Leef - Dudok Wonen - april 2015

1
ne van Dudok Wonen April 2015 {-} D*K rJNEN )# 1+::j'-::' €=IF §Ftr T I w Mijn Dudok: regel u\M zaken straks zelf online Bíjzondere woonkans voor jongeren ;:., :]: Alles over asbestverwijdering

description

Interview voor Leef, blad voor huurders van woningcorporatie Dudok Wonen in Hilversum

Transcript of Leef - Dudok Wonen - april 2015

ne van Dudok WonenApril 2015

{-} D*KrJNEN )#

1+::j'-::'

€=IF

§Ftr

TIw

Mijn Dudok:regel u\M zakenstraks zelf online

Bíjzonderewoonkans voorjongeren

;:.,:]:

Alles overasbestverwijdering