Oorsprong, Duiding en Toepassing van Open Source Software

Click here to load reader

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Technology

 • view

  646
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Deze presentatie is opgedeeld in een drieluik waarbij wordt begonnen met het schetsen van de achtergrond en de oorsprong van open source software, waaronder het ontstaan van deze beweging, de softwarelicentie, de opkomst en de uiteindelijk commerciele acceptatie van open source software. Er volgt een verdieping op wat open source software is, welke kenmerken deze software heeft en waar open source software wordt gebruikt. Tot slot behandelt de presentatie een visie en aanpak om open source software 'werkend' te krijgen binnen de eigen organisatie.

Transcript of Oorsprong, Duiding en Toepassing van Open Source Software

 • 1. Oorsprong, Duidingen Toepassing van Open Source SoftwareKennisdag Open Source Friese BibliothekenLeeuwarden, 25 mei 2011Fabrice [email protected]+31 648585162

2. SynopsisDezepresentatieisopgedeeldineendrieluikwaarbijwordtbegonnenmethetschetsenvandeachtergrondendeoorsprongvanopensourcesoftware,waaronderhetontstaanvandezebeweging,desoftwarelicentie,deopkomstendeuiteindelijkcommercileacceptatievanopensourcesoftware.Ervolgteenverdiepingopwatopensourcesoftwareis,welkekenmerkendezesoftwareheeftenwaaropensourcesoftwarewordtgebruikt.Totslotbehandeltdepresentatieeenvisieenaanpakomopensourcesoftwarewerkendtekrijgenbinnendeeigenorganisatie. 3. quote(de~;~n/~s) 4. 2G 5. 3G 6. gebruikopen source software 7. 60,31%Apache webserver Netcraft March 2011 survey 8. Top 5 browsers in Europe Jul 08 to May 11 www.statcounter.com50%40% webbrowsersin Europa30%Internet Explorertop 320% 10,25%ChromeFirefox41,9%38,2%10%0% 9. David A. Wheeler "Look at the Numbers" www.dwheeler.com/numbers/ 95% BINDBerkeley Internet Name Domain( open source dns server ) 10. 20102009units aandeel bedrijfunits aandeel1.115.767 37,6%Symbian 808.783 46,9% 672.24522,7%Android67.984 3,9% 474.51616,0% Research in Motion 343.466 19,9% 465.98315,7%iOS 248.897 14,4% Gartner (februari 2011) 11. 20102009 unitsaandeelbedrijf unitsaandeel1.115.76737,6% Symbian808.78346,9%672.24522,7% Android 67.9843,9%474.51616,0%Research in Motion343.46619,9%465.98315,7% iOS248.89714,4%groei Androidopen source systeemvoor mobieltjes 12. http://www.opensource.org/docs/definition.php1.Free Redistribution2.Source Code3.Derived Works4.Integrity of The Authors Source Code5.No Discrimination Against Persons or Groups6.No Discrimination Against Fields of Endeavor7.Distribution of License8.License Must Not Be Specific to a Product9.License Must Not Restrict Other Software10.License Must Be Technology-Neutral 13. trends 14. kenmerk(het~;~en) 15. goedkopermeer aanbiedersvan capex naar opexgeen instap- en exitkostengeen licentiekosten 16. flexibele processenleverancierskeuzeoplossingskeuze inkoopfunctie 17. flexibele technologieondersteuning open standaarden hergebruik componentenkoppelbaar 18. schaalbaartechnischorganisatorischfinancieel 19. kwaliteitcontrole broncodemeer dienstverlenerscommunity 20. communityervaringen & suggestiesfaciliteert samenwerkinggebruikersbehoefte 21. Operationaliseren vanOpen Source Software 22. construct(het~;~en) 23. beoogd effect van licentiewederkerigheid of minimale verplichtingstrategische effecten 24. gedeelde ontwikkelkostenketensamenwerkingparallel/modulair software ontwikkelenplatform-standaardisatie 25. kapitaalinvesteringen operationele kostenlage kosten instap/exitomzet uit servicecontracten (subscripties)concurrerend in gesloten markten 26. beschikbaarheid broncode 27. vendorlock-in 28. WaaromJohannes Kepler?(15711630) 29. Wetenschapper aan het begin van de renaissance van de wetenschap Ontworstelen aan dedogmas v/d Kerk Door de boekdrukkunsteenvoudig verspreiden vanideen Voortbouwen op ideen vanvoorgangers (translatio,imitatio, aemulatio) 30. Wetenschapper aan het Open source software en begin van de renaissanceopen standaarden als van de wetenschap software renaissance Ontworstelen aan de Door open model afbrekendogmas v/d Kerkv/h primaat van geslotensoftwareomgevingen Door de boekdrukkunst Internet als het enablingeenvoudig verspreiden van communicatiemiddelideen Voortbouwen op ideen van Vrij (her)gebruik vanvoorgangers (translatio,software en standaardenimitatio, aemulatio)zorgt voor continueevolutionaire verbeteringvan softwareomgevingen 31. [email protected]://www.linkedin.com/in/fabricemoushttp://twitter.com/fabricemous 32. Oorsprong, Duidingen Toepassing van Open Source SoftwareKennisdag Open Source Friese BibliothekenLeeuwarden, 25 mei 2011Fabrice [email protected]+31 648585162