Omgevingsanalyse 3.0: laat de informatie tot je komen!

download Omgevingsanalyse 3.0: laat de informatie tot je komen!

of 53

 • date post

  24-Jan-2015
 • Category

  Business

 • view

  693
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Op donderdag 14 november 2013 verzorgde Roy Johannink, senior adviseur Beleid en Onderzoek, een workshop over omgevingsanalyse tijdens de Vakdag Communicatie voor de politie. De vraag die daarbij centraal stond, luidde: Hoe benutten we de reacties van de omgeving op sociale media optimaal voor de politieprocessen? Omgevingsanalyses halen de buitenwereld naar binnen als basis voor een communicatiestrategie. Dat geldt voor zowel de dagelijkse communicatie als voor crisiscommunicatie. De laatste jaren is het analyseren van de omgeving veranderd door de komst van sociale media. Roy besprak tijdens zijn workshop hoe je daar als organisatie slim en efficiënt op in kunt spelen. Tijdens de vakdag is de hashtag #CVP13 (Communicatie Vakdag Politie 2013) gebruikt.

Transcript of Omgevingsanalyse 3.0: laat de informatie tot je komen!

 • 1. Omgevingsanalyse 3.0 laat informatie tot je komen!Nationale Politie #cvp13 14 november 2013

2. Wie ben ik: @hemmelhoes 3. www.vdmmp.nl Beleid en Onderzoek. Communicatie. Trainingen (sociale media, evenementenveiligheid, crisiscommunicatie, crisisbeheersing, burgerparticipatie) 4. Alles draait om informatie! 5. Drie delen I.Omgevingsanalyse: wat kan je er mee? II. Wat wil je weten: 3 doelstellingen voor communicatie III. Omgevingsanalyse: wat kan je er nog meer mee? IV. Tips en Tricks: begin zelf met je eigen omgevingsanalyse 6. Qua afspraken: de twee Ts & vragen, verwachtingen? 7. I. Omgevingsanalyse: wat kan je er mee? 8. Nog eerst even dit: Wanneer zich een crisissituatie aandient, moeten de instanties niet alleen snel handelen, maar moeten zij ook op een systematische en consistente manier omgaan met de enorme hoeveelheid informatie die geproduceerd wordt, en moeten zij systemen ontwikkelen die hen in staat stellen hun boodschap naar buiten uit te dragen en tegelijkertijd informatie van buitenaf te verzamelen. Bron; Handboek voor communicatie in crisissituaties, RVD 2003 9. Wat is een omgevingsanalyse? Een omgevingsanalyse brengt informatiebehoeften, betekenisgeving en gedragingen van 'buiten 'naar binnen' 10. Wat doet de omgevingsanalist? onttrekt informatie aan (online)nieuwsmedia, sociale media, websites NB: publieks- en persvragen, e-mail en loketvragen behoren hier ook toe. registreert informatiebehoeften, betekenisgeving en gedragingen 'direct betrokkenen', 'publiek', 'media' 11. Wat doet de omgevingsanalist registreert wat er speelt en leeft onder publiek en in media: woordkeus, uitspraken, vragen, geruchten, onjuistheden, tegenstrijdigheden, onzekerheden, angsten, (voorgenomen) activiteiten, gedragingen NB: het verschil tussen feiten en geruchten is niet altijd duidelijk! registreert merkbare effecten van de huidige communicatieaanpak 12. Wat doet de omgevingsanalist? registreert informatie die verloop van de gebeurtenissen kan benvloeden verwoordt in communicatietermen welke kernwaarden (zoals veiligheidsgevoel) in het geding zijn maakt analyse en geeft een omgevingsbeeld terug. 13. Dit is GEEN omgevingsanalyse! 14. Kernvraag bij elke informatie: Is het waar of niet waar? Of moeten we dit nog verder onderzoeken? 15. II. Wat wil je weten: 3 doelstellingen voor communicatie 16. Is het zoeken naar informatie lastig omdat massamedia nu mediamassa is geworden? 17. 3 kenmerken van sociale media: 1. meer snelheid, 2. meer interactie en, 3. meer deelmogelijkheden! 18. voor meer snelheid (1) 19. voor meer interactie (2)! 20. en meer deelmogelijkheden (3); zelfs realtime! 21. Geld verdienen met fotos van incidenten en hulpverleners 22. En iedereen kan geld verdienen! 23. Waarom doe je een omgevingsanalyse? 24. Wat wil je weten: 3 doelstellingenCrisiscommunicatie Informatieverschaffing over feiten & geruchten ontkrachten Schadebeperking door bieden handelingsperspectief Emoties kanaliseren; Betekenis geven (duiden) van de gebeurtenis(sen)Procescommunicatie (korpscommunicatie) Informeren over (on)mogelijkheden van te treffen politile maatregelen (om het vertrouwen te behouden)Participatiecommunicatie (korpscommunicatie) Vragen naar bijdrage bevolking aan politiedoelstellingen. (c) Handboek Grootschalige en bijzondere korpscommunicatie, Van Hijum en Johannink, 2013 25. 1. Crisiscommunicatie 26. Informatieverschaffing 27. Schadebeperking 28. Emoties kanaliseren 29. Betekenisgeving (duiden) Voor een zoon van Santiago, zoals ik, is dit een heel droevige dag 30. 2. Procesinformatie 31. Om het vertrouwen te behouden 32. 3. Participatiecommunicatie Veel mensen hebben zich bij de ziekenhuizen gemeld om bloed te geven, dat nodig is voor de behandeling van gewonden. 33. Why? Maatschappelijke onrust? Focus omgevingsanalyse: impact bevolking Perceptie bevolking o Onbekendheid, onzekerheid, onnatuurlijkheid gevaar/dreiging (extra: treffen kwetsbare groepen) Handelingsperspectief bevolking o (zelf)redzaamheid en beheersing eigen situatie Vertrouwen bij bevolking o Verwijtbaarheid, Informatieverstrekking door betrokken partijen, verlies vertrouwen in hulpverlenersCommunicatie binnen bevolking als trigger van gevaar/dreigingen is element van intelligence c.q. informatiemanagement (c) Handboek Grootschalige en bijzondere korpscommunicatie, Van Hijum en Johannink, 2013 34. III. Omgevingsanalyse wat kan je er nog meer mee? 35. Waarom is de politie niet net zo snel qua feiten als GEENSTIJL? 36. Wie moet sociale media monitoren? En waarom? 37. Opdracht: maak een sjabloon voor de omgevingsanalyse van participatiecommunicatie bij een vermissing Welke informatie verwacht je te vinden of zijn voor je relevant? Van wie en over wie verwacht je informatie? Welke bronnen ga je bekijken? Welke zoektermen stel je in? 38. #opendeuren?! Een analyse is nooit volledig, er is zoveel informatie. We werken voor de communicatietak en niet voor de informatiepoot en opsporing, maar Een beeld zegt soms meer dan .... Je weet niet de feiten, zodat het beeld wat je naar binnen haalt niet kan stroken met de feitelijkheden, dus 39. IV. Tips en Tricks: begin zelf met je eigen omgevingsanalyse 40. Terug nog even naar het begin Wanneer zich een crisissituatie aandient, moeten de instanties niet alleen snel handelen, maar moeten zij ook op eensystematische en consistente manier omgaan met de enorme hoeveelheid informatie die geproduceerd wordt, en moeten zij systemenontwikkelen die hen in staat stellen hun boodschap naar buiten uit te dragen en tegelijkertijd informatie vanbuitenaf te verzamelen. 41. Dus we hebben vaardigheid nodig en systemen nodig in het omgaan met informatie! 42. Fish where the fish are!Gelukkig kunnen jullie op voorhand al luisteren naar wat er gebeurt op sociale media via fora, RSS-feeds, blogs, Google Alerts, Twitter, LinkedIn en Facebook. 43. RSS Feeds RSS wordt veel toegepast bij websites die frequent worden bijgewerkt. Priv tip: ook sites als Marktplaats.nl en Speurders.nl hebben onderaan iedere rubriek een logo die naar het RSS-adres. 44. Als voorbeeld: www.netvibes.com/vdmmp zelf aanmaken kan ook: zie vdmmp.nl 45. Wie gebruikt er www.google.nl/alerts? 46. Real time Twitter geeft de mogelijkheid om real time informatie te volgen 47. Geavanceerd zoeken op HootSuite, Tweetdeck of andere sociale media dashboards, benut tips om te filteren! 48. Tips (zie ook uitreikformulier) Gemeente dorp Gemeente dorp Gemeente OR dorp Gemeente -RT dorp filter:links since:2012-02-12 until:2012-02-12 lang:nl @hemmelhoes dorp source:twitterfeed- beide termen - specifieke combinatie - een van de termen - gemeente, niet de RTs - met X en een link naar URL - vanaf - tot - alleen Nederlandstalig - alle Tweets met @hemmelhoes - met dorp en bron is Twitterfeed 49. Geavanceerd luisteren op HootSuite, Tweetdeck of andere sociale media dashboards, benut lijsten om te monitoren! 50. Tot slot: Maak dagelijks gebruik van sociale media: Wat je zelden doet, doe je zelden goed! 51. Meer info, bekijk eens: www.infopuntveiligheid.nl @infopunt 52. Lets connect! Roy Johannink Senior Adviseur Beleid en Onderzoek Mail: johannink@vdmmp.nl Twitter: @hemmelhoes VDMMP B.V. De Molen 133994 DA Houten Postbus 302 3990 GC Houten Telefoon: 030 634 54 40 Fax: 030 634 54 49 Website: www.vdmmp.nl Email: Info@vdmmp.nl