Moods&Minds work

of 10 /10

Embed Size (px)

description

presentation of work.

Transcript of Moods&Minds work

Page 1: Moods&Minds work

boekje LogicaCMG pag 4 28-09-2009 12:01 Pagina 1

Page 2: Moods&Minds work

MOODS & MINDS staat voor communicatie met gevoel en verstand. Gevoel,omdat communiceren alles met emotie te maken heeft. Communicatie kan openingencreëren, mensen in de juiste stemming brengen en ze in beweging zetten. Verstand,omdat communiceren vraagt om de juiste stap op het juiste moment; om de juisteboodschap voor de juiste doelgroep en om de inzet van de juiste middelen op de juiste manier.

MOODS & MINDS & COMMUNICATIE: Voor het Ministerie van VROM maakten we het Nationaal Milieu Beleidsplan IV. Voor jeugdgevangenis Teylingereindontwikkelden we een totaalpakket voor arbeidsmarktcommunicatie en interne communicatie. Verder werken we voor PWN, drinkwaterbedrijf en grootste natuur-beheerder van Noord-Holland. Hun corporate campagne is van onze hand. VoorUniversiteit Wageningen profileren we drie studierichtingen: Biologie, Plantenweten-schappen en Biologische Productiewetenschappen. Een recente opdrachtgever is deDienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie.

MOODS & MINDS & ACTIVITEITEN: We maken tv-commercials en huisstijlen.We ontwikkelen magazines en overheidsnota’s. We maken advertentiecampagnes,internetsites en DM-acties. We profileren studierichtingen aan universiteiten en ontwikkelen logo, huisstijl en geveldoeken voor een zeefdrukkerij. De mensen vanmoods & minds werkten in het verleden onder meer voor de Belastingdienst,LogicaCMG, Philips, AtosOrigin, KPN Business Center en Rabobank.

MOODS & MINDS & KERNACHTIG: Als we met een communicatievraagstukaan de slag gaan, zoeken we eerst de kern van het probleem. Waar draait het echtom? Zit er een vraag achter de vraag? Ligt de kern bij het product of de dienst, bijhet profiel van de opdrachtgever, bij de doelgroep(en), bij een bestaand beeld datniet klopt? Met het ontdekken van de kern begint bij ons het strategische en creatieve proces. Pas als we bij de kern zijn geweest, kunnen we de weg naar decommunicatiedoelgroep uitstippelen.

MOODS & MINDS & ZONDER OMWEGEN: De communicatie die we ontwik-kelen is nooit complex. Het vraagstuk kan nog zo ingewikkeld zijn, wij zijn ervanovertuigd dat je altijd met ‘simpele’ oplossingen moet komen. Simpel in de zin vaneenduidig, helder en voor de totale doelgroep(en) te begrijpen. Herkenning bij demensen tegen wie we het hebben is voor ons het allerbelangrijkste. En herkenningstaat of valt met de directheid van de communicatie-uiting. Overigens geldt ‘zonderomwegen’ ook voor hoe we met communicatievraagstukken omgaan. We kiezen bijvoorbeeld qua media voor de directe route.

MOODS & MINDS & ONVERWACHT: Is het nog mogelijk om de lezer, kijker,luisteraar te verrassen? Wij denken van wel. Niet door communicatiebombardementen- daarvan zijn er al veel te veel. Wel door vanuit het hart van het vraagstuk naar eenoplossing te zoeken. En daar vervolgens een onverwachte draai aan te geven. Invorm, in inhoud, in aanpak, in strategie - het kan van alles zijn. De advertentie, commercial, site of dm-actie; de media-aanpak, of misschien wel het gesprek dat we met de opdrachtgever voeren over het communicatieprobleem.

MOODS & MINDS & DICHTBIJ: We zoeken de doelgroep op. We schurken ertegen aan. Maar dat kunnen we alleen maar als we ook stevig tegen de opdracht-gever aanschurken. Anders gezegd: we willen in alle opzichten een nauwe band aangaan en goed samenwerken. Dat begint bij ons altijd met heel goed luisteren,want heel vaak ligt in de vraag het begin van het antwoord besloten. Daarna creërenwe communicatieoplossingen die dichtbij zijn. Bij de leefwereld van de doelgroep enbij de belevingswereld van de opdrachtgever. Onze blik is zo puur mogelijk. En wezullen niet nalaten om onze gedachten te delen. Dat brengt ons dichtbij de oplossingen dichtbij degenen met wie we willen communiceren.

boekje LogicaCMG pag 4 28-09-2009 12:01 Pagina 2

Page 3: Moods&Minds work

Rabobank - (studenten)werving

boekje LogicaCMG pag 4 28-09-2009 12:01 Pagina 3

Page 4: Moods&Minds work

Rabobank ICT - werving door eigen medewerkers

boekje LogicaCMG pag 4 28-09-2009 12:01 Pagina 4

Page 5: Moods&Minds work

Belastingdienst - Corpprate wervingscampagne

boekje LogicaCMG pag 4 28-09-2009 12:01 Pagina 5

Page 6: Moods&Minds work

Forensisch Centrum Teylingereind

Totaalpakket arbeidsmarktcommunicatie

Website

boekje LogicaCMG pag 4 28-09-2009 12:01 Pagina 6

Page 7: Moods&Minds work

Coolmascotte van Teylingereind - interne communicatie

Cool posters

boekje LogicaCMG pag 4 28-09-2009 12:01 Pagina 7

Page 8: Moods&Minds work

Corporate campagne

PWN

boekje LogicaCMG pag 4 28-09-2009 12:01 Pagina 8

Page 9: Moods&Minds work

Nota Natuurbeheer

PWN

boekje LogicaCMG pag 4 28-09-2009 12:01 Pagina 9

Page 10: Moods&Minds work

moods & minds - Tussen de Bogen 63-65 - 1013 JB Amsterdamt: 020 528 70 97 - f: 020 528 65 87

e: [email protected] - i: www.moodsandminds.nl

boekje LogicaCMG pag 4 28-09-2009 12:01 Pagina 10