Oorsprong, Duiding en Toepassing van Open Source Software (DOS II versie)

Click here to load reader

 • date post

  19-Jun-2015
 • Category

  Technology

 • view

  405
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Deze presentatie is opgedeeld in 3 delen: "Een Korte Geschiedenis van Alles over Open Source Software". Hierbij gaan we in op de achtergrond van open source software en het ontstaan van de open source softwarebeweging, softwarelicenties, de opkomst van Linux en de uiteindelijke commerciele acceptatie. "Open Source Software Nader Bekeken". We gaan in op het begrip open source software en het huidige gebruik van dit soort software. We geven een aantal specifieke kenmerken van open source software en sluiten dit deel af met het benoemen van een aantal trends voor open source software. "Open Source Software Werkbaar Maken" In het laatste deel van de presentatie kiezen we meerdere invalshoeken om te kijken naar open source software waarbij de eerder genoemde kenmerken getoetst worden met de praktijk.

Transcript of Oorsprong, Duiding en Toepassing van Open Source Software (DOS II versie)

 • 1. Oorsprong, Duidingen Toepassing van Open Source SoftwareStartbijeenkomst Deskundigheidsbevordering Open Source IIAmersfoort, 14 februari 2012Fabrice MousFabrice.Mous@ictivity.nl+31 648585162

2. SynopsisDezepresentatieisopgedeeldin3delen:EenKorteGeschiedenisvanAllesoverOpenSourceSoftwareHierbijgaanweinopdeachtergrondvanopensourcesoftwareenhetontstaanvandeopensourcesoftwarebeweging,softwarelicenties,deopkomstvanLinuxendeuiteindelijkecommercieleacceptatie.OpenSourceSoftwareNaderBekekenWegaaninophetbegripopensourcesoftwareenhethuidigegebruikvanditsoortsoftware.Wegeveneenaantalspecifiekekenmerkenvanopensourcesoftwareensluitenditdeelafmethetbenoemenvaneenaantaltrendsvooropensourcesoftware.OpenSourceSoftwareWerkbaarMakenInhetlaatstedeelvandepresentatiekiezenwemeerdereinvalshoekenomtekijkennaaropensourcesoftwarewaarbijdeeerdergenoemdekenmerkengetoetstwordenmetdepraktijk. 3. Een geschiedenis van alles overopen source softwareOpen source software naderbekekenOpen source software werkbaarmaken 4. HenryFord 5. quote(de~;~n/~s) 6. 1G 7. 2G 8. 3G 9. Open sourcesoftware naderbekeken 10. wie van julliegebruikt opensource software? 11. 60,31%Apache webserver Netcraft March 2011 survey 12. Top 5 browsers in Europe Jul 08 to May 11 www.statcounter.com50%40% webbrowsersin Europa30%Internet Explorertop 320% 10,25%ChromeFirefox41,9%38,2%10%0% 13. David A. Wheeler "Look at the Numbers" www.dwheeler.com/numbers/ 95% BINDBerkeley Internet Name Domain( open source dns server ) 14. 20102009units aandeel bedrijfunits aandeel1.115.767 37,6%Symbian 808.783 46,9% 672.24522,7%Android67.984 3,9% 474.51616,0% Research in Motion 343.466 19,9% 465.98315,7%iOS 248.897 14,4% Gartner (februari 2011) 15. 20102009 unitsaandeelbedrijf unitsaandeel1.115.76737,6% Symbian808.78346,9%672.24522,7% Android 67.9843,9%474.51616,0%Research in Motion343.46619,9%465.98315,7% iOS248.89714,4%groei Androidopen source systeemvoor mobieltjes 16. http://www.opensource.org/docs/definition.php1.Free Redistribution2.Source Code3.Derived Works4.Integrity of The Authors Source Code5.No Discrimination Against Persons or Groups6.No Discrimination Against Fields of Endeavor7.Distribution of License8.License Must Not Be Specific to a Product9.License Must Not Restrict Other Software10.License Must Be Technology-Neutral 17. kenmerk(het~;~en) 18. goedkopermeer aanbiedersvan capex naar opexgeen instap- en exitkostengeen licentiekosten 19. flexibele processenleverancierskeuzeoplossingskeuze inkoopfunctie 20. flexibele technologieondersteuning open standaarden hergebruik componentenkoppelbaar 21. schaalbaartechnischorganisatorischfinancieel 22. kwaliteitcontrole broncodemeer dienstverlenerscommunity 23. communityervaringen & suggestiesfaciliteert samenwerkinggebruikersbehoefte 24. Open source softwarewerkbaar maken 25. ins ourceopenef ec ti persp tsenplaa 26. beoogd effect van licentiewederkerigheid of minimale verplichtingstrategische effecten 27. gedeelde ontwikkelkostenketensamenwerkingplatform-standaardisatie 28. kapitaalinvesteringen operationele kostenomzet uit servicecontracten (subscripties)concurrerend in gesloten markten 29. erke nd m ake nw 30. vendorlock-in 31. beschikbaarheid broncode 32. wees(eigen)wijs 33. HenryFord 34. fabrice.mous@ictivity.nlhttp://www.linkedin.com/in/fabricemoushttp://twitter.com/fabricemous 35. Oorsprong, Duidingen Toepassing van Open Source SoftwareStartbijeenkomst Deskundigheidsbevordering Open Source IIAmersfoort, 14 februari 2012Fabrice MousFabrice.Mous@ictivity.nl+31 648585162