Klas 5B en leerkrachten - mozaiek.kt-scholengroep.be · Nederlands - methodes: Tijd voor Taal...

of 14 /14
Klas 5B en leerkrachten o juf Marijke, meester Jonas en juf Martine (zorg op vraag en hulp in leercentrum) o juf Ann J.: bewegingsopvoeding 2u/week 10 weken zwemmen op donderdag (vanaf 13 september) o juf Greet: muzische vorming o juf Thea: godsdienst o 5A: juf Valérie o 5C: juf Goelle (juf Joke)

Embed Size (px)

Transcript of Klas 5B en leerkrachten - mozaiek.kt-scholengroep.be · Nederlands - methodes: Tijd voor Taal...

Page 1: Klas 5B en leerkrachten - mozaiek.kt-scholengroep.be · Nederlands - methodes: Tijd voor Taal Accent en Snappet en Nieuwsbegrip - spelling Tijd voor Taal Accent o nieuwe woorden +

Klas 5B en leerkrachten

o juf Marijke, meester Jonas en juf Martine (zorg op vraag en hulp in leercentrum…)

o juf Ann J.: bewegingsopvoeding 2u/week 10 weken zwemmen op donderdag (vanaf 13

september) o juf Greet: muzische vorming o juf Thea: godsdienst

o 5A: juf Valérie o 5C: juf Goelle (juf Joke)

Page 2: Klas 5B en leerkrachten - mozaiek.kt-scholengroep.be · Nederlands - methodes: Tijd voor Taal Accent en Snappet en Nieuwsbegrip - spelling Tijd voor Taal Accent o nieuwe woorden +

Werkwijze in de klas – inhoud van de lessen

Wiskunde Snappet + aangevuld met rekensprong Nederlands Tijd voor Taal Accent en Snappet

FransEventail – junior En action

WOMundo

Godsdienst Tuin van Heden.nu

Muzische vorming (knutselen, muziek, drama ...)

Page 3: Klas 5B en leerkrachten - mozaiek.kt-scholengroep.be · Nederlands - methodes: Tijd voor Taal Accent en Snappet en Nieuwsbegrip - spelling Tijd voor Taal Accent o nieuwe woorden +

Wiskunde - methode: Snappet aangevuld met rekensprong plus

- nieuw voor de kinderen: o geen werkboek

wel een rekenschrift, mapje en de thuismodule van snappet o neuze-neuzeboekje te vinden op de schoolwebsite (onze school –

oefensite – rekensprong plus – 5de leerjaar) o symbaloo: instructiefilmpjes en interessante websites, gekoppeld aan

onze lessen nota: brief met belangrijke websites ging vandaag al mee naar huis

- onderdelen:

o getallenkennis (G) o bewerkingen (B) o meten en metend rekenen (MMR) o meetkunde (MK)

- differentiatie: o snappet past na de standaardoefeningen het niveau aan o verlengde instructie in het leercentrum o werken met tussenstappen! o contractwerk o inoefening op bingel

Page 4: Klas 5B en leerkrachten - mozaiek.kt-scholengroep.be · Nederlands - methodes: Tijd voor Taal Accent en Snappet en Nieuwsbegrip - spelling Tijd voor Taal Accent o nieuwe woorden +

Nederlands - methodes: Tijd voor Taal Accent en Snappet en Nieuwsbegrip

- spelling Tijd voor Taal Accent o nieuwe woorden + werkwoordspelling o inoefening o dictee o controledictees o extra oefeningen in contractwerk en hoekenwerk o inoefening op bingel o ingesproken woordpakketten op symbaloo

- begrijpend en verwerkend lezen Nieuwsbegrip

werken aan verschillende eindtermen:

begrijpend lezen

WO: actualiteit

ICT

leren leren

- woordenschat: tekst + uitleg nieuwe woorden (thuis voorbereiden)

- taalbeschouwing: taalsystematiek (vroegere zinsontleding,

woordsoorten…)

- creatief schrijven - leesbevordering:

o klasbieb o naar de biebbus o voorlezen

- woordenboek: Van Dale Basiswoordenboek Nederlands + google

Page 5: Klas 5B en leerkrachten - mozaiek.kt-scholengroep.be · Nederlands - methodes: Tijd voor Taal Accent en Snappet en Nieuwsbegrip - spelling Tijd voor Taal Accent o nieuwe woorden +

Frans - methode: Eventail – junior En action

o “livre” en “cahier” Een basistekst (uit het leven gegrepen) “Je comprend” “J’explore” “Nous chantons” “Mon prof dit…”

o meer info op www.enaction.be - communicatie: spreken en luisteren - toch ook nog voldoende aandacht voor schrijven (harm.) en lezen (naar

secundair toe) - Elke dag minstens 5 minuten hardop oefenen! - toetsen zeer regelmatig

Page 6: Klas 5B en leerkrachten - mozaiek.kt-scholengroep.be · Nederlands - methodes: Tijd voor Taal Accent en Snappet en Nieuwsbegrip - spelling Tijd voor Taal Accent o nieuwe woorden +

WO - methode: mundo met thema’s, zoals:

o Kinderen van alle tijden o Wegwijs in mijn atlas en in mijn land o Hoog boven ons hoofd o Leven in de natuur o …

- Oefentoets ter voorbereiding op toetsen per thema (oefentoetsen mundo leerling)

- projecten: o sportweek (21 – 25 januari 2019 of 28 januari – 3 februari 2019) o bosspel voor de kleuters in combinatie met een lentewandeling

- activiteiten: (er kunnen nog activiteiten bijkomen) o Gallo-Romeins museum: vrijdag 5 oktober ’18 (gratis museum/trein?) o Planetarium Genk: datum nog niet gekend o …

Page 7: Klas 5B en leerkrachten - mozaiek.kt-scholengroep.be · Nederlands - methodes: Tijd voor Taal Accent en Snappet en Nieuwsbegrip - spelling Tijd voor Taal Accent o nieuwe woorden +

Godsdienst - methode: Tuin van Heden.nu

o Wat maakt mij gelukkig? o Bewogen worden en in beweging komen o Grenzen van het leven o …

wordt eerder filosofisch opgevat (praten over de onderwerpen met het oog op de christelijke waarden) - dagelijks kringmoment

Page 8: Klas 5B en leerkrachten - mozaiek.kt-scholengroep.be · Nederlands - methodes: Tijd voor Taal Accent en Snappet en Nieuwsbegrip - spelling Tijd voor Taal Accent o nieuwe woorden +

Muzische vorming (knutselen, muziek, drama ...)

volgens de tijd van het jaar

- Theatervoorstelling “Bestorm”: donderdag 21 februari ‘19

Page 9: Klas 5B en leerkrachten - mozaiek.kt-scholengroep.be · Nederlands - methodes: Tijd voor Taal Accent en Snappet en Nieuwsbegrip - spelling Tijd voor Taal Accent o nieuwe woorden +

Materiaal - de kinderen krijgen alles in bruikleen - moet wel allemaal in de klas blijven tenzij het nodig is voor huiswerk - kwijt of kapot? zelf voor nieuwe zorgen

leeg (bv. pennen) nieuwe van de school - zakdoekendoos - turnkledij, drankbussen, koekendozen, boterhamdozen… voorzien van naam

Page 10: Klas 5B en leerkrachten - mozaiek.kt-scholengroep.be · Nederlands - methodes: Tijd voor Taal Accent en Snappet en Nieuwsbegrip - spelling Tijd voor Taal Accent o nieuwe woorden +

Huiswerk - nieuwe agenda graag wekelijks tekenen

- harmonicablad + blad woordpakket - Bingel = oefensite verbonden aan veel van onze werkboeken (www.bingel.be) - Symbaloo: instructiefilmpjes, geschikte websites … ,gekoppeld aan de lessen

(via oefensite) - Snappet: thuismodule - Nu: 5 weken tafeltoets (5 min. voor 100 oefeningen) - Elke week een dictee (op vrijdag)

Page 11: Klas 5B en leerkrachten - mozaiek.kt-scholengroep.be · Nederlands - methodes: Tijd voor Taal Accent en Snappet en Nieuwsbegrip - spelling Tijd voor Taal Accent o nieuwe woorden +

Afspraken

agenda woensdag fruitdag

afval: o koekendoosje (zonder papiertje) o drinkflesje (hervulbaar)

naam op doosjes en flesjes

drank(geen frisdrank en energiedrank)

traktatie bij verjaardagen (geen cadeautjes en geen snoep of chips)

fiets bij uitstappen (fluovest verplicht, slot en helm aan te raden)

fiets moet mee naar school, anders geraken we niet ter plaatse

Page 12: Klas 5B en leerkrachten - mozaiek.kt-scholengroep.be · Nederlands - methodes: Tijd voor Taal Accent en Snappet en Nieuwsbegrip - spelling Tijd voor Taal Accent o nieuwe woorden +

Nog...

bij ziekte: afwezigheidsbriefje meegeven (vanaf 5de doktersbriefje

max. 3 dagen opeenvolgende kalenderdagen met eigen ziekenbriefje, dan: doktersbriefje)

geen medicijnen(zelfs geen keelpastilles) meegeven, tenzij met

toelatingsformulieren van de dokter dat is volgens de wet bepaald

ouderparticipatie: o helpen met vervoer o mee met de fiets

liefst altijd briefjes ondertekend terug meegeven, ook al is er niets van toepassing op jouw kind… (bv. briefjes vervoer naar school)

Eten in de klas of buiten

poort o ’s morgens: 8u15 o ’s middags: 13u10

vertrek speeltoren: 15u45 (12u35 op woensdag)

Page 13: Klas 5B en leerkrachten - mozaiek.kt-scholengroep.be · Nederlands - methodes: Tijd voor Taal Accent en Snappet en Nieuwsbegrip - spelling Tijd voor Taal Accent o nieuwe woorden +

Activiteiten

- zwemmen:

10 opeenvolgende weken op donderdagnamiddag vanaf 13 september

sportdag (vrijdagdag 14 september ‘18)

atletiekdag (dinsdag 2 oktober ‘18: NM)

- Schoolfeest vrijdag 3 mei 2019 (17u – 20u30) optredens + bbq

- Schoolreis pennenzakkenrock (27 juni ‘19 aan Zilvermeer in Mol)

- schoolkalender in klasagenda

Page 14: Klas 5B en leerkrachten - mozaiek.kt-scholengroep.be · Nederlands - methodes: Tijd voor Taal Accent en Snappet en Nieuwsbegrip - spelling Tijd voor Taal Accent o nieuwe woorden +

Tijd voor vragen

Bij nog vragen of problemen: - afspraak maken (steeds aan te spreken voor of na de school) - agenda bij “Heen en weer” - mailtje kan worden verstuurd naar [email protected]