Opening keynotes

of 30 /30

Embed Size (px)

Transcript of Opening keynotes

Page 1: Opening keynotes
Page 2: Opening keynotes
Page 3: Opening keynotes
Page 4: Opening keynotes
Page 5: Opening keynotes
Page 6: Opening keynotes
Page 7: Opening keynotes

Rijkswaterstaat

Data- en informatiegedreven?!

Page 8: Opening keynotes

Rijkswaterstaat

Onze objecten

8

Page 9: Opening keynotes

Rijkswaterstaat

Onze data

•  Circa 3000 datasets en informatieproducten

•  Gegevens over locatie/geometrie, toestand en (effecten van) gebruik

•  Verworven, verwerkt en beschikbaar gesteld door:

–  Interne en externe bronnen –  Keur aan productiemethoden en -technieken –  Diverse afzetkanalen

•  Met eigen mensen, door inschakelingen van de markt of in samenwerking met andere overheden

9

Page 10: Opening keynotes

Rijkswaterstaat

De gebruikers van onze data

Samenleving

Ketenpartners

Rijkswaterstaat

• Burgers • Bedrijven

• Ministeries • Provincies • Waterschappen • Gemeenten

• Omgevingsmanagement • Verkeers- en

watermanagement • Assetmanagement

10

Page 11: Opening keynotes

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat als dataprovider?

11

BRONNEN

INTERN

INTERN EN EXTERN

COMBINATIE VAN INTERN EN EXTERNALLEEN INTERN

'VERBINDER'

'VERRIJKER''BEHEERDER'

'ONDERNEMER'

GEBRUIKERS

Page 12: Opening keynotes

Rijkswaterstaat

RWS maakt infrastructuur en milieu datagedreven!

12

Energieke samenleving Big Data & Smart Society

Samen met anderen Informatiehuizen & Lanen

RWS-processen Open Data

2013-2014

RWS-activiteiten

Ad Hoc Grip Integratie Regie

Vermogen om data, informatie, kennis en inzichten te leveren

Één RWS Kernregistraties & BI

Verbinding

2015-2016

-2012

Nie

uw

e m

arkt

Nieuw productBestaand product

Bes

taan

de

mar

kt

Toeg

evo

egd

e w

aard

e vo

or

de

bu

sin

ess

2017-2018

2019-2020

Page 13: Opening keynotes

Rijkswaterstaat

Verbeteren en vernieuwen door data governance

13

Business Databedrijf ICT-bedrijf

Huidige situatie (t)

Trends

Sponsor

Gewenste situatie

RoutekaartPro

cese

igen

aren

Lijn

'CD

O-O

ffic

e'

'Jaa

gt d

e ve

rand

erin

g aa

n'

Besturing

Ontwikkeling & levering

Huidige situatie (t+1)

Lijn

'CD

O-O

ffic

e'

'Jaa

gt d

e ve

rand

erin

g aa

n'

Page 14: Opening keynotes

Rijkswaterstaat

Lessen voor het vervolg •  Slecht de grenzen tussen de eilanden. Maak bestaande datasets

en informatieproducten bekend, bereikbaar en herbruikbaar.

•  Maak proceseigenaren ‘data- and information-savvy’. Laat gebruikers en leveranciers vertellen wat bereikt kan worden.

•  Maak de ontwikkelingen rondom data en informatie voor de business hanteerbaar. Scheid zin en onzin (bijvoorbeeld rond Big Data). En stel een routekaart op met aandacht voor technische en organisatorische aspecten.

•  Regel de afstemming tussen vraag (business) en aanbod (databedrijf en IT-bedrijf) op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

•  Meet voortgang verbeterinspanningen en – last but not least - resultaat.

14

Page 15: Opening keynotes

Rijkswaterstaat

Page 16: Opening keynotes

Data  Driven  Society  

Page 17: Opening keynotes
Page 18: Opening keynotes

Maslow  

Page 19: Opening keynotes

Physiological  

Page 20: Opening keynotes

Safety  

Page 21: Opening keynotes

Love  and  Belonging  

Source:  Quelle  

Page 22: Opening keynotes

Esteem  

Page 23: Opening keynotes

Self-­‐Actualiza?on  

Page 24: Opening keynotes

Data  Driven  Ci?es  

Page 25: Opening keynotes

Data  Driven  Decisions  

Page 26: Opening keynotes

Mijnheer  Kant  

Page 27: Opening keynotes

U?lism:  Mijnheer  Mill  

Page 28: Opening keynotes

Func?onalisme:    Mijnheer  Dewey  

Page 29: Opening keynotes

Data  driven?  

Page 30: Opening keynotes