Meldpunt Discriminatie Antwerpen Rapportage ... 2.4 Stand van zaken 2.4.1 Antwerpen Op 24 april 2008...

Click here to load reader

 • date post

  08-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Meldpunt Discriminatie Antwerpen Rapportage ... 2.4 Stand van zaken 2.4.1 Antwerpen Op 24 april 2008...

 • Meldpunt Discriminatie Antwerpen

  Rapportage 2008 20090317_Rapportage_2008.indd 1 18/03/2009 12:28:24

 • Inhoudsopgave 1. Inleiding ................................................................................................... 2 2. Historiek ................................................................................................... 3

  2.1 Voorgeschiedenis ........................................................................................... 3 2.2 Gelijkekansendecreet ..................................................................................... 4 2.3 Experimentele middelen................................................................................. 5 2.4 Stand van zaken ............................................................................................. 6

  2.4.1 Antwerpen ............................................................................................... 6 2.4.2 Vlaanderen............................................................................................... 8

  3. Werkingsgebied ........................................................................................ 8 4. Werkwijze ............................................................................................... 10

  4.1 Opdrachten .................................................................................................. 10 4.2 Werking in concreto ..................................................................................... 11

  5. Cijfers (mei 2008 - december 2008) ....................................................... 11 5.1 Aantal meldingen per maand........................................................................ 12 5.2 Geslacht van de melders............................................................................... 12 5.3 Wijze van contactname................................................................................. 13 5.4 Taal van contactname................................................................................... 13 5.5 Type melding ............................................................................................... 14 5.6 Discriminatiegrond....................................................................................... 14 5.7 Basissector ................................................................................................... 15 5.8 Kwalificatie................................................................................................... 16

  6. Dossierverhalen ...................................................................................... 17 6.1 Meldingen .................................................................................................... 18 6.2 Onmiddellijke dienstverlening ...................................................................... 23 6.3 Doorverwijzing............................................................................................. 24

  7. Samenwerking ........................................................................................ 26 8. Toekomst ............................................................................................... 29

  Meldpunt Discriminatie rapportage 2008

  1

 • 1. Inleiding Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van discriminatie? Bent u jong of oud? Woont uw familie hier al duizend jaar, of is ze van elders afkomstig? Bent u hetero of holebi? Rijk of arm? Man of vrouw? Hebt u een handicap? We willen iedereen alle kansen geven. Daarom sluiten we de ogen niet voor discriminatie. Wordt u gediscrimineerd? Ziet of hoort u dat iemand wordt gediscrimineerd? Contacteer dan het Meldpunt Discriminatie. Het Meldpunt Discriminatie luistert, registreert en zoekt mee naar een oplossing. Discreet, in alle vertrouwen en altijd in overleg.

  Met dit rapport wil het Meldpunt Discriminatie van Antwerpen u voor de eerste keer kennis laten maken met zijn werking. Het Meldpunt Discriminatie wil bijdragen tot de verwezenlijking van één van de doelen van het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, namelijk een einde maken aan situaties waarin personen het slachtoffer zijn van discriminatie. U vindt in dit rapport meer uitleg over de historiek van het Meldpunt Discriminatie en over het Vlaamse kader waarbinnen de Meldpunten gesitueerd kunnen worden. Daarnaast wordt het volledige werkingsgebied van het Antwerpse Meldpunt voorgesteld en wordt er voor de eerste keer een algemeen beeld van de binnengekomen meldingen in 2008 geschetst, enerzijds aan de hand van cijfermateriaal en anderzijds aan de hand van een aantal dossierverhalen. Omdat het Meldpunt pas geopend is op 5 mei 2008, handelt deze eerste rapportage over de periode mei - december 2008. Vanaf 2010 zal u jaarlijks een rapportage kunnen verwachten.

  Meldpunt Discriminatie rapportage 2008

  2

 • 2. Historiek

  2.1 Voorgeschiedenis

  In de inleiding vindt u een fragment uit de brochure van het Meldpunt Discriminatie dat sinds 5 mei 2008 geopend is in Antwerpen. Sedert 1995 was er in Antwerpen reeds de Klachtenbank, een initiatief van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR), waar wekelijks permanentie werd gehouden. De Klachtenbank was een lokaal meldpunt racisme van het CGKR in Antwerpen, zodat mensen niet steeds naar Brussel moesten gaan om een melding te maken. Bij de Klachtenbank kon iedereen terecht met klachten, getuigenissen en informatievragen over racisme en discriminatie. Naast de Klachtenbank in Antwerpen waren er nog een aantal meldpunten verspreid in Vlaanderen. Deze meldpunten waren vaak opgericht door verscheidene organisaties en waren bovendien bevoegd voor verschillende discriminatiegronden. Uit een onderzoek van het Vlaams Minderhedencentrum waarbij de bestaande Vlaamse meldpunten racisme en discriminatie in kaart werden gebracht, bleek dat er in Vlaanderen nog te weinig meldpunten bestonden. Bovendien hadden de bestaande meldpunten een zeer verschillende organisatie en werking, en beschikten ze allemaal over andere netwerken van partners. Dit zorgde ervoor dat de klachtenbehandeling rond discriminatie niet op een uniforme manier plaatsvond en dat er geen centrale registratie van klachten beschikbaar was. Deze conclusie was voor de Vlaamse minister van Gelijke Kansen doorslaggevend om in de dertien Vlaamse centrumsteden en in Brussel Meldpunten Discriminatie op te richten. Deze meldpunten zijn bevoegd voor alle discriminatiegronden en hebben allemaal dezelfde werkwijze. Iedereen die zich om welke reden dan ook gediscrimineerd voelt, getuige is van discriminatie, of meer informatie wenst over discriminatie, kan terecht bij een meldpunt. Via bemiddeling, preventie, advies en informatie trachten de Meldpunten discriminatie te bestrijden. Zodoende werd dus de bestaande Klachtenbank in Antwerpen in mei 2008 vervangen door het nieuwe Meldpunt Discriminatie.

  Meldpunt Discriminatie rapportage 2008

  3

 • Losstaand van het initiatief van minister Van Brempt, leefde in Antwerpen al langer het idee om een stedelijk Meldpunt Discriminatie op te richten. Dit heeft eind 2006 een duidelijke vorm gekregen. Er werd een externe werkgroep opgericht die de opdracht had het concept van een meldpunt verder uit te werken en bij het middenveld na te gaan in hoeverre er steun was om een stedelijk meldpunt op te richten. Deze werkgroep heeft verschillende spelers ontmoet zoals het CGKR en het Meldpunt Onderwijs van het Antwerps Minderhedencentrum de8. Daarnaast zijn er bezoeken gebracht aan het Bureau Discriminatiezaken Midden en West-Brabant te Breda en aan Radar te Rotterdam. Dit voorbereidende werk van de werkgroep is uiteindelijk geïntegreerd in het uiteindelijke project van de Meldpunten Discriminatie. Er werd gekozen om het Meldpunt Discriminatie fysiek in te bedden in het kantoor van de ombudsvrouw van de stad Antwerpen. De ombudsvrouw behandelt klachten over de werking van stadsdiensten. Zij tracht versnippering in klachtenbehandeling tegen te gaan en het aantal verschillende klachteninstanties waar de burger zich tot kan richten zoveel mogelijk te beperken. Zo hebben de Federale en Vlaamse ombudsman ook maandelijks een spreekuur in het kantoor van de ombudsvrouw. Door het Meldpunt in het kantoor van de ombudsvrouw te plaatsen wordt daarnaast ook de toegang zo laag mogelijk gehouden en wordt er neutraliteit uitgestraald ten aanzien van de melders. Bovendien kan de meldpuntmedewerkster steunen op het professionele team van de ombudsvrouw dat vertrouwd is met klachtenbehandeling. De inplanting bij de stedelijke ombudsdienst is ten slotte ook gekozen om redenen van klantvriendelijkheid. Bij afwezigheid van de meldpuntmedewerkster kan, tijdens de kantooruren, permanentie worden verzekerd.

  2.2 Gelijkekansendecreet

  De basis voor de oprichting van de Meldpunten Discriminatie is het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, B.S. 23.09.2008 (hierna Gelijkekansendecreet). Met dit decreet heeft de Vlaamse Regering de Europese richtlijnen over antidiscriminatie omgezet in Vlaamse regelgeving. Het doel van het decreet

  Meldpunt Discriminatie rapportage 2008

  4

 • is een einde te maken aan situaties waarin personen het slachtoffer zijn van discriminatie. Er wordt een kader gecreëerd dat de aanpak van discriminatie op Vlaamse bevoegdheidsdomeinen mogelijk maakt, naast de reeds bestaande federale antidiscriminatiewetgeving.

  In de artikelen 42 en 43 van het Gelijkekansendecreet wordt gesteld dat de Vlaamse Regering meldpunten kan oprichten, erkenn