Gemeente 3.0

58
De Baak / Het Buitenhuis - 1 De dag van de Gemeente

description

Visuele Notulen van Gemeente 3.0

Transcript of Gemeente 3.0

Page 1: Gemeente 3.0

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 1

De dag van de Gemeente

Page 2: Gemeente 3.0

2 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 3: Gemeente 3.0

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 3

Page 4: Gemeente 3.0

De uitkomst van 3.0 is hoogst-waarschijnlijk anders per ge-meente. Het is geen vorm, maar een mindset. Bij Gemeente 3.0 leer je om anders te denken en organiseren. Niet omdat we het anders willen, maar omdat we anders moeten. Want de doelen waarvoor een gemeente ooit in het leven is geroepen zijn simpel-weg niet haalbaar met de huidige middelen. Vandaag willen we dat bespreekbaar maken, door onze ideeën, kennis en initiatieven met elkaar te delen. Serious Ga-ming is een goed voorbeeld van dat anders denken. In samenwer-king met De Baak streeft Het Bui-tenhuis (onderdeel van De Werk-maatschappij/ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-rijkrelaties) ernaar om serious gaming meer onder de aandacht te brengen. Nieuwe innovatieve mogelijkheden te verbinden met bestaande, taaie problemen is niet makkelijk. Samen maken we een kritische massa om zichtbaar te worden en te blijven. Vooral de spirit van het ondernemen heeft ons met elkaar verbonden. Je kan

wel een heel mooi concept heb-ben, maar de bedoeling is dat het ook echt werkt. Elkaar la-ten weten. En zeker als het niet werkt, moet je blijven delen.

Het interessante van onze sa-menwerking zijn vooral de momenten waarop we het niet eens zijn. Juist op die punten ontstaan de goede dingen. Als je op weerstand stuit, weet je dat je de energie te pakken hebt. Heb vertrouwen in elkaar en benut dat samen.

We hebben de events Gemeen-te 3.0 (de baak) en Getting the Bigger Picture (Het Buiten-huis) samen gebundeld in dit magazine. In eerste instan-tie vond Yuen Yen het logisch om het te scheiden. Echter, hoe krijg je het Rijk en de Ge-meenten dan bij elkaar? Walk the Talk. Doe wat je zegt.. We bewandelen verschillende we-gen, maar de bestemming blijft in de mindset dezelfde.

Gemeente 3.0

4 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 5: Gemeente 3.0

Ahmet Öztürk - organisator Gemeente 3.0

Yuen Yen Tsai - organisator @GettingTheBiggerPicture

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 5

Page 6: Gemeente 3.0

6 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 7: Gemeente 3.0

“Gemeenten moeten

niet meer in hun eigen

hokje denken.“

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 7

Page 8: Gemeente 3.0

8 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 9: Gemeente 3.0

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 9

Page 10: Gemeente 3.0

Rinus Bodbijl @RinusBodbijlAanwezig op bijeenkomst #Gemeente30 inspirerend en leerzaam voor de ambtenaar. Leren, delen en verbinden.

Peter van der Valk @lpjvdvalk#gemeente30 welkom op ambtenareneiland naar de formule van expeditie robinson: wie blijft het langst en houdt zich het langst staande?

Serious Gaming @SGamingRijkDank @debaakgemeente @debaak @marije @tweetredacteur #gemeente30 om #seriousgaming binnen overheden onder de aandacht te brengen.

10 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 11: Gemeente 3.0

Gerdie Schreuders @TweetRedacteurAls je mensen vrijlaat in hun creativiteit èn vertrouwen geeft dan lukt het train je collega model #gemeente30

Lobke van Katwijk @lobkekatAmbtenaren moeten in de toekomst concureren met zzp’ers, aldus Teun Juk, gemeente Urk #gemeente30

Marije van den Berg @marijeWat een fijn voorbeeld toch #trainjecollega. ‘Ga waar de energie is’#Gemeente30 @edoplantinga

Twitter

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 11

Page 12: Gemeente 3.0

“Begin met je eigen

netwerk. Daar liggen

veel kansen.”

“Ambtenaren bestaan niet meer over twee jaar, we zijn tegen die tijd werknemers van de overheid geworden.

Ik spreek vaak ook van een overheid 5.0, waarin het gemeentehuis is veranderd in een bejaardentehuis. Daarmee bedoel ik dat er in de toekomst geen vaste werkplek meer nodig is, omdat we veel digitaal kunnen oplossen.

We hebben nu ook al een site waarop we verschillende gemeenten met elkaar verbinden. Zo kunnen we kennis en vacatures makkelijk met elkaar uitwisselen.”

Teun Juk

adjunctdirecteur gemeente Urk en voorzitter stuurgroep SWiF

Bekijk de presentatie!

12 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 13: Gemeente 3.0

Teun Juk

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 13

Page 14: Gemeente 3.0

Ambassadeurs 3.0

14 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 15: Gemeente 3.0

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 15

Page 16: Gemeente 3.0

16 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 17: Gemeente 3.0

Ambassadeurs 3.0

“Gemeente 3.0 is voor mij

van elkaar leren en het gevoel

dat je ook wat kan geven.”

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 17

Page 18: Gemeente 3.0

“Bij Train Je Collega koppelen we simpelweg mensen die wat weten met mensen die niet wat weten. In korte trainingen van een uur en in onderwerpen variërend van Excel tot conflicthantering, van twitter tot online reputatiemanagement proberen trainers hun collega wat bij te brengen over zijn of haar specialisatie. Het mooie is dat het geen geld kost en dat mensen met elkaar in contact komen, zowel binnen als buiten je organisatie.

We gaan bij Train je Collega uit van vertrouwen. Als voorbeeld neem ik graag Wikipedia, want nergens is het vertrouwen zo groot als bij deze site. Iedereen mag hier zo maar dingen op plaatsen, maar toch is het een van de meest gebruikte sites van de wereld. Bij Nupedia, een voorloper van Wikipedia, draaide het juist heel erg om controle. Maar je ziet dat controle een stuk minder goed werkt dan vertrouwen, want Nupedia hielt er al snel weer mee op. Er stonden toen slechts 24 artikelen op de site.”

Edo Plantinga

Online projecten bij de overheid

“We gaan bij Train je

Collega uit van

vertrouwen.”

Bekijk de presentatie!

18 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 19: Gemeente 3.0

Edo Plantinga

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 19

Page 20: Gemeente 3.0

Wat is uw rol op deze dag?Ik ga straks een workshop geven over invloed in complexiteit. Het gaat over de manier waarop ambtenaren zich tegenwoordig behoren te gedragen. Het is niet meer zo dat je je ambtenaarschap vanuit je bureaustoel kan uitoefenen. Je moet naar buiten, contact maken met de bewoners, maar ook bijvoorbeeld met stakeholders en andere overheden. Dat is hartstikke leuk, maar je moet daardoor wel uitvinden hoe je jezelf daarin gedraagt.

Hoe behoort een gemeenteambtenaar zich te gedragen?We gaan straks de metafoor gebruiken van het tv-programma Expeditie Robinson. Ik vind het een van de mooiste programma’s die gaat over het uitoefenen van invloed in een sociaal krachtveld. Het gaat niet meer over wie de sterkste eilandbewoner is of wie het beste vuur kan maken, het gaat nu echt over een tactisch spel spelen. Je moet snappen dat er een groepsdynamisch proces gaat afspelen waarin je bij aangesloten moet zijn. Je moet anticiperen en coalities sluiten. Met dat hele spel hebben gemeenteambtenaren ook mee te maken.

Wat is de belangrijkste boodschap bij de workshop?Er zijn veel ambtenaren die aan het hele spel willen ontsnappen. Voor hen neigt het al snel naar machtspelletjes. Daar willen ze juist ver vanaf zitten. Ambtenaren zijn vaak gedreven en betrokken mensen. Ze willen bijdragen aan het collectief. Maar tegelijkertijd zijn juist die mensen in mijn opzicht te streng voor zichzelf. Ze doen zichzelf tekort door niet mee te spelen aan het politieke spel. Ik probeer de drempel om er toch in te stappen te verlagen. Ze mogen hun loyaliteit en betrokkenheid absoluut behouden, maar mogen ook best af en toe wat tactischer zijn.

Kunt u een voorbeeld geven van hoe dat politieke spel er in de praktijk uitziet?Ik sprak iemand en die is bezig met een project in Leiden. Om zijn plan

Martin Groenhuis

Trainer / programmamaker bij de Baak

20 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 21: Gemeente 3.0

er doorheen te duwen heeft hij veel partijen nodig. Het gaat over een historische straat in Leiden, dus als hij ook maar een verkeerde snaarraakt, dan komt er gelijk een grote weerstand naar boven. Hij moet dus schaken. Hij moet goed nadenken over wie hij als eerste benadert. Als hij daar dan een verbond mee heeft gesmeed, moeten ze samen de volgende partij achter hun wagen spannen. En zo gaat hij verder, totdat hij een groeiende meerderheid heeft. Dat is ook het moment dat hij zegt ‘ik breng het naar buiten en betrek alle partijen erbij’. Zo hoeft hij nog maar een beperkt aantal partijen te overtuigen en heeft hij ook al veel partijen achter hem staan. Zo heeft het plan meer veel meer kans van slagen.

Kijk voor meer op: http://anderekantblog.blogspot.nl

Martin Groenhuis

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 21

Page 22: Gemeente 3.0

“Ambtenaren zijn vaak

gedreven en betrokken.”

Martin Groenhuis

22 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 23: Gemeente 3.0

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 23

Page 24: Gemeente 3.0

24 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 25: Gemeente 3.0

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 25

Page 26: Gemeente 3.0

Workshops

26 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 27: Gemeente 3.0

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 27

Page 28: Gemeente 3.0

Workshop door Hanneke van Geet en Edith Bergamin

Beweging Creëren

28 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 29: Gemeente 3.0

“Richt je energie op de stuiterballen

“Richt je energie op de

stuiterballen, zij zijn

de voorlopers.”

Wil je meer weten over inforrmeel leiderschap? Kijk op www.debaak.nl/dil

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 29

Page 30: Gemeente 3.0

Beweging Creëren

30 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 31: Gemeente 3.0

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 31

Page 32: Gemeente 3.0

“Let’s make better

mistakes tomorrow!”

Marije van den Berg

Burgerparticipatie

32 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 33: Gemeente 3.0

“Let’s make better

mistakes tomorrow!”

Geef burgers positie

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 33

Page 34: Gemeente 3.0

Burger Participatie

34 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 35: Gemeente 3.0

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 35

Page 36: Gemeente 3.0

Yuen Yen Tsai

36 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 37: Gemeente 3.0

Serious Gaming

Workshop door Josine van de Ven - TNO en Yuen Yen Tsai

“De grens tussen

spelen en werken

is niet meer nodig.”

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 37

Page 38: Gemeente 3.0

en verdiepen.”

“Met serious gaming

kun je een leer-

proces versnellen

38 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 39: Gemeente 3.0

en verdiepen.”

“Met serious gaming

kun je een leer-

proces versnellen

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 39

Page 40: Gemeente 3.0

40 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 41: Gemeente 3.0

“Games werken ideaal

bij het toetsen van

lange termijn effecten.”

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 41

Page 42: Gemeente 3.0

Workshop door Vivian Wijsman - Het Buitenhuis/De Werk-maatschappij/ministerie Binnenlandse Zaken en Konink-rijkrelaties

Simulatie Ketenregie

42 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 43: Gemeente 3.0

“We willen de

bureaucratie

omzeilen.”

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 43

Page 44: Gemeente 3.0

“OP ZOEK NAAR HE T GROTE GEHEE L . ”

“Als je denkt zonder

belemmeringen dan

kom je achter wat

je echt wilt.”

Rinus Bodbijl

44 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 45: Gemeente 3.0

Ketenregie

“Als je denkt zonder

belemmeringen dan

kom je achter wat

je echt wilt.”

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 45

Page 46: Gemeente 3.0

46 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 47: Gemeente 3.0

Invloed in complexiteit

Workshop door Hanneke van Geet en Martin Groenhuis

Hanneke van Geet

“De kracht van

nieuwsgierigheid

is om te kijken

wat er is.”

Wil je meer weten over invloed in complexiteit? Kijk op www.debaak.nl/iic

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 47

Page 48: Gemeente 3.0

Invloed in complexiteit

48 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 49: Gemeente 3.0

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 49

Page 50: Gemeente 3.0

50 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 51: Gemeente 3.0

‘Kracht van

de verbinding’

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 51

Page 52: Gemeente 3.0

52 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 53: Gemeente 3.0

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 53

Page 54: Gemeente 3.0

Save the date!

Donderdag 28-11-2013

Derde editie van

Gemeente 3.0!

54 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 55: Gemeente 3.0

Save the date!

Donderdag 28-11-2013

Derde editie van

Gemeente 3.0!

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 55

Page 56: Gemeente 3.0

Colofon

Dagvoorzitters Gemeente 3.0

Ahmet Öztürk - de Baak

Jolanda van der Veen - de Baak

Locatie Gemeente 3.0

Landgoed de Horst

56 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

Page 57: Gemeente 3.0

Cre-Aid |Visuele Notulen

Diederik Vrijhoef - Teamcaptain

Charlotte Porskamp - Illustrator

Marijke Timmerman - Illustrator

Marleen Kuipers - Fotograaf

Sam Porskamp - Tekstschrijver

Michael Kluver - Magazine Designer

Cre-Aid |Visuele Notulen

[email protected]

tel: 06 300 77 675

www.cre-aid.nl

D e Baak / He t Bu i t e nhu i s - 57

Page 58: Gemeente 3.0

58 - D e Baak / He t Bu i t e nhu i s

I breekijzer in innovatie I

EEN EDITIE VAN:

27-11-2012 / 29-11-2012