Quick scan: open source regelgeving

Click here to load reader

 • date post

  14-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  28
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Quick scan: open source regelgeving. Eindrapportage voor VROM in opdracht van Aart Dijkzeul en Wendy Opperman Delft, 19-02-2010 Hans de Bruijn Bauke Steenhuisen Ruben van Wendel de Joode. Project afbakening. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Quick scan: open source regelgeving

 • Project afbakeningUw vraag: wat zijn de mogelijkheden van het openbron model op hoofdlijnen bij het maken van beleid, ontwerpen van regelgeving en het vaststellen van normen door het Ministerie van VROM?Doel: het openbron model zou bij moeten kunnen dragen aan ten minste drie doelen: kennis verwerven, draagvlak creren en transparantie ten opzichte van samenleving en burger.Onderzoek in drie fasenFase 1: ontwerpeisen van het openbron modelFase 2: een voorbeeld getoetst aan de ontwerpeisen; dit resulteert in een aantal risicos en trade-offsFase 3: strategien om met deze risicos en trade-offs om te kunnen gaan

 • InhoudFase 1: ontwerpeisen openbron aanpakOprichtingOntwikkelingDeelnemersEindproductKwaadwillig gedrag tegengaanOrganiserende tegenkrachten

  Fase 2 en 3: de case kwaliteitscriteria Risicos en trade-offs van de openbron aanpakStrategien om met die risicos en trade-offs om te gaan

 • Fase 1Ontwerpeisen openbron aanpak

 • Aanpak fase 1Kennis en ervaring van het onderzoeksteamDesk research van bestaande documentatieBoeken en artikelen over het openbron modelInternetcommunities rondom openbron modellen

 • Aantrekkelijke elementen van het openbron modelDe meest gehoorde voordelen zijn:Creren van betrokkenheid en draagvlakAanboren van talent, kennis en ervaringTransparantie en navolgbaarheidLokaal ondernemerschapSnelheid van ontwikkeling (parallelle ontwikkelprocessen)Kosten (onderzoek niet eenduidig of open bron goedkoper is)Innovatie

 • Wat is het openbron model?Verschillende dimensies van de termDe term open source wordt vaak gebruikt voor een bepaald soort software producten, zoals Apache en LinuxHet openbron model verwijst naar een juridisch construct dat gebruikers in staat stelt een product (bv. software, idee, ontwerp) aan te passen en de aangepaste versie te verspreidenHet openbron model kan de basis zijn voor een aantrekkelijk business modelHet openbron model verwijst naar een ontwikkelmodel waarin gebruikers al dan niet met professionals en bedrijven een product beter maken

 • Wat is het openbron model?Verschillende productenDe langst bekende voorbeelden zijn rondom software:Linux, Apache, OpenOffice, MMBaseHet model wint aan populariteit rondom content (creative commons licentie), bv.Wikipedia, Tor boeken, Revver, Beatpick, Battle of conceptsHet model wordt beperkt toegepast voor het maken van fysieke producten, bv.Shapeways (3d printing), de open source auto (TU Delft)Het model wordt toegepast voor het aanbieden van diensten, bv.Myngle (taalcursussen), communities in en rond de zorg (bv. PatientsLikeMe)

 • Het openbron model in dit onderzoekVoor VROM is met name de vierde dimensie van het openbron model relevant: het openbron model als ontwikkelmodelBij VROM zal het openbron model worden ingezet voor het verder brengen en geaccepteerd krijgen van content. Beleid, regelgeving en normen zijn immers vormen van content.Afbakening openbron model voor VROM:Het opzetten en benutten van een digitale gemeenschap om in interactie tot een onder gebruikers geaccepteerd en bruikbaar eindproduct (in de vorm van content) te komen.

 • De ene openbron toepassing is de andere niet: oppassen voor te snelle conclusiesHet open bron model wordt in veel omgevingen toegepast Veel aandacht gaat uit naar het succes van het openbron model voor de ontwikkeling van software. Echter, software heeft specifieke kenmerken. De gevonden verklaringen voor het succes van openbron software zijn niet zonder meer overdraagbaar.De specifieke kenmerken van software zijn onder meer:Bij software is kwaliteit redelijk objectief te maken: werkt het of werkt het niet?Bij software bestaan duidelijke afspraken over hoe je goede software schrijftBij software kunnen alleen goede techneuten een serieuze bijdrage leveren: het is weinig toegankelijk voor niet expertsBij software kan het product in relatief onafhankelijk delen worden gesplitst, waardoor gedistribueerd en parallel werken mogelijk wordt

 • Naar ontwerpeisen voor openbron regelgevingEr zijn aantrekkelijke elementen van het openbron model voor beleidsprocessen en wetgevingstrajecten die met de volgende ontwerpeisen dichterbij kunnen komen.Maar let op: Openbron kent veel variaties met verschillende ontwerpeisenSucces van openbron blijft nog deels diffuus en onverklaardOntwerpeisen voor openbron roepen dilemmas op

 • Ontwerpeisen (1): OprichtingOpenheidStructuur en inhoud van product zijn (deels) ongedefinieerd Einddoel staat ook nergens vastgelegdTransparant: alles is zichtbaar en corrigeerbaarLawaai makenBetrokkenheid van een (bestaande) communityVanaf het begin voldoende inhoud en variatie Bezoekers moeten terug willen komen om deelnemer te wordenGroei mogelijk makenEenvoud: toegankelijk taalgebruik, WYSIWYGPeriode van exponentile groei is niet planbaarEditorship met de capaciteit om snel op te schalen

 • Ontwerpeisen (2): Ontwikkeling Kritieke massa The good crowd out the bad, check en double check van bijdragen Variteit aan deelnemers zorgt voor een sterke communityVariteit zodat enkelingen niet te veel kunnen dominerenContinuteit Regelmatig nieuwe versies en updatesVoorkom stilvallen, kan dodelijk zijnEditorship met flexibele en iig voldoende capaciteitOpenheidTolerantie voor alle, ook kwaadwillige en ambigue, bijdragenStructuur en inhoud kunnen zich spontaan herdefinirenParallelle ontwikkelingslijnen moeten mogelijk zijn

 • Ontwerpeisen (3): Deelnemers (a) Drie niveaus van structuur om de deelnemers te beschrijven

  Individu Laagdrempelig: makkelijk te navigeren, makkelijk bij te dragenModulair: weinig afhankelijkheid van anderen, eigen plek in ontwikkelingReputatie: contributies zijn herleidbaar naar individuActieve groepSnel de diepte in kunnen: direct een knop met relevante downloadsInteractie: het platform krijgt meerwaarde door meer mensenConvergentie: de bijdragen van anderen dragen bij aan het geheelNiet-actieve groepOrintatievermogen: mailinglijst voor domme vragen bijvoorbeeldGebruiksgemak: elegantie en begrijpelijkheid van geleverde contentGidsen: favorieten tonen wat relevante content is (multiplier-effect)

 • Ontwerpeisen (3): Deelnemers (b)Voorwaarden en prikkels voor deelnemende individuen

  Voorwaarden voor deelnameDeelname op eigen initiatief en op zelfverkozen wijzeOpenheid voor alle mogelijke bijdragenBereidheid om eigen bijdragen te laten aanpassen door anderenOnderscheid gebruiker/ontwikkelaar van eindproduct is er nietTaakverdeling binnen gemeenschap op eigen verzoekVeilige omgeving: anoniem, geen eindverantwoordelijkheid voor resultaat

  Prikkels voor deelnameDeelnemers raken betrokken bij ontwerp/gebruik van de contentEer en roem voor bijzondere bijdragen binnen de communityContinu ontwikkelproces: lopende discussies, telkens weer wat nieuwsGratis, vrijblijvend, gemakkelijk toegankelijkEen levendig sociaal netwerk

 • Ontwerpeisen (4): Eindproduct Open eindeHet beoogde eindproduct laat zich niet kwantitatief definiren (bv. in aantal paginas, aantal bijdragen, aantal artikelen, etc.)Het eindproduct kan zich in principe eeuwig blijven doorontwikkelenOntwikkeling stopt als gebruikers geen bijdragen meer leverenOntwikkeling en gebruik zijn niet gescheidenOnbedoeld gebruik bestaat niet: onderdeel van trial & errorObjectiviteit van inhoudelijke bijdragen worden hergedefinieerd tot verifieerbaarheid en pluralisme Kwaliteit en betrouwbaarheid van product zijn rekbaar

  EigendomEr is niet 1 eigenaar van het eindproduct

 • Ontwerpeisen (5): ongewenst gedrag en het tegengaan ervanVoorbeelden van ongewenst gedragFlaming & flame wars: het over langere tijd sturen van berichten die met opzet aanvallend of beledigend zijnDeadlocks: deelnemers zijn het structureel oneens met elkaar en blijven elkaars bijdragen wijzigen en/of verwijderen (zoals bij het Falafel artikel gebeurde op Wikipedia)Systeemaanvallen op de infrastructuur van een community of siteDoelbewust verkeerde informatie aanleveren Doelbewust correcte informatie verwijderen en/of aanpassenAannemen van een valse identiteit (mogelijk de identiteit van iemand anders)

 • Ontwerpeisen (5): ongewenst gedrag en het tegengaan ervanStrategien tegen ongewenst gedragTiming van bijdragen niet belangrijk makenStel richtlijnen op voor gewenst en ongewenst gedragEen transparant editorship met correctie patrouilleGelaagde deelnemersstructuur met identificatieplicht voor meer rechtenSociale controlegebruikers halen eerdere versies terug en wissen ongewenste bijdragenbrulbrieven, negeren, shaming Interventie van editor stemprocedures organiseren in geval van ruzies en/of deadlocksblacklisting van contraproductieve gebruikersblokkeren van IP-adres notoire misbruikers

  N.B. Er is geen verweer tegen structureel/massaal systeemondermijnend gedrag

 • Ontwerpeisen (6): zelforganisatie vergt ook tegenkrachten Organiserende tegenkrachtenBegrensde openheid: via licenties, stichtingen of internet mailing lijstenExterne ondersteuning: vaste referentiepunten buiten openbron model, erkenning van externen (certificaten)Beginfase: intensieve monitoring en begeleiding, zelf zorgen voor voldoende inhoud, serieus nemen van bijdragen van anderenBeloningsmechanismenVoortbouwen op bestaande communities, bestaande contentHirarchie inbouwen: aristocratie van editors, vlaggensysteem of stoplichten om kwaliteit te bewaren, systeem van formele toestemming per bijdrageCoping mechanismen voor conflicten: parallelle ontwikkeltrajecten, discussieplatformen (bv. mailing lijsten, IRC)

 • Conclusie van fase 1Open bron model heeft zeer aantrekkelijke elementen die mogelijk toepasbaar zijn voor VROM, maarZelforganisatie van openbron modellen kent geen toverformule hun succes laat zich niet ontwerpen maar is afhankelijk van individuenSucces van openbron modellen blijft deels onverklaard; het uitblijven va