Maatschappelijke stage

of 19 /19
M A A T S C H A P P E L I J K E S T A G E S A M E N L E V E N K U N J E L E R E N Maatschappelijke stage Bijeenkomst NME 16 juni Driebergen 2009 M A A T S C H A P P E L I J K E S T A G E S A M E N L E V E N K U N J E L E R E N

Embed Size (px)

description

Maatschappelijke stage. Bijeenkomst NME 16 juni Driebergen 2009. MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN. Hoe begon het. 2004-2006 10 pilotscholen en 40 volgscholen 2005-2011 subsidieregeling voor de scholen 2007 regeerakkoord, - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Maatschappelijke stage

PowerPoint PresentationMaatschappelijke stage
| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES
Hoe begon het
2005-2011
15 november 2007 :
presentatie plan van aanpak maatschappelijke stage. Verplichte MaS voor alle leerlingen in het VO van 72 uur
| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES
Doel maatschappelijke stage uit plan van aanpak
Alle jongeren maken tijdens hun schooltijd kennis met en leveren een onbetaalde bijdrage aan de samenleving
Leerlingen ervaren hoe leuk het is om iets voor en ander te doen
Tijdens de stage merkt de leerling dat zijn/haar inzet ertoe doet en dat de samenleving is wat je er met anderen van maakt
| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES
Financiering in 2008-2009
Naar de scholen:
Regeling loopt via Senter Novem
Opbouw naar 100 miljoen in 2008
Daarnaast financiën naar gemeente:
2 stromen, 1 voor vrijwillige inzet in brede zin voor alle gemeentes en 1 voor de maatschappelijke stage naar gemeentes met school in de gemeente
Opbouw naar 30 miljoen
| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES
Wat zien we nu in de scholen
Zoeken naar de plaats van de maatschappelijke stage in het curriculum
Uitbouw naar 72 uur
Diversiteit in de uitvoering
Planmatige invoering van de MaS
MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN
| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES
Zoeken naar de plaats in het curriculum
Men verbindt het aan burgerschap
Men maakt het een onderdeel van maatschappijleer
Men verbindt de verwerking van de stage aan presentatie bij Nederlands, sectorwerkstuk of profielwerkstuk
Men zoekt een koppeling met de sector waarvoor de leerling heeft gekozen
Men past het in in projectonderwijs
Men benoemt het apart in het rooster en geeft de mentor de begeleidingstijd om de vaardigheden van de leerlingen in kaart te brengen
| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES
burgerschap
Democratie omvat zowel de grondbeginselen en hoe die in het dagelijkse leven worden toegepast, als de staatsrechtelijke aspecten.
Participatie is een kenmerk van de democratische grondhouding en betreft het actief deelnemen aan het verbeteren van de omgeving.
Identiteit gaat over de wisselwerking tussen persoon en omgeving en hoe persoonlijke opvattingen bepalend zijn voor het gericht zijn op de gemeenschap.
| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES
Uitbouw naar 72 uur
Opbouw in de school met groepsopdrachten of projecten van 30 uur in de onderbouw
Aansluiten bij MADD activiteiten
Soms ook wel zelfstandige opdrachten in klas twee
Individuele invulling in klas drie voor 40 uur
Veel VMBO scholen vinden 72 uur wel veel voor hun doelgroep
| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES
Diversiteit in de uitvoering
Leerlingen hebben 1 middag per week MaS
Leerlingen krijgen opdracht om zelfstandig 40 uur in het schooljaar Mas te lopen
Leerlingen lopen stage in een groep
Leerlingen lopen stage individueel
Leerlingen lopen een lintstage (laatste keer oude is eerste keer nieuwe leerlingen)
Leerlingen lopen in onderbouw groeps- en in bovenbouw individueel stage
| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES
Er komt langzaamaan een regionaal netwerk op gang
Overal in het land ontstaan netwerken
Steeds vaker zien we initiatieven vanuit de gemeente
Vrijwilligerscentrales krijgen de makelaarsrol toebedeeld
Organisaties komen in beweging en gaan meedenken over mogelijke plaatsen voor jongeren
In de regio komt men voorzichtig tot afstemming
| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES
Hoe ziet het onderwijs eruit
Praktijkonderwijs- leerlingen halen geen diploma maar worden rechtstreeks naar de arbeidsmarkt geleid
VMBO- 4 leerjaren : 4 leerwegen, van veel praktijklessen (beroepsonderwijs) tot meer theorie (mavo)
Havo- 5 jarig : leidt op voor hoger beroepsonderwijs
VWO- 6 jarig : leidt op voor wetenschappelijk onderwijs, universiteit
| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES
Voor welke opdracht staan we
Er zijn veel stageplaatsen nodig, 195000 leerlingen per jaarlaag
Scholen kennen wereld van vrijwilligerswerk niet, dus moeten elkaar leren kennen
Vrijwilligerscentrales makelen tussen school en aanbieders
Scholen zoeken zelf contact met vrijwilligersorganisaties
Er zijn formele stageplekken maar er zijn ook veel nog niet bedachte plekken
| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES
Maatschappelijke stage als uitdaging
Veel plaatsen zijn gebaseerd op een lange deelname
De uitdaging:
Zoeken naar projecten
Zoeken naar wat je nog graag zou willen en wat nu niet kan
| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES
Praktijk vinden van stageplaatsen
Een derde deel vindt een plaats na zich op mogelijkheden
Een derde deel wordt bemiddeld
Scholen die al lang draaien met de maatschappelijke stage geven aan dat het na jaren draaien steeds makkelijker wordt voor de leerlingen een stageplek te vinden
| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES
Ook andere ministeries ontwikkelen pilots
Pilots van LNV, accent op groen
Samenwerking van staatsbosbeheer, ivn, Gelders landschap, Gelderse kastelen, landschapsbeheer Nederland, natuurmonumenten
LTO Nederland met educatieve boerderijen, zorgboerderijen, biologica e.a.
| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES
Pilot rond inburgering, waarbij leerlingen worden ingezet
Pilot rond integratie, waarbij scholen en leerlingen worden gekoppeld,
| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES
NISB
Scouting
Mezzo
Zonnebloem
| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES
De wet op het VO wordt gewijzigd
Alle scholen moeten in 2010-2011 verplicht maatschappelijke stage opnemen in schoolplan
Omvang van de stage 72 uur
Om alles goed te regelen moet je samenwerken in de regio, niet incidenteel, maar regelmatig
( afstemmen, efficiëntie)
Meer informatie?
| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES