NU’91 MAGAZINE - November 2014 - 23e jaargang - Nr ZORGANNONUMMER 141 - 3 Zorg anno NU is het...

download NU’91 MAGAZINE - November 2014 - 23e jaargang - Nr ZORGANNONUMMER 141 - 3 Zorg anno NU is het verenigingsblad

of 20

 • date post

  25-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NU’91 MAGAZINE - November 2014 - 23e jaargang - Nr ZORGANNONUMMER 141 - 3 Zorg anno NU is het...

 • ZORGANNONUMMER 141 - 1ZO RG

  A N

  N ON

  U

  Formule voor

  succesvolle VAR

  Ervaar het zelf

  Excellente zorg rond

  overlijden

  NU’91 MAGAZINE - November 2014 - 23e jaargang - Nr.141

  Met Zorg overdragen

 • ZORGANNONUMMER 141 - 2

  6

  Inhoud

  Stand van

  zaken cao’s

  In de VVT sector lag er eind september dan eindelijk een onderhandelaarsakkoord. De cao onderhandelingen voor de GGz en de Ziekenhuizen slepen zich nog steeds voort.

  Excellente zorg rond overlijden

  Formule voor succesvolle VAR8

  Het is niet vanzelfsprekend dat een VAR succesvol is en daadwerkelijk invloed kan uitoefenen binnen een zorg-

  organisatie. Dat vereist enthousiasme, inspanning en inzicht.

  14 10 Met zorg overgedragen

  16 In de praktijk is er weinig samenwerking tussen zorgverleners en uitvaartverzorgers, ondanks dat de door hen geleverde zorg in elkaar overloopt.

  Ervaar het zelf

  Niet de zorgverlener bepaalt wat goede zorg is. Goede zorg is zorg die als goed ervaren wordt door degene die de zorg ontvangt.

  Een soepele overgang van het ziekenhuis naar een thuissituatie waarin de patiënt professionele zorg nodig heeft, vraagt om zorgvuldigheid van met name de instelling die de patiënt ontslaat.

  16

 • ZORGANNONUMMER 141 - 3

  Zorg anno NU is het verenigingsblad van Nieuwe Unie ‘91, beroepsorganisatie van deverpleging en verzorging. Hoofdredactie en eindredactie: Yvonne Sturkenboom

  Redactie: Ruth Heiligers, Jos Kaldenhoven, Redactieadres: Bernadottelaan 11, Postbus 6001, 3503 PA Utrecht, Tel. 030 - 296 41 44, Fax. 030 - 296 39 04, communicatie@nu91.nl

  Bladmanager: Yvonne Sturkenboom. Vormgeving en productie: Meneer E. / illustratie & vormgeving - Amsterdam www.flickr.com/eriksetalge,

  Advertentie-exploitatie: NU’91, Utrecht, T 030-2964144, communicatie@nu91.nl. Uitgever NU’91, Utrecht, ISSN 0927 - 4774.

  De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen in te korten en te redigeren. De in Zorg anno NU verkondigde standpunten of meningen zijn niet noodzakelijk de standpunten

  en menigen van NU’91.

  Hoofdkantoor NU’91 en regio’s: Postbus 6001, 3503 PA Utrecht. T 030-296 41 44, F 030-2963904, Groningen, Friesland, Drenthe: Richard Wisman, Overijssel, Gelderland:

  Gorrit Smit, Utrecht, Flevoland: Ymke Hylkema Noord-Holland: Esther Tibbe, Limburg, Noord-Brabant: Peer Meesters, Zeeland, Zuid-Holland: Mark Froklage

  Telefonische spreekuren Serviceloket NU’91: Maandag t/m donderdag van 9.00 - 17.00 uur en vrijdag van 9.00 - 13.00 uur. Tel. 030 - 296 41 44 of serviceloket@nu91.nl. Graag lidmaat-

  schapnummer vermelden. Zowel voor beroepsinhoudelijke als juridische zaken. NU’91 online: www.nu91.nl

  Opzegging van het NU’91 lidmaatschap kan halfjaarlijks. Dit dient schriftelijk te geschieden vóór 1 mei of vóór 1 november. Uw opzegging gaat respectievelijk per 1 juli of 1 januari in.

  U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging. NU’91 ledenadministratie, Postbus 6001, 3503 PA Utrecht. Of kijk eerst even op www.blijfbetrokken.nl c o lo

  fo n

  Voorzitter NU’91

  Column

  24 september j.l rond 7.00 uur ging de wekker. Althans dat dacht ik even. Het bleek mijn telefoon te zijn. Rond midder- nacht had ik de cao onderhandelaar nog gesproken, waarbij hij vertelde dat - na uren schorsing - het overleg voor de cao VVT toch echt voortgezet zou worden die nacht. En dat er dan zo’n zes uur later een onderhandelaarsakkoord blijkt te zijn, mag een klein wonder heten. Met álle werknemers- en werkgeverspartijen een onderhandelaarsakkoord sluiten is niet alleen goed voor onze achterban, maar voor de hele branche. Met overgrote meerderheid hebben inmiddels onze leden die werkzaam zijn in deze sector ingestemd met de nieuwe cao. Jaren geleden stond ik in het ziekenhuis waar ik toen werkte aan de wieg van een Verpleegkundige Adviesraad (VAR) in wording. Het mocht beslist geen tweede OR worden, de VAR moest zich bezig houden met de inhoud van het vak. In deze editie van Zorg anno NU vertelt een actief NU’91 lid over het reilen en zeilen van de VAR in zijn organisatie. Ik ben benieuwd of de ideeën die er waren bij de oprichting, zijn waargemaakt. Een andere verpleegkundige, die ook trainer is bij een zorg- ethisch lab, vertelt hoe dit lab met haar activiteiten gezond- heidszorgers wil laten nadenken over de dagelijkse zorg die zij geven, door hen te confronteren met hun eigen gedrag. Ook komt een transferverpleegkundige aan het woord over het belang van een goede overdracht tussen het ziekenhuis en de thuiszorg of het verzorgings-/verpleeghuis. Zeker nu de opnametijd in ziekenhuizen steeds korter wordt, is een goede overdracht van grote waarde voor de patiënten. Ik hoop natuurlijk zoveel mogelijk leden te ontmoeten in de NU’91 stand op NUrsing Experience. Tegen die tijd is het jaar alweer bijna om. Wij staan natuurlijk al in de startblokken voor 2015. Wil je met ons mee doen, meld je dan aan als redacteur. Maken we er samen ook volgend jaar weer een mooi blad van.

  Klein wonder

  Monique Kempff Voorzitter NU’91

  Column

 • ZORGANNONUMMER 141 - 4

  NUinhet Nieuws!

  Met het project Begeleiding zonder stempel willen Vereniging LFB,

  COC Nederland en Vilans begeleiders in de zorg handvatten bieden

  voor de ondersteuning van lesbische, homo-, bi- en transseksuele

  (LHBT) mensen met een verstandelijke beperking. Met dit project

  wordt begeleiders en instellingen een ‘roze bril’ opgezet. Het moet

  hen (meer) bewust maken van het feit dat ook onder hun cliënten

  LHBT’ers zijn. Dat bewustzijn moet leiden tot een meer homovrien-

  delijke cultuur binnen zorgorganisaties.

  Het tot nu toe verzamelde materiaal is ondergebracht in de

  digitale instrumentenbox Begeleiden met een roze bril die nu

  nog wordt uitgetest. Meer materialen en methodes zijn welkom

  bij Hilair Balsters: h.balsters@vilans.nl.

  kennispleingehandicaptensector.nl > LHBT-project

  De bevoegdheden van gespe-

  cialiseerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

  met betrekking tot het voorschrijven van medicijnen, lopen

  nog niet altijd in de pas met de dagelijkse praktijk. Dat blijkt

  uit het onderzoek Nurse prescribing waarop Marieke Kroezen

  onlangs promoveerde.

  In de dagelijkse praktijk blijken er grote verschillen te bestaan

  in de mate waarin en de manier waarop wordt voorgeschreven

  door verpleegkundigen. In het ene ziekenhuis schrijven zij voor

  volgens afgebakende protocollen of louter in overleg met

  een medisch specialist, in een ander ziekenhuis kunnen zij

  hun bevoegdheid veel ruimer in de praktijk brengen.

  Het promotieonderzoek van Kroezen toont aan dat de voor-

  schrijfbevoegdheid een waardevolle aanvulling voor de

  gezondheidszorg kan zijn, maar ook dat er nog een aantal

  obstakels zijn. ‘De wettelijke bevoegdheid van verpleegkundig

  specialisten om geneesmiddelen voor te schrijven is over het

  algemeen breder dan hun zeggenschap daarover op de werk-

  vloer’, stelt de onderzoeker.

  nivel.nl > nieuws > verpleegkundige-geeft-zelfde-

  recept-als-arts

  Het Zorgportfolio - het gratis digitaal portfolio voor alle zorgprofessionals - is nu ook bereikbaar via een app. De app is gekoppeld aan Facebook, waardoor je makkelijk anderen kunt informeren over je portfolio. De inloggegevens voor de app zijn dezelfde als voor je Zorgportfolio. Als je nog geen account hebt, ga dan naar www.zorgportfolio.nl voor meer informatie en om een account aan te maken. Daarna kun je ook de app downloaden. gratis downloaden via de Apple Store of Google Play

  Bevoegdheid en praktijksituatie verschillen

  Begeleiden met een roze bril

  Zorgportfolio ook beschikbaar

  via app

 • ZORGANNONUMMER 141 - 5

  NU’91 wil met jonge verpleegkundigen

  en verzorgenden op e-Safari gaan om

  hun ideeën over de toekomst van de

  zorg en hun wensen met betrekking tot

  hun belangenvertegenwoordiging in

  beeld te brengen.

  We willen de generatie van NU beter be-

  grijpen om de gezondheidszorgers van

  straks optimaal te kunnen helpen.

  Wat vinden jullie belangrijk, in je werk

  én privé? Gedurende vijf dagen willen

  we via een online community met acht

  personen ‘in gesprek’. Het gaat je maxi-

  maal 30 minuten per dag kosten - op

  een moment die past in jouw agenda -

  en als dank krijg je een bol.com

  cadeaubon van € 30,-.

  De e-Safariweek start medio november.

  Wil je deelnemen? Laat het ons weten

  via communicatie@nu91.nl

  NU in het Nieuws

  Het Platform Medicatieveiligheid heeft een addendum (aanvulling) uitgebracht bij de

  Veilige principes in de medicatieketen VVT.

  Deze aanvulling omvat:

  • actualisatie en aanvulling op enkele onderdelen in de Veilige principes

  • actualisatie van beschikbare richtlijnen en hulpmiddelen

  Zorgmedewerkers hebben vaak vragen over het toepassen van de Veilige Principes in de

  praktijk. Het platform geeft antwoord op veel gestelde vragen over bijvoorbeeld dubbele

  control