Alv presentatie

51
Algemene ledenvergadering 14 december 2012 Joris van Heukelom Lauren van der Heijden Algemene ledenvergadering 11 december 2012 Joris van Heukelom Lauren van der Heijden

description

 

Transcript of Alv presentatie

Page 1: Alv presentatie

Algemene ledenvergadering 14 december 2012 Joris van Heukelom Lauren van der Heijden

Algemene  ledenvergadering  11  december  2012  Joris  van  Heukelom  Lauren  van  der  Heijden  

Page 2: Alv presentatie

Missie  

Het  Interac:ve  Adver:sing  Bureau  geloo>  dat  de  toekomst  van  adver:sing  digitaal  is  en  stelt  zich  ten  doel  om  de  digitale  marke:ng  en  communica:e  industrie  te  ontwikkelen  en  verder  te    professionaliseren.  

Page 3: Alv presentatie

IAB Peilers

INSPIRE

De markt inspireren door middel van §  Taskforce events §  Case studies §  Ad spend study

EDUCATE

Marketeers opleiden aan de hand van §  Handboeken, whitepapers §  Training, site clinics §  Executive sessions

REGULATE

Reguleren en verdedigen van de belangen van de sector via §  Standarden §  Gedragscodes §  Richtlijnen

Page 4: Alv presentatie

Organisa0e  

                               

 

 

 

 

   

       Bert  Kamp                          Heleen  van  Oord              Jeroen  de  Bakker                            Tjeerd  Kooij                                  Brian  Hirman                                                                                      

                                                               

 Adviesraad  

Page 5: Alv presentatie

Organisa0e  

Joris  van  Heukelom  VoorziIer  

René  Zeedijk  Financiën  &  Sponsoring  

Lot  Keijzer  Communica:e  

&  Events  

Auke  van  den  Hout  

 Privacy  

Emile  van  den  Berg  

Kennis  &  Onderzoek  

Howard  Misser  

Standaarden  

 

Page 6: Alv presentatie

Organisa0e  

                               

 

 

 

 

   

                                                               

 Bureau  

Dick  Visser  

 Projectmanager  

Marieke  van  den  Berg  

Communica:e  en-­‐  

eventmanager  

Lauren  van  der  Heijden  

Directeur  

Nathalie  La  Verge  

Manager  interna:onale  betrekking  

Leonie  van  der  Plas  

Taskforce  ondersteuning  

Sanne  Bluekens  

 Taskforce  

ondersteuning  

Page 7: Alv presentatie

Focus  2012:  Mediabestedingen  

Page 8: Alv presentatie

Focus  2012:  Privacy  

 

§  Feb:  Memorie  van  antwoord  1e  Kamer  

§ Mei:  Debat    1e  Kamer    

§ Mei:  Whitepaper  Cookie  wetgeving    

§  Juni:  Kennissessies  Cookiewet    

§  Juni:  Cookie  compliance  guide  

§  Juni:  Stakeholder  discussie  OPTA    

§ Okt:  W3C  mee:ng  DoNotTrack    

§ Nov:    Standaard  Informa:eteksten  i.s.m.  OPTA  

§   Nov:  Verzoek  aan  minster  voor  aanpassing  wet  

Page 9: Alv presentatie

Privacy  2013      

 §  Lobby  

§  Druk  houden  op  OPTA,  Poli:ek  &  Ar:kel  29  §  Europese  lobby  via  IAB  Europe  

   §  Informeren  

§  Consumentencampagne  §  Standaard  informa:eteksten  

 §  Inspireren  

§  Leven  na  de  cookiewet    

   

Page 10: Alv presentatie

Focus  2012:  Merkeffecten  via  digitale  media  

Page 11: Alv presentatie

Focus  2013  

2012  §   Ad  Spend  §   Privacy  §   Brand  effect  

2013  §  Educa:e  

   

Page 12: Alv presentatie

Educa0e  

§  Gastcolleges  

§  Cer:ficeren  minors  

§  IAB  Workshops  &  Masterclasses  

   

Page 13: Alv presentatie

Events  

Page 14: Alv presentatie

Events  2012  

 § Automated  Trading  Summit    

§ Marcom12  

 

§ Mobile  Inspira0on  Conference      

Page 15: Alv presentatie

Events  2012  

 § Digital  Marke0ng  Live    

§ Mobile  Conven0on  

 

§ Search  Marke0ng  Thursday    

Page 16: Alv presentatie

Events  2012  

§ Affiliate  dag            § Interact  2012  Barcelona      

§ Ontbijtsessie  Ad  Spend  studie    

 

Page 17: Alv presentatie

Events  2012  

§ Social  Media  Congres    

   § Marke0ng  Dagen    

§ Future  of  Media  and  Adver0sing    

Page 18: Alv presentatie

Events  2012  

§ Kennissessie  cookiewet  

 

§ Bedrijf  zoekt  APP      

§ eDay  

 

Page 19: Alv presentatie

Events  2012  

§ Meet  the  Task  Forces  

 

§ Algemene  ledenvergadering  

 § Brand  effect    

Page 20: Alv presentatie

 Events    

Page 21: Alv presentatie

Communica0e    

Page 22: Alv presentatie

Communica0e  

Page 23: Alv presentatie

Communica0e  

Page 24: Alv presentatie

Communica0e  

Page 25: Alv presentatie

Communica0e  2013  

Page 26: Alv presentatie

 Communica0e  

§ IAB  Informer                    +40%  

 

§ IAB  Website  +8%  

 

§  IAB  Socialmedia  +53%  

+30%

-66%

+162%

-12%

+70%

Page 27: Alv presentatie

Taskforces  

Jessica  Haagmans  Affiliate  

Michiel  Ebeling  Mobile  

Harm  Schweigman  Online  Video  

Joris  Toonders  Search  

Kick  Zandbergen  Automated  trading  

Jeroen  Doucet  Second  Screen  

Arno  Peperkoorn  

Rich  media  

Page 28: Alv presentatie

Taskforces  

   § Support  op  opera:oneel  niveau    § Slots  op  evenementen  

§ Distribu:e  van  de  output      § Budget  voor  evenementen    &  onderzoek  

 

Page 29: Alv presentatie

§  Lidmaatschap  IAB    

§  Focus  op  Inspire,  Educate  &  Regulate    

§  Jaarplan  SMART  omschreven,  voorgelegd  aan  bureau  en  IAB  bestuur      

§  Minimaal  5  maal  per  jaar  samen    

§  Output  gedreven  

 

 

       

Taskforces  

Page 30: Alv presentatie

Taskforces  

   

Page 31: Alv presentatie

Standaarden  en  Richtlijnen    

Page 32: Alv presentatie

Publica0es  en  onderzoek  2012  

 Ad  Spend  Study    

Cookie  Compliance  Guide  

Whitepaper  Automated  Trading  

Page 33: Alv presentatie

Publica0es  en  onderzoek  2012  

 Dossier  Zoekmachine  Marke0ng    

Standaarden  voor  video  adver0sing:  VAST  en  VPAID  

Update  Privacy  Dossier  

Page 34: Alv presentatie

Publica0es  en  onderzoek  2012  

Guide  Industriebrede  Cookie-­‐informa0eteksten  

Whitepaper  Brand  Effect  

Page 35: Alv presentatie

Publica0es  en  onderzoek  IAB  Europe  2012  

Mobile  Site  Op0malisa0on  Study  

European  Online  Adver0sing  Expenditure  

Internet  Enriches  Consumer  Communica0on  Report  

Page 36: Alv presentatie

Publica0es  en  onderzoek  IAB  Europe  2012  

Marketer  Percep0ons  of  Mobile  Adver0sing  

Consumers  &  Online  Privacy  

Economic  Value  of  the  Adver0sing-­‐Supported  Internet  Ecosystem  

Page 37: Alv presentatie

Publica0es  en  onderzoek  IAB  UK  &  US  

IAB  Data  and  Analy0cs  Whitepaper  

IAB  Tablet  Buyers  Guide  

Loca0on  Based  Adver0sing  on  Mobile  

Page 38: Alv presentatie

Publica0es  en  onderzoek  IAB  UK  &  US  

The  Data  Management  Plaborm:  Founda0on  for  Right-­‐Time  Engagement  

The  Social  Media  Ecosystem  Report  

Mobile  Web  Measurement  Guideline  2.0  

Page 39: Alv presentatie

Kennis  en  Onderzoek  2013    

•  IAB  Bureau  

•  IAB  Europa  

•  IAB  Taskforce  

•  IAB  Member  research  

 

•  IAB  UK  &  US  

 

 

 

 

 

Page 40: Alv presentatie

Eventplanning  &  Publica0es  2013  

Page 41: Alv presentatie

Brand  tracking  &  Ledenonderzoek  

§ Me:ng  bekendheid  en  houding  t.o.v.  IAB  § 0-­‐me:ng  voorafgaand  aan  communica:ecampagne  § Gesprekken  met  stakeholders  

Page 42: Alv presentatie

65

120

147

168 168 173

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

IAB-leden

IAB  Leden  

+108  

Page 43: Alv presentatie
Page 44: Alv presentatie

Sponsoren

Page 45: Alv presentatie

Agenda  

Opening  voorziIer  

Terug-­‐  en  vooruitblik    

Rondvraag  &  Stemming  

1  2  3  4  5   Slui:ng  

Financieel  overzicht  

Page 46: Alv presentatie

Begro0ng  2012  

Begro0ng  2012  IAB  Nederland              

Baten       Lasten      

*  Contribu:e  leden   €  322.500  *  Organisa:ekosten   €  149.741  

   (bestaande  leden)            (salaris,  pensioen,  sociale  lasten)      

*  Structurele  sponsoring   €  15.000  *  Algemene  kosten     €  76.200  

   (getekende  sponsoring)            (huisves7ng,drukwerk,verzendkosten,      

               verzekeringen,ledenadm.,vergaderingen)      

        *  Marke:ng  &  representa:e     €  18.750  

             (website  &  email,  werving  &  communica7e)      

        *  Public  Rela:ons  &  Public  Affairs   €  40.000  

        *  Onderzoek   €  20.000  

             (bestedingsonderzoek  Deloi>e,  onderzoek  overig)      

        *  Taskforces   €  25.000  

        *  Overige  kosten   €  7.809  

             (onvoorzien,  afschrijving  dubieuze  deb.)      

Totaal   €  337.500  Totaal   €  337.500  

Page 47: Alv presentatie

Voorlopig resultaat 2012

Voorlopig  resultaat  2012              Baten       Lasten      *  Contribu:e  leden   €  355.135  *  Organisa:ekosten   €  172.208      (bestaande  leden)            (salaris,  pensioen,  sociale  lasten)      *  Structurele  sponsoring   €  46.250  *  Algemene  kosten     €  72.319      (getekende  sponsoring)            (huisves7ng,drukwerk,verzendkosten,                      verzekeringen,ledenadm.,vergaderingen)      *  Overige  inkomsten   €  105.508  *  Marke:ng  &  representa:e     €  15.627      (ad  hoc  sponsoring,  rente,  verkoop)            (website  &  email,  werving  &  communica7e)               *  Public  Rela:ons  &  Public  Affairs   €  47.500           *  Onderzoek   €  21.000                (bestedingsonderzoek  Deloi>e,  onderzoek  overig)               *  Taskforces   €  59.993           *  Overige  kosten   €  18.246                (onvoorzien,  afschrijving  dubieuze  deb.)               *  Reservering  eigen  vermogen   €  25.000  Totaal   €  506.893  Totaal   €  431.893  

Page 48: Alv presentatie

Begroting 2013

Begro0ng  2013  IAB  Nederland              Baten       Lasten      *  Contribu:e  leden   €  357.075  *  Organisa:ekosten   €  210.014      (nieuwe  leden)            (salaris,  pensioen,  sociale  lasten)      *  Structurele  sponsoring   €  45.000  *  Algemene  kosten     €  83.600      (getekende  sponsoring)            (huisves7ng,drukwerk,verzendkosten,                      verzekeringen,ledenadm.,vergaderingen)      *  Overige  inkomsten   €  1.539  *  Marke:ng  &  representa:e     €  40.000      (  ad  hoc  sponsoring,  rente,  verkoop)            (website  &  email,  werving  &  communica7e)      *  Reslutaat  2012   €  75.000  *  Public  Rela:ons  &  Public  Affairs   €  30.000           *  Onderzoek   €  32.500                (bestedingsonderzoek  Deloi>e,  onderzoek  overig)               *  Taskforces   €  37.500           *  Educa:e   €  20.000           *  Brand  Effect   €  15.000           *Overige  kosten   €  10.000                (onvoorzien,  afschrijving  dubieuze  deb.)      Totaal   €  478.614  Totaal   €  478.614  

Page 49: Alv presentatie

Rondvraag  &  Stemming  

Page 50: Alv presentatie

Agenda  

Opening  voorziIer  

Terug-­‐  en  vooruitblik    

Rondvraag  &  Stemming  

1  2  3  4  5   Slui:ng  

Financieel  overzicht  

Page 51: Alv presentatie

De  borrel  wordt  mede  mogelijk  gemaakt  door: