Meerhout Magazine - april 2015

36
Den Babbelaar en ‘t Kelderke vieren feest! Brett Jacobs wint persprijs Roger Boons, peter drieprovinciënroute 06 16 26 editie 12 • april 2015

description

informatieblad gemeente en OCMW Meerhout

Transcript of Meerhout Magazine - april 2015

Page 1: Meerhout Magazine - april 2015

Den Babbelaar en ‘t Kelderke vieren feest!

Brett Jacobs wint persprijs

Roger Boons,peter drieprovinciënroute

06 16 26

editie 12 • april 2015

Page 2: Meerhout Magazine - april 2015

2

CONTACT

administratie gemeente & ocmwMarkt 1 (gemeente)Pastoor Van Haechtplein 13 (ocmw)T 014 24 99 20E [email protected]: maandag 9 – 12 | 14 – 16 | 17 – 19, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 9 – 12

ocmw-sociale dienstGasthuisstraat 27T 014 36 90 20E [email protected]: maandag 9 – 12 | 16 – 18dinsdag, woensdag, vrijdag 9 – 12 donderdag op afspraak

woonzorgcentrum De BerkGasthuisstraat 27T 014 36 90 10E [email protected]: alle dagen 10 – 20

bko De MeerkatjesGasthuisstraat 33T 014 30 72 95E [email protected]

gemeentelijke openbare bibliotheekGasthuisstraat 29T 014 30 37 71E [email protected]: maandag, dinsdag 17 – 20 | woensdag 14 – 20 donderdag 18 – 20 | vrijdag, zaterdag 9 – 12

wijkkantoor politie Meerhout Gasthuisstraat 28 2450 Meerhout T 014 57 01 22 E [email protected] openingsuren: maandag 9 – 12 | 14 – 19 dinsdag tot en met donderdag 9 – 12 | 14 – 16 vrijdag 9 – 12

SluiTinGSdaGEn

6 april paasmaandag1 mei feest van de arbeid14 mei Hemelvaartdag25 mei pinkstermaandag

ScHolEnkloEMPEn

Page 3: Meerhout Magazine - april 2015

03

FOCUS

ScHolEnkloEMPEnde leerlingen van basisschool de kangoeroe planten honderdzestig boompjes, goed voor vier scholenkloempen, aan speeltuin kinderweelde. Voor het planten krijgen zij de hulp van de Bosgroep Zuiderkempen en van vrijwilligers. Het is de tweede keer dat er scholenkloempen in Meerhout worden aangeplant.

Page 4: Meerhout Magazine - april 2015

SaMEnSTEllinG collEGE Van BurGEMEESTEr En ScHEPEnEn

Jos Engelen • burgemeesterveiligheid, burgerzaken, personeel, public relations, financiën, ruimtelijke ordeningzitdag maandag 17 – 18 Geen zitdag op 27 oktober en 24 november.informeer vooraf T 014 24 99 20M 0497 41 41 30E [email protected]

Fons Hannes • eerste schepen openbare werken, groen, milieuzitdag donderdag 10 – 11informeer vooraf T 014 24 99 20M 0492 73 43 98E [email protected]

Jan Melis • tweede schepen cultuur, toerisme, onderwijs, tewerkstelling, communicatie, ict

M 0497 41 41 70E [email protected]

Roger Verheyen • derde schepensport, verkeer, landbouw, huisvestingM 0497 41 41 54E [email protected]

Luc Lievens • vierde schepenjeugd, senioren, ontwikkelingssamenwerkingM 0490 42 91 29E [email protected]

Nele Geudens • vijfde schepenocmw-voorzitsterwelzijn, gelijke kansen, middenstand en lokale economieM 0497 41 41 53E [email protected]

1 INHOUD MEErHouT MaGaZinE EdiTiE 12 – aPril 2015

06Focus 02 Scholenkloempen

nieuws06 Feest!07 Parkeerkaarten07 nieuw stratenplan08 G-sport08 dunningen Verloren Schaap09 klimaatactieplan10 Sporten in de vakantie

Meer over Meerhout11 restplastic12 ronde van Meerhout12 luisterboeken13 kids-id13 Vlaanderen Feest!

de bewoners van woonzorgcentrum de Berk nemen deel aan een circusworkshop.Foto: Josiane Janssens

Page 5: Meerhout Magazine - april 2015

16 2614 Stookolietanks14 Visseizoen geopend15 Week van de valpreventie

dossier16 Brett Jacobs26 drieprovinciënroute

www19 Belastingsaangifte19 dokter van wacht19 dVd’s in de bib

Jouw magazine20 Jubilarissen20 50 in 201520 Boek Horizont20 kinderweelde

uit in en om Meerhout22 dag van de Jeugd23 Engstraatjogging

kattebelletjes24 Websites bouwen

Hoe werkt dat?29 uitbatingsvergunning30 Fietsofbromfiets?31 Verwarmingstoelage

Vroeger was het zo...32 de Meerhoutenaar

Goed om Weten33 Gemeenteraad34 opvoeden in je buurt35 leader

volgend magazine vanaf 5 juni

0505

Page 6: Meerhout Magazine - april 2015

‘t Kelderke en Den Babbelaar vieren feest!

Tweedehandswinkel ‘t Kelderke en ontmoetingsruimte Den Babbelaar bestaan respectievelijk twintig en vijf jaar. Dit is gevierd met een gezellige receptie, een leuke tentoonstelling, crea-activiteiten, volksspelen, schminksessies … Bezoekers die vijf van deze activiteiten meededen, mochten draaien aan het rad van fortuin voor een leuke prijs.

Sinds enkele jaren is er, naast de dagelijkse begeleiders op de werkvloer, ook een halftijds arbeidstrajectbegeleider actief binnen de sociale dienst. Mensen die door een maatschappelijk werker worden doorverwezen voor tewerkstelling krijgen hier deskundige begeleiding en de nodige opvolging. •

Meer INFOwww.ocmwmeerhout.be

Alles voor een prijsje‘t Kelderke verkoopt tweedehandskleding en -textiel aan zeer democratische prijzen. In’t Kelderke kunnen mensen met een laag inkomen uit Meerhout, Laakdal en Balen terecht voor allerlei betaalbare spulletjes. Den Babbelaar is een ontmoetingsruimte die mensen samenbrengt om bij een tasje koffie of een frisdrank bij te praten. Bezoekers kunnen er deelnemen aan uiteenlopende activiteiten: een muziekquiz, een initiatie linedance of een fikse wandeling in de buurt. Verder zijn er ook creatieve workshops waar bijvoorbeeld voor een prikje mooie decoratie voor

lente- en communiefeesten wordt geknutseld, of mooie bloemstukken of versiering rond de feestdagen. Door dit als workshop aan te bieden, sparen de deelnemers geld uit én hebben ze een boeiende voormiddag met andere mensen.

Kansen door werkervaring en nuttige vrijetijdsbestedingDeze twee ocmw-initiatieven zijn al van bij de opstart een tewerkstellingsproject. Mensen met een leefloon kunnen er werkervaring opdoen en later doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt of naar andere werkervaringsprojecten. Vrijwilligers houden de twee projecten draaiende.

NIeUWS

06

Page 7: Meerhout Magazine - april 2015

Wanneer een parkeerkaart voor personen met een beperking vervalt omdat de houder ervan overleden is of omdat de erkenningstermijn van de handicap is verlopen, rekent de overheid erop dat de kaarthouder of de nabestaanden de kaart terugbezorgen. In de praktijk gebeurt dit echter te weinig.

Hierdoor zijn er in ons land ongeveer 280 000 vervallen parkeerkaarten in omloop, waarvan er 288 circuleren in Meerhout. Verschillende mensen blijven deze kaart gebruiken, ook wanneer ze zelf geen handicap hebben of wanneer de kaart niet meer geldig is.

Je bent echter verplicht om de vervallen parkeerkaart terug te sturen naar de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in Brussel. En dit binnen de dertig dagen na

288 vervallen parkeerkaarten

geldigheidsdatum of na overlijden van de rechthebbende.

InzamelactieOm misbruik te voorkomen en de mensen met een handicap de plaatsen te geven waar zij recht op hebben, voert de politie regelmatig

controles uit op het correct gebruik van deze parkeerplaatsen.

Daarnaast is onze gemeente gestart met een inzamelactie om de ongeldige parkeerkaarten uit omloop te halen.

Heb je nog een gehandicapten-parkeerkaart van een overleden familielid of heb je zelf een dergelijke parkeerkaart, maar voldoe je niet meer aan de voorwaarden, lever deze dan voor 31 mei in bij de medewerkers van team burgerzaken.

Heb je een dergelijke parkeer-kaart vernietigd? Dan vragen we je om dit te melden via het e-mailadres [email protected], met vermelding van de naam aan wie de kaart toebehoorde. Je mag hiervoor ook langskomen. •

Meer INFOEllen keersmaekers team burgerzaken T 014 24 99 41

Het gemeentelijk stratenplan is geactualiseerd. Het concept is behouden: op de voorkant vind je een plan met stratenindex en achteraan een uitgebreide vrijetijdskaart. Je herkent de kaart aan de nieuwe coverfoto.

Op deze kaart vind je de nieuwe straten Sint-Bavoweg, Kemphof, Notenboomstraat en Prinsenplein terug. Recent kreeg elke waterloop van bron tot monding dezelfde naam, ook deze aanpassingen vind je terug op het nieuwe plan. Op de vrijetijdskaart staat nu een

uitvergroting van het sportcentrum in de Sportlaan. Zo vindt iedereen zijn weg naar de nieuwe sporthal, de voetbalterreinen of het BMX-circuit.

eigen realisatieHet stratenplan is een eigen realisatie van het gemeentebestuur. Net zoals de vorige uitgave is ook dit stratenplan zonder reclame.Het plan wordt niet huis-aan-huis bedeeld. Je kan wel gratis een nieuw exemplaar afhalen bij één van de onthaalmedewerksters in het gemeentehuis. •

Stratenplan vernieuwd

Het gemeentebestuur doet een oproep om misbruik van vervallenparkeerkaart voor gehandicaptentegen te gaan.

07

NIeUWS

Page 8: Meerhout Magazine - april 2015

8

Nieuwe dunningen in boscomplex Verloren Schaap

Vorig jaar werden Boccia kVG Meerhout en autiwerking de kangoeroe uit Meerhout samen met acht andere projecten door het provinciebestuur geselecteerd voor de Week van de G-sportfan! deze unieke actie voor en door G-sporters leverde in totaal 42 851 euro op.

Autiwerking De Kangoeroeautiwerking de kangoeroe was op zoek naar 3 422 euro voor aangepaste turnmaterialen. de leerlingen verzamelden 443 fans en haalden 3 195 euro op.

Boccia KVGBoccia kVG Meerhout was op zoek naar 2 700 euro voor een curlingmat met toebehoren. 351 fans schaarden zich achter het project en dit leverde 2 763 euro op.

Van 18 tot 25 oktober vindt er een nieuwe editie van de Week van de G-sportfan! plaats. •

Meer INFOwww.gsportfonds.be

794 G-sportfans voor Meerhoutse G-projecten

Nieuwe dunningen waren daarom aangewezen; zo krijgen de overblijvende, mooiste dennen opnieuw het licht en de ruimte die ze nodig hebben; net als de jonge boompjes in de onderetage. Hierdoor onstaat een gevarieerd en waardevol bos. De kappingen vonden plaats eind 2014. Volgende winter worden er opnieuw enkele kloempen in het bos geplant. Dit garandeert kwaliteitshout en verhoogt de natuur- en landschapswaarde van onze bossen. Kloempen zijn kleinschalige groepjes van bomen met nieuwe soorten zoals linde, beuk en wintereik.

Sinds 2006 werkt de gemeente samen met de vzw Bosgroep Zuiderkempen om de boseigenaars van boscomplex Verloren Schaap te helpen met het beheer van hun bos. Vorig jaar bleek dat de kronen terug naar elkaar zijn toegegroeid en er was vaak een onderetage ontstaan van inheemse boom- en struiksoorten.

Naast dunningskappen werden ook enkele stroken langs de Volmolenweg gekapt over een breedte van tien tot vijftien meter. Hierdoor ontstaat een geleidelijk opgaande bosrand tussen het bos en de omgeving. Dankzij de kapping kan er veel licht op de bodem vallen. Verschillende inheemse boompjes en struiken, zoals sporkehout, lijsterbes, berk ... krijgen hierdoor de kans op te groeien. Wat ook goed is voor de natuur- en landschapswaarde. Nieuwe struiken zullen zorgen voor een verrijkte bosrand. Al deze soorten zullen door het vele licht uitbundig bloeien en veel vruchten dragen, wat heel wat dierenleven aantrekt. •

vzw Bosgroep Zuiderkempen T 014 27 96 55

08

NIeUWS

Page 9: Meerhout Magazine - april 2015

Concreet klimaatactieplan voor Meerhout

Acties op maatTwintig procent minder co2-uitstoot realiseren … maar hoe? Samen met iok, de provincie, de distributienetbeheerders en vito, bundelde Meerhout een aantal concrete acties. De focus ligt hierbij op het gebruik van hernieuwbare energie en op slimme manieren om energie te besparen. De basis van dit plan vormde de nulmeting die vito in 2011 uitvoerde. Deze nulmeting brengt de co2-uitstoot van de verschillende sectoren in onze gemeente in kaart. Zo werd duidelijk waar het grootste energieverbruik ligt en welke acties kunnen werken.

energie besparen betekent geld besparen, ook voor jouHet klimaatactieplan bundelt een heleboel acties die niet alleen het energieverbruik terugdringen, maar waarmee je bovendien bespaart op je uitgaven. Een greep uit de projecten van het klimaatplan: gratis bouwadvies voor Meerhoutenaren, allerhande samenaankopen, gratis infoavonden energiezuinig bouwen en verbouwen. Dit zijn maar enkele voorbeelden. Meer hierover lees je op www.kempen2020.be •

Twintig procent minder co2-uitstoot realiseren door minder energie te verbruiken en sterker in te zetten op hernieuwbare energie. Dát is het engagement dat het gemeentebestuur recent is aangegaan. Binnen het streekproject Kempen2020 roepen alle Kempense burgemeesters op om samen werk te maken van dit engagement.

Wil je je (ver)bouwplannen gratis laten screenen op duurzaamheid en energievriendelijkheid? dat kan! Schrijf je in voor 9 april. aansluitend krijg je ook nog eens gratis inbraakpreventieadvies. inschrijven kan telefonisch op 014 24 99 46 of via e-mail [email protected].

09

NIeUWS

Page 10: Meerhout Magazine - april 2015

Met bmx je fietsbehendigheid verbeterenNet als vorige jaren is er voor bmx-ers een vakantiepas waarmee je iedere dinsdag bmx-initiatie kunt volgen op het circuit in het gemeentelijk sportcentrum in de Bevrijdingslaan. Dit kan voor kinderen vanaf vijf jaar. De vakantiepas kost 30 euro. Je bmx-outfit ziet er zo uit: lange broek, trui met lange mouwen, handschoenen en een fietshelm. Met bmx kan je je fietsbehendigheid verbeteren. Het is ook een goede basis voor typisch Vlaamse sporten zoals motorcross, mountainbike en veldrijden. Het gemeentebestuur investeerde in twaalf BMX-fietsen voor initiaties en gemeentelijke sportactiviteiten. Als je zelf een bmx-fiets hebt, mag je die natuurlijk meebrengen.

Nieuw: motorinstapdagOp woensdag 12 augustus kan je op recreatiedomein De Keiheuvel in Balen verschillende gemotoriseerde sporten uitproberen. Voor 25 euro kan je je wagen aan motorcross, quad, buggy of jeep met zijspan. En je krijgt ook nog twee inkomtickets voor de internationale motorcross aan de Keiheuvel op 15 augustus. Dus: ben je tussen twaalf en achttien jaar oud en wil je dit wel eens uitproberen? Schrijf je dan snel in, want er mogen maximum tien deelnemers mee. Voor het motorrijden draag je het volgende: een lange broek, een trui met lange mouwen, stevige hoge schoenen, handschoenen en een motorhelm als je er één hebt.

Gemeentelijk sportkamp: een topper! Het sportkamp betekent ieder jaar opnieuw een week omnisport in combinatie met fun en avontuur. Alle kinderen, van de derde kleuterklas tot en met eerste middelbaar, gaan te voet of met de fiets van de éne sport naar de andere. Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus volgen de verschillende initiaties elkaar op: tennis, korfbal, bmx, dans, basketbal, minigolf, boksen, volleybal, zwemmen, circustechnieken, hindernissenpiste … en nog zoveel meer! Je zit in dezelfde groep als je leeftijdsgenootjes. Uitvalsbasis is de speelplaats van basisschool De Duizendpoot.

Zin in sporten? Probeer eens gemotoriseerde sporten!

Lijkt je dat wat? Schrijf je dan als de bliksem in! Het sportkamp kost 35 euro per kind, hierin is inbegrepen: sportmateriaal, -accommodatie, inkomgelden, verzekering en iedere dag een drankje. Je zorgt zelf voor je picknick en tussendoortje.

Voor dit ganse sportaanbod kan je je online inschrijven vanaf 21 april. Op 18 juni sluiten we de inschrijvingen af. Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van het inschrijvingsbedrag. •

In juli en augustus organiseert het gemeentebestuur een sportkamp en bmx-initiaties voor kinderen. Nieuw dit jaar is de motorinstapdag waar je als twaalf- tot achttienjarigen eens kan proeven van verschillende gemotoriseerde sporten.

team vrije tijdT 014 24 99 [email protected] www.meerhout.be

10

NIeUWSNIeUWS

Page 11: Meerhout Magazine - april 2015

Restplastic mag in de grijze restafvalcontainerPlastic verpakkingen, draagtassen en botervlootjes mag je in de restafvalcontainer stoppen. Een scheidingsinstallatie sorteert ons restafval, zodat het geen kwaad kan dat restafval en restplastic in één container terechtkomen.

Restplastic werd vroeger aan huis opgehaald in de gekende groene zakken. Restafval werd toen nog gestort. Om de afvalberg te beperken was het belangrijk dat er zo weinig mogelijk plastic in het restafval terechtkwam.

In 1996 werd gestart met de inzameling van pmd, waardoor de plastieken flessen verdwenen uit de groene zak. pmd staat voor plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons.

In 2006 opende de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie in Geel. Ons restafval wordt sindsdien niet meer gestort, maar zo goed als mogelijk gesorteerd. Zo recycleren we nog een gedeelte. De rest wordt gebruikt als secundaire brandstof.

Aankoop groene zakken enkel nog op containerparkJe kan ervoor kiezen om je restplastic te blijven sorteren in groene zakken. Hiervoor kan je enkel terecht op het containerpark, ook als je groene zakken wil aankopen.

Voor een rol van twaalf zakken betaal je drie euro. Om veiligheidsredenen is er op het containerpark geen wisselgeld en raden we aan om met bancontact te betalen. •

M●M#1

PMD-ACTie OP heT CONTAiNeRPARK

Wie een juist gesorteerde blauwe zak meebrengt krijgt een toffe attentie mee naar huis!

op zaterdag 16 mei voeren de medewerkers van iok afvalbeheer van 9 tot 12 uur actie op het containerpark van Meerhout. Je krijgt er meer informatie over het correct sorteren van pmd en je ziet wat er van deze verpakkingen gemaakt wordt.

Twijfel je of iets bij de gemengde restplastic mag of bij pmd? Bel met de afvalinfolijn op het nummer 014 56 27 75 of stuur een mailtje naar [email protected].

Wat is restplastic?• yoghurtpotjes en bekers• botervlootjes, plastic potjes en

dozenplastic folie en zakjes• speelgoed, emmers

Wat is geen restplastic?• plastic flessen en flacons, dit is pmd• schuimrubber, rubber• geplastificeerd papier,

aluminiumfolie, schoenen, golfplaten

11

Meer oVEr MEErHouT

Page 12: Meerhout Magazine - april 2015

Mooie verhalen om naar te luisteren

M●M#2

M●M#3

Ronde van MeerhoutDe Ronde van Meerhout vindt dit jaar plaats van maandag 1 juni tot en met vrijdag 5 juni. Elke dag kunnen kleuters en kinderen tot en met twaalf jaar zich meten aan hun leeftijdsgenootjes. Jongens en meisjes lopen apart. Een hele week lang wordt het klassement bijgehouden, op vrijdagavond nemen de winnaars hun prijs in ontvangst.

Locaties maandag 1 juni terrein FC De Koekoek, Hoevendijkdinsdag 2 juni terrein FC Krabbers, Smissestraatwoensdag 3 juni grasveld GBS De Duizendpoot, Eikenboomlaan donderdag 4 juni terrein Verenigde Hondenvrienden, Berkenweg vrijdag 5 juni atletiekpiste, Sportlaan

Grote Prijs Fons Vandepaer - 1 500 mDe Grote Prijs Fons Vandepaer vindt plaats op 5 juni in het gemeentelijk sportcentrum aan de Sportlaan. De wedstrijd wordt gelopen in afwachting van de prijsuitreikingen van de Ronde van Meerhout. Dames en heren lopen in een aparte reeks. Je betaalt 2 euro en schrijft ter plaatse in. •

Wist je dat de bib een eigen collectie Daisy- en luisterboeken heeft? Daisyboeken zijn luisterboeken voor personen met een leesbeperking. Daarnaast kan je ook gewone luisterboeken ontlenen in de bib.

Daisy staat voor Digital Accessible Information System. Dit is de wereldwijde standaard voor luisterboeken voor mensen met een leesbeperking. Een Daisy-luisterboek wordt in een studio voorgelezen en op cd-rom gezet. De voorlezers zijn vaak vrijwilligers, maar ook auteurs lezen geregeld hun boeken in. Zo’n bijzondere band met de schrijver heb je alleen bij een luisterboek.

Het grote voordeel van Daisy is dat je zo’n boek kan hanteren als een gewoon boek. Je kan in één ruk doorluisteren, maar je kan ook bladeren, van zin naar zin, bladzijde naar bladzijde en van hoofdstuk naar hoofdstuk. Je kan ook stukken opnieuw beluisteren, een bladwijzer plaatsen enzovoort.

Een Daisy-boek beluister je met een heel gemakkelijk en gebruiksvriendelijk toestel: de Daisy-speler, die je ook kan ontlenen in de bib. Ook op een gewone computer kan je een Daisy-boek afspelen en zelfs op je mp3-speler, maar dan heb je niet dezelfde navigatiemogelijkheden. •

Al eens een luisterboek geprobeerd?Ook gewone luisterboeken zitten in ons aanbod. Interesse? Vraag er zeker naar in de bib.

Meer INFOT 014 30 37 71E [email protected]

12

Page 13: Meerhout Magazine - april 2015

13

Een kids-id heeft een geldigheidsduur van drie jaar en blijft geldig tot de vervaldag, ook al is je kind ondertussen twaalf geworden en kan het vanaf dat moment een elektronische identiteitskaart voor Belgen aanvragen.Opgelet: wanneer de foto van het kind niet meer gelijkend is, moet je wel een nieuwe kids-id aanvragen.

De kids-id kost 6,10 euro en heeft een leveringstermijn van drie weken.

Vraag tijdig aanAls je te lang wacht met het aanvragen van de kids-id moet je deze via een dure spoedprocedure aanvragen. De prijs voor de spoedprocedure varieert van 109,80 tot 174,30 euro.Wanneer je als ouder op hetzelfde moment nog een extra kids-id aanvraagt voor één of meerdere kinderen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, bedraagt de prijs voor deze extra kaart 50 euro. Niettemin blijft de spoedprocedure een dure aangelegenheid.

Feestcheques voor Vlaanderen Feest!

M●M#4

M●M#5

Op vakantie met de kinderen? Vraag tijdig hun kids-id aan!

team burgerzakenT 014 24 99 41

Plan je een reis naar het buitenland? Vergeet dan niet dat kinderen, jonger dan twaalf, een kids-id nodig hebben voor reizen binnen Europa.

Niet zomaar een reisdocumentDe kids-id is bovendien heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders, familie, of vrienden wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Kinderen vanaf zes jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet. Vanaf die leeftijd krijgen kinderen een pincode, zo kunnen ze zich met hun kaart identificeren. •

Tijdens de eerste weken van juli viert Vlaanderen feest ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag. Tijdens het laatste weekend van juni wordt het startschot gegeven van een elfdaagse met 11 juli als hoogtepunt.

Uiterlijk tegen 11 mei kan je als burger of met je organisatie voorstellen indienen voor nieuwe activiteiten tijdens de editie van 2015. Wie eerst komt, eerst oogst! Surf daarom zo snel mogelijk naar www.11daagsevlaanderen.net voor meer info. •

Meer oVEr MEErHouT

Page 14: Meerhout Magazine - april 2015

08

Als je bent overgeschakeld op aardgas en je oude stookolietank is nog niet verwijderd, kan je deelnemen aan de groepsaankoop sanering stookolietanks. Dit is een collectieve sanering van buitengebruikgestelde stookolietanks.

Ondertussen is de firma gekend die deze saneringswerken kan uitvoeren aan een voordelig tarief. Een overzicht van prijzen en voorwaarden vind je op www.iok.be. Dit overzicht kan je ook afhalen in het gemeentehuis bij het team groen en milieu. De prijzen zijn geldig tot en met eind dit jaar. •

Groepsaankoop sanering stookolietanks

CONtACtGeGeVeNS GeKOzeN FIrMA:Sun calor bvbaHaverstraat 142400 MolT 014 31 29 83E [email protected]

M●M#6

M●M#7Visseizoen geopendSinds 15 maart mag je opnieuw vissen op de gemeentelijke visvijver ‘t Gewad. Hiervoor heb je een visvergunning nodig. Je kan ze verkrijgen

bij de onthaalmedewerkers in het gemeentehuis. dagvergunningen kan je ook verkrijgen bij Hengelsport an.

Viszetting voorjaar 2015:- 500 kg voorn/ruts (+/- 200 gr)- 100 kg karper (+/- 800 gr)

14

Meer oVEr MEErHouT

Page 15: Meerhout Magazine - april 2015

M●M#8

In Vlaanderen valt één op drie 65-plussers minstens één keer per jaar. In woonzorgcentra hebben nagenoeg alle bewoners een verhoogd risico. Er is ook duidelijk een verband aangetoond tussen de neveneffecten van medicatie als antidepressiva, antipsychotica en slaap- en kalmeringsmiddelen.

Valpreventie in De BerkTijdens de week van de valpreventie is er ook in woonzorgcentrum De Berk extra aandacht voor deze problematiek. Affiches en een preventiefilmpje moeten bewoners en familieleden aan het denken zetten. Maar daar blijft het niet bij: placemats met oefeningen en een val- bingo-quiz staan ook op het programma.

M●M#7

Een nieuwe editie van de Week van de Valpreventie staat in de startblokken. Van 20 tot en met 26 april focust de campagne op het gebruik van bepaalde medicatie en het verband met valincidenten.

Week van de valpreventie

tips om valpartijen te voorkomenEen valpartij heeft vaak nare gevolgen. Met onderstaande tips kan je aan de slag om je veiligheid te verhogen.- Zorg voor je voeten: koop stevige,

platte schoenen, draag steunzolen indien nodig, loop zo weinig mogelijk op je kousen of blote voeten.

- Ga voor een veilig huis: geen losliggende matten en tapijten, loop niet op natte vloeren, laat niets rondslingeren, antislip op de traptreden, goede verlichting, stevige handgrepen.

- Kijk uit met je ogen: draag een bril indien nodig en leen geen bril van anderen.

- Let op je voeding en medicijnen: eet melkproducten, peulvruchten, vette vis en eieren voor stevige botten en sterke spieren, bespreek het gebruik van medicatie met je huisarts, vermijd kalmeer- en slaapmiddelen, wees matig met alcohol, rook niet.

- Blijf fit en actief: ga een half uurtje per dag wandelen, zwemmen of fietsen, doe je boodschappen te voet of met de fiets.

- Heb je last van duizeligheid? Spreek erover met de huisarts, maak geen bruuske bewegingen, maar doe het rustig aan, ook als er iemand aanbelt of de telefoon rinkelt. •

bron: logo kempen vzw

15

Meer oVEr MEErHouT

Page 16: Meerhout Magazine - april 2015

interview met een toekomstig wereldkampioen?

Kan jij de naam Brett Jacobs al? Ongetwijfeld wel, want de jongeman uit Meerhout draait in zijn leeftijdscategorie mee aan de wereldtop van zijn sport. Dat is het niet alledaagse bmx. bmx is een fietssport waarbij de deelnemers op kleine ‘crossfietsjes’ op een bmx- crossparcours allerlei hindernissen moeten nemen, zoals heuvels en putten. Brett Jacobs won al diverse titels in deze sport, maar zijn voorlopige hoogtepunt hoopt hij dit jaar in te boeken. “ik wil in juli in Zolder, in eigen land dus, wereldkampioen worden bij de zestienjarigen,” aldus Brett. hoog tijd dus voor een kennismaking met deze – hopelijk – toekomstige wereldkampioen…

MeeRhOuTeNAAR BReTT JACOBS Wil iN ZOlDeR WeRelDKAMPiOeN BMX WORDeN

16

Page 17: Meerhout Magazine - april 2015

Dit jaar zit Brett Jacobs al voor het elfde jaar op rij op de bmx-fiets. Dat betekent dat hij erg jong was toen hij met de sport begon. “Ik moet een jaar of vijf geweest zijn,” lacht hij. “Daarvoor heb ik niet echt andere sporten beoefend.” De passie voor bmx kreeg Brett overigens met de paplepel ingegeven, want ook zijn papa was als jongere een verdienstelijke rijder. Ook hij kaapte mooie titels weg, maar schakelde op hogere leeftijd over naar de motorcross. “Mijn papa heeft mij altijd gesteund en dat is natuurlijk niet alleen plezant, maar ook erg belangrijk als je aan de top draait.”“De passie voor bmx kreeg ik met de paplepel ingegeven.”

De eerste stappenRond zijn vijfde levensjaar stapte Brett in de bmx-sport. “Nadat alle nodige vergunningen en papieren in orde waren, mocht ik ook gaan wedstrijden rijden. Dat ging vrij vlot, want mijn eerste bmx-koers heb ik toen meteen gewonnen. Dat was in Dessel, bij bmx 2000 Dessel, de club waar ik nu nog aangesloten ben.

Mijn papa heeft daar ook gereden en hij kende er heel wat volk. Hij is ook Europees kampioen en zes keer Belgisch kampioen geworden. De appel valt dus niet ver van de boom,” aldus Brett. De Desselse bmx-club staat trouwens hoog aangeschreven. “Ik heb er sinds mijn zevende heel veel geleerd,” vervolgt Brett. “Mijn papa gaf samen met een kameraad training.”

Nationale selectieSinds zijn twaalfde maakt Brett deel uit van de zogenaamde nationale selectie. “Om hier deel van uit te mogen maken, moest je eerst allerlei proeven met succes afleggen. Dat lukte en ik werd geselecteerd. Dat betekent dat ik samen met de nationale ploeg aan belangrijke wedstrijden mag deelnemen. Zo heb ik op het wereldkampioenschap in Ahoy Rotterdam vorig jaar brons gewonnen, zilver op het Europees kampioenschap in Roskilde in Denemarken en goud op het Belgisch kampioenschap in Massenhoven en het Vlaams kampioenschap in Ravels. Die kampioenschappen

“Rotterdam is mijn mooiste herinnering”.

worden telkens per leeftijd gereden, anders zou het uiteraard niet eerlijk zijn. Er komt wel behoorlijk wat volk kijken. Ahoy was voor het wereldkampioenschap bijvoorbeeld helemaal uitverkocht. Dat was wel even een fameuze belevenis. Kicken! Je ontmoet ook altijd deelnemers van de andere kant van de wereld. Vorig jaar was het wereldkampioenschap in Nieuw-Zeeland en het is opvallend dat je dan toch andere deelnemers tegenkomt dan in Ahoy. Voor veel rijders speelt de afstand tot het wereldkampioenschap nog een duidelijke rol.”

Wereldkampioenschap“Mijn mooiste herinnering als nog jonge bmx’er? Uiteraard mijn bronzen medaille op het Wereldkampioenschap in Rotterdam. In de halve finale moest ik aan de buitenkant starten, wat niet gemakkelijk is, en toch werd ik

17

DOSSIer

Page 18: Meerhout Magazine - april 2015

vierde wat een superresultaat was en waardoor ik aan de finale kon deelnemen. Ook in de finale moest ik aan de buitenkant starten. Maar ook hier nam ik een goede start en reed ik een prachtige race, goed voor een bronzen medaille. M’n papa en mama fier!,” lacht Brett. trainingbmx is een echte zomersport, zo leren we van Brett Jacobs. “In de winter trainen we minder op de fiets. De parcours liggen er dan minder goed bij. Sinds vorig jaar trekken we naar de fitness. Let op: we doen geen algemene fitness. We trainen enkel met het oog op het bmx’en. Zo doen we bijvoorbeeld speciale oefeningen met de benen om de explosiviteit te trainen. Kort en explosief: zo gaan we in de krachttraining te werk. In de zomer trainen we uiteraard wel op onze fiets. We trainen zes keer per week, waarvan twee met de bmx-fiets op het parcours in Dessel en Zolder. We trekken sprintjes en werken opnieuw vooral aan onze explosiviteit. Vanaf maart komen er de wedstrijden bij. Tussendoor speel en train ik nog op het bmx-circuit in Meerhout met mijn broer.”

Betaalbare sport“De kalender wordt vrij logisch opgesteld eigenlijk, met af en toe een vrij weekend. In augustus ligt alles zelfs even stil. Zelf richt ik uiteraard al mijn pijlen op de verschillende kampioenschappen. Dat zijn mijn doelen… Of bmx een dure sport is? Je kan er een dure sport van maken als je dat wilt, want wat betreft fiets en bijhorend materiaal kan je zo ver en duur gaan als je maar wilt. Maar dat hoeft niet en je kan het ook betaalbaar houden. De inschrijvingen voor de wedstrijden zijn niet zo duur, maar je moet er natuurlijk ook nog wel geraken. Vaak zijn ze niet bij de deur. Gelukkig heb ik mijn ouders die me overal naartoe rijden en even bezeten zijn van de sport als ik.”

Wereldkampioen?Hét hoogtepunt van het seizoen van Brett moet dit jaar het wereldkampioenschap worden. Dat wordt van 18 juli tot 24 juli gereden in Zolder, in eigen land dan nog. “Dat

is mijn droom, maar het zal niet gemakkelijk worden. De concurrentie is er moordend en het zal telkens vechten tot aan de meet zijn. Het is wel opvallend dat ik mij het beste weet te motiveren voor de Europese en de wereldkampioenschappen. Op dat vlak zitten we alvast goed,” blikt Brett Jacobs vooruit.

PersprijsDe prestaties van Brett Jacobs zijn ook de gemeentelijke sportraad en de lokale sportjournalisten niet ontgaan. Bij de sportlaureatenviering op vrijdag 16 januari 2015 mocht de

jongeman de persprijs in ontvangst nemen. Hij kreeg de persprijs op basis van zijn resultaten zowel op nationaal als internationaal vlak. “Toch wel een toffe prijs, vind ik. Het is iets speciaals … én het is nog een knappe beker ook!” lacht de laureaat. Wij kruisen in juli alvast onze vingers … En jij? •

redactie: BertMoons.be

18

DOSSIer

Page 19: Meerhout Magazine - april 2015

vind ik de dvd’s in de bib?

helpt mij bij het invullen van mijn belastingsbrief?

Voor dringend medische zorgen kan je terecht bij de dokter van wacht. De dokter van wacht is alle dagen bereikbaar op het nummer 014 22 22 00. Alle andere lokale nummers vervallen.

WachtpostenDe wachtposten zijn tijdens de week niet open, alleen tijdens het weekend en op feestdagen. Het is noodzakelijk om te bellen voor een afspraak. •

Ben je een film- of seriefanaat? Sinds kort staan de dvd’s in onze bib niet meer tussen de romans, maar hebben ze een eigen stekje gekregen. Dat verdienden ze ook wel.

Heb je een boon voor Vlaamse films of series, of kijk je toch liever naar een blockbuster uit Hollywood? Misschien hou je meer van de cinefiele film? Voor elk is er wel wat wils. We beschikken momenteel over meer dan drieduizend titels, zowel fictie als non-fictie. •

Meer info team onthaalt 014 24 99 20E [email protected]

Meer info t 014 30 37 72W www.meerhout.bibliotheek.be

Meer info wachtpostzuiderkempen.bet 014 22 22 00

Heb je een vraag over het invullen van je belastingsaangifte of wil je graag ondersteuning van deskundigen? Dat kan op 4, 11 en 15 juni in de raadzaal van het gemeentehuis. Telkens van 9 tot 12 uur. De aangifte gebeurt gedeeltelijk via het systeem van Tax on Web en gedeeltelijk schriftelijk.

Om alles vlot te laten verlopen breng je best volgende documenten mee:• de aangifte(n)• de laatste aanslag (aanslagjaar

2014 – inkomsten 2013)• alle inkomstenfiches (fiches

van lonen, pensioenen, brugpensioen, werkloosheid, ziektevergoedingen, …).

• alle bewijzen voor aftrek (pensioensparen, leningen, levensverzekeringen, kinderopvang, giften, pwa, dienstencheques ...)

Teken vooraf de aangifte, zowel jij als je eventuele partner. •

contacteer ik de dokter van wacht?

WWW

19

Page 20: Meerhout Magazine - april 2015

20

ANNA LA

MBr

eCHtS eN SUS MICHIeLS •

60

HoRizoNt 50 JaaR VASTBeRADeN eiGeNWiJSJeugdclub Horizont heeft een boek gemaakt over de eerste halve eeuw Horizont. Een boek met tekst, leuke foto’s en oude films. 160 pagina’s foto’s en proza samen met een usb-stick met beeldmateriaal van de voorbije 50 jaar: 1 600 foto’s en 5 uur film voor 25 euro. •

Je kan dit boek nog bestellen bij Jef Verwaest, E [email protected], M 0494 71 13 10.

ook 50 iN 2015? 2015 - 1965 = 50. Een eenvoudige rekensom, die toch veel betekent. Als jij, beste lezer, net als wij in 1965 geboren bent, word ook jij dit jaar 50. We gaan dit vieren op zaterdag 24 oktober in de parochiezaal in Zittaart. Een traiteur zorgt met een walking dinner voor het vullen van de lege magen, terwijl DJ Fanne de stille momenten opvult met muziek van toen en toen en …

Verwacht je aan een uitnodiging in de bus. Als je geen uitnodiging krijgt, verwittig ons dan! •

NOG VrAGeN? Guy ann M 0475 66 40 92 M 0472 10 32 37E [email protected] [email protected]

Viergeslachtvan oud naar jong: Mon, Beny, Steven en Mon Van Baekel

OPNieuW RAVOTTeN iN KiNDeRWeelDe Speeltuin Kinderweelde opent op zaterdag 4 april. In de schoolvakanties kan je er alle dagen spelen van 10 tot 18 uur. Buiten de schoolvakantie’s op woensdag, zaterdag en zon- en feestdagen van 13 tot 18 uur. Het speelseizoen loopt tot 30 september. •

JOUW MaGaZinE

Page 21: Meerhout Magazine - april 2015

APrTaarT THEMa PaSEn• acV Geel

Stationsplein 4, Geel• 18.30 uur• 5 euro• kreatief vzw - afdeling Meerhout• T 014 56 05 95

W www.vzwkreatief.be

80-PluSSErS onTMoETEn Elkaar• inschrijven voor 3 april. • Feestzaal de kapel St.Jozeflaan10

• van 13.00 tot 17.00 uur• gratis• gemeentebestuur in

samenwerking met gemeentelijke seniorenraad

• T 014 24 99 28 E [email protected]

VoordracHT: TEElT Van druiVEn (BinnEn En BuiTEn)• inschrijven voor 14 april• Bibliotheek

Gasthuisstraat 29• 19.45 uur• 2 euro• TuinHier• M 0477 35 42 84

E [email protected]

FoToTEnToonSTEllinG FocuS• Bibliotheek

Gasthuisstraat 29• gratis• gemeentebestuur Meerhout• T 014 24 99 28

W www.meerhout.be

BrEiEn En HakEn• café The Witch

Veldstraat 50 • van 18.30 tot 21.00 uur • 25 euro • kreatief vzw -

afdeling Meerhout • T 014 56 05 95

E [email protected] W www.vzwkreatief.be

Boccia En curlinG - Voor PErSonEn MET EEn HandicaP• Het accent ligt op ontspanning

en sociaal contact. • sporthal

Bevrijdingslaan 96 a• van 13.30 tot 15.30 uur• 3 euro• Boccia en curling kVG Meerhout• M 0497 39 60 50

E [email protected]

MEiaVondFEEST• ‘t Sanderke

lindestraat 26 • van 17.30 tot 00.00 uur • koninklijke Harmonie

de Vredezonen • M 0495 47 49 86

W www.devredezonen.be

EErSTE HulP BiJ klEdinGrEParaTiES• café The Witch

Veldstraat 50• 18.30 uur• 10 euro• kreatief vzw - afdeling Meerhout• T 014 56 05 95

W www.vzwkreatief.be

lEnTEconcErT • Speeltuin kinderweelde

Speeltuinstraat • van 17.30 tot 19.00 uur• koninklijke Harmonie

de nethezonen• M 0479 80 30 08

vrijdag 3

donderdag 9

ScHiJT JE riJk• Het spel wordt gespeeld op een

voetbalveld dat opgedeeld is in vakken. deelnemers kunnen van vooraf geld inzetten (5 euro/m²) op een bepaald vak. Een koe op het veld beslist het winnende vak door er de grootste hoop ontlasting te leggen. reserveren van een vak (m²) kan in de kantine van k. Berg en dal.

• Gemeentelijk Sportcentrum Sportlaan z/n

• van 16.00 tot 20.00 uur• k. Berg en dal• M 0475 65 64 95

W www.bergendalvv.be

MoTocroSSWEdSTriJd Mc SiBEri˕ Hondapark

2491 olmen • van 08.00 tot 18.00 uur • Mc Siberië • M 0477 46 53 48

E [email protected]

zaterdag 18

raMMElaarS- WandElinG• Parochiezaal Gestel

Turkenhof • van 07.00 tot 18.00 uur • kWB Gestel • T 014 30 31 37

zondag 12

woensdag 15

donderdag 23

maandag 27

woensdag 29

donderdag 30

zaterdag 25

21

UIt in En oM MEErHouT

Page 22: Meerhout Magazine - april 2015

22

BrEiEn En HakEn• café The Witch

Veldstraat 50• van 18.30 tot 21.00 uur• 25 euro• kreatief vzw - afdeling Meerhout• T 014 56 05 95

E [email protected] W www.vzwkreatief.be

EErSTE HulP BiJ klEdinGrEParaTiES• café The Witch

Veldstraat 50• 18.30 uur• 10 euro• kreatief vzw - afdeling Meerhout• T 014 56 05 95

W www.vzwkreatief.be

inTErnaTionalE MoTocroSS• Gestelbeemden• van 08.00 tot 23.30 uur• Mc Siberië• M 0477 46 53 48

E [email protected]

maandag 11

zaterdag 16 & zondag 17

donderdag 14

rEruM noVaruM• Speeltuin kinderweelde

Speeltuinstraat • van 10.00 tot 19.00 uur• acW Meerhout• M 0489 73 05 29

1605

•lazertag•springkastelen•workshopcircustechnieken•workshopbuttons•ballonnenclown•ballenbad•kindergrime

• Clash der Jeugd

dit alles tussen 14.00 en 18.00 uur.

alle activiteiten zijn gratis en het vinden plaats op het grasveld tussen de Eikenboomlaan en de Schoolstraat. Bij slecht weer in de sporthal naast het grasveld.

Meer INFOteam vrije tijdT 014 24 99 28E [email protected]

Dag van de jeugd

MeIFiETSTocHT dE nETEluS• Eengezinsfietstochttussen

Balen en Meerhout.• 30, 45, 60 km• Vertrek tussen 08.00 en 15.00

uur in Balen: Vrijetijdscentrum de kruierie, Bevrijdingsstraat 1 of in Meerhout: Far West, Hoevendijk 1.

• Einde: 18.30 uur. drankenstops aan beide inschrijfplaatsen.

• Far West Hoevendijk 1

• van 08.00 tot 15.00 uur• 3 euro• VVV-Meerhout• T 014 24 99 28

zondag 3

coMEdY TrY-ouT MET PiEr dE PraiTErE, MouT uYTTErSProT En Mc ToM coolS• 4de editie van de “komme(n)die

oder nicht?”-stand up comedy Piet de Praitere blijft een graag-geziene comedian in de kempen. Het is een rasechte performer en oude zak die zijn tweede jeugd beleeft. Een fabuleuze verteller met een absurde stijl vol gratie en vaardigheid. Mout uyttersprot zet zijn eerste stappen als comedian. kurkdroog, komisch én progressief. de beste tips om vrouwen te verleiden, rechtstreeks uit de hand van deze charmante acteur (Familie, de kotmadam, cirq). Tom cools is de Mc van dienst.

• Vooraf inschrijven.• Tarmac

Pastoor Van Haechtplein 9• 20.15 uur• gratis• Tarmac vzw in samenwerking met

de Werft Geel• E [email protected]

W www.tar-mac.be

zaterdag 09

UIt in En oM MEErHouT

Page 23: Meerhout Magazine - april 2015

BrEiEn En HakEn• café The Witch

Veldstraat 50• van 18.30 tot 21.00 uur• 25 euro• kreatief vzw - afdeling Meerhout• T 014 56 05 95

E [email protected] W www.vzwkreatief.be

maandag 8

VoordracHT: VErGETEn GroEnTEn• Graag inschrijven voor 20 mei. • Bibliotheek

Gasthuisstraat 29• 19.45 uur• 2 euro• TuinHier• M 0477 35 42 84

E [email protected]

donderdag 21

ViErinG 50 Jaar kWB BErG• Feestzaal de kapel St.Jozeflaan10

• van 13.30 tot 18.00 uur• kWB Berg• M 0498 06 28 60

W www.kwbmeerhoutberg.be

ProVinciaal WiElErkaMPioEnScHaP Voor aSPiranTEn En WEGWEdSTriJdEn Voor niEuWElinGEn• Marktplein

Markt 1• van 10.00 tot 20.00 uur• Wielerclub de Meikevers• M 0474 49 01 08

E [email protected] W www.demeikevers.be

ladiES EVEnT• Parochiezaal Gestel

Turkenhof • van 19.30 tot 01.00 uur • kVlV Gestel • M 0493 21 18 09

MEErHouT BruiST! • Terrein Eikenboomlaan

Eikenboomlaan z/n • van 13.30 tot 02.00 uur • gemeentebestuur in

samenwerking met Middenstand Meerhout

• M 0494 43 26 20

zondag 31

zondag 7

vrijdag 29

zaterdag 30

JUN

2205

engstraatjogging 4 - 8 - 12 - 16 kmde Engstraatjogging start op de atletiekpiste en loopt over een vlak parcours doorheen de omgeving van de Engstraten. iedere sportieveling neemt gratis deel aan de tombola. Start om 19.30 uur. Je betaalt 5 euro.

Kinderjogging 50 - 200 - 400 - 800 mde kinderen starten om 18.30 uur en betalen 1 euro. iedere deelnemer krijgt een verrassing.

iedereen kan ter plaatse inschrijven.

Boccia En curlinG - Voor PErSonEn MET EEn HandicaP• Het accent ligt op ontspanning

en sociaal contact. • sporthal

Bevrijdingslaan 96 a• van 13.30 tot 15.30 uur• 3 euro• Boccia en curling kVG Meerhout• M 0497 39 60 50

E [email protected]

woensdag 24

www.meerhout.be

23

Page 24: Meerhout Magazine - april 2015

24

Vochtige doekjes horen niet in het toilet! Vermijd schade aan de pompstations en zuiverings-installaties.

Fiets gestolen: check regelmatig de website www.gevondenfietsen.be.

Nood aan kinesitherapie?Je kan terecht bij Mannu Dox, master in de kinesitherapie en revalidatie wetenschappen, manueel therapeut. Genelaar 29, Meerhout, T 014 30 34 13, M 0475 46 17 53

in april flitsen de agenten in: Kiezel en Schoolstraat.

KAtteBeLLetJeS uiT dE BuurT

Page 25: Meerhout Magazine - april 2015

25

UItGereKeND

27 verenigingen schreven zich in met in totaal 43 deelnemers voor de gratis vorming Maak je eigen website

Op www.playpauzestop.be vind je tips en tricks om gezond beeldschermgebruik in de praktijk toe te passen.

Kleding en ander textiel dat nog bruikbaar is, maar dat je zelf niet meer draagt, is heel welkom in ’t kelderke in de Gasthuisstraat. lees meer op pagina 06.

Page 26: Meerhout Magazine - april 2015

“Drieprovinciënroute wordt 6 km langer!”

ROGeR BOONS leiDT 29STe uiTGAVe VAN PROMODAG FieTSROuTe iN GOeDe BANeN

Zondag 7 juni vindt al voor de 29ste keer de jaarlijkse promodag van de Drieprovinciënroute plaats. Die fietsroute doet zoals bekend ook Meerhout aan en op 7 juni valt er in Meerhout en buurgemeenten dan ook heel wat te beleven. Wat precies, dat vragen we aan Roger Boons. hij is niet alleen secretaris van vvv-Meerhout, maar ook peter van de Drieprovinciënroute.

26

Page 27: Meerhout Magazine - april 2015

vvv-Meerhout is een organisatie die het toerisme promoot in Meerhout. Het is partner in de organisatie van activiteiten zoals de promotiedag Drieprovinciënroute, de opening van het toeristisch seizoen, De Schakel, de fietstocht Netelus en de Wandelmeedag. Doel: toeristen naar Meerhout lokken. “Eén en ander gebeurt uiteraard met steun en ondersteuning vanwege het gemeentebestuur. De vvv bestaat uit allemaal vrijwilligers, maar het is dankzij de toelage van de gemeente dat wij onze werking kunnen opzetten. De samenwerking verloopt heel vlot,” legt Roger Boons uit.

Secretaris van de VVVRoger Boons is naar eigen zeggen ongeveer sinds 2000 bij de vvv-

kijken of alles nog in orde is en alle bordjes nog goed hangen. Dat is met plezier gedaan, want ik hou echt heel veel van de fietsroute,” aldus een fiere secretaris.

Peter van de routeRoger Boons is zoals al vermeld ook peter van de Drieprovinciënroute. In die functie is hij officieel erkend

door Toerisme Provincie Antwerpen, dat voor elke themafietsroute in onze provincie een peter of meter heeft. Die houdt een oogje in het zeil en signaleert het wanneer er bijvoorbeeld borden verdwenen zijn of stukjes fietsroute er echt slecht bijliggen. Roger neemt zijn job heel serieus. “Ik vraag regelmatig aan de fietsers die ik tegenkom of er nog

“ik pols regelmatig bij anderen of er nog iets beter kan.”

VAN leuRDeRSPAD TOT DRiePROViNCiëNROuTeDe Drieprovinciënroute is ontstaan in Meerhout, waar Edward Mertens de herinnering aan de leurders levendig wilde houden.

Deze doorgaans kleurrijke figuren trokken met hun koopwaar per fiets naar nabije, maar ook vaak verre bestemmingen, om haring, stoffen en huisraad aan de man te brengen. Soms bleven zij dagen onderweg en werden bevoorraad door vrachtwagens. Anekdotes over hun belevenissen zijn legio. Hun ras is blijkbaar uitgestorven, alhoewel ...

Het aanvankelijk genoemde Leurderspad werd omgedoopt in een meer attractieve benaming Drieprovinciënpad. In 1996 liet Toerisme Vlaanderen in het Belgisch Staatsblad een nieuw decreet verschijnen waarbij de benaming pad voortaan alleen wordt gebruikt voor wandelwegen en route voor fietswegen.

Meerhout. “Ik herinner me dat op de volgende manier,” zegt hij. “In 2002 is de Drieprovinciënroute helemaal vernieuwd en ben ik allemaal nieuwe bordjes gaan ophangen. Ik denk dat ik toen twee jaar lid van de vvv was. Secretaris ben ik sinds vier jaar. Ik doe de briefwisseling en als penningmeester verzorg ik ook de betalingen. Er kruipt toch wel wat tijd in, hoor. Per maand is er een vergadering voor de vvv en om de twee maanden voor de fietsroute zelf. Ik fiets ook minstens één keer per maand de Drieprovinciënroute om te

27

DOSSIer

Page 28: Meerhout Magazine - april 2015

iets beters kan, “zegt hij. “Het is zo’n mooie route, die zoals de naam doet vermoeden, door drie provincies loopt. Ze doet de gemeenten Meerhout, Ham, Beringen, Diest, Tessenderlo en Laakdal aan.”

Promotiedag op 7 juni“Tijdens de promodag op zondag 7 juni kunnen de deelnemers vanaf 8 uur inschrijven voor 3 euro. Daarvoor krijgen ze een bon die ze kunnen inruilen voor iets lekkers op één van de stopplaatsen in de deelnemende gemeenten, bij elke vvv. In Ham zijn dat bijvoorbeeld frietjes. In Tessenderlo staat er een barbecueworst op het menu, terwijl het in Laakdal pensen zijn. In Meerhout zijn het vanouds smoutebollen en in Diest spek met eieren. Beringen sluit het rijtje met croque monsieur. Maar er valt niet alleen iets te smullen, op elke stoplocatie is er ook animatie voorzien, zoals een deejay of een live-

orkest. Voor gezinnen met kinderen voorzien we overigens ook ingekorte routes.”

Des te mooier!“Voor het eerst zal de route trouwens ook iets langer worden dan voordien. In Ham maken we een permanente lus naar de plaatselijke

“het mooiste van 3 provincies in 1 tocht!”

sporthal, waar op 7 juni ook heel wat animatie te beleven zal zijn. De 114 signalisatiebordjes krijgen er zo 18 nieuwe bordjes bij. De Drieprovinciënroute wordt 6 km langer en des te mooier!” besluit Roger Boons vol enthousiasme. •

redactie: BertMoons.be

zoNDaG 7 JuNi 2015DRiePROViNCiëNROuTe Fietsers kunnen tussen 8 en 15 uur inschrijven en vertrekken vanuit elke startplaats. de deelnameprijs bedraagt 3 euro. in ruil daarvoor ontvang je een inschrijvingskaart met bon die recht geeft op een lokaal gerecht in één van de vertrekpunten. Elke deelnemer is bovendien verzekerd via Bloso.

VertrekplaatsMeerhout:feestzaalDeKapel,Sint-Jozeflaan10.

Er zijn twee afstanden die je kan doen: de volledige tocht van 63 kilometer of een verkorte lus van 35 kilometer. Wie alle vertrekpunten passeert en daar een stempel haalt maakt kans op mooie prijzen!

Meer INFOwww.drieprovinciënroute.be

28

DOSSIer

Page 29: Meerhout Magazine - april 2015

Wil je een vaste horeca-inrichting openen? Dan heb je voorafgaandelijk een schriftelijke vergunning nodig van de burgemeester. Occasionele horeca-inrichtingen zijn van dergelijke vergunningsplicht vrijgesteld.

De vergunning is gebonden aan de exploitant en aan de vaste horeca-inrichting.

Wanneer de exploitant wijzigt of een nieuwe vaste horeca-inrichting wordt opgestart, dan moet je een nieuwe vergunning aanvragen.

Onder nieuwe inrichting verstaan we:• een nieuwbouw• wanneer er een bestemmingswijziging van het onroerend

goed plaatsvindt (decreet van 18 mei 1999: organisatie van de ruimtelijke ordening)

• wanneer de aard van de handelsactiviteit wijzigt• wanneer er in een bestaande horecazaak een verbouwing

met stedenbouwkundige vergunning gebeurt, voor dat gedeelte waarop de stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft.

Deze vergunning is aan diverse voorwaarden verbonden. Reken op minimum twee maanden om inlichtingen in te winnen wanneer je een horeca-inrichting wil openen. •

Wat verstaan we onder:• Vaste horeca-inrichting: elke plaats of ruimte

waar voeding en/of drank van welke aard ook voor gebruik ter plaatse wordt verkocht of (gratis) verstrekt.

• Occasionele horeca-inrichting: tijdelijke drankgelegenheid die ten hoogste tienmaal per jaar en telkens niet voor langer dan vijftien opeenvolgende dagen wordt gehouden.

• exploitant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die in enige hoedanigheid en/of voor eigen rekening, een horecazaak exploiteert. Met exploiteren wordt ook bedoeld het openen, het heropenen, de overname en de aanpassing van een horecazaak.

Nieuwe zaak? Vraag tijdig je uitbatingsvergunning aan!

29

HOe WErkT daT

Meer INFOnetka croonenborghsteam lokale economieT 014 25 90 67E [email protected]

Page 30: Meerhout Magazine - april 2015

Fiets of bromfiets?Elektrische fietsen zijn erg in trek. De ene rijdt al sneller dan de andere. Bij sommige moet je nog stevig trappen, bij andere dan weer veel minder. Zijn dit wettelijk allemaal fietsen of zijn het bromfietsen? En wat zijn daar de gevolgen van?

Wanneer is een elektrische fiets een fiets?Een elektrische fiets is een fiets die met een elektromotor wordt aangedreven én waarvan het vermogen van de motor niet hoger is dan 250 Watt én die alleen ondersteuning geeft als je zelf trapt én waarvan de motor geen ondersteuning meer biedt als je sneller gaat dan 25 kilometer per uur.

Alleen als aan deze voorwaarden voldaan is, wordt een elektrische fiets beschouwd als een klassieke fiets. Met deze fiets mag je op het fietspad rijden, je hebt er geen rijbewijs voor nodig, er is geen minimumleeftijd, geen helmplicht en geen verzekeringsplicht. Toch sluit je best een familiale verzekering af.

BromfietsVoldoet je elektrische fiets niet aan één van de criteria die hierboven beschreven staan, dan is je fiets een bromfiets en moet je je houden aan de regels voor bromfietsen.

• Je moet minimum 16 jaar zijn om met een bromfiets op de openbare weg te mogen rijden.

• Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht.

• Je moet een helm dragen, geen fietshelm, maar een bromfietshelm.

• Je fiets moet gehomologeerd zijn om er mee op de openbare weg te rijden.

• Je hebt een rijbewijs AM nodig als je fiets sneller dan 25 kilometer per uur en niet harder gaat dan 45 kilometer per uur. (voor iedereen geboren na 14.02.1961)

Overtreed je deze regels, dan riskeer je dat je fiets in beslag genomen wordt.

MotoAls de motor een vermogen heeft van meer dan 400 Watt of ligt de maximale snelheid hoger dan 45 kilometer per uur, dan is het zelfs een moto en moet je je aan de richtlijnen voor motorfietsen houden.

AankoopLet bij aankoop erop dat je fiets voldoet aan de drie criteria. Heb je al een elektrische fiets, check dit dan ook zeker, zodat je niet in de problemen komt.

HOe WErkT daT

30

Page 31: Meerhout Magazine - april 2015

Ook in 2015 blijft de mazoutpremie, van de federale overheid bestaan. Denk je dat je hierop recht hebt? Ga hieronder na of je voldoet aan de voorwaarden:

1. De federale verwarmingstoelage kan je een heel kalenderjaar lang aanvragen.

Opgelet: je moet je aanvraag wel doen binnen een termijn van 60 dagen na de levering.

2. Indien je voldoet aan de voorwaarden, kan je genieten van een federale verwarmingstoelage, ongeacht de prijs die je per liter betaalde.

Opgelet: het bedrag dat wordt toegekend, is afhankelijk van de prijs per liter die je betaalde.

3. Je kan maximum voor 1 500 liter per jaar een tussenkomst krijgen, met een maximum van 210 euro.

4. Volgende mensen komen in aanmerking:- categorie 1: wigw of omnio-statuut hebben- categorie 2: bruto belastbaar inkomen van alle

gezinsleden samen is minder dan 16 965,47 euro (verhoogd met 3 140,77 euro per persoon ten laste)

Opgelet: het bedrag om als persoon ten laste te worden beschouwd is netto maximum 3 110 euro, de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld.

- categorie 3: mensen met een hoge schuldenlast (collectieve schuldenregeling).

PraktischWanneer: elke woensdagvoormiddag van 9 tot 12 uur.Meebrengen: identiteitskaart, klevertje ziekenfonds van alle gezinsleden meest recente belastingbrief van personenbelasting en van onroerende voorheffing,leveringsbon of factuur

Meer INFOocMW sociale dienst Gasthuisstraat – achter de bibliotheek T 014 36 90 20

heb jij recht op een verwarmingstoelage?

31

HOe WErkT daT

Page 32: Meerhout Magazine - april 2015

32

Meerhoutse nieuwtjes Sinds kort kan je de historische Kempense krant De Meerhoutenaar online raadplegen op www.kempensekranten.be. Via een zoekfunctie zijn de artikels vlot doorzoekbaar. Ook dit magazine kan je gemakkelijk doorbladeren en -zoeken op www.issuu.com. •in samenwerking met k.ERF

Page 33: Meerhout Magazine - april 2015

33

foto

: lan

der l

oeck

x

GOeD oM WETEn

33

UIt De GeMeeNterAAD•De agenda of dagorde en de verslagen van de

gemeenteraad vind je op www.meerhout.be onder de rubriek bestuur.

•Raadsleden mogen de agenda van de gemeenteraad aanvullen.

•Dit is een belangrijk middel om op het beleid van de gemeente te wegen en om eigen thema’s naar voren te schuiven.

Aanvullende agendapunten tijdens de gemeenteraad van 26 januari

- n-va stelt voor: verhoging van de veiligheid tijdens fuiven en evenementen door de samenwerking met een professionele en erkende bewakingsfirma aan te moedigen via een verdubbeling van de fuiftoelage voor jeugdverenigingen.

- Vlaams Belang stelt voor om aan Bpost een vrijwillige verslaggeving te vragen over de toegankelijkheid van niet duurzaam verharde gemeentewegen.

- Vlaams Belang wenst dat op korte termijn op gelijkwaardige wijze verkeersborden geplaatst worden om uitsluitend plaatselijk verkeer toe te laten conform het mobiliteitsplan om ongewenst sluikverkeer te kunnen bannen.

- Vlaams Belang stelt voor om, naar analogie met Griffelrock, te participeren aan reva 2015, een informatiebeurs voor mensen met een beperking, door busvervoer aan democratische prijzen te organiseren.

- Vlaams Belang wenst advies over gewenst nut van inventarisering en beschermingsmaatregelen van eeuwenoude plaggenbodems in Meerhout.

- Vlaams Belang stelt voor om een bord hier aanmelden te plaatsen aan de ingang van het gemeentehuis.

- Open-vld stelt voor: Ter compensatie voor het wonen in de duurste gemeente een tussenkomst voor Buzzy en Omni-Pazz.

Aanvullende agendapunten tijdens de gemeenteraad van 23 februari

- n-va vraagt om een inbraakpreventieavond te organiseren met alle fracties van de gemeenteraad in samenwerking met de politiezone Geel/Laakdal/Meerhout om een zo groot mogelijk publiek te bereiken en om eindelijk eens constructief samen te werken.

- Vlaams Belang stelt voor om een oproep te doen naar vrijwilligers om op geregelde tijdstippen als pc-dokter in de bibliotheek mensen te helpen die problemen hebben met een pc.

- Vlaams Belang wenst nuttige en besparende invulling van onderbezette of overtollige gemeentelijke gebouwen.

- Vlaams Belang wenst dat de gemeente de informatie over de aanwezigheid van een buurtweg automatisch meegeeft aan de notaris ter gelegenheid van een verkoop van een perceel of aanpalend perceel.

- Vlaams Belang stelt voor om voorrang van rechts op de drukste verbindingswegen te schrappen in het belang van de veiligheid en omwille dat de gewone weggebruiker veelal de perceptie heeft zich op een voorrangsweg te begeven.

- n-va Meerhout vraagt of er aanwijzingen zijn over capaciteitsproblemen bij de kinderopvang in Meerhout en of de gemeente Meerhout maatregelen neemt om nieuwe privé-kinderopvang initiatieven te motiveren.

- Open-vld vraagt: Toelating voor nabestaanden om op het urnenveld een strook te voorzien van grind rond de grondplaat van een urnegraf.

- Open-vld vraagt: De meerderheidspartijen hun verkiezingsbeloften na te komen omtrent de herinrichting en herwaardering van de as Veldstraat- Weversberg. •

G●W#1

Page 34: Meerhout Magazine - april 2015

OPVOeDeN IN Je BUUrt

•Van16tot23mei:weekvandeopvoeding.•Opvoedendoejesamen.•Praatoverpositieveénnegatievemomenten.

Opvoeden in je buurt betekent dat je als ouder je kind niet alleen hoeft groot te brengen. Je doet het samen met de hele buurt. Soms doet het deugd om te praten over opvoeden met buren, familie of andere ouders. Dat kan op verschillende plaatsen: kinderopvang, school of sportclub. En natuurlijk doen kinderen en jongeren ook zelf hun inbreng: ze hebben dromen, noden en talenten, ze leren van elkaar en gaan in interactie met heel wat volwassenen.

Samen opvoedenEen kind opvoeden doe je uiteraard niet tussen vier muren. Als gezin ben je op uiteenlopende fronten bezig om een veilige, stimulerende omgeving te creëren voor je kind. Ouders en kinderen komen op heel veel uiteenlopende plaatsen. Er zijn dus heel wat mensen betrokken bij de opvoeding: familie, leerkrachten, buren … Dat is zo bij kleine kinderen, maar ook als je een tiener in huis hebt.

Praat erover Je kinderen grootbrengen is een hele uitdaging. Het is normaal dat je als ouder eens twijfelt, je vragen stelt of het even helemaal niet meer weet. Probeer zowel de positieve als de negatieve momenten te delen met

bib

jeugdhuis

sportclubthuis

grootouders

buren

pleintje

school

kinderopvang

jeugdbeweging

speelplein

www.weekvandeopvoeding.be

Opvoeden buurtin je 16-23 mei 2015

anderen. Ook bij vragen kan je gerust antwoorden zoeken in je naaste omgeving. Misschien hebben de buren dezelfde ervaring met hun kinderen of hebben de ouders die je aan de schoolpoort leerde kennen dito vragen.

Al lukt het niet altijd. Wanneer het gaat over iets wat je niet zomaar aan je vrienden of buren wil vertellen bijvoorbeeld. Voor kleine en grote opvoedingsvragen en problemen kan je ook terecht bij opvoedingsondersteuners zoals leerkrachten, het CLB of hulpverleners van allerlei organisaties die zich bezighouden met opvoeding en/of ontwikkeling van kinderen en jongeren. •

Meer INFOwww.groeimee.be of www.gezondopvoeden.be

G●W#2

34

GOeD oM WETEn

Page 35: Meerhout Magazine - april 2015

35

G●W#3

Leader?Leader is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het biedt kansen aan vernieuwende en duurzame initiatieven op het platteland, bedacht en uitgewerkt door mensen ter plaatse. Samenwerking van de verschillende partijen die actief zijn op het platteland, is daarbij van groot belang.

Leader Kempen zuidIn de provincie Antwerpen zijn voor de komende vijf jaar drie regio’s afgebakend die in aanmerking komen voor Leader-subsidies. Meerhout maakt deel uit van het gebied Leader Zuid, een gebied van elf gemeenten met in totaal zo’n 164 000 inwoners. Leader Zuid focust zich de volgende jaren op armoede en kwetsbaarheid in landbouw- en plattelands-gemeenschappen, agrobiodiversiteit en streekidentiteit. In totaal is er 1 154 743 euro ter beschikking.

Plaatselijke GroepHet geheel is verwerkt in een ontwikkelingsplan waarin we, naast de inhoudelijke keuzes, ook moeten aangeven wie er de komende jaren wil meewerken om dit plan tot uitvoering te brengen: subsidieoproepen organiseren, projecten bespreken … Kortom: wie er aan de Plaatselijke Groep wil deelnemen.

Heb je interesse?Je kan je kandidaat stellen als mogelijke vertegenwoordiger van de gemeente. Dit kan via mail [email protected] of schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2450 Meerhout. Uiterste datum van indiening is 30 april.Je kandidatuur bevat: naam, adres, geboortedatum, contactgegevens zoals telefoon, gsm of e-mail en je motivatie.

De gemeenteraad beslist wie wordt aangeduid als stemgerechtigd en adviserend lid. •

Meer INFO •overLeaderkristien Vanlommelrurant vzwE [email protected] T 014 85 27 07

•overdekandidatuurteam groen en milieuT 014 24 99 50 E [email protected]

zet JIJ MeerHOUt Mee OP De PLAtteLANDSKAArt?•MeerhoutmaaktdeeluitvanLeaderZuid.•Wiljeactiefmeewerkenaandeuitvoeringvanhetontwikkelingsplan?•Steljedankandidaatvoor30april.

Page 36: Meerhout Magazine - april 2015

MeerHOUt kaTTEnGEMEEnTE

Gemeentelijkinfoblad-2015nr.2•ISSN1784-9365•V.U.JosEngelen,Rooiaarde38,2450Meerhout

Zwerfvuilactieop vrijdag 20 en zaterdag 21 maart was er in onze gemeente een grootschalige zwerfvuilactie. nog eens achtmensen hebben zich geëngageerd om het peterschap van enkele straten op zich te nemen om ze zwerfvuilvrij te houden. Yoeri Van dyck (foto) is één van hen. Meerhout telt nu achttien zwerfvuilmeters en -peters.

Foto: Fred nevelsteen