Curious minds Robert Flierman

7
Curious Minds 12 feb 13 Robert Flierman Intro Curious Minds Curious minds Nieuwsgierige geest Circle customer knowledge Ontwikkeling Persoonlijk Professioneel Netwerk voor nieuwsgierige geesten Inspirerende sprekers Marketeers Nieuwsgierige geest Inspiratie Guts om anders te denken Q: hoe jongeren betrekken? A: goede vraag Jongeren kijken zonder bias Hoe vrijer van geest "spread the word" Over Robert Flierman Barbapappa ondernemerschap Slinger van eigenheid Levenslessen van 18 spraakmakende ondernemers Jezelf blijven en daardoor succes hebben Bio Robeco Sanoma Boek: ik ben er klaar mee Werk: normatief (dient te voldoen) Beloond Materie kopen Spulletjes: succesvol mens Voldoen aan normen die andere stellen In welke relaties staan die normen tov mij Met succesvolle mensen in gesprek Succes komt van succedere (lt) Elementen van succes Succes in de ogen van een ander Think Different Vraag aan mannen: wie kies je? Hoe wil je betaald worden als geen geld? Schoorsteen moet roken Maslow piramide Boekje barbapappa ondernemerschap Een succesvol leven Waarom is succes lastig Mindmap Tijdens een bijeenkomst of sessie? Http://bit.ly/connectofminds Lees Met de klok mee Van binnen naar buiten Per tak van boven naar beneden Licht geel - highlights 2e pagina bevat de highlights Laatste pagina is gehele mindmap = highlight Curious Minds | 12 feb 2013 | Robert Flierman over succes | MindMapping door Alexis van Dam / http://www.ConnectionOfMinds.com

description

presentatie van Robert Flierman over succes en barbapappa ondernemerschap

Transcript of Curious minds Robert Flierman

Page 1: Curious minds  Robert Flierman

Curious Minds12 feb 13

Robert Flierman

IntroCuriousMinds

Curious mindsNieuwsgierige geest

Circle customer knowledge

OntwikkelingPersoonlijk

Professioneel

Netwerk voornieuwsgierige geesten

Inspirerende sprekers

Marketeers

Nieuwsgierige geest

Inspiratie

Guts om anders te denken

Q: hoe jongerenbetrekken?

A: goede vraag

Jongeren kijken zonder bias

Hoe vrijer van geest

"spread the word"

OverRobertFlierman

Barbapappa ondernemerschap

Slinger van eigenheid

Levenslessen van 18spraakmakende ondernemers

Jezelf blijven en daardoor succes hebben

BioRobeco

Sanoma

Boek: ik bener klaar mee

Werk: normatief(dient te voldoen) Beloond

Materie kopen

Spulletjes:succesvol mens

Voldoen aan normen die andere stellen

In welke relaties staan die normen tov mij

Met succesvolle mensen in gesprek

Succes komt vansuccedere (lt)

Elementenvan succes

Succes inde ogenvan eenander

ThinkDifferent

Vraag aan mannen:wie kies je?

Hoe wil je betaaldworden als geen geld?

Schoorsteenmoet roken

Maslowpiramide

Boekjebarbapappaondernemerschap

Eensuccesvolleven

Waarom issucceslastig

Mindmap

Tijdens een bijeenkomst of sessie?

Http://bit.ly/connectofminds

Lees

Met de klok mee

Van binnen naar buiten

Per tak van boven naar beneden

Licht geel - highlights

2e pagina bevat de highlights

Laatste pagina is gehele mindmap

= highlight

Curious Minds | 12 feb 2013 | Robert Flierman over succes | MindMapping door Alexis van Dam / http://www.ConnectionOfMinds.com

Page 2: Curious minds  Robert Flierman

Curious Minds12 feb 13

Robert Flierman

Elementenvan succes

Wat doetsucces?

Succes moet voortduren

Succes wordt een plicht

Meritocratie

Iedereen heeftgelijke kansen O.b.v. kennis

"als je niet wintben je een loser!"

Je hebt je kansenniet gepakt

Alles is maakbaar

Succes =competitie

Collega's wordenconcurrenten

Hedonistischetredmolen

Heb ik nu wel hetgoede gekocht???

Er is heel veelte koop

Succes inde ogenvan eenander

KoopmanHoe veel heb je er gekocht?

Succes

DomineeZijn er al veel mensen die doen die je zegt?

Goed om dat mensen je volgen

KunstenaarWat was je idee?

Succes om dat her is gecreëerd

ThinkDifferent Het gaat om de kunstenaar niet de koopman

Vraag aan mannen:wie kies je? Optie 1 Uitleg

Mannen kiezen vooruiterlijk succes

Schoorsteenmoet rokenMisschien iets minder mee bezig zijn

Maslowpiramide

Isiah Berlin: Mensheeft positieve ennegatieve vrijheid

NegvrijheidDe omgeving gunt je het niet

Boekjebarbapappaondernemerschap

Ondernemerszijn ze zichzelf in succes

Persoonlijkheidvia MBTI

Succesvolleondernemer

Extravert

Intuition

Thinking

Perceiving

TypenTypeBen Woldering,Bencom

Wil je succes hebben, dien je dejuiste omgeving te hebben

Moeder die langs komt met 3koppen soep tijdens interview

Moeder schreef zich in bij KVKvoor bedrijf zoon

ConclusieBranche en persoonlijkheid matchen

Echt succes zie je niet

Waarom issucceslastig

Succesvol leven dien te wordennagestreeft, succes!

Curious Minds | 12 feb 2013 | Robert Flierman over succes | MindMapping door Alexis van Dam / http://www.ConnectionOfMinds.com

Page 3: Curious minds  Robert Flierman

Curious Minds12 feb 13

Robert Flierman

IntroCuriousMinds

OverRobertFlierman

Boek: ik bener klaar mee

Succes komt vansuccedere (lt)

(latijn) opvolgend achter elkaar

Succes Iets bereikt hebben

Elementenvan succes

Wat doetsucces?

Succes moet voortduren

Wordt een plicht

Niet een keer

Succes wordt een plicht

Na 1 x succes: meer keren succes

VoorbeeldLionel Messi

Meritocratie

Samenleving met gelijke kansen

Tijd van Napoleon

Iedereen heeftgelijke kansen O.b.v. kennis

Succes wordt een verplichting

"als je niet wintben je een loser!"

Je hebt je kansenniet gepakt

Alles is maakbaar

Succes =competitie

De een zijn succes gaat ten kostenvan de andere

Collega's wordenconcurrenten

Hedonistischetredmolen

Koop je spullen

Heb ik nu wel hetgoede gekocht???

Er is heel veelte koop

Vb chipsHeb ik de juiste smaak?

Dat weet je alleen alsje alles probeert

We zoeken bevrediging door spullen te kopen

Succes inde ogenvan eenander

KoopmanHoe veel heb je er gekocht?

Succes

DomineeZijn er al veel mensen die doen die je zegt?

Goed om dat mensen je volgen

KunstenaarWat was je idee?

Succes om dat her is gecreëerd

ThinkDifferent

Apple is een religieApple werd minder waard

Besloten door de koopmannen

Apple is een kunstenaar Afgerekend door koopman

Het gaat om de kunstenaar niet de koopman

Vraag aan mannen:wie kies je?

Hoe wil je betaaldworden als geen geld?

Schoorsteenmoet roken

Maslowpiramide

Boekjebarbapappaondernemerschap

Eensuccesvolleven

Waarom issucceslastig

Curious Minds | 12 feb 2013 | Robert Flierman over succes | MindMapping door Alexis van Dam / http://www.ConnectionOfMinds.com

Page 4: Curious minds  Robert Flierman

Curious Minds12 feb 13

Robert Flierman

IntroCuriousMinds

OverRobertFlierman

Boek: ik bener klaar mee

Succes komt vansuccedere (lt)

Elementenvan succes

Succes inde ogenvan eenander

ThinkDifferent

Vraag aan mannen:wie kies je?

EmmyStone

NicoleKidman

AngelinaJolie

KateWinslet

Optie 1

V.a. 08.00 volledig tot je beschikking

Telegraaf kom ook langs

Uitleg

Op stap gaan

Als zij naast je staat: wordt datbeschouwd als succes

Mannen kiezen voor de dag-optie

Mannen kiezen vooruiterlijk succes

Optie 2

V.a. 20.00 volledige tot je beschikking

Eigen ervaring die niemand meemaakt

Achter de voordeur

Hoe wil je betaaldworden als geen geld?

Lol

Vrijheid

A: geluksgevoel

Verschil voor andere maken

Inspiratie

Plezier

Schoorsteenmoet roken

Plezier

Misschien iets minder mee bezig zijn

Meer vrijheid

Maslowpiramide

Bovenin: zelfactualisatie

Isiah Berlin: Mensheeft positieve ennegatieve vrijheid

NegvrijheidDe omgeving gunt je het niet

Posvrijheid

Vrijheid om te kiezen voorzelfontplooiing

Omgeving bieden: waar ooknegatieve vrijheid is

Boekjebarbapappaondernemerschap

Eensuccesvolleven

Waarom issucceslastig

Curious Minds | 12 feb 2013 | Robert Flierman over succes | MindMapping door Alexis van Dam / http://www.ConnectionOfMinds.com

Page 5: Curious minds  Robert Flierman

Boekjebarbapappaondernemerschap

Ondernemerszijn ze zichzelf in succes

Persoonlijkheidvia MBTI

ExtraversionEnergie uit interactie met anderen

IntroversionSterke binnen wereld

SensingFeitelijk/ zintuigelijk

INtuitionOp zoek naar verbanden

ThinkingRationeel

Stap uit de situatie

FeelingStap in de situatie

Betekenis voor mij /andere

JudgingBeslissers

Geen deadlines nodig, want al gehaald

PerceivingLaten opties open

Hebben deadline nodig

Succesvolleondernemer

Extravert

Intuition

Thinking

Perceiving

Overtuiging:Graves spiraldynamics

1. Ik ben nietzonder de groep

2. Ik moet invloedverwerven

R: Joop van de Ende

3. De wereld regelenvia regels

R: Piet Hein Donner

4. Wereld biedt mij veel kansenom deze te benutten

R: Richard branson

5. We zijn allemaal gelijk,in harmonie om gaan

R: Job Cohen

6. Wereld is complex en dezewereld willen begrijpen

R: Albert einstein

7. Beter samenwerken opde wereld, holistisch

R: Nelson mandela

Typen

Type

Wat

Betekenis

Natuurlijke wereldverbeteraars

Iets toevoegen

Onafhankelijk

Wie

Marc Woerde, Lemz

Koen Everink, Eliza was here

Dennis van de Geest

Type

Wat

Feitelijk

Rationeel

Het is zoals het is

Pragmatisch

Wie

Bas Rasker, Zoover

Maasbert Schouten, Schouten holding

Kalo Bagijn, A brand New Day

Type

Ben Woldering,Bencom

Visie, plannen

Natuurlijk leidertype

Wil je succes hebben, dien je dejuiste omgeving te hebben

Moeder die langs komt met 3koppen soep tijdens interview

Moeder schreef zich in bij KVKvoor bedrijf zoon

Mensen vullen elkaar aan

Conclusie

Succes mede bepaald door de branche waar in je werkt

Branche en persoonlijkheid matchen

Echt succes zie je niet

Ben Woldering: "nooit contracten hoef af te sluiten"

Pieter Zwart, Coolblue:bedrijfscultuur opgericht: wedoen het samenSamen is echt samen

Curious Minds | 12 feb 2013 | Robert Flierman over succes | MindMapping door Alexis van Dam / http://www.ConnectionOfMinds.com

Page 6: Curious minds  Robert Flierman

Curious Minds12 feb 13

Robert Flierman

IntroCuriousMinds

OverRobertFlierman

Boek: ik bener klaar mee

Succes komt vansuccedere (lt)

Elementenvan succes

Succes inde ogenvan eenander

ThinkDifferent

Vraag aan mannen:wie kies je?

Hoe wil je betaaldworden als geen geld?

Schoorsteenmoet roken

Maslowpiramide

Boekjebarbapappaondernemerschap

Eensuccesvolleven

1. Is je zelf kennenWat je niet kan, andere voor aannemen

2. Besef wat je kan

3. Is acteren in een voor jounatuurlijke omgeving

Stap naar succes, als mensen jouje negatieve vrijheid geven

4. Is streven naar innerlijke. nietuiterlijk succes

5. Is bereiken van pers. doelen diepassen bij je als mens

6. Niet jezelf verantwoordelijkmaken voor eigen succesHebben ook veel geluk gehad

7. Ontvangen wat je belangrijk vindtomdat het niet te koop isMeer bij gezin

2 weken vakantie?

Of 52 extra vrijdagen vrij?

8. Iemand zijn successen begrijpen en gunnen

Waarom issucceslastig

Schoorsteen

Innerlijke verplichting om succes te boeken

MeritocratieNiet winnen is verliezen

Alles is maakbaar

Koopman, dominee, kunstenaar

Verleiding

Succesvol leven dien te wordennagestreeft, succes!

Curious Minds | 12 feb 2013 | Robert Flierman over succes | MindMapping door Alexis van Dam / http://www.ConnectionOfMinds.com

Page 7: Curious minds  Robert Flierman

Curious Minds12 feb 13

Robert Flierman

IntroCuriousMinds

Curious mindsNieuwsgierige geest

Circle customer knowledge

OntwikkelingPersoonlijk

Professioneel

Netwerk voornieuwsgierige geesten

Inspirerende sprekers

Marketeers

Nieuwsgierige geest

Inspiratie

Guts om anders te denken

Q: hoe jongerenbetrekken?

A: goede vraag

Jongeren kijken zonder bias

Hoe vrijer van geest

"spread the word"

OverRobertFlierman

Barbapappa ondernemerschap

Slinger van eigenheid

Levenslessen van 18spraakmakende ondernemers

Jezelf blijven en daardoor succes hebben

BioRobeco

Sanoma

Boek: ik bener klaar mee

Werk: normatief(dient te voldoen) Beloond

Materie kopen

Spulletjes:succesvol mens

Voldoen aan normen die andere stellen

In welke relaties staan die normen tov mij

Met succesvolle mensen in gesprek

Succes komt vansuccedere (lt)

(latijn) opvolgend achter elkaar

Succes Iets bereikt hebben

Elementenvan succes

Wat doetsucces?

Succes moet voortduren

Wordt een plicht

Niet een keer

Succes wordt een plicht

Na 1 x succes: meer keren succes

VoorbeeldLionel Messi

Meritocratie

Samenleving met gelijke kansen

Tijd van Napoleon

Iedereen heeftgelijke kansen O.b.v. kennis

Succes wordt een verplichting

"als je niet wintben je een loser!"

Je hebt je kansenniet gepakt

Alles is maakbaar

Succes =competitie

De een zijn succes gaat ten kostenvan de andere

Collega's wordenconcurrenten

Hedonistischetredmolen

Koop je spullen

Heb ik nu wel hetgoede gekocht???

Er is heel veelte koop

Vb chipsHeb ik de juiste smaak?

Dat weet je alleen alsje alles probeert

We zoeken bevrediging door spullen te kopen

Succes inde ogenvan eenander

KoopmanHoe veel heb je er gekocht?

Succes

DomineeZijn er al veel mensen die doen die je zegt?

Goed om dat mensen je volgen

KunstenaarWat was je idee?

Succes om dat her is gecreëerd

ThinkDifferent

Apple is een religieApple werd minder waard

Besloten door de koopmannen

Apple is een kunstenaar Afgerekend door koopman

Het gaat om de kunstenaar niet de koopman

Vraag aan mannen:wie kies je?

EmmyStone

NicoleKidman

AngelinaJolie

KateWinslet

Optie 1

V.a. 08.00 volledig tot je beschikking

Telegraaf kom ook langs

Uitleg

Op stap gaan

Als zij naast je staat: wordt datbeschouwd als succes

Mannen kiezen voor de dag-optie

Mannen kiezen vooruiterlijk succes

Optie 2

V.a. 20.00 volledige tot je beschikking

Eigen ervaring die niemand meemaakt

Achter de voordeur

Hoe wil je betaaldworden als geen geld?

Lol

Vrijheid

A: geluksgevoel

Verschil voor andere maken

Inspiratie

Plezier

Schoorsteenmoet roken

Plezier

Misschien iets minder mee bezig zijn

Meer vrijheid

Maslowpiramide

Bovenin: zelfactualisatie

Isiah Berlin: Mensheeft positieve ennegatieve vrijheid

NegvrijheidDe omgeving gunt je het niet

Posvrijheid

Vrijheid om te kiezen voorzelfontplooiing

Omgeving bieden: waar ooknegatieve vrijheid is

Boekjebarbapappaondernemerschap

Ondernemerszijn ze zichzelf in succes

Persoonlijkheidvia MBTI

ExtraversionEnergie uit interactie met anderen

IntroversionSterke binnen wereld

SensingFeitelijk/ zintuigelijk

INtuitionOp zoek naar verbanden

ThinkingRationeel

Stap uit de situatie

FeelingStap in de situatie

Betekenis voor mij /andere

JudgingBeslissers

Geen deadlines nodig, want al gehaald

PerceivingLaten opties open

Hebben deadline nodig

Succesvolleondernemer

Extravert

Intuition

Thinking

Perceiving

Overtuiging:Graves spiraldynamics

1. Ik ben nietzonder de groep

2. Ik moet invloedverwerven

R: Joop van de Ende

3. De wereld regelenvia regels

R: Piet Hein Donner

4. Wereld biedt mij veel kansenom deze te benutten

R: Richard branson

5. We zijn allemaal gelijk,in harmonie om gaan

R: Job Cohen

6. Wereld is complex en dezewereld willen begrijpen

R: Albert einstein

7. Beter samenwerken opde wereld, holistisch

R: Nelson mandela

Typen

Type

Wat

Betekenis

Natuurlijke wereldverbeteraars

Iets toevoegen

Onafhankelijk

Wie

Marc Woerde, Lemz

Koen Everink, Eliza was here

Dennis van de Geest

Type

Wat

Feitelijk

Rationeel

Het is zoals het is

Pragmatisch

Wie

Bas Rasker, Zoover

Maasbert Schouten, Schouten holding

Kalo Bagijn, A brand New Day

Type

Ben Woldering,Bencom

Visie, plannen

Natuurlijk leidertype

Wil je succes hebben, dien je dejuiste omgeving te hebben

Moeder die langs komt met 3koppen soep tijdens interview

Moeder schreef zich in bij KVKvoor bedrijf zoon

Mensen vullen elkaar aan

Conclusie

Succes mede bepaald door de branche waar in je werkt

Branche en persoonlijkheid matchen

Echt succes zie je niet

Ben Woldering: "nooit contracten hoef af te sluiten"

Pieter Zwart, Coolblue:bedrijfscultuur opgericht: wedoen het samenSamen is echt samen

Eensuccesvolleven

1. Is je zelf kennenWat je niet kan, andere voor aannemen

2. Besef wat je kan

3. Is acteren in een voor jounatuurlijke omgeving

Stap naar succes, als mensen jouje negatieve vrijheid geven

4. Is streven naar innerlijke. nietuiterlijk succes

5. Is bereiken van pers. doelen diepassen bij je als mens

6. Niet jezelf verantwoordelijkmaken voor eigen succesHebben ook veel geluk gehad

7. Ontvangen wat je belangrijk vindtomdat het niet te koop isMeer bij gezin

2 weken vakantie?

Of 52 extra vrijdagen vrij?

8. Iemand zijn successen begrijpen en gunnen

Waarom issucceslastig

Schoorsteen

Innerlijke verplichting om succes te boeken

MeritocratieNiet winnen is verliezen

Alles is maakbaar

Koopman, dominee, kunstenaar

Verleiding

Succesvol leven dien te wordennagestreeft, succes!

Mindmap

Tijdens een bijeenkomst of sessie?

Http://bit.ly/connectofminds

Lees

Met de klok mee

Van binnen naar buiten

Per tak van boven naar beneden

Licht geel - highlights

2e pagina bevat de highlights

Laatste pagina is gehele mindmap

= highlight

Curious Minds | 12 feb 2013 | Robert Flierman over succes | MindMapping door Alexis van Dam / http://www.ConnectionOfMinds.com