drie lagen kleding. Het voordeel is niet alleen dat u door meerdere lagen te dragen uw lichaamswarmte beter vasthoudt, maar

  ook dat je onderweg een iets uit kunt doen als het toch te warm blijkt te zijn. Door het dragen van thermische onderkleding zult u een stuk minder last hebben van een nat en bezweet lichaam, omdat het transpiratie-vocht gemakkelijker wordt afgevoerd. Veel wandelplezier toegewenst! Bron: gezondheidskrant

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O ! 11

  December 2014Gezond Zijn / Beter Worden

  Careyn Zorg thuis:

  Wat verandert er in de thuiszorg?Thuiszorg bestaat uit meerdere diensten. Het gaat om huishoudelijke zorg, begelei-ding van mensen thuis en om verpleging en verzorging, ook wel de wijkverpleging genoemd.

  Vroeger werden al deze diensten gefinancierd uit de AWBZ. De AWBZ wordt door alle Nederlanders betaald en wordt veel te duur. Daarom moet het anders, huishoudelijke zorg ging al eerder over naar de gemeente in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In 2015 gaat begeleiding voor mensen thuis ook naar de gemeente. Door deze zorg dicht bij huis te regelen en meer gebruik te maken van familie en mantelzorgers kan het goedkoper worden geregeld. De wijk-verpleging, dus de verpleging en verzorging voor mensen thuis gaat niet naar de ge-meente maar naar de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat mensen ook in 2015 en daarna gewoon een beroep kunnen doen op de wijkverpleegkundige. De zorg van de wijkverpleegkundige valt gewoon onder de basisverzekering.

  Om wat voor zorg gaat het? Wij leveren persoonlijke verzorging of onder-steunende zorg voor het leren omgaan met beperkingen van tijdelijke of blijvende aard, zoals het herstellen na een operatie of het leren omgaan met een stoma of een kathe-ter. Wij leveren ook specialistische zorg zoals wondzorg of het geven van injecties, zelfs infuustherapie thuis is mogelijk. Verder ad-viseren we over gezondheid en het gebruik van hulpmiddelen. We proberen dat mensen zelfredzaam blijven zodat zij, zo nodig bijgestaan door mantelzorgers, zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven

  wonen, waar dat thuis ook is. We werken altijd nauw samen met huisartsen en andere hulpverleners.

  Veranderingen Omdat er toch bezuinigd moet worden en mensen minder snel in een verzorgingshuis worden opgenomen veranderen er natuurlijk wel zaken in ons werk. In 2015 moeten we meer klanten helpen terwijl we minder geld krijgen. Daardoor moeten we meer dan ooit heel zorgvuldig kijken waarbij iemand echt zorg nodig heeft en wat hij eventueel toch nog zelf kan. Waar mogelijk zetten we man-telzorgers in om te ondersteunen. Dit alles om te zorgen dat de zorg die echt nodig is door kan gaan. Wat volgend jaar ook veran-dert, is dat we zelf mogen indiceren. Nu is er nog een indicatie van het CIZ nodig om zorg te mogen leveren bij een patint. Vanaf vol-gend jaar mogen wijkverpleegkundigen zelf

  bepalen hoe veel zorg iemand nodig heeft.

  Meer ruimte voor wijkverpleging De overheid wil een steeds grotere rol voor de wijkverpleegkundige omdat zij de zorg dicht bij huis kunnen organiseren en mensen kunnen ondersteunen bij de zelfredzaam-heid. De wijkverpleegkundigen van Careyn zijn van oudsher sterk in eerstelijnszorg. Wij zijn als geen ander in de regio thuis achter de voordeuren van clinten. Wij zijn speci-alist in preventie, signalering, verpleging & verzorging, palliatieve zorg en mantelzorg-ondersteuning.

  Een levenstestament is een notarile akte waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen.

  In een testament legt u vast wat er n uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. En regelt u onder meer aan wie u wat wilt nalaten, het benoemen van een bewindvoerder of een executeur. In een levenstestament kan worden vastgelegd wat in uw specifieke situatie van belang is. U kunt uw wensen vastleggen ten aan-zien van onder meer: - uw financin, woning en andere onroe-rende zaken;

  - schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaar-den;

  - het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen; levenstestament

  - de benoeming van een mentor of een bewindvoerder over uw vermogen.

  Westland Partners: Zorg voor later met een levenstestamentVoor wie is een levenstestament van belang? Het is in de eerste plaats voor uzelf van belang vast te leggen wat uw wensen en verzoeken zijn in het geval u deze niet (meer) naar voren kunt brengen. Maar het is ook voor iedereen die voor u zorgt of zakelijk met u samenwerkt van belang om te weten wat uw wensen zijn. Dit geldt zowel voor uw partner en kinde-

  ren alsook voor zorghulpverleners. Het levenstestament moet tijdens uw leven door bepaalde personen kunnen worden geraadpleegd. Dat geldt niet alleen voor uzelf als volmachtgever, maar ook voor de gevolmachtigde(n) en na overlijden voor de erfgenamen, een bewindvoerder, een executeur. U kunt in de akte vastleg-gen wie een afschrift of een uittreksel van (de volmacht(en) uit) uw levenstestament mag hebben. Als een arts of een kanton-rechter informatie uit een levenstestament nodig heeft of wil weten of er een levens-testament is, dan kan hij een notaris raadplegen. U kunt het levenstestament op ieder moment herroepen of wijzigen door een nieuwe notarile akte. U kunt het levenstestament niet zomaar, zoals bij een codicil, thuis verscheuren.

  Voor meer informatie, neemt u contact op met Westland Partners, notarissen Steffie Michels of Jennifer Fluitman, telefoon: (0174) 637 500.

  Grotere kans buikgriep in kinderdagverblijfZe bezoeken gemiddeld tweemaal zo vaak de huisarts en worden vanwege complicaties tweemaal zo vaak opgenomen in het zieken-huis als kinderen die geen kinderdagverblijf bezoeken. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM en UMC Utrecht. Volgens het onderzoek leidt buikgriep (gastro-enteritis) in de kinderopvang tot circa 25 miljoen euro per jaar aan extra kos-ten voor de samenleving. Zo steken de zieke kinderen soms ook hun (werkende) ouders aan. Grote kinderdagverblijven met veel kinderen en de aanwezigheid van dieren, zandbakken, zwembadjes en centrale verschoonruimten lijken buikgriep in de hand te werken. Mede-werkers die gedurende de dag met meerdere groepen werken, vergroten die kans eveneens. Volgens Remko Enserink van het UMC Utrecht blijkt uit het onderzoek dat hoe jonger het kind is, des te groter de kans op buikgriep. De weerstand van jonge kinderen is immers nog volop in ontwikkeling. Het risico op ziekenhuis-opname door complicaties is kort na het eerste bezoek aan het kinderdagverblijf het grootst. Er wordt gewerkt aan maatregelen die een ge-zonde kinderopvang moeten bevorderen.Door: ANP

  Niet iedereen heeft baat bij een borrel Een matige consumptie van alcohol kan inder-daad beschermen tegen hart- en vaatziekten, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat slechts handjevol mensen van deze fijne bijkomstigheid profiteren. Voor de studie, uitgevoerd aan de Universiteit van Gteborg, werden 618 Zweden met hart- en vaatziekten en 3000 gezonde per-sonen geanalyseerd. Iedere persoon belandde in een bepaalde catergorie, op basis van de hoeveelheid alcohol die ze dronken. Vervolgens werd iedereen getest op de aanwezigheid van een bepaald genotype (CETP TaqlB). De Zweden vonden dat alleen deze mensen gebaat zijn bij een matige alcoholconsumptie. Voor de onge-lukkigen die dit genotype net hebben, gaat die vlieger niet op. Met andere woorden, gematigd alcoholgebruik heeft een beschermend effect voor slechts 15 procent van alle mensen. De voordelen van alcohol worden over het alge-meen dus ietwat overdreven. De resultaten van het Zweedse onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Alcohol.

  Biomarkers voorspellen risico op Alzheimer Al vele jaren voordat iemand de ziekte van Alzheimer daadwerkelijk krijgt, verandert de samenstelling van zijn of haar hersenvocht. Dat concludeert neuroloog in opleiding Argonde van Harten uit haar onderzoek onder mensen die wel vergeetachtig zijn, maar normaal presteren op geheugentests. Deze mensen hebben geheu-genklachten, maar hun cognitieve functies zijn normaal. Bij veruit het grootste deel van deze mensen bleef het bij geheugenklachten, maar 10 procent ontwikkelde in drie tot vier jaar wel cognitieve achteruitgang. Door te kijken naar bio-markers (Alzheimereiwitten) in het hersenvocht van deze mensen, probeerde Argonde van Harten te voorspellen welke mensen cognitief achteruit gingen. Het doel is om te ontdekken hoe de ziekte zich in de allereerste stadia ontwikkelt. Uiteindelijk moet dit leiden tot een therapie om de oorzaak van de ziekte tegen te gaan.

  Careyn team Maassluis

 • December 2014Gezond Zijn / Beter Worden

  Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend

  adviesgesprek op ons kantoor in Naaldwijk of in Wateringen

  via 0174-637500.

  Westland Partners, uw partner in zorg.

  maak een afspraak

  Galgepad 21, Naaldwijk

  Plein 13H, Wateringen

  0174 637 500

  www.westlandpartners.nl

  Uw partner op het gebied van:

  a AWBZa Testamenta Levenstestamenta Bewinda Afwikkeling nalatenschapa Volmachta Toezicht ten behoeve van kwetsbare ouderen

  Gezond Zijn/Beter Worden beschrijft actuele zaken op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid en verschijnt in een

  oplage van 17.000 stuks huis-aan-huis in gemeente Maassluis en Maasland. Gezond Zijn/Beter Worden verschijnt

  vijf keer per jaar (februari, april, juni, september en november). Losse exemplaren zijn na de bezorging af te halen bij de adverteerders.

  Adres copy en reservering / toezending advertentiemateriaal: Idee Reclame & Communicatie t.a.v. Gezond Zijn/Beter WordenVan Montegnestraat 12 - Postbus 124 - 2678 ZJ De Lier - Tel. (0174) 516 512

  E-mail: [email protected] De inhoud van deze krant is door ons met de grootste zorg samengesteld. De redactie is niet verantwoordelijk voor fouten en/of eventuele wijzigingen.

  C O L O F O N

  Internet: www.gzbw.nl Internet: www.gzbw.nl Internet: www.gzbw.nl

  Advertentie