Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je...

of 20 /20
Opbouwen van vertrouwen 8-10-2019 Sandra Suijkerbuijk Johan Groot Nibbelink

Transcript of Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je...

Page 1: Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Jekunt vertrouwen onderwijzen en leren en het

Opbouwen van vertrouwen

8-10-2019Sandra Suijkerbuijk

Johan Groot Nibbelink

Page 2: Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Jekunt vertrouwen onderwijzen en leren en het

Voorstellen

§ Kadaster in gebiedsontwikkeling?

§ Waarom heeft u voor deze sessie gekozen?

§ Tegen welk probleem loopt u aan in uw project?

Page 3: Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Jekunt vertrouwen onderwijzen en leren en het

Opdracht

1. Neem iemand in gedachten die je vertrouwt• Bedenk samen waarom je deze persoon vertrouwt• Wat is het effect op jou?

2. Neem iemand in gedachten die je niet vertrouwt• Bedenk samen waar je deze persoon niet vertrouwt• Wat is het effect op jou?

Page 4: Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Jekunt vertrouwen onderwijzen en leren en het

Vooroordelen

The Speed of Trust- Covey

Mythe RealiteitVertrouwen is soft Vertrouwen is concreet, reëel en meetbaar.

Effect op snelheid en kosten

Vertrouwen is traag Niets is zo snel als de snelheid van vertrouwen

Vertrouwen is volledig gebaseerd op integriteit Vertrouwen is een functie van zowel karakter (integriteit) als competentie

Je hebt vertrouwen of je hebt het niet Vertrouwen kan worden gecreëerd en vernietigd

Verloren vertrouwen kan niet worden hersteld Moeilijk maar in de meeste gevallen kan verloren gegaan vertrouwen worden hersteld

Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Je kunt vertrouwen onderwijzen en leren en het kan een bruikbaar strategisch voordeel worden

Mensen vertrouwen is riskant Mensen niet vertrouwen is een groter risico

Vertrouwen verwerf je één persoon tegelijk Vertrouwen winnen van één persoon wekt vertrouwen bij velen.

Page 5: Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Jekunt vertrouwen onderwijzen en leren en het

Vertrouwen wordt steeds belangrijker!

• Ontwikkeling in gebiedsontwikkeling• Uitleglocaties• Binnenstedelijke locaties • Initiatief van overheden naar ontwikkelaars en in de crisis zelfbouwers

• Omgevingswet geeft meer positie aan initiatiefnemer• Gemeente heeft stimulerende rol • Stimuleren dat private partijen gaan ontwikkelen• Niet iedere initiatiefnemer is eigenaar van de grond

• Eigenaar heeft beschikkingsmacht over grond en vastgoed• Doorgaans geen actief grondbeleid meer• Samenwerken met eigenaren belangrijker• Vertrouwen tussen overheid en eigenaren niet altijd optimaal

Page 6: Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Jekunt vertrouwen onderwijzen en leren en het

Vertrouwen in gebiedsontwikkeling

• Kadaster is al meer dan 100 jaar actief in het bij elkaar brengen van partijen. Daarbij zetten we een schat aan informatie in, die we in huis hebben.

• Op basis van die ervaring is onderzoek gedaan naar de cruciale succes- en faalfactoren.

• “Zonder vertrouwen kun je alles vergeten wat ik zojuist gezegd heb”.

• Zonder vertrouwen in de samenwerking, is de slagingskans gering.

Page 7: Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Jekunt vertrouwen onderwijzen en leren en het
Page 8: Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Jekunt vertrouwen onderwijzen en leren en het

Basiselementen in een succesvolle samenwerking:

• Iedereen wordt er beter van• Niemand wordt er slechter van• Iedereen doet mee (of heeft de kans om mee te doen)• Eigen belang én belang voor het totaal• Energie erin• Snelheid, zelf doen, zelf aan de slag• Vrijwilligheid• Gelijkwaardigheid• Voordelen voor de een zijn groter dan de voordelen voor de ander

(gunfactor)

Page 9: Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Jekunt vertrouwen onderwijzen en leren en het

Oefening gelijkwaardigheid en gunnen

Page 10: Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Jekunt vertrouwen onderwijzen en leren en het

Vertrouwen in de praktijk

Page 11: Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Jekunt vertrouwen onderwijzen en leren en het

Voorbeelden uit de praktijk

• Geen heldere visie, wel gestart• Gemeente zelf initiator• Lange tijd stil……..• Verschuiving accent van de

aanleiding (‘visie’)• Eigenaren/ondernemersavond

• Visie opstellen• Diner pensant• Verbindend bestuur en

centrummanager• Grote bijeenkomst eigenaren• Begeleiding groepen• Visie en uitvoering aan elkaar

gekoppeld middels stuurgroep

Page 12: Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Jekunt vertrouwen onderwijzen en leren en het

Tips voor het proces

• Bestuurlijk commitment (en laten zien!)• Erkennen ‘onhandige keuzes’, we hebben elkaar nodig• Ruimte geven aan en inspelen op behoefte eigenaar• Zorg dat je ambitie, manier van ontwikkelen en sturingsmiddel

bij elkaar passen• Juiste snelheid en juiste toon• Kracht & macht

Page 13: Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Jekunt vertrouwen onderwijzen en leren en het

Tips voor verbinden van partijen

• Haal emotie uit gesprek• Analyse / feiten• Transparantie• Energie/plezier• Bied perspectief• Onafhankelijke derde• Urgentie / collectief• Gelijkwaardigheid• Gunfactor

Page 14: Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Jekunt vertrouwen onderwijzen en leren en het

Tips voor de uitvoering

• Geen vergadercircuit• Praktisch en concreet• Verbindt inhoud van de visie met de

plannen eigenaren• Gemeente ondersteunt bij de

uitvoering• Onafhankelijk vertaler

(toren van Babel)

Page 15: Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Jekunt vertrouwen onderwijzen en leren en het

Slim vertrouwen

Blind vertrouwen- hoge neiging tot vertrouwen- lage analyse van feiten

Slim vertrouwen- hoge neiging tot vertrouwen- hoge analyse van de feiten

Geen vertrouwen- lage neiging tot vertrouwen- lage analyse van feiten

Wantrouwen- lage neiging tot vertrouwen- hoge analyse van de feiten

Page 16: Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Jekunt vertrouwen onderwijzen en leren en het

Vertrouwen in communicatie

Page 17: Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Jekunt vertrouwen onderwijzen en leren en het

•Voorlichting•Inzet ambassadeurs•Individuele gesprekken•Collectieve avonden

•Stimuleringssubsidies•Verleidingsmaatregelen•Begeleiding groepen•Expertteam

•BIZ•Platform•Stuurgroep•Begeleiding groepen•Leegstandsverordening•Faciliteit financierbaarheid•PPS•Opkoopregeling

Page 18: Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Jekunt vertrouwen onderwijzen en leren en het

Vertrouwen in projecten

Opnieuw kijken naar vertrouwen in de eerder genoemde projecten:• Zit de emotie in de weg? • Heeft u voldoende afstand?• Zijn er ‘hypotheken’ uit het verleden?

• Hoe gaat u het gebrek aan vertrouwen doorbreken?• Hoe kunt u het vertrouwen vergroten?• Wie kan uitzoeken wat er aan de hand is of bemiddelen?

• Wie kan u helpen bij het vergroten van vertrouwen?• Welke inzichten heeft u opgedaan?• Heeft u een tip voor een ander project?

Page 19: Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Jekunt vertrouwen onderwijzen en leren en het

Conclusie• Vertrouwen tussen partijen in gebiedsontwikkeling wordt steeds belangrijker• Eigenaren hebben de beschikkingsmacht over de grond en zijn daardoor

een belangrijke partij • Gemeenten worstelen met versnipperd grondeigendom• Gemeenten willen eigenaren stimuleren de grond effectief en efficiënt te

gebruiken• Bij een gelijkwaardige samenwerking tussen gemeente en eigenaren

worden de beste resultaten geboekt• Gelijkwaardige samenwerking vergt specifieke competenties van gemeente• Een onafhankelijk begeleider zorgt voor voortgang in het proces en

waarborgt de gelijkwaardigheid• Bewust werken aan vertrouwen in het proces. Geen blind vertrouwen maar

wel slim vertrouwen • Samenwerken en werken aan vertrouwen is een continu proces

Page 20: Opbouwen van vertrouwen - Stedelijke transformatie€¦ · gegaan vertrouwen worden hersteld Je kunt iemand niet leren te vertrouwen Jekunt vertrouwen onderwijzen en leren en het

Vragen ?

Sandra SuijkerbuijkJohan Groot Nibbelink