KLAAR momenten

download KLAAR momenten

of 17

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Technology

 • view

  1.183
 • download

  2

Embed Size (px)

description

KLAAR baggertechnieken BV is actief op het gebied van kleinschalig baggeren en werken in de grond-, weg- en waterbouw. KLAAR wil actief bijdragen aan concrete projecten bij het inrichten van groene gebieden voor recreatie, natuur, water en of landbouw.Zij ontwikkelt daartoe activiteiten om te komen tot het aannemen en uitvoeren van projecten in binnen- en buitenland. Zij voert de projecten uit met professioneel opgeleid personeel en met een modern machinepark en hecht veel waarde aan een goede relatie met opdrachtgeversDoor KLAAR is reeds in de afgelopen jaren met succes gewerkt aan natuurvriendelijke herinrichtingsprojecten, waarbij bijvoorbeeld vooroeververdedigingen, natuureilanden, verschralingen, herstelde petgaten, paaiplaatsen en vispassages zijn aangelegd. Activiteiten van KLAAR -Aanleggen van ecologische verbindingszones;-Natuurtechnisch grondverzet (Natuurbouw);-Herinrichting van watergangen;-Bouw- en woonrijp maken van terreinen;-Grondverzet- en sloopwerken;-Weg reconstructies;-Landmeet- en survey werkzaamheden;-Milieutechnisch onderzoek-Natte en droge bodemsaneringen;-Baggerwerken (onderhoud / saneringen / nautisch);-Ontwatering en verwerking van baggerspecie;-Immobilisatie van baggerspecie. -advisering en voorlichting omtrent huidige baggertechnieken; -ontwikkelen van nieuwe (natuurvriendelijke) baggertechnieken; -milieukundig waterbodemonderzoek en rapportage; -slibontwatering- en verwerking; -opstellen van baggerplannen; -aanvragen en begeleiden vergunningstrajecten.

Transcript of KLAAR momenten

 • 1. Paul Eugelink

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.