Maatschappelijke stage

19
M A A T S C H A P P E L I J K E S T A G E S A M E N L E V E N K U N J E L E R E N Maatschappelijke stage Bijeenkomst NME 16 juni Driebergen 2009 M A A T S C H A P P E L I J K E S T A G E S A M E N L E V E N K U N J E L E R E N

description

Maatschappelijke stage. Bijeenkomst NME 16 juni Driebergen 2009. MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN. Hoe begon het. 2004-2006 10 pilotscholen en 40 volgscholen 2005-2011 subsidieregeling voor de scholen 2007 regeerakkoord, - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Maatschappelijke stage

Page 1: Maatschappelijke stage

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

Maatschappelijke stage

Bijeenkomst NME 16 juni Driebergen 2009

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

Page 2: Maatschappelijke stage

2 | KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES 22 april 2009

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

Hoe begon het

2004-2006 10 pilotscholen en 40 volgscholen

2005-2011subsidieregeling voor de scholen

2007regeerakkoord, 3 maanden maatschappelijke stage verplicht

15 november 2007 :

presentatie plan van aanpak maatschappelijke stage. Verplichte MaS voor alle leerlingen in het VO van 72 uur

Page 3: Maatschappelijke stage

3 | KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES 22 april 2009

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

Doel maatschappelijke stage uit plan van aanpak

Alle jongeren maken tijdens hun schooltijd kennis met en leveren een onbetaalde bijdrage aan de samenleving Leerlingen ervaren hoe leuk het is om iets voor en ander te doenTijdens de stage merkt de leerling dat zijn/haar inzet ertoe doet en dat de samenleving is wat je er met anderen van maakt

Page 4: Maatschappelijke stage

4 | KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES 22 april 2009

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

Financiering in 2008-2009

Naar de scholen:48 Euro per telleerling in 2009-2010Regeling loopt via Senter NovemOpbouw naar 100 miljoen in 2008

Daarnaast financiën naar gemeente:2 stromen, 1 voor vrijwillige inzet in brede zin voor alle gemeentes en 1 voor de maatschappelijke stage naar gemeentes met school in de gemeente Opbouw naar 30 miljoen

Page 5: Maatschappelijke stage

5 | KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES 22 april 2009

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

Wat zien we nu in de scholen

Zoeken naar de plaats van de maatschappelijke stage in het curriculum

Uitbouw naar 72 uur

Diversiteit in de uitvoering

Er komt langzaamaan een regionaal netwerk op gang

Planmatige invoering van de MaS

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

Page 6: Maatschappelijke stage

6 | KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES 22 april 2009

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

Zoeken naar de plaats in het curriculum

Men verbindt het aan burgerschap

Men maakt het een onderdeel van maatschappijleer

Men verbindt de verwerking van de stage aan presentatie bij Nederlands, sectorwerkstuk of profielwerkstuk

Men zoekt een koppeling met de sector waarvoor de leerling heeft gekozen

Men past het in in projectonderwijs

Men benoemt het apart in het rooster en geeft de mentor de begeleidingstijd om de vaardigheden van de leerlingen in kaart te brengen

Page 7: Maatschappelijke stage

7 | KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES 22 april 2009

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

burgerschap

Democratie omvat zowel de grondbeginselen en hoe die in het dagelijkse leven worden toegepast, als de staatsrechtelijke aspecten.

Participatie is een kenmerk van de democratische grondhouding en betreft het actief deelnemen aan het verbeteren van de omgeving.

Identiteit gaat over de wisselwerking tussen persoon en omgeving en hoe persoonlijke opvattingen bepalend zijn voor het gericht zijn op de gemeenschap.

Page 8: Maatschappelijke stage

8 | KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES 22 april 2009

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

Uitbouw naar 72 uur

Opbouw in de school met groepsopdrachten of projecten van 30 uur in de onderbouw

Aansluiten bij MADD activiteiten

Soms ook wel zelfstandige opdrachten in klas twee

Individuele invulling in klas drie voor 40 uur

Veel VMBO scholen vinden 72 uur wel veel voor hun doelgroep

Page 9: Maatschappelijke stage

9 | KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES 22 april 2009

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

Diversiteit in de uitvoering

Leerlingen lopen stage in een projectweek

Leerlingen hebben 1 middag per week MaS

Leerlingen krijgen opdracht om zelfstandig 40 uur in het schooljaar Mas te lopen

Leerlingen lopen stage in een groep

Leerlingen lopen stage individueel

Leerlingen lopen een lintstage (laatste keer oude is eerste keer nieuwe leerlingen)

Leerlingen lopen in onderbouw groeps- en in bovenbouw individueel stage

Page 10: Maatschappelijke stage

10 | KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES 22 april 2009

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

Er komt langzaamaan een regionaal netwerk op gang

Overal in het land ontstaan netwerken

Steeds vaker zien we initiatieven vanuit de gemeente

Vrijwilligerscentrales krijgen de makelaarsrol toebedeeld

Organisaties komen in beweging en gaan meedenken over mogelijke plaatsen voor jongeren

In de regio komt men voorzichtig tot afstemming

Page 11: Maatschappelijke stage

11 | KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES 22 april 2009

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

Hoe ziet het onderwijs eruit

Praktijkonderwijs- leerlingen halen geen diploma maar worden rechtstreeks naar de arbeidsmarkt geleid

VMBO- 4 leerjaren : 4 leerwegen, van veel praktijklessen (beroepsonderwijs) tot meer theorie (mavo)

Havo- 5 jarig : leidt op voor hoger beroepsonderwijs

VWO- 6 jarig : leidt op voor wetenschappelijk onderwijs, universiteit

Page 12: Maatschappelijke stage

12 | KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES 22 april 2009

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

Voor welke opdracht staan we

Er zijn veel stageplaatsen nodig, 195000 leerlingen per jaarlaag

Scholen kennen wereld van vrijwilligerswerk niet, dus moeten elkaar leren kennen

Vrijwilligerscentrales makelen tussen school en aanbieders

Scholen zoeken zelf contact met vrijwilligersorganisaties

Er zijn formele stageplekken maar er zijn ook veel nog niet bedachte plekken

Page 13: Maatschappelijke stage

13 | KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES 22 april 2009

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

Maatschappelijke stage als uitdaging

Veel vrijwilligersplaatsen zijn nog ingesteld op ouderen

Veel plaatsen zijn gebaseerd op een lange deelname

De uitdaging:Zoeken naar nieuwe korte klussen

Zoeken naar projecten

Zoeken naar wat je nog graag zou willen en wat nu niet kan

Page 14: Maatschappelijke stage

14 | KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES 22 april 2009

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

Praktijk vinden van stageplaatsen

Vaak gehanteerd: een derde deel vindt zelf een stageplaats

Een derde deel vindt een plaats na zich op mogelijkheden

Een derde deel wordt bemiddeld

Scholen die al lang draaien met de maatschappelijke stage geven aan dat het na jaren draaien steeds makkelijker wordt voor de leerlingen een stageplek te vinden

Page 15: Maatschappelijke stage

15 | KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES 22 april 2009

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

Maatschappelijke stage is een breed onderwerp

Ook andere ministeries ontwikkelen pilots

Pilots van LNV, accent op groen

Samenwerking van staatsbosbeheer, ivn, Gelders landschap, Gelderse kastelen, landschapsbeheer Nederland, natuurmonumenten

LTO Nederland met educatieve boerderijen, zorgboerderijen, biologica e.a.

Page 16: Maatschappelijke stage

16 | KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES 22 april 2009

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

Maatschappelijke stage is een breed onderwerp

Ook ww&i hebben pilots uitgezet

Pilot rond inburgering, waarbij leerlingen worden ingezet

Pilot rond integratie, waarbij scholen en leerlingen worden gekoppeld,

Page 17: Maatschappelijke stage

17 | KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES 22 april 2009

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

Maatschappelijke stage is een breed onderwerp

Er zijn diverse convenanten afgesloten o.a:NISB

Scouting

Mezzo

Zonnebloem

Rode kruis

Erfgoed Nederland

Youth for Christ

De organisaties stellen zich garant voor xxx stageplaatsen

Page 18: Maatschappelijke stage

18 | KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES 22 april 2009

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

Wat betekent MaS op lange termijn

De wet op het VO wordt gewijzigd

Alle scholen moeten in 2010-2011 verplicht maatschappelijke stage opnemen in schoolplan

Omvang van de stage 72 uur

Om alles goed te regelen moet je samenwerken in de regio, niet incidenteel, maar regelmatig

( afstemmen, efficiëntie)

Page 19: Maatschappelijke stage

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N

Meer informatie?

www.samenlevenkunjeleren.nl

[email protected]

MA

AT

SC

HA

PP

EL

IJK

E S

TA

GE

SA

ME

NL

EV

EN

KU

N JE

LE

RE

N