Psa analyseren en voorkomen Juriaan Blekemolen

Click here to load reader

download Psa analyseren en voorkomen  Juriaan Blekemolen

of 30

 • date post

  17-Jan-2017
 • Category

  Business

 • view

  731
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Psa analyseren en voorkomen Juriaan Blekemolen

Dia 1

PSA analyseren en voorkomenJurriaan BlekemolenbedrijfsartsA&O deskundige

1

Disclosure belangen spreker

2

3

PSA analyseren en voorkomenHoe meet je de gevolgen van PSA?Hoe analyseer je de werkgebonden factoren?Wat kun je doen om de werkgebonden factoren van PSA te verminderen?Casus

4

Psychosociale arbeidsbelastingLiteratuuronderzoek:Welke vragenlijsten zijn het meest voorspellend voor de gevolgen van PSA?

5

Psychosociale arbeidsbelastingVragenlijsten:Work Ability Index is gevalideerde voorspeller, echter alleen onderstaande vraag van de WAI gebruiken werkt net zo goed:Met werkvermogen bedoelen we de mate waarin u zowel lichamelijk als geestelijk (psychisch) in staat bent om te werken. Als u aan uw werkvermogen in de beste periode van uw leven 10 punten geeft, hoeveel punten zou u dan aan uw werkvermogen op dit moment geven?

6

Psychosociale arbeidsbelastingVragenlijsten:Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid: herstelbehoefteUit steeds meer onderzoek komt de schaal 'herstelbehoefte' naar voren als een belangrijke maat voor de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting op korte termijn

7

Psychosociale arbeidsbelastingVragenlijsten:Stressmodule uit de Depression Anxiety Stress ScaleMeet de gemoedstoestand ten aanzien van onrust en druk met de kans om van streek te raken

8

Psychosociale arbeidsbelastingVragenlijsten:Verkorte 4 DKL distressscreener:In slechts 3 vragen een vergelijkbare indruk van distress met de volledige distress schaal van de 4 DKL

9

Psychosociale arbeidsbelastingVragenlijsten:Burnoutscore Utrechtse Burn Out SchaalVoorspeller van langdurig ziekteverzuim als gevolg van job demands

10

Psychosociale arbeidsbelastingVragenlijsten:Schokverwerkingslijst: screener van Post traumatische stressstoornissenDeze vragenlijst brengt de gevolgen van de ingrijpende gebeurtenis in beeld. De Schokverwerkingslijst meet twee belangrijke kenmerken van de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis,namelijk herbeleving en vermijding

11

Psychosociale arbeidsbelastingVragenlijsten:WerkfunctionerenMet 6 vragen problemen in werkfunctioneren vaststellen als gevolg van mentale klachtenZeer sensitief

12

Psychosociale arbeidsbelastingVragenlijsten:Iedere vragenlijst kent een evidence based afkappuntIndien dit afkappunt overschreden wordt is dit een aanleiding om de medewerker een interventie aan te bieden, volgens het protocol:Bij verlaagd werkvermogen: consult bedrijfsarts voor nadere analyse achtergronden en specifieke interventieVerhoogde score schokverwerkingslijst: nadere psychodiagnostiek en EMDR behandeling Bij verhoogde distress en burnout: verwijzing naar psycholoogBij verhoogde herstelbehoefte en algemene stress: verwijzing naar coach

13

14

Hoe analyseer je werkgebonden factoren?Zes stappenplan beroepsziekte http://www.beroepsziekten.nl/het-zes-stappenplan-voor-beroepsziekten

omschreven ziektebeeld en medische diagnose relatie met werk: in literatuur beschreven, collegas met dezelfde klachten? vaststelling blootstelling: blootstelling voorafgaand aan klachten, blootstelling voldoende hoog en lang, provocatie mogelijk, blootstelling biologisch aantoonbaar? andere oorzaken onwaarschijnlijk? afweging en conclusie over werkgerelateerdheid Wat is er preventief mogelijk?

15

Hoe analyseer je werkgebonden factoren?BESCHIKBARE INFORMATIE NA STAP 1:I. Diagnose (evt. keuzes en beslissingen gedocumenteerd)II. CAScode

16

Hoe analyseer je werkgebonden factoren?BESCHIKBARE INFORMATIE NA STAP 2:I. Inzicht in relatie met werk voor beroep/populatie:Sterkte van het verband?Dosisresponse relatie?Analogie met vergelijkbare blootstelling?II. Inzicht in relatie met werk voor patint:Tijdsrelatie?Reversibiliteit, blootstellingsrespons?Collegas met hetzelfde werk en dezelfde klachten?

17

Hoe analyseer je werkgebonden factoren?BESCHIKBARE INFORMATIE NA STAP 3:I. Inzicht in daadwerkelijke blootstelling:Aard?Intensiteit?Duur?Frequentie?Zelfgerapporteerde blootstelling uitgevraagd?II Heteroanamnese met de werkgever

18

Hoe analyseer je werkgebonden factoren?BESCHIKBARE INFORMATIE NA STAP 4:

I. Inzicht in andere verklaringen voor de ziekte:Factoren buiten het werk?Persoonlijke factoren?Comorbiditeit?II. Inzicht in individuele factoren voor gevoeligheid:Reeds aanwezige aandoening?Genetische gevoeligheid?

19

Hoe analyseer je werkgebonden factoren?RESULTAAT VAN STAP 5:I. Afweging wel of geen beroepsziekte:Stap 1: Diagnose & CAScodeStap 2: Voldoende redenen om een relatie tussen de ziekte en het werk te veronderstellen?Stap 3: Voldoende blootstelling aan risicofactoren?Stap 4: Geen/onvoldoende andere verklaringen voor de ziekte?Stap 5: Conclusie beroepsziekteMelding bij NCvBII. Communicatie beroepsgebondenheid:WerknemerWerkgever

20

Hoe analyseer je werkgebonden factoren?RESULTAAT VAN STAP 6:I. Individueel casemanagement:Behandeling, begeleidingPreventieve maatregelen voor individuele patint?II. Preventie van beroepsziekte bij bedrijf/groep werknemers:Wegnemen of reduceren van blootstellingIndividuele, organisatorische en/of procedurele maatregelenVroegsignalering (Preventief Medisch Onderzoek)Evaluatie van gebruikte maatregelen en activiteiten

21

Wat kun je doen om de werkgebonden factoren van PSA te verminderen?

22

Wat kun je doen om de werkgebonden factoren van PSA te verminderen?

Jobcrafting Het aanbrengen van veranderingen in werkomstandigheden, taken en/of relaties op het werk

23

Wat kun je doen om de werkgebonden factoren van PSA te verminderen?

Jobcrafting Hulpbronnen verhogenTaakeisen verlagenTaakeisen verhogen = uitdagingen zoeken

24

Wat kun je doen om de werkgebonden factoren van PSA te verminderen?

Jobcrafting leidt tot:Meer betrokkenheidMeer bevlogenheidMeer ArbeidstevredenheidBetere werkprestaties

25

Wat kun je doen om de werkgebonden factoren van PSA te verminderen?

Jobcrafting is:Regelmatig om steun of feedback vragen Planmatig werken zodat je weet wanneer je ja en nee kan zeggen tegen verzoekenNieuwe taken uitproberen, bijv. medezeggenschap, vertrouwenspersoon worden etc. Nieuwe collegas inwerken, als mentor fungeren etc. Meer tijd besteden aan taken waar je van geniet /talenten inzetten

26

Wat kun je doen om de werkgebonden factoren van PSA te verminderen?

Jobcrafting voorwaarden:Crafting doe je zelf op eigen initiatief Zorg dat er geen negatief effect is op anderen of op je eigen productiviteitTaakinhoud veranderen? Overleg met je leidinggevende Geen taken afstoten De puzzel wordt niet groter of kleiner, maar beter passend

27

Casus

Grote zorginstelling, medewerkers op LBO en MBO niveau, 90% vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 51 jaarJe doet PSA onderzoek en vindt:

28

Casus

Scores boven afkappunten:

Algemeen:Stressmodule DASS 22,1%

Workability Index first item 3,1%

Herstelbehoefte 17,2%

Verminderd werkfunctioneren 55,4%

Specifiek:Distress screener 12,2%

Schokverwerkingslijst 8,8%

Burn Out Scale 6,3%

29

Casus

In twee of drietallen:Wat vind je van deze uitkomsten?Wat ga je ermee doen?Presenteer een plan van aanpak aan de directie van deze zorginstelling

30