KLAAR momenten

of 17 /17
Paul Eugelink

Embed Size (px)

description

KLAAR baggertechnieken BV is actief op het gebied van kleinschalig baggeren en werken in de grond-, weg- en waterbouw. KLAAR wil actief bijdragen aan concrete projecten bij het inrichten van groene gebieden voor recreatie, natuur, water en of landbouw.Zij ontwikkelt daartoe activiteiten om te komen tot het aannemen en uitvoeren van projecten in binnen- en buitenland. Zij voert de projecten uit met professioneel opgeleid personeel en met een modern machinepark en hecht veel waarde aan een goede relatie met opdrachtgeversDoor KLAAR is reeds in de afgelopen jaren met succes gewerkt aan natuurvriendelijke herinrichtingsprojecten, waarbij bijvoorbeeld vooroeververdedigingen, natuureilanden, verschralingen, herstelde petgaten, paaiplaatsen en vispassages zijn aangelegd. Activiteiten van KLAAR -Aanleggen van ecologische verbindingszones;-Natuurtechnisch grondverzet (Natuurbouw);-Herinrichting van watergangen;-Bouw- en woonrijp maken van terreinen;-Grondverzet- en sloopwerken;-Weg reconstructies;-Landmeet- en survey werkzaamheden;-Milieutechnisch onderzoek-Natte en droge bodemsaneringen;-Baggerwerken (onderhoud / saneringen / nautisch);-Ontwatering en verwerking van baggerspecie;-Immobilisatie van baggerspecie. -advisering en voorlichting omtrent huidige baggertechnieken; -ontwikkelen van nieuwe (natuurvriendelijke) baggertechnieken; -milieukundig waterbodemonderzoek en rapportage; -slibontwatering- en verwerking; -opstellen van baggerplannen; -aanvragen en begeleiden vergunningstrajecten.

Transcript of KLAAR momenten

Page 1: KLAAR momenten

Paul Eugelink

PC2
Page 2: KLAAR momenten
Page 3: KLAAR momenten
Page 4: KLAAR momenten
Page 5: KLAAR momenten
Page 6: KLAAR momenten
Page 7: KLAAR momenten
Page 8: KLAAR momenten
Page 9: KLAAR momenten
Page 10: KLAAR momenten
Page 11: KLAAR momenten
Page 12: KLAAR momenten
Page 13: KLAAR momenten
Page 14: KLAAR momenten
Page 15: KLAAR momenten
Page 16: KLAAR momenten
Page 17: KLAAR momenten