Nieuwsbrief pasen

18
Het tweede trimester in beeld infodag Nieuws uit de floddertjesklas Dino’s in K3B Historisch wandelen Nieuws uit het zesde leerjaar KSFF Schaken op school Liefde voor muziek Broederlijk delen en het belbos Een woordje van dank Damiaanace Familienieuws Kalender derde trimester Op de zon konden we niet rekenen die dag. We hadden wel ons speciale brilletje klaar liggen, maar de wolken kwamen de pret bederven. En toen werd het lente. Maar weer wilde het niet lukken. Zware wolken hielden de lentezon tegen. En hoewel de vogels al goed van zich laten horen, het speenkruid reeds in bloei staat, de knoppen van de bomen beginnen te zwellen en er reeds hier en daar een treurwilg in blad staat, wil het weer maar niet beter worden. Zelfs het zo- meruur (je was het toch niet vergeten hé) kreeg de zon niet tevoorschijn getoverd. Het werd een zondag om ge- woon in bed te blijven liggen. Maar ook al gaat het wat minder, toch geven we niet op. We weten, na regen komt hoe dan ook zonneschijn. Zo is het ook op school. Er zijn momenten dat het niet goed lukt. Dat alles lijkt tegen te zitten. Niet enkel voor de kinderen, ook leerkrachten hebben soms zo’n dagen. Maar dan kijken wij eens terug, reflecteren we over onze manier van werken, overleggen we met collega’s, de zorgcoördinator of de directeur. En dan gaan we met fris- se moed weer aan de slag, met nieuwe ideeën, nieuwe werkvormen, een andere aanpak. En datzelfde ervaren de kinderen en zullen jullie ouders ook wel herkennen. Het lukt ons niet altijd maar we geven de moed niet op en proberen telkens opnieuw tot het lukt.

description

 

Transcript of Nieuwsbrief pasen

Page 1: Nieuwsbrief pasen

Het tweede trimester in beeld

infodag

Nieuws uit de floddertjesklas

Dino’s in K3B

Historisch wandelen

Nieuws uit het zesde leerjaar

KSFF

Schaken op school

Liefde voor muziek

Broederlijk delen en het belbos

Een woordje van dank

Damiaanactie

Familienieuws

Kalender derde trimester

Op de zon konden we niet rekenen die dag. We hadden

wel ons speciale brilletje klaar liggen, maar de wolken

kwamen de pret bederven.

En toen werd het lente. Maar weer wilde het niet lukken.

Zware wolken hielden de lentezon tegen. En hoewel de

vogels al goed van zich laten horen, het speenkruid reeds

in bloei staat, de knoppen van de bomen beginnen te

zwellen en er reeds hier en daar een treurwilg in blad

staat, wil het weer maar niet beter worden. Zelfs het zo-

meruur (je was het toch niet vergeten hé) kreeg de zon

niet tevoorschijn getoverd. Het werd een zondag om ge-

woon in bed te blijven liggen.

Maar ook al gaat het wat minder, toch geven we niet op.

We weten, na regen komt hoe dan ook zonneschijn.

Zo is het ook op school. Er zijn momenten dat het niet

goed lukt. Dat alles lijkt tegen te zitten. Niet enkel voor

de kinderen, ook leerkrachten hebben soms zo’n dagen.

Maar dan kijken wij eens terug, reflecteren we over onze

manier van werken, overleggen we met collega’s, de

zorgcoördinator of de directeur. En dan gaan we met fris-

se moed weer aan de slag, met nieuwe ideeën, nieuwe

werkvormen, een andere aanpak. En datzelfde ervaren de

kinderen en zullen jullie ouders ook wel herkennen. Het

lukt ons niet altijd maar we geven de moed niet op en

proberen telkens opnieuw tot het lukt.

Page 2: Nieuwsbrief pasen

Het tweede trimester in beeld

Omdat we vaak woorden te kort komen om te vertellen wat er allemaal gebeurde, proberen we hier in vo-

gelvucht enkele belangrijke momenten van het tweede trimester in beeld samen te vatten.

Page 3: Nieuwsbrief pasen

Wij tellen af naar 25 april voor onze jaarlijkse , grandioze, feestelijke infodag.

Page 4: Nieuwsbrief pasen

Het eerste leerjaar heeft alweer een drukke periode

achter de rug.

We gingen samen met het tweede leerjaar naar ‘de

koude keuken’, waar we het wel heel ‘warm’ kre-

gen! Er waren een tal van sportactiviteiten en we

speelden/sportten erop los. De floddertjes vonden

het reuze plezant.

Het was weer een drukte van jewelste in de floddertjesklas. Lees, kijk en geniet mee.

Page 5: Nieuwsbrief pasen

De floddertjes worden piraten.

De kinderen kregen de opdracht om een echte piraat te worden, maar

dat word je niet zomaar. Een echte piraat kan zijn schat goed verstoppen

en er een passende schatkaart voor later bij maken. Ze moeten ook an-

dere schatten kunnen opsporen, een schip bouwen en goed kunnen sa-

menwerken (=spelen) met andere piraten.

Samen gingen

we als een echt

piratenteam op

schattentocht.

We waren goed

voorbereid en

waren er hele-

maal klaar voor.

Gelukkig kon-

den we kaartle-

zen als de beste

en vonden we de

schat begraven

in de zandbak,

onder het schip.

Het was iets lek-

kers en dat had-

den onze pi-

raatjes van het

eerste dubbel en

dik verdiend.

Juf Renske

Page 6: Nieuwsbrief pasen

Kijk…..

Reuze hagedissen, mega krokodil verstop je snel daar komen ze ……

houd je maar muisstil!

Diplodocus- stegosaurus - tyrannosaurus- Iguanodon:

wij zijn de dinosauriërs. We wegen 7 ton!

Inderdaad, de kapoenen uit de

derde kleuterklas werkten rond

het thema ‘dino’s’. Dit thema

hadden de kleuters zelf gekozen

want juf…. die weet daar niet

veel over.

Gelukkig stonden de kids paraat om juf op weg te

helpen. Samen ontdekten we wat dino’s aten, hoe

groot ze wel waren, … We maakten skeletten, dino’s

uit klei, we kropen in de huid van een archeoloog en

ontdekten fossielen. Het was een dinotastisch thema.

Zowel de kleuters als de juf leerden veel bij.

Tekst en foto’s, juf Tatjana

Page 7: Nieuwsbrief pasen

Historisch wandelen tijdens de middagpauze

Elke donderdagmiddag trekt een enthousias-

te groep kinderen samen met Juf Joke en

Juf Kris er op uit om het historische

Brugge wat beter te leren kennen.

Legendes en verhalen afgewisseld

met historische weetjes zijn de rode

draad doorheen deze wandelingen.

Het Belfort, het begijnhof, de Burg, het stadhuis, het oud

Sint-Janshospitaal hebben geen geheimen meer voor de

kinderen… .

Dat je in Brugge met je hoofd omhoog moet lopen om

heel veel te leren en te zien, weten de kinderen ondertus-

sen al.

Juf Kris en Juf Joke

Page 8: Nieuwsbrief pasen

NIEUWS UIT HET ZESDE LEERJAAR

In klas werkten we in een boekje, ‘Op stap naar het SO’.

Ook gingen we eens in het secundair binnenkijken. We gin-

gen al naar ons middelbaar, naar het LTI en het VTI. Er

staat nog een uitstap op het programma, naar het VHSI. Ik

voel me nu al veel beter voorbereid op het secundair!

Je weet het wel: volgend jaar gaan wij naar

het secundair. We hebben in ons boekje ‘Op

weg naar het secundair’ gewerkt. Daar heb-

ben we stap voor stap in gewerkt. Bv hoe

maak jij de keuze, kijken naar onze talenten,

… Uiteraard gaan we zelf ook naar scholen

zoals LTI (Land –en tuinbouwinstituut). Het

was daar heel leuk en we hebben veel bijge-

leerd. Dan zijn we ook nog naar ons secun-

dair geweest (SABR). Ook in het VTI zijn

we een kijkje gaan nemen.

Zo dit zijn een beetje de dingen van het zes-

de, maar natuurlijk is er nog veel meer!

(Milla Rövekamp uit L6C)

Het zesde leerjaar is niet enkel het laatste jaar van de basisschool. Het is ook een voorbereiding op het –

soms wat ongekende– secundair onderwijs. Zo werkten we in het tweede trimester heel vaak samen in het

‘opstappertje’, een werkboekje van het CLB waarin we stap voor stap wat meer te weten komen over het

secundair onderwijs, maar ook een beetje onszelf beter leren kennen: “Wie ben ik? Wat zijn mijn interes-

ses, mijn talenten? Hoe kan ik een goede keuze maken? …” We zagen in dat er nog heel wat meer beroe-

pen bestaan dan enkel onze ‘droomberoepen’. Sofie van het CLB kwam een hele ochtend uitleg geven. We

bezochten ook een aantal secundaire scholen met een verschillende bovenbouw zoals het VTI, het LTI, het

VHSI en ons eigen SABR. Toch boeiend om eens totaal andere les– en vaklokalen te zien en soms zelf

eens aan de slag te gaan in verschillende, boeiende workshops.

We hopen op deze manier onze zesdeklassers goed te begeleiden in de overstap naar de ‘grote school’.

Het zesde leerjaar, dat is samen leren maar ook samen leven.

Hier volgen enkele getuigenissen van de leerlingen zelf.

Juf Mieke, juf Rachel, meester Lode en enkele kinderen

Page 9: Nieuwsbrief pasen

Ik vond het leuk om in het ‘opstappertje’ te werken. Je leert bij zoals ik. Ik was eerst heel bang om de

stap naar het secundair te zetten. Maar het opstappertje heeft me gerust gesteld en mijn juf ook. Ik heb

geleerd dat alle richtingen naast elkaar staan, niet boven of onder elkaar. Denk daar aan wanneer jullie die

stap moeten zetten.

Perla Figuereo uit L6C

Sofie van het CLB komt een voormiddag les geven over de

opbouw van het secundair onderwijs. Aansluitend verzorgt zij

een infoavond bij ons op school voor alle ouders van het zes-

de leerjaar.

Page 10: Nieuwsbrief pasen

Met onze zesdeklassers bezoe-

ken we een aantal scholen. We

starten dicht bij huis, namelijk in

het Sint – Andreasinstituut. Ook

het VHSI, het LTI en het VTI

komen aan bod. Op die manier

maken we kennis met richtingen

als Latijn, sport, landbouw, auto-

mechanica en nog veel meer!

We proberen zo aan alle interes-

ses van onze leerlingen tegemoet

te komen.

U heeft het al door; de overgang

naar het middelbaar… We laten

niets aan het toeval over.

Page 11: Nieuwsbrief pasen

Kortspeelfilmfestival

Al in het begin van het 6de leerjaar startten

we in de muzische ateliers. Alles staat in het

teken van het kortspeelfilmfestival. We ma-

ken natuurlijk een kortspeelfilm, we oefenen

een openingsdans, we zingen en maken affi-

ches, uitnodigingen,....

In mei is het zover en is het kortspeelfilmfes-

tival. We kijken er allemaal superhard naar

uit!

(Emile Saelens uit L6C)

Beste ouders en medeleerlingen,

Het zesde is een leuk jaar, daar komen heel wat hoogtepunten aan

bod. Zoals het kortspeelfilmfestival, zeeklassen, op weg naar het

secundair, scholen bezoeken enz…

We zullen beginnen met het KSFF! Altijd op vrijdag het eerste

lesuur is het muzisch atelier met een doorschuifsysteem. Bij

meester Lode is het kortfilmpjes maken, bij meester Kris muziek,

bij juf Lisa en juf Mieke dansen we en ten slotte bij juf Rachel

maken we affiches, uitnodigingen en de trofeeën. Dan gaan we op

één dag een voorstelling doen voor de ouders. Dan tonen we ei-

genlijk alles wat we op vrijdag het eerste lesuur doen.

Op 12 mei geven we een spectaculaire show aan de ouders met al

onze muzische ateliers.

Het wordt dus dé avond van het zesde!

Page 12: Nieuwsbrief pasen

West – Vlaams Schoolschaak kampioenschap

17 januari 2015

Dit schooljaar zijn we gestart met schaken op

school. Alle leerkrachten kregen een vorming

rond schaken op een personeelsvergadering. We

ontdekten het nut van schaken en we leerden hoe

we dit het best aanbrachten aan de kinderen. On-

dertussen zijn er in bijna alle klassen ook mooie,

grote schaakborden te vinden die gretig gebruikt

worden. Sommige leerkrachten geven de kinderen

echt schaakles, anderen laten de kinderen het spel

ontdekken door samen te spelen met een ervaren

speler. ’s Morgens vroeg beginnen sommige kinderen zelfs hun dag in klas met een partijtje schaak. Op

vrijdag over de middag kunnen de kinderen deelnemen aan echte schaaklessen of gewoon een potje scha-

ken. Kortom, ons enthousiasme over het schaken heeft zijn weg gevonden naar de kinderen.

Daarom wilden we wel eens een echt schaaktornooi uitproberen. We schreven ons in met 1 ploegje om naar

het West – Vlaams schoolschaak kampioenschap te gaan op zaterdag 17 januari. Oscar, Tycho, Andreas en

Tuur waren erg enthousiast, en ook wel een beetje zenuwachtig. Meer dan 150 kinderen deden mee aan het

kampioenschap, telkens in een ploegje van 4. De grote groep bracht onze jongens wat van hun stuk. Ook

het klokje naast het spelbord, zorgde voor wat extra spanning. De eerste partij was dan ook niet echt een

succes, maar het enthousiasme bij de jongens bleef

even groot. De jongens vertelden enthousiast over hun

zetten en die van de tegenstander. En over hoe ze de

volgende ronde zouden spelen. De kinderen hebben

duidelijk heel wat bijgeleerd. Uiteindelijk werden we

mooi de 25ste ploeg van de 42. Dat is toch niet slecht

voor de allereerste keer ! De prijs – een toffe strip –

was dan ook echt verdiend. Proficiat jongens ! Ook

hartelijke dank aan de mama van Tycho die bereid was

om mee te begeleiden.

Nu we weten hoe zo’n schaaktornooi

verloopt, zijn we extra enthousiast om

volgend jaar met meerdere ploegen naar

het kampioenschap te trekken. Half ja-

nuari 2016 zijn we weer van de partij.

Houden jullie je agenda alvast vrij?

Juf Tine

Page 13: Nieuwsbrief pasen

Doorheen het 5de lj. maken de leerlingen

kennis met verschillende muziekgenres:

hiphop, popmuziek, dansmuziek, musi-

calmuziek, rap,…

Klassieke muziek’, is dit niet saai?

Dankzij het schitterend boek ‘Kijken

naar muziek’ leren de leerlingen die mu-

ziek appreciëren. Klassieke muziek kan

onvergetelijke beelden oproepen, van

trippelende suikerfeeën tot een druk Pa-

rijs vol toeterende autoclaxons. Die mu-

ziek wordt gekoppeld aan schilderijen. Zo kan je de schaatsers op het levendige winter-

landschap van Brueghel hun achtjes horen draaien in Vivaldi’s zwierige muziek.

Muziek is voor mij, als juf, een deel van mijn leven: zingen, muziek beluisteren, naar

concerten gaan, … Ik hoop dit en-

thousiasme over te kunnen brengen

op de leerlingen, één van mijn on-

derwijsdoelen.

Nu krijgen de leerlingen ook de

smaak te pakken van musical o.a.

de musical van Kuifje: De zonne-

tempel. De kinderen maken een ei-

gen creatie, een dans op het ritme

en de klank van ‘Het lied van de

zon’.

De kinderen hebben me verrast! Een puike prestatie, … met gevoel… met sierlijkheid.

Juf Christine

Liefde voor de muziek…5B houdt alvast van muziek.

Page 14: Nieuwsbrief pasen

Vasten en broederlijk delen

Tijdens de vastenviering werd er veel aandacht be-

steed aan ons waterverbruik. De kinderen van het

derde leerjaar legden uit hoe veel water we dage-

lijks nodig hebben om ons te wassen, naar het toi-

let te gaan, te drinken, … Wij staan er niet of te

weinig bij stil. Maar voor heel wat kinderen en

volwassenen is het elke dag een strijd om voldoen-

de drinkbaar water te vinden. Zeker in de gebieden

waar er kostbare grondstoffen ontgonnen worden,

wordt het bodem– en oppervlaktewater sterk ver-

vuild. Daarom startten we ook onze belbosactie op.

Het materiaal uit de ingezamelde gsm’s wordt ge-

recycleerd. Op die manier verminderen we de af-

valberg bij de ontginning van die kostbare grond-

stoffen. Voor elke ingezamelde gsm wordt er in

Vlaanderen ook een boom geplant. En zo groeit er

hier langzaam een echt belbos. De teller

staat nu op 93 bomen.

Page 15: Nieuwsbrief pasen

Een woordje van dank.

Graag richt ik een woordje van dank tot ons enthousiast oudercomité.

Zij hebben het plan opgevat om elke eerste zaterdag van een schoolvakantie een klusdag te organiseren.

Die eerste klusdag ging door tijdens de krokusvakantie. Een enthousiaste ploeg mama’s en papa’s stond ’s

morgens vroeg al te trappelen om heel wat karweitjes – en dat zijn er flink wat op on-

ze grote school – eens grondig aan te pakken. Doordat ze met zo’n talrijke groep wa-

ren, konden er verschillende werken tegelijkertijd worden aangevat en inderdaad werd

er nog maar eens bewezen dat vele handen licht werk maken. De houten banken op de

speelplaats werden afgerond, zodat de spelende kinderen er zich niet meer aan zouden

kwetsen. Acht beugels kregen een eerste laag verf om de veiligheid van onze stappers

beter te garanderen. De lange trapleuning in blok A kreeg vanop de tweede verdieping

tot op het gelijkvloers een nieuwe laag verf en ook de kast in de kleine turnzaal werd

geschilderd. Wie liever geen verfvingers had, kon zijn groene vingers talent kwijt

door de platanen op de speelplaatsen te snoeien onder de deskundige leiding van

meester Joost. Ook in de Heilig Hartschool wordt er op regelmatige basis een klusdag of zelfs een klus-

weekend georganiseerd waar er ook heel wat zaken grondig worden

aangepakt. Meer daarover in de zomereditie. Alvast een dikke dank je

wel voor het verzette werk met een mooi resultaat.

Voor wie het voelt kriebelen bij het lezen van al deze klusjes is er

goed nieuws : paaszaterdag 4 april houdt het oudercomité een tweede

klusdag. Er staan alweer heel wat uitdagende

karweien op hun programma met als blik-

vanger het renoveren en inrichten van het

ruilhuisje aan het zandplein waar de papa

van Delphine Defour zijn schouders onder gezet heeft. Ook ons konijnenren,

waar Pluisje het konijn van Zita en Pilar woont, krijgt een opknapbeurt met de

hulp van meester Joost. Uiteraard zijn ook hier weer alle creatieve handen wel-

kom. Steek je ook graag een handje toe, maar denk je dat je geen handige Harry

bent dan zijn we ook steeds blij met mensen die de catering verzorgen en alle

werkende ouders en leerkrachten op tijd en stond voorzien van een hapje en een

drankje. Ik wil jullie nu al op voorhand bedanken voor de extra vrije tijd en energie jullie in onze school

willen stoppen. Het geeft ons als school een boost en vooral maken jullie hiermee heel veel kinderen blij.

Dus alvast een dikke dank je wel.

De mooie resultaten van dit vele werk zullen jullie uitgebreid

kunnen bewonderen op onze opendeurdag zaterdag 25 april

waarop ik jullie van harte uitnodig. Het thema van die dag is :

ik kies kleurig. Laat ons hopen dat die dag ook de zon kiest

voor kleur en we er samen een stralende dag kunnen van ma-

ken voor onze kinderen.

Page 16: Nieuwsbrief pasen

DAMIAANACTIE 2015 IN WOORD EN BEELD

Naar aanleiding van de Damiaancam-

pagne nodigden we Trees Van Parys,

een onderwijzeres op rust, uit om de

leerlingen van het vijfde en tweede

leerjaar wat meer te komen vertellen

over deze actie. Trees is reeds jaren

werkzaam en heel nauw betrokken bij

deze campagne. Zij vertelde op een

boeiende manier wie Damiaan was,

wat lepra is, en wat de campagne 2015

inhoudt. Daarna kregen ze een stukje van de campagnefilm “De Vlinder, drijvende kracht op de Con-

gostroom” te zien.

De film toont hoe het vlinderlogo van de Damiaanactie wereldwijd hoop brengt… zelfs tot in de meest

geïsoleerde hoekjes van het Congolese regenwoud.

De leerlingen waren heel ontroerd en emotioneel bij het zien waarvoor de Damiaanactie zich inzet.

Ze waren dan ook heel enthousiast en gedreven om Damiaanstiftjes te kopen of te verkopen .

Ze beseften maar al te goed dat zonder geld de Damiaanactie weinig kan doen voor de mensen die hulp

nodig hebben.

Deze activiteit is zeker voor herhaling vat-

baar! We legden reeds een afspraak met

Trees Van Parys vast voor volgend jaar!

klassen 2ABC en 5BC

Page 17: Nieuwsbrief pasen

FAMILIENIEUWS

OVERLIJDENS

Marc Van Brugghe, grootvader van Daan Mahieu (L1)

Lutgarde Denolf, grootmoeder van Constantijn Bogaert (L1)

Jeanine Deschoenmaker, grootmoeder van Kiara Declerck (L6)

Roger Wittouck, overgrootvader van Lore De Schacht (L5)

Michaël Gerard De Muynck, overgrootvader van Arthur (L5) en Emiel (6A)

Inge Robyn, tante van Kate Deceuninck (L6) en Noor Deceuninck (oud-leerlinge)

Willy Koentges, opa van Lina Pinson (K1A)

Albertina Cherlet, grootmoeder van Nele Matthys (opvang) en overgrootmoeder van

Georgina Conrieri (L2)

Gilbert Steeman, opa van Yaro (L1C) en Tibe (K2F)

GEBOORTEN

Linne, zusje van Maya Van Iseghem uit K2D3D, geboren op 25 maart

“Wanneer je droevig bent,

kijk dan opnieuw in je hart

en je zult zien dat je weent

om wat goed is geweest

en vreugde heeft gebracht”

Een droom

een diep verlangen

de droom werd door

werkelijkheid vervangen

Page 18: Nieuwsbrief pasen

Kalender derde trimester

zaterdag 4 april: vanaf 9 uur klusjesdag op de Garenmarkt

maandag 20 april: start derde trimester

zaterdag 25 april: infodag op de Garenmarkt vanaf 14 uur

donderdag 30 april: lenteconcert om 18 uur

vrijdag 1 mei: vrije dag

woensdag 6 mei: bijeenkomst oudercomité Garenmarkt om 19u30

zondag 10 mei: eerste communie om 10u30 en moederdag

maandag 11 mei: oudercomité Heilig Hart om 20 u

dinsdag 12 mei: kortspeelfilmfestival zesde leerjaar om 19 u in blok B

dinsdag 12 mei: sportdag 1ste en 2de leerjaar

13, 14 en 15 mei: vrijaf (O.L.H.-hemelvaart)

vrijdag 22 mei: schoolreis vierde leerjaar

quiz in de Garenmarkt

vrijdag 29 mei: schoolreis 2de leerjaar

maandag 25 mei: vrijaf Pinkstermaandag

Vrijdag 29 mei: schoolreis derde leerjaar

zondag 14 juni: infodag Heilig Hart en vaderdag

maandag 15 juni: start zeeklassen

vrijdag 19 juni: diploma derde kleuter Garenmarkt om 16u30

schoolreis kleuters Heilig Hart (Henk, Marleen, Evy)

maandag 22 juni: diploma derde kleuter Heilig Hart om 16u30

dinsdag 23 juni: oudercontact vanaf 16 uur

woensdag 24 juni: eucharistieviering einde schooljaar om 9u30 in blok B

sportdag kleuter Heilig Hart

donderdag 25 juni: sportdag kleuter Garenmarkt

sportdag 3de, 4de en 5de leerjaar

vrijdag 26 juni: schoolreis kleuter Garenmarkt en 1ste leerjaar

maandag 29 juni: afscheid zesde leerjaar