Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet...

of 25 /25
www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage

Embed Size (px)

Transcript of Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet...

Page 1: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nl

Maatschappelijke Stage

Page 2: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nlMaatschappelijke Stage

23 september 2010

Zet projectbureau MaSDymf van Dooren

Page 3: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nlIndeling presentatie

Maatschappelijke stage: kernbegrippen Verschillende partijen en rollen Wat doet Zet projectbureau Maatschappelijke

Stage? Succesfactoren

Page 4: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nlMaatschappelijke stage: kernbegrippen

Doel:alle jongeren maken tijdens hun schoolperiode kennis met en leveren een onbetaalde bijdrage aan de maatschappij.

Page 5: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nlMaatschappelijke stage: kernbegrippen

Inhoudelijke criteria: Een maatschappelijke stage wordt gelopen bij

een non-profitorganisatie of een maatschappelijk project van een bedrijf, zonder winstoogmerk.

Een stage doe je niet voor jezelf, maar voor een ander.

Een stage moet leuk en zinvol zijn.

Page 6: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nlMaatschappelijke stage: kernbegrippen

Landelijk kader: Eigen initiatief van de leerling is belangrijk. School is eindverantwoordelijk. Zinvol; niet voor jezelf, maar voor een ander. Bij non-profitorganisaties of bij maatschappelijke projecten van commerciële organisaties. Relevante wetgeving zoals ARBO, werktijden. Verzekeringsvoorwaarden. Verplicht vanaf 2011. Vanaf dan ook:

MaS verplicht voor alle leerlingen (geen diploma zonder MaS).Stageduur: 48, 60 en 72 uur

Verschillende vormen mogelijk.

Page 7: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nl

Page 8: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nl

Page 9: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nl

Page 10: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nl

Page 11: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nl

VMBO:- 48 uur- jonge leerlingen, doeners- eerste jaar: groepsprojecten op school- twee jaar: groepsgewijs extern

HAVO/VWO:- 60 / 72 uur- oudere leerlingen; nadruk op leerjaar 3,4,5- stageuren verdeeld over verschillende

stageplaatsen

Hoe pakken scholen het aan?

Page 12: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nlVerschillende partijen en rollen

Leerlingen: stage uitvoeren. Scholen: leerlingen voorbereiden, begeleiden, verzekeren, eindverantwoordelijk. Stagebieders: plaatsen creëren, verzekering,

begeleiding. Stagemakelaars: bemiddeling, stageplaatsen

werven, stagebieders ondersteunen. Gemeenten: ontwikkeling en ondersteuning makelaarsfunctie.

Page 13: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nlSamenwerking tussen de partijen

leerlingen stagebieder

makelaar

school gemeente

Page 14: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nlSuccesfactoren

Draagvlak bij scholen en gemeente. Samenwerking tussen alle partijen. Heldere, reële afspraken met alle partijen. Gezamenlijk ICT-middel: Stagerage. Aandacht voor stagebieders. Creativiteit en enthousiasme. Hou het doel voor ogen.

Page 15: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nl

Page 16: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nl

Voordelen van MaS

• jongeren brengen: frisse, kritische kijk op zaken, creativiteit, digitale kennis

• vergroten en verjongen van het vrijwilligersbestand

• continuïteit: langdurige samenwerkingsrelatie

• positieve beeldvorming: vrijwilliger van de toekomst

• uitbreiding van het ondersteuningsaanbod, voor jonge cliënten bijvoorbeeld

Page 17: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nl

Voordelen van MaS

• jongeren brengen: frisse, kritische kijk op zaken, creativiteit, digitale kennis

• vergroten en verjongen van het vrijwilligersbestand

• continuïteit: langdurige samenwerkingsrelatie

• positieve beeldvorming: vrijwilliger van de toekomst

• uitbreiding van het ondersteuningsaanbod, voor jonge cliënten bijvoorbeeld

Page 18: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nl

Voordelen van MaS

• verstevigen lokaal netwerk met scholen, stagemakelaars, gemeenten, andere stagebieders

• ‘frisse wind’ door organisatie: nieuwe en andere vormen van vrijwilligerswerk

• extra handen voor de organisatie

• jongerenproof maken van de eigen organisatie

• positieve PR

Page 19: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nlWat doet Zet projectbureau Maatschappelijke Stage?

Ondersteuning scholen: aansluiten bij gesignaleerde knelpunten.

Gebrek aan/weinig zicht op stageplaatsen/ tijdgebrek docenten/samenwerking met andere

partijen/nog geen invoeringsplan. Werving stageplaatsen bij en ondersteuning van

bovenlokale stagebieders. Vliegwiel of smeerolie voor de samenwerking. Kennis verspreiden: databank.

Page 20: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nl

Naar de praktijk: Voorbeelden

▪ Leerlingen verzorgen boodschappendienst voor (oudere) mensen die slecht ter been zijn.

▪ Voorlezen: Leerlingen lezen de krant of een boek voor bij ouderen.

Page 21: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nl

Naar de praktijk: Voorbeeld

▪ Leerlingen verzorgen een website voor de afdeling

▪ Leerlingen geven les in digitale fotografie

▪ Leerlingen verzorgen een digicursus (dvd instellen, sms-en, computerles)

Page 22: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nl

Naar de praktijk: Voorbeelden

▪ Wandeling voor jong en oud. Leerlingen laten ouderen in een wandeling zien wat voor hen belangrijke plekken zijn. Ouderen vertellen over de plekken uit hun jeugd en wat nu favoriete plekken zijn. Ook historie van stad of dorp komt aan de orde.

Page 23: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nl

Naar de praktijk: Voorbeelden

▪ Leerlingen verzorgen een verwendag voor ouderen.

Page 24: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nl

Naar de praktijk:Voorbeeld

▪ Imago-onderzoek

Als organisatie is het van belang te weten hoe de buitenwereld tegen u aankijkt. Leerlingen kunnen voor u een imago-onderzoek uitvoeren Kan bijv. met de Osgoodschaal: Stel vast wat u wilt onderzoeken. Zoek hierbij max. 7 woordparen met tegenovergestelde betekenis (oud-nieuw; modern-ouderwerts; jong-oud; etc.). Tussen de woordparen plaatst u 5 vakjes waarvan de ondervraagde er 1 aankruist. Voeg de gewenste vragen over ondervraagde toe (leeftijd, geslacht e.d.). De uitkomst van 100 geënquêteerde is niet wetenschappelijk, maar levert zeker bruikbare gegevens op.

Page 25: Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

www.zet-brabant.nl

Informatie over stagemakelaars

▪ Zie zet-brabant.nl/pagina/maslinks▪ Vragen aan Zet Projectbureau

Maatschappelijke stage:[email protected]