netwerk van Nederlandse AOA’s organiseert. Het netwerk ......AOA’s bestaat uit het Rode Kruis...

of 93 /93

Embed Size (px)

Transcript of netwerk van Nederlandse AOA’s organiseert. Het netwerk ......AOA’s bestaat uit het Rode Kruis...

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s02

  Dit is de reader bij het tweede landelijke symposium dat het landelijk

  netwerk van Nederlandse AOA’s organiseert. Het netwerk van Nederlandse

  AOA’s bestaat uit het Rode Kruis Ziekenhuis, Maxima MC,

  MC Alkmaar, Zaans MC, Alysis Rijnstate, St Lucas Andreas, Atrium MC,

  Kennemer Gasthuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Vreelandgroep

  Organisatieadviseurs.

  In deze reader vindt u de dia’s van de presentaties die de sprekers

  vandaag houden. De reader is ook te vinden op de

  de website www.acuteopnameafdeling.nl.

  Wij wensen u een inspirerende dag toe.

  Het programma:

  13.00 uur Zaal open – ontvangst met koffie en thee

  14.00 uur Opening symposium

  14.10 uur Bouwstenen van de AOA – overzicht van evaluatie en onderzoek

  15.00 uur Workshopronde 1

  - Ontwikkeling van de opleiding tot AOA-verpleegkundige

  - De achilleshiel van de AOA: doorstroming naar de verpleegafdeling

  korte pauze

  16.30 uur Workshopronde 2

  - De verpleegkundige praktijk op de AOA

  - De realisatie van de AOA

  17.30 uur Broodje

  18.15 uur De toekomst van de AOA

  19.00 uur Afronding en borrel

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 03

  INHOUD VAN DE READER

  OpeningPresentatie: Peter Tiebout, Vreelandgroep Organisatieadviseurs

  Bouwstenen van de AOAPresentatie: Jan van der Eijk, Vreelandgroep Organisatieadviseurs

  De opleiding tot AOA- verpleegkundigePresentatie: Gretha Postma, Medisch Centrum Alkmaar

  De achilleshiel van de AOA: de doorstromingPresentatie: Monique Bugel, Zaans Medisch Centrum & Teus van de Wijer, St Lucas Andreas

  De verpleegkundige praktijk op de AOAPresentatie: Margreet de Geus, Kennemer Gasthuis & Yoni van Beem, Alysis Rijnstate

  De realisatie van de AOAPresentatie: Judith Stamhuis, Rode Kruis Ziekenhuis

  De toekomst van de AOAPresentatie: Guus Schrijvers, Juliuscentrum

  Evaluatie na een jaar werken op de AOAArtikel: Herre van Kaam, Bob Meijer, Monique Coolen

  De pioniersfase voorbijArtikel in ZM Magazine: Jan van der Eijk, Saskia ter Kuile, Hans Kerkkamp

  Ontwerp van een AOAArtikel: Jan van der Eijk, Peter Tiebout

 • Opening sympOsiumdOOr

  peter tiebOut

 • NOTITIES

  05NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s06

 • NOTITIES

  07NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • Bouwstenen van de aoadoor

  Jan van der eIJK

  vreelandgroep

 • NOTITIES

  09NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s10

 • 11NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 11NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s12

 • 13NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 13NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s14

 • 15NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 15NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s16

 • 17NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 17NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s18

 • 19NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 19NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • ONTWIKKELING VAN DE OPLEIDING TOT AOA VERPLEEGKUNDIGE

  DOOR

  GRETHA POSTMA

  MEDISCH CENTRUM ALKMAAR

 • NOTITIES

  21NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s22

 • 23NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 23NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s24

 • 25NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 25NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s26

 • 27NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 27NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s28

 • 29NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 29NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s30

 • 31NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 31NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s32

 • 33NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 33NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s34

 • 35NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 35NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • De achilleshiel van De aOa

  DOOr

  MOnique Bugel

  Zaans MeDisch centruM

  &

  teus van Weijer

  st. lucas anDreas

 • NOTITIES

  37NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s38

 • 39NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 39NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s40

 • 41NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 41NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s42

 • 43NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 43NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NOTITIES

  NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s44

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 45

 • de verpleegkundige praktijk op de aoa

  door

  Margreet de geus

  kenneMer gasthuis

  &

  Yoni van BeeM

  alYsis rijnstate

 • NOTITIES

  47NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s48

 • 49NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 49NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s50

 • 51NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 51NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s52

 • 53NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 53NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s54

 • 55NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 55NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s56

 • 57NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 57NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s58

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 59

 • DE REALISATIE VAN DE AOADOOR

  JUDITH STAMHUIS

  RODE KRUIS ZIEKENHUIS

 • NOTITIES

  61NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s62

 • 63NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 63NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s64

 • 65NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 65NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s66

 • 67NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 67NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s68

 • 69NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 69NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NOTITIES

  NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s70

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 71

 • De toekomst van De aoaDoor

  guus schrijvers

 • NOTITIES

  73NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s74

 • 75NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 75NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s76

 • 77NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 77NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s78

 • 79NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 79NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s

 • Achtergrond Artikelen

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 81

 • evaluatie na een jaar werken op de aoa

  door

  Herre van kaam (vreelandgroep)

  monique Coolen (vreelandgroep)

  BoB meijer (Zaans medisCH Centrum)

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 83

 • TEKSTKOP

  NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s84

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 85

 • De pioniersfase voorbijgepubliceerD in ZM MagaZine in septeMber 2010

  Door

  jan van Der eijk (vreelanDgroep)

  hans kerkkaMp (atriuM Mc)

  saskia ter kuile (Miatros)

  gepubliceerD in ZM MagaZine

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 87

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s88

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 89

 • inpassing van een aOadOOr

  Jan van der eiJk

  peter tiebOut

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 91

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s92

 • NETWERK VAN NEDERLANDSE AOA’s 93