Long ago in Bethlehem

26

Transcript of Long ago in Bethlehem

Page 1: Long ago in Bethlehem
Page 2: Long ago in Bethlehem
Page 3: Long ago in Bethlehem
Page 4: Long ago in Bethlehem
Page 5: Long ago in Bethlehem
Page 6: Long ago in Bethlehem
Page 7: Long ago in Bethlehem
Page 8: Long ago in Bethlehem
Page 9: Long ago in Bethlehem
Page 10: Long ago in Bethlehem
Page 11: Long ago in Bethlehem
Page 12: Long ago in Bethlehem

Stille Nacht, Heilige Nacht. Davids Zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal werd geboren in Bethlehems stal. Hij, der schepselen Heer Hij, der schepselen Heer.

Hulp'loos kind, heilig kind, dat zo trouw zondaars mint. Ook voor mij hebt G'Uw rijkdom ontzegt, werd G'in stro en in doeken gelegd. Leer m'U danken daarvoor Leer m'U danken daarvoor.

Page 13: Long ago in Bethlehem
Page 14: Long ago in Bethlehem
Page 15: Long ago in Bethlehem
Page 16: Long ago in Bethlehem
Page 17: Long ago in Bethlehem
Page 18: Long ago in Bethlehem
Page 19: Long ago in Bethlehem

Midden in de winternacht

Midden in de winternacht, ging de hemel open.Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij nietLaat de citers slaan, blaast de fluiten aanLaat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:Christus is geboren!

Vrede was er overal, wilde dieren kwamenBij de schapen in de stal, en zij speelden samen. Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij nietLaat de citers slaan, blaast de fluiten aanLaat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:Christus is geboren!

Page 20: Long ago in Bethlehem
Page 21: Long ago in Bethlehem
Page 22: Long ago in Bethlehem
Page 23: Long ago in Bethlehem
Page 24: Long ago in Bethlehem
Page 25: Long ago in Bethlehem
Page 26: Long ago in Bethlehem

Gloria in excelsis deo

Eer zij God in deze dagenEer zij God in deze tijdMensen van het welbehagen Roept op aarde vrede uit:Gloria - in excelsis deoGloria - in excelsis deo