Opbouw college 4

download Opbouw college 4

of 30

 • date post

  22-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  32
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Opbouw college 4. spreekuur DOV op 10/1; PWA’s en IOP’s Bespreking PWA’s Commentaar geven Commentaar ontvangen Algemene punten n.a.v. 1e versie IOP Onderzoeksplan Belang Slot Overzicht IOP + oefening Duo-onderzoek Volgende week. Commentaar geven (1). Leesbaarheid - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Opbouw college 4

 • Opbouw college 4 spreekuur DOV op 10/1; PWAs en IOPsBespreking PWAsCommentaar gevenCommentaar ontvangenAlgemene punten n.a.v. 1e versie IOP OnderzoeksplanBelangSlotOverzicht IOP + oefeningDuo-onderzoekVolgende week

 • Commentaar geven (1)Leesbaarheidvoorkennis? overbodige, ontbrekende info? gedachtensprongen? duidelijke invalshoek/grote lijn? samenhang?Stijl en grammaticagoede toon? spelfouten? lange zinnen? stijlbreuken? paragraaf- en alinea-indeling?Extraoriginaliteit? lay-out, plaatjes, kaders? citaten?

 • Commentaar geven (2)Populariseringstechnieken:verbind de stof met wat bekend isbestrijd populaire misvattingen leg uit met vergelijkingen gebruik anekdotes, citatenstap als schrijver uit de coulissengebruik zo min mogelijk vaktaalkies een overzichtelijke structuur gebruik illustraties

 • Commentaar geven (3)Bespreking:Waar heb je op gelet bij het beoordelen?Noem een aspect dat je opvallend goed vond en iets wat je voor verbetering vatbaar vondHeb je door het nakijken iets geleerd voor eigen PWA?

 • Commentaar ontvangen (1)Hoe ga je om met feed-back?Zie feed-back als een kans om te leren niet als aanvalVraag om verduidelijking als je de feed-back niet begrijpt

 • Commentaar ontvangen (2)Opdracht:Lees de twee reacties op je artikelNoteer een commentaar waar je het mee eens bent Noteer een commentaar waar je het niet mee eens bentWat doe je met het commentaar?

 • Algemene punten IOP (1)Commentaar docent:Commentaar verwerken betekent niet dat je daarna niet zelf meer kritisch naar mogelijke verbeteringen hoeft te kijkenHandschrift docent: in college onduidelijkheden navragenKringeltje onder tekst = doe iets aan de formuleringGrote regelafstand

 • Tijdens het onderzoek wat ik hiervoor ga verrichten (waar ik bij het onderdeel operationalisering meer over zal uitweiden) zal naar schatting 90% van de ondervraagden aangeven daadwerkelijk smilyes in hun sms te gebruiken.Aangezien in de meeste studentensteden, waaronder Utrecht, de studenten overal vandaan komen, vraag ik mij ook af of het nog onderscheid maakt welk dialect je spreekt.

 • Ondanks alle regels die er gelden voor de Nederlandse taal, wordt hier op internet totaal geen aandacht aan besteed.De internettaal zorgt voor een grotere hoeveelheid Engelse woorden in het Nederlandse woordenboek.Desondanks verwacht ik wel dat veel studenten hun accent toch wel proberen te verbergen en in de loop der tijd kwijt raken.

 • en lag een vergelijking met het gedrag van dieren en planten voor de hand.Dat de Nederlandse uitdrukkingen vaak verwijzen naar de flora en fauna is minder vanzelfsprekend banaal te noemen.Het is de normaalste zaak geworden dat er regelmatig gebruik gemaakt wordt van de Engelse taal in allerlei reclamecampagnes.

 • Naar aanleiding van het artikel (), waarin werd onderzocht hoe mensen hierover denken en in hoeverre ze het begrijpen, vroeg ik mij af: als er gebruik gemaakt wordt van het Frans, het Duits, het Italiaans, zou dit dan vergelijkbare reacties aantonen als bij het gebruik van Engels?

 • Met dit onderzoek wil ik gaan uitvinden Heeft streekdialect bij volwassenen invloed bij een sollicitatie naar een baan en wat zijn de gevolgen voor de classificatie van het beroep?

 • Helaas nemen steeds minder mensen de spreekwoorden in de mond en aangezien kinderen de toekomst zijn, is het dan ook zaak hen voldoende spreekwoorden te leren begrijpen zodat men over honderd jaar nog steeds kan genieten van de spreekwoorden die al eeuwenlang gebruikt worden om toestanden en gebeurtenissen te bespreken.

 • Algemene punten IOP (2)Commentaar docent, vervolg:Hoe meer eigen input, hoe gerichter en bruikbaarder het commentaarJe bent hier om te leren, fouten kun je niet maken: commentaar gericht op verbetering, niet persoonlijk aantrekken (ook al kan het onomwonden zijn)

 • Algemene punten IOP (3)Aandachtspunten bij het schrijven:Neem afstand van je schrijfproduct beter om vaak korte tijd te werken dan n keer langwegleggen, volgende dag lezen met nieuwe ogen

 • Algemene punten IOP (4)In Aanleiding (en Belang):Theoretisch, praktischOpdrachtgeverRelevantie Toetsend, explorerendNiet zwabberenHoofdvraag moet logisch volgen uit aanleidingHypothese moet logisch volgen uit hoofdvraagLet op verbanden tussen zinnen en alineas

 • Algemene punten IOP (5)Laat zinnen logisch in elkaar overlopen: maak een skelet-achtig model van je redenering en ga dan pas schrijvenObjectief formuleren (niet teveel in ik-vorm)Geen dummy-zinnen:Uit het onderzoek kwam naar voren datHet is belangrijk/interessant te weten dat.

 • Onderzoeksplan: Belang (1)Waarom ga je het onderzoek uitvoeren?Nauw aansluitend bij aanleidingVerschil aanleiding en belang zit in communicatief doel: in Aanleiding vooral informeren; in Belang overtuigen van de wenselijkheid het onderzoek uit te voeren (= allebei: doelstelling van het onderzoek)Zet dit onderdeel op de meest logische plaats of op beide (in aanleiding en/of na hoofdvraag)Kwesties die onder Belang vallen:praktisch en/of theoretisch relevantieWees overtuigend

 • Onderzoeksplan: Belang (2)Theoretisch en/of praktisch belang? Welk belang?In hoeverre heeft kleur effect op het koopgedrag van de Nederlandse consument?Wat gebeurt er in de hersenen bij het lezen van een boek?In hoeverre bestaat er een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke argumenten, die gebruikt worden in vergaderingen?Hoe slaan mensen informatie op?In hoeverre hebben structuurmarkeringen effect op de verwerking van teksten?In hoeverre benvloedt het gebruik van de Engelse taal in Nederlandse reclameteksten de waardering van een product?

 • Onderzoeksplan: Slot (1)Korte samenvatting van het voorafgaandeMinimaal: de hoofdvraag van het onderzoek nog eens in een lopende zin vermeldenEventueel: kort iets over methode en belangWanneer onderzoeksplan het eerste hoofdstuk is van een verslag: vooruitblik geven op de verdere tekst

 • Oonderzoeksplan: Slot (2)Voorbeeld slot:Met dit onderzoek wil ik onderzoeken in hoeverre fotos van mooie mannen in reclames invloed hebben op de verkoop van een product. Hiervoor zal aan proefpersonen een aantal reclames voorgelegd worden met fotos van mooie en lelijke mannen. De oordelen over de mannen zijn in een vooronderzoek nagegaan. De proefpersonen geven hun waardering aan voor het product en hun neiging om het product aan te schaffen. Het onderzoek wil aantonen dat uiterlijk er toe doet in reclames. Natuurlijk vinden we allemaal dat een mooi innerlijk het belangrijkste is, maar een mooi uiterlijk kan geld opleveren!

 • Overzicht onderzoeksplanTitel en ondertitelInleidingAanleidingHoofdvraagHypothesesOperationaliseringBelang SlotBibliografie (volgende week)

 • Opdracht onderzoeksplanLees het artikel van M. Gerritsen uit Onze TaalAnalyseer de tekst als volgt:Ga na welke onderdelen die in een onderzoeksplan thuishoren in deze tekst zijn opgenomenGeef aan welke onderdelen van het onderzoeksplan ontbrekenGeef aan of er gedeelten in de tekst staan die niet in een onderzoeksplan thuishorenGeef regelnummers

 • Duo-onderzoek (1)Je begint het onderzoek met een plan voor jezelf om vast te leggen wat je gaat doen voor je docent ter beoordeling als eerste deel van het onderzoeksverslagWaar moet je aan denken?Goede hoofdvraagOperationalisering: zo wetenschappelijk verantwoord mogelijk, maar ook praktisch haalbaar!

 • Duo-onderzoek (2)Wat-vraag: duidelijke afbakening begrippen hoofdvraagHoe: welke onderzoeksmethode gebruik je? Uitwerking in detail:op welke manier gebruik je methode? wat voor vragen stel je bijvoorbeeld in enqute?welke instructie geef je de proefpersonen?hoe lang verwacht je bezig te zijn?

 • Duo-onderzoek (3)Waaraan en aan wie:beschrijf nauwkeurig je materiaal (neem dit ook op in de bijlagen)denk hierbij aan teksten, vragenlijsten, schriftelijke instructies e.d.beschrijf je doelgroep hoeveel mensen, waar haal je ze vandaan, hoe zorg je voor representativiteit etc.? Praktisch: verzamel op tijd je doelgroep Maak bijv. een afspraak op een school

 • Duo-onderzoek (4)Een echt wetenschappelijk verantwoord onderzoek is waarschijnlijk niet haalbaarLaat merken dat je je hiervan bewust bent en denk na wat er beter zou kunnen aan het onderzoek (met meer tijd, middelen e.d.)Wees kritisch in het verslag zelf Reflecteer in de discussie (na conclusie) op je onderzoek, waarbij je kanttekeningen maakt en aangeeft op wat in vervolgonderzoek beter moet

 • Duo-onderzoek (5)Vragen over het duo-onderzoekStand van zaken

 • Volgende weekLezen voor volgende weekHoofdstuk 4 en 5InleverenTweede versie PWA (in drievoud mee naar college)Duo-onderzoeksplanBelang en slot IOP

 • Bedankt voor jullie aandacht