Module zorgverbreding Rekenen Deel 2: Signaleren & Analyseren

download Module zorgverbreding Rekenen Deel 2: Signaleren & Analyseren

of 16

 • date post

  24-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  97
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Module zorgverbreding Rekenen Deel 2: Signaleren & Analyseren

Transcript of Module zorgverbreding Rekenen Deel 2: Signaleren & Analyseren

 • 1. Deel2:ModuleRekenen&ZorgverbredingRekenproblemensignaleren&analyserenLionelKoleHogeschoolRo/erdam2014

2. RekenproblemenopenbarenzichWelkefactorenspelenzekereenrol: HetAjdsApwaaroprekenproblemenzichtbaarworden Hetniveauwaaroprekenproblemenzichvoordoen HetgegevendathetbijrekenproblemenvaakgaatomeencombinaAevanverschillendeoorzaken 3. Signalerenvanrekenproblemen 4. Verschillendemanieren.. Spontanesignalering(Deleerkrachtis,alshetgoedis,hetbetereLVS!) ObservaAesindeklas(Nietenkelhetproduct,maarjuistookdeprocesinformaAe!) Signalerenmetmethode-gebondentoetsen(Toets,registraAesysteem+modelfoutenanalyse) Signalerenmetniet-methode-gebondentoetsen(CITO,TempotoetsRekenen,UtrechtseGetalbegriptoets) 5. SignaleerAjdig! 6. Analyseren Iserwelsprakevaneenechtrekenprobleem? NietelkkinddatproblemenheeWmetrekenen,heeWeenrekenprobleem! 7. AnalyserenSystema(schenheelpreciesnagaan:-Waternuwelofnietbeheerstwordt!-Hoehetkindvermoedelijktewerkgaat! 8. Eengoedeanalyselegtdebasisvooreengoeddiagnos(schonderzoek!Vragen: Zijnerproblemenmetspecifiekerekenonderdelenofideen? Isindefoutendiegemaaktwordeneengehanteerdewerkwijze(strategie)teontdekken? 9. Zelfstandig,duslekkersamenaandeslag:Mogelijkestrategie&opmerkingen3+4=625+53=8747+26=635-2=4479=8337+52=8813-5=776-12=885718=418+6=143348=815718=254+7=10..6x6=3614+7=2047+26=63..6x7=4324+7=3052-18=406x8=51 10. Foutenanalyses Product-analyse:LVS,leerlingwerk,registraAesysteemmethode(frequenAevantypenfoutenantwoorden(product) Proces-analyse:Vraag hetHoeisdeleerlingmijtoteenoplossinggekomen? 11. Psychologischeaspecten Aanpakgedrag? LeersAjl? MoAvaAe? ConcentraAe? Sociaal-emoAoneleontwikkeling? 12. Waarnemen,begrijpen&wegen 13. EVENHERHALEN..Defini(e: EenonderwijsbehoeWeisdatgenewateenleerlingnodigheeWomineenschoolsecontextzichzelfopeenposiAevemanierverderteontwikkelen. HetgaatombehoeWenopdidacAsch,maarookoppedagogischgebied! 14. OnderwijsbehoeWenEenonderwijsbehoeWebestaatuittweedelen: Welkedoelenstreefjesamenmethetkindna? WatheeWditkind(extra)nodigomditdoeltebereiken? 15. Vragen,opmerkingenofanders?L.kole@hr.nllionelkole@gmail.com