Kwaliteitsstatuut Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) B.V. · PDF file 1 Kwaliteitsstatuut...

Click here to load reader

 • date post

  06-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  18
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kwaliteitsstatuut Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) B.V. · PDF file 1 Kwaliteitsstatuut...

 • 1

  Kwaliteitsstatuut Geestelijke

  Gezondheidszorg (GGz) B.V.

  1. Algemene informatie

  1. Gegevens ggz-aanbieder

  Zuyderland Geestelijke

  Gezondheidszorg (GGz) B.V.

  Sittard-Geleen

  Hoofd adres Dr. H. van der Hoffplein 1

  6162 BG Sittard-Geleen

  Contactgegevens Tel.: 088 – 459 93 93

  Correspondentieadres:

  Postbus 5500 6130 MB

  Sittard-Geleen

  Website https://www.zuyderland.nl/

  KVK 14125866

  AGB-code 1.79.790334

  2. Gegevens contactpersoon/ aanspreekpunt

  Contactpersoon

  Naam G.M.A. Westermann

  E-mailadres g.westermann@zuyderland.nl

  Telefoonnummer 088-4599393

  https://www.zuyderland.nl/ mailto:g.westermann@zuyderland.nl

 • 2

  3. Onze locaties vindt u hier: https://www.zuyderland.nl/specialismen/geestelijke-

  gezondheidszorg/

  4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:

  Wij bieden, in dialoog, passende zorg aan medemensen met complexe geestelijke

  gezondheidsproblemen en hun naasten. In dialoog wil zeggen in samenspraak met de cliënt,

  zijn naastbetrokkenen en met de verwijzer.

  De zorg die wij leveren betreft diagnostiek, behandeling, verblijf en dienstverlening, zoals

  consultatie en medebehandeling binnen Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) B.V.,

  consultatie voor huisartsen, consultatie voor verpleeg-en verzorgingshuizen, revalidatie en

  vervullen publieke taken onder andere door participatie in veiligheidshuis en andere

  samenwerkingsverbanden.

  Wij leveren naast poliklinische zorg (gesprekken ‘op kantoor’) ook zorg bij onze

  patiënten/cliënten1 thuis (outreachend) en klinische zorg (kortdurende opnames en

  rehabilitatie).

  Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen:

  Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg voor alle leeftijden, in de vorm van ambulante

  behandeling, deeltijdbehandeling (0-11 jarigen, volwassenen en ouderen) en klinische

  behandeling (volwassenen en ouderen). Aangeboden zorgprogramma’s:

  1. Zorgprogramma Kind & Adolescent, 0-23 jarigen

  2. Zorgprogramma Specifieke Zorg Volwassenen (Angststoornissen,

  Stemmingsstoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen)

  3. Zorgprogramma Integrale Zorg (FACT) Volwassenen

  4. Zorgprogramma Autisme Spectrumstoornissen (ASS) volwassenen

  5. Zorgprogramma ADHD volwassenen

  6. Zorgprogramma Ouderen

  Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (kort, middel, intensief en chronisch)

  voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Cliënten kunnen in behandeling komen voor

  kortdurende behandelingen (Kort, Middel, Intensief) als er sprake is van een vermoeden van

  een psychiatrische diagnose waarbij de klachten relatief enkelvoudig zijn en er niet op

  vrijwel alle levensterreinen verstoringen zijn.

  Er is ook een programma voor cliënten met een langdurige psychische kwetsbaarheid. Het

  gaat dan om patiënten/cliënten met instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij

  sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben deze patiënten/cliënten al een traject

  binnen de specialistische GGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende

  1 De termen patiënt en cliënt worden beiden gebruikt afhankelijk van de setting. Indien mogelijk en

  nodig worden in overleg naasten / wettelijke gezagsdragers actief betrokken bij de zorg

  https://www.zuyderland.nl/specialismen/geestelijke-gezondheidszorg/ https://www.zuyderland.nl/specialismen/geestelijke-gezondheidszorg/

 • 3

  persoonlijkheidsproblematiek. Het aanbod van Zuyderland Generalistische Basis GGZ bestaat

  uit onderhoudsbehandelingen, zorg gerelateerde preventie en zorgcoördinatie. De

  behandeling wordt ingezet met als doel de cliënt te stabiliseren of stabiel te laten blijven.

  Psychiatrisch Consultatieve Dienst (PCD)

  De PCD biedt op consultbasis psychiatrische integrale zorg en behandeling in het algemeen

  ziekenhuis. Het betreft zorg voor opgenomen patiënten (inclusief SEH) bij wie sprake is van

  een combinatie van somatische (lichamelijke) en psychische aandoeningen.

  Crisis/IHT

  Zuyderland GGz B.V. vervult de crisisdienstfunctie in de regio Westelijke Mijnstreek gericht

  op complexe problematiek waarbij psychiatrische beelden op de voorgrond staan. De

  problematiek heeft een dermate acuut karakter dat deze niet het reguliere zorgproces kan

  volgen. Bovendien heeft Zuyderland GGz B.V. een IHT-team. Het doel van het IHT team is om

  flexibele, proactieve, op de situatie afgestemde, gecoördineerde en geïntegreerde zorg te

  leveren aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. De zorg wordt geleverd,

  daar waar de cliënt zich het meest veilig voelt (bijvoorbeeld thuis). De behandeling en

  begeleiding van IHT-teams is erop gericht de cliënt in de minst restrictieve omgeving te

  behandelen, waarbij het streven is een opname te voorkomen of een snel ontslag mogelijk

  te maken. Naast de zorg voor de cliënt worden familie/betrokkenen ondersteund. IHT wordt

  voor een korte periode (maximaal 6 weken) ingezet.

  Zuyderland GGz B.V. maakt deel uit van een groot netwerk en werkt o.a. samen met

  huisartsen, andere GGz- aanbieders in de regio, gemeenten, politie en diverse ketenpartners

  in het sociale domein.

  5. Zuyderland GGz B.V. heeft aanbod in:

  1. De generalistische basis ggz en

  2. De gespecialiseerde ggz

  6. Behandelsettingen generalistische basis-ggz:

  Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Zuyderland GGz B.V. terecht:

  Zuyderland GGz B.V. biedt voor volwassenen en ouderen de volgende vormen van zorg en

  voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar

  optreden:

  1. Ambulante zorg

  GZ psycholoog (kort/middel/intensief)

  Verpleegkundig specialist (Basis GGz chronisch)

 • 4

  Psychotherapeuten

  Klinisch (neuro) psycholoog

  2. Ggz voor ouderen

  GZ psycholoog (kort/middel/intensief)

  Verpleegkundig specialist (Basis GGz chronisch)

  Klinisch neuropsycholoog

  7. Behandelsettingen gespecialiseerde ggz:

  Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Zuyderland GGz B.V. terecht:

  Zuyderland GGz B.V. biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen

  kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden:

  3. Ambulante zorg

  Psychiater

  Klinisch (neuro)psycholoog

  GZ-psycholoog

  Psychotherapeut

  Verpleegkundig specialist

  4. Klinische zorg

  Psychiater

  Klinisch psycholoog

  5. Ggz voor ouderen

  Specialist Ouderengeneeskunde

  Psychiater

  Klinisch psycholoog

  Klinisch neuropsycholoog

  GZ-psycholoog

  Psychotherapeut

  Verpleegkundig specialist

  8. Structurele samenwerkingspartners

  Zuyderland GGz B.V. werkt ten behoeve van de behandeling van

  patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met:

 • 5

  Samenwerkende

  Organisatie(s)

  Doel/functie NAW gegevens

  Meditta Huisartsen optimaal informeren en

  ondersteunen bij de keuze voor de

  juiste zorg voor hun patiënten en

  in samenwerking de zorg te

  optimaliseren. Het doel is om de

  continuïteit in de keten te

  waarborgen en de zorg voor deze

  cliënten te garanderen.

  Meditta

  Milaanstraat 100

  6135 LH Sittard

  http://www.meditta.nl

  Mondriaan Behandeling/doorverwijzing/inhou

  delijke ontwikkeling FACT,

  forensische zorg en vz binnen de

  regio, ontwikkeling LLGz en CIZ

  Mondriaan

  John F. Kennedylaan 301

  6419 XZ Heerlen

  http://www.mondriaan.eu/

  Virenze (Riagg) Behandeling, doorverwijzing en

  inhoudelijke ontwikkelingen

  Virenze (Riagg)

  Kasteelstraat 15

  6247 EA Gronsveld

  https://www.virenze.nl/

  Amacura Behandeling, doorverwijzing en

  inhoudelijke ontwikkelingen

  Amacura

  Geleenbeeklaan 90

  6166 GR Geleen

  http://www.amacura.nl/

  MetGGz Behandeling, doorverwijzing en

  inhoudelijke ontwikkelingen

  GGZ-E Landgoed De Grote Beek

  Dr. Poletlaan 40

  5626 ND Eindhoven

  http://www.ggze.nl/

  MET GGZ Centraal bureau,

  http://www.meditta.nl/ http://www.mondriaan.eu/ https://www.virenze.nl/ http://www.amacura.nl/

 • 6

  Buitenop 8, Roermond

  http://www.metggz.nl

  Levanto (RIBW) 1. Consultatie in woonhuizen,

  behandeling

  2. Overleg in kader van

  regiseurschap WMO

  3. Overleg in kader van inzet

  ervaringswerkers en

  cursusaanbod herstel

  4. Raamovereenkomst

  Levanto

  Luxemburgstraat 30A, 6135 LC

  Sittard

  http://www.levantogroep.nl/

  Cicero Overleg toelating GGZ/PG/

  somatiek bedden

  Cicero

  St. Brigidastraat 3, 6441 CR

  Brunssum

  http://www.cicerozorggroep.nl/

  Sevagram Overleg toelating GGZ/PG/

  somat