Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

of 38 /38
Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder

Embed Size (px)

Transcript of Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

Page 1: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

Molenpolder legaliseert

Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder

Page 2: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

2

Kort:

• Informatie legalisering traject.

• Kostenplaatje.

• Akkoord geven aan de architect om aan de slag te gaan.

• Hoe helpen we elkaar door hetlegalisering traject?

Page 3: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

3

Wat ging hieraan vooraf: • We wónen hier al sinds 1978-1979• In 2003 wil de gemeente dat terugdraaien• Rondom Maarsseveen voert actie.• In 2004 voert de Molenpolder actie > Houd de dief > Brief minister Dekker etc.• In 2005 -2007 Gemeente en Provincie en Rijk vechten het uit. • In 2007-2008 Dossiers: de helft van de bewoners kan bewijzen dat hier altijd gewoond werd.

Page 4: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

4

HET LUKT !!!!!!

In 2008 ligt het er:

Het nieuwe bestemmingsplan staat legaliseren toe!

Op 18 mei 2009 gaat het officieel in!

Een fantastische overwinning voor de parken.

Page 5: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

5

Vóór mei 2009:

Alléén mensen met objectgebonden overgangsrecht mogen permanent wonen, én verkopen voor bewoning.

Voor de rest worden chalets recreatief na verhuizing.

Dus: de helft van bewoners heeft voordeel, de rest niet;

+ het blijft een uitsterf - beleid.

Page 6: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

6

Ná 18 mei 2009

Het nieuwe bestemmingsplan:

NA Legaliseringmogen álle bewoners blijven wonen

én verkopen voor bewoning!

Om legaal te wonen moeten we wél

vóór mei 2019 aan de

wettelijke voorwaarden voldoen!

Page 7: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

7

Als we aan de voorwaarden voldoen vóór mei 2019,

Dan kunnen we hier permanent blijven wonen en verkopen voor bewoning!!

Niemand kan dan

ons woonrecht nog aantasten.

Eindelijk (ver)bouwen met bouwvergunningen.

Page 8: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

8

Als we NIET Legaliseren,

Dan verliezen we na mei 2019 bijna alle rechten.

BESTEMMING blijft WEER RECREATIEF.

Grote kans op gedwongen verhuizingen, of ná verhuizing of overlijden mag er niet meer in de chalets

gewoond worden.

We mogen dan alleen nog recreëren.

Page 9: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

9

In 2009 – 2010 – tot in 2011 • Het platform voor de parken is ingesteld.• Voorwaarden zijn bestudeerd en besproken. • Gemeente wakker geschud dat we meteen aan de slag wilden, maar zover waren ze nog niet.• Gemeente Maarssen werd gemeente Stichtse Vecht.• Er kwam een nieuwe wethouder Ruimtelijke ordening, dhr. Klaas Wiersema. • Er kwamen nieuwe gemeentelijke contactpersonen voor het legaliseren.• Pilot Veenhoeve was vertraagd, maar is van start. • Architecten werden bezocht, offertes uitgeplozen.

Page 10: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

10e n L E G A A L!!

We willen ongestoord wonen

Page 11: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

11

WIJ GÁÁN ER VOOR

BÍNNEN EEN JAAR LEGAAL!!!!

WE KUNNEN HET NU CONCREET MAKEN.

Page 12: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

12

LEGALISEREN:

Wat moet er gebeuren?

A. De voorwaarden B. Stappen omzetting naar

woonbestemming

C. Kosten en baten

Page 13: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

13

DE VOORWAARDEN

1. Park niveau

a. 5% van het totale park moet openbaar groen zijn.

b. De parkeernorm is 1,6 per wooneenheid.

c. Calamiteiten ontsluiting.

d. Het hele park moet mee!

Page 14: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

14

2. Per perceel

a. Ieder perceel moet minimaal 150 m² groot zijn.

b. Woning incl. schuur maximaal 50% van het perceel.

c. Nokhoogte maximaal 5 meter.

d. Het hele huis niet groter dan 248 m³.

DE VOORWAARDEN

Page 15: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

15

3. Chalet

a.Brandveiligheid binnen chalets.

b.Brandveiligheid tussen chalets; is reeds aan voldaan.

c. Voldoen aan beperkt Bouwbesluit voor bestaande bouw 2003.

Architect gaat in onderhandeling met gemeente om naleving van de eisen redelijk te houden.

DE VOORWAARDEN

Page 16: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

16

• Molenpolder – architect – maakt een inrichtingsplan:

• De huidige situatie én definitieve inrichting.

• De architect maakt deze tekeningen zo dat ze aan de wettelijke eisen voldoen.

• De architect stelt oplossingen voor, overlegt met de gemeente over het vereiste eindresultaat.

Stappen omzetting naar woonbestemming

Page 17: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

17

• De gemeente keurt dat plan goed. (of na commentaar)

• Wij gaan aan het werk om aan de vereisten te voldoen, op park, perceel en chalet niveau.

• Controle gemeente.

Stappen omzetting naar woonbestemming

Page 18: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

18

Stappen omzetting naar woonbestemming

• Na de eventuele laatste aanpassingen gaat de definitieve tekening naar de gemeente.

• Gemeente keurt de definitieve tekening goed.

• Bestemmingswijziging wordt in gang gezet.

YES YES YES YES YES YES

Page 19: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

19

Officiële WijzigingDe betrokken ambtenaren adviseert het college van B&W. Het college vergadert over het advies en neemt een ontwerpbesluit over het officiële verzoek.Normaal neemt het college het advies aan.Hierna wordt het ontwerpbesluit bekend gemaakt en kan er bezwaar gemaakt worden. De gemeente verwacht weinig of geen (ontvankelijk) bezwaar.

Daarna officiële bekendmaking.

Als er geen beroepsprocedures ontstaat, dan gaat de legale bestemming in op de dag na de bezwaarperiode.

Page 20: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

20

KOSTEN EN BATEN

Gaat het geld kosten?

Ja, het gaat geld kosten.

En het levert véél op!

Kosten:• Architect ongeveer € 300,- per chalet in 2011.• Leges gemeente € 300,- per chalet in 2012.• Individuele aanpassingen.…….onzeker,

schatting € 0,0 tot max. € 2000.

Page 21: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

21

Baten:• Woonrecht verzekerd.

Een goede buurt om in te wonen.• Lost veel leegstand op.• Officieel wonen, verkopen, hypotheken.• Aanmerkelijke waardevermeerdering van je

huis • Waarde is reden om goed te onderhouden.• In feite leidt ± € 600, tot € 2000,- investeren,

tot € 20.000, - € 80.000, - meerwaarde.

KOSTEN EN BATEN

Page 22: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

22

Financiering:

• Ieder betaalt voor het eigen chalet.

• Vanaf nu € 300,- voor de architect in 2011.

• In 2012 voor de gemeente ook € 300,-.

• De stichting int het geld voor de architect.

• Hoe de gemeente int, horen we dan.

KOSTEN EN BATEN

Page 23: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

Betaling

We willen wel dat iedereen mee kan doen.

We bieden iedereen gespreide betaling aan van € 50 per maand vanaf 1 juli.

ENDe stichting biedt iedereen,

onder voorwaarden, een korting uit de reserves van de stichting aan.

Page 24: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

24

1. Je verkrijgt de kortingdoor jouw betalingsmachtiging

vóór 1 septembervoor € 300 in te leveren bij het bestuur.

2. De € 200 korting wordt door de stichting betaald, nádat je in 2012

jouw resterende € 100betaald hebt aan de gemeente.

Voorwaarden voor de korting van € 200,- :

Page 25: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

25

Samengevat:

Kosten € 600

• Als je op tijd reageert en betaald, ontvang je € 200 korting.

• Dus je betaalt dan € 400 van de € 600.

• Reageer je niet en betaal je te laat: dan betaal je de volle € 600.

Page 26: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

26

Betaling architect:

Start betaling 1e maand = juli 2011in 6 termijnen van € 50.

In februari 2012 dient de laatste betaling, en totaal € 300 binnen te zijn.

Page 27: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

27

Betaling Gemeente:

In 2012 krijg je

de rekening van de gemeente.

Pas als jij jouw aandeel betaald hebt,

vult de stichting

de resterende € 200 aan.

Page 28: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

28w e h i e r L E G A A L!!

E n d a n w o n e n

Page 29: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

29

Molenpolder is de 2e• De Molenpolder is de 2e die bij de gemeente het

legalisatie-traject kan ingaan.

• De Molenpolder heeft al een architect gekozen, samen met De Vier Hoeven en Het Zwaluwpark.

• De Veenhoeve en De Berkenhof kozen een andere architect.

• De draagvlakgroep is op gang gezet.• De financiën zijn op gang gezet.• De architect doet al ‘voorwerk’.

Page 30: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

30

Wie doen mee? Het is een flink traject.

• Bestuur heeft contactpersonen voor architect en gemeente

• Die brede groep bewoners doet mee.

• De architect.

• De gemeente.

• Iedere bewoner doet eigen chalet.

• Er is eventueel hulp van medebewoners.

Page 31: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

31

• Info verzamelen over alle chalets• Info verwerken voor de architect• Meelopen met architect en landmeter• Architect en landmeter NIET STOREN!!!• Vragen beantwoorden van bewoners• Financiën verzorgen• Oplossingen bedenken• Meewerken aan vereiste wijzigingen• Etcetera…………

DOE JE MEE? DE DRAAGVLAKGROEP IS OPEN!

Wat is er toe DOEN? Bijvoorbeeld:

Page 32: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

32

Wat doet de architect?

• Architect praat met gemeente • Voorwaarden zó helder maken, dat we zeker

weten dat ons park gelegaliseerd wordt.• Behartigt onze belangen• Intekenen en vaststellen van de vereiste

aanpassingen• Oplossingen bieden voor obstakels• Bespreekt met contactpersonen Molenpolder• Zorgt voor het definitieve inrichtingsplan

Page 33: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

33

Wat doet de gemeente?

• Zorgt voor vaste contactpersonen.• Legt goed verslag van genomen besluiten.• Geeft duidelijke regels zodat helder is waar we aan moeten voldoen.• Controleert plan en gewijzigde situatie.• Laat weten of we op goede weg zijn.• Keurt goed en brengt positief advies uit.• Het college besluit over de bestemmingswijziging.

Page 34: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

34

Wij gaan voorbínnen een jaar legaal!

en dan klaar met al dat gedoe

• Het is het hele park legaal, of níét legaal.

• Je dupeert je medebewoners als je niet meedoet.

• Over 8 jaar, na de planperiode stopt het objectgebonden overgangsrecht.

Page 35: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

35

We doen het samen!!

• Draagvlakgroep denkt al mee en staat klaar om werkzaamheden op te pakken.

• Klussers staan al klaar om mensen te helpen die het zelf niet kunnen (betalen).

• Financiële groepje denkt al mee hoe een en ander aan te pakken.

• Wie wil een website bouwen om vorderingen te kunnen volgen?

• Je kunt mee doen!!! Hoe meer mensen, hoe lichter het werk.

Page 36: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

36

Volgende stappen

• Machtigingen voor betaling verzamelenLangs de huizen, uitleggen en

handtekening vragen + kopie ID.

• Nieuwsbrief maken met alle nodige info.

• Architect gaat park en chalets “inmeten”.

• Info verzamelen over alle chalets.

• Wat zich aandient…….

Page 37: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

37

Nazomer-Herfst

• Zodra we weten of er nog park- en/of perceel vereisten liggen, gaan we daarmee aan de slag.

• Zodra we meer weten over de chalet eisenkunnen we ons eigen chalet aanpassen.

Page 38: Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

38

Kortom: Werk in uitvoering!!!