Onderwijs aan kop in gebruik SaaS

5
Onderwijs aan kop in gebruik SaaS Ongeveer een kwart van alle Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers geeft aan gebruik te maken van één of meerdere applicaties in de vorm van een SaaS-model. Het onderwijs heeft hierbij een ruime voorsprong op alle andere segmenten. Kanttekening hierbij is dat basisscholen buiten de scope van de doelgroep zijn gebleven. Het tempo waarin het gebruik van SaaS toeneemt is wel iets aan het afnemen. Zowel in 2011 als in 2012 was een verdubbeling zichtbaar van het aantal locaties met SaaS. De afgelopen 12 maanden was deze groei echter nog ruim veertig procent. Dit blijkt uit analyse van 7.000 interviews die Computer Profile hield met Nederlandse commerciële en publieke bedrijfsinstellingen. Analytics paper – 2013 – March - SaaS

description

Ongeveer een kwart van alle Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers geeft aan gebruik te maken van één of meerdere applicaties in de vorm van een SaaS-model. Het onderwijs heeft hierbij een ruime voorsprong op alle andere segmenten. Kanttekening hierbij is dat basisscholen buiten de scope van de doelgroep zijn gebleven. Het tempo waarin het gebruik van SaaS toeneemt is wel iets aan het afnemen. Zowel in 2011 als in 2012 was een verdubbeling zichtbaar van het aantal locaties met SaaS. De afgelopen 12 maanden was deze groei echter nog ruim veertig procent. Dit blijkt uit analyse van 7.000 interviews die Computer Profile hield met Nederlandse commerciële en publieke bedrijfsinstellingen.

Transcript of Onderwijs aan kop in gebruik SaaS

Page 1: Onderwijs aan kop in gebruik SaaS

Onderwijs aan kop in gebruik SaaS

Ongeveer een kwart van alle Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers geeft aan gebruik te maken van één of meerdere applicaties in de vorm van een SaaS-model. Het onderwijs heeft hierbij een ruime voorsprong op alle andere segmenten. Kanttekening hierbij is dat basisscholen buiten de scope van de doelgroep zijn gebleven. Het tempo waarin het gebruik van SaaS toeneemt is wel iets aan het afnemen. Zowel in 2011 als in 2012 was een verdubbeling zichtbaar van het aantal locaties met SaaS. De afgelopen 12 maanden was deze groei echter nog ruim veertig procent. Dit blijkt uit analyse van 7.000 interviews die Computer Profile hield met Nederlandse commerciële en publieke bedrijfsinstellingen.

Analytics paper – 2013 – March - SaaS

Page 2: Onderwijs aan kop in gebruik SaaS

Het hoge gebruik van SaaS-oplossingen in het onderwijs is terug te voeren op een drietal applicaties die in relatief hoge mate in SaaS-vorm worden afgenomen binnen dit segment. Veruit de grootste groep betreft ‘vertical software’. In het onderwijs zijn dit voornamelijk leerlingadministratie-systemen en les- en roostersoftware. Bijna de helft van de gebruikte SaaS-applicaties in het onderwijs betreft deze branchespecifieke administratiesystemen, bijna 20 procent betreft HR-oplossingen en ruim 10 procent betreft office-applicaties (Office 365, Google Docs). Achterblijver op het gebied van SaaS-oplossingen is de overheid. Momenteel wordt bij minder dan 1 op de 10 locaties binnen de overheid een SaaS-oplossing aangetroffen.

Indeling naar bedrijfsgrootteklasse laat beperkte verschillen zien. Het gebruik van SaaS-toepassingen groeit over de hele linie erg snel. Het snelst lijken de ontwikkelingen op dit gebied te gaan bij locaties van 100 tot 200 medewerkers, waar in maart 2013 bijna 30 procent van de locaties één of meerdere SaaS-toepassingen gebruikt.

HR overall meest voorkomende SaaS-toepassing

Het gewicht van HR in het totale aantal SaaS-toepassingen blijft ten opzichte van vorig jaar vrijwel gelijk. Bijna een derde van de gevonden SaaS-oplossingen betreft een HR-toepassing. Veel dienstverleners op dit gebied bieden hun oplossingen aan via het internet. Branchespecifieke toepassingen vormen bijna een kwart van alle gebruikte SaaS-toepassingen, maar bevinden zich hoofdzakelijk in het publieke domein (overheid, onderwijs, zorg). Office-applicaties vormen de derde grootste groep.

Page 3: Onderwijs aan kop in gebruik SaaS

Ten opzichte van 2012 is het aandeel van Office-applicaties in het totale aantal flink toegenomen. Een jaar geleden was het aandeel een kleine 7 procent, nu is dat 11 procent. Naast het toenemende gebruik van Microsoft Office 365 is ook het aantal locaties met Google Docs in de afgelopen 12 maanden toegenomen. CRM uit de cloud vormt ongeveer 8 procent van alle geïnventariseerde SaaS-toepassingen.

Meest voorkomende leveranciers

Het aandeel van HR komt duidelijk naar voren in het overzicht van de meest genoemde dienstverleners. De nummer 1 positie wordt ingenomen door RAET. Ongeveer 14 procent van de geïnventariseerde software-applicaties die via het SaaS model worden afgenomen betreft een oplossing van RAET. Bijna de helft van de SaaS-oplossingen van RAET wordt gebruikt door instellingen uit het publieke segment, een kleine 30 procent wordt gebruikt door locaties van Multinationals & Fortune 500 bedrijven, ongeveer 15 procent door bedrijven met 250 tot 2.500 medewerkers (National Enterprises) en de resterende 9 procent door bedrijven met 50 tot 250 medewerkers. De mate van SaaS-gebruik in het onderwijs blijkt uit de hoge positie van Schoolmaster (Magister). De SaaS-toepassingen van deze dienstverlener treffen we dan ook alleen in het onderwijssegment.

Page 4: Onderwijs aan kop in gebruik SaaS

Een drietal dienstverleners kent een aandeel net boven de 8 procent, namelijk Google met haar office-applicaties uit de cloud, ADP met HR-oplossingen in SaaS-vorm en Microsoft die office-applicaties, groupware, SharePoint en CRM uit de cloud levert. Google kent haar grootste gebruikersgroep in het onderwijs waar bijna 40 procent van de SaaS-diensten van Google wordt geconsumeerd. Voor de HR SaaS-oplossingen van ADP geldt dat commerciële organisaties met 50 tot 250 medewerkers de belangrijkste gebruikersgroep vormen (46 procent), gevolgd door bedrijven met 250 tot 2.500 medewerkers (31 procent), bij locaties van multinationals (ongeveer 18 procent) en de resterende 4 procent wordt gebruikt in het publiek domein. De cloud-applicaties van Microsoft zijn voor een derde in gebruik bij publieke instellingen, voor een derde bij locaties van Multinationals, voor 15 procent bij National Enterprises en voor 19 procent bij bedrijven met 50 tot 250 medewerkers.

Page 5: Onderwijs aan kop in gebruik SaaS

Over Computer Profile Benelux Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 30.000 database met 150.000 contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt Computer Profile duizenden interviews onder de Top 30.000 ICT decision makers in de Benelux. De onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends op ICT-gebied.

Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via twitter.com/ComputerProfile.