Kijk op de linie

download Kijk op de linie

of 123

 • date post

  27-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  248
 • download

  13

Embed Size (px)

description

Kijk op de linieop zoek naar de circumvallatielinie uit 1627 rondom Groenlo

Transcript of Kijk op de linie

 • kijk op de linieop zoek naar de circumvallatielinie uit 1627 rondom Groenlo

  Godfried NijsJoep van der Pluijm

 • 4

 • 1kijk op de linieop zoek naar de circumvallatielinie uit 1627 rondom Groenlo

  Godfried Nijs

  Joep van der Pluijm

  Uitgave Stadsmuseum Groenlo

 • 2Uitgave: Stadsmuseum Groenlo

  Auteurs: Godfried NijsJoep van der Pluijm

  Vormgeving: John Ligtenberg Vormgeving

  Druk: Rehms-druck GmbhLandwehr 52, D-46325 Borkenwww.rehmsdruck.de

  CIP gegevens:Nijs, G.A.Th.M.van der Pluijm, J.E.

  Kijk op de linieOp zoek naar de circumvallatielinie rondom Groenlo uit 1627

  Door:Godfried Nijs - Lichtenvoorde Joep van der Pluijm - Groenlo

  Uitgave:Stadsmuseum Groenlo 2008

  ISBN/EAN 978-90-813429-1-9

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitalisering of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijketoestemming van de uitgever.

  Colofon

 • 3Inhoud

  VoorwoordDe Tachtigjarige OorlogHet belegeren van een vestingstadGroenlo in de Tachtigjarige OorlogDe belegering van Grol in 1627 Het Staatse leger voor Grol Het garnizoen van Grol De kaart van Bleau De Kwartieren De Linie De Schansen De Engelse Schans De Redoutes De Hoornwerken De verdediging van de tussen de verdedigingswerken liggende linies De Redans De Batterijen De verdubbeling van een deel van de linie De linie voltooid De Ruiterij binnen de linie De Approches Beschieting van de stad De Galerijen Nog twee kampementen Quartier des vivres Aankomst van het Spaanse leger en pogingen om de stad te ontzettenDe overgave van GrolFrederik Hendrik geerdHistorie van het onderzoek naar de ligging van de circumvallatielinieKaarten, fotos en satellietbeelden De 19e eeuwse stafkaarten De luchtfotos De satellietbeelden

  De linie in beeld De zuizijde van de linie De Engelse Schans De Franse Schans De linie tussen de Franse Schans en het Kwartier van Ernst Casimir Het Kwartier van Frederik Hendrik Het Quartier des vivres De westzijde van de linie De Kanonnenweg De linie ten noorden van het Kwartier van Frederik Hendrik Redoute en uitlopers van de Slinge Vermoedelijke ligging van de linie ten noorden van de Ruurloseweg De noordzijde van de linie Het Kwartier van Pinsen Het kampement van Varick De Hollandse Schans De redoute aan de Ruiterweg Het Groot Hoornwerk De dubbele linie De oostzijde van de linie De Schans Altena De redoutes tussen de Schans Altena en de Friese Schans De Friese Schans De linie tussen de Friese Schans en het Kwartier van Ernst Casimir Het Kwartier van Ernst Casimir van Nassau De ApprochesTot slotGeraadpleegde literatuur Geraadpleegde bronnen Geraadpleegde bronnen internet Fotoverantwoording Met dank aan

  567910101112131414151617

  1718181920202223262728

  293133

  3638383839

  41444453 5964687171

  7476

  7882848690949699102102

  104106

  108110116118119120120120120

 • 4

 • 5Voorwoord

  Jan Klaassen was trompetter in het leger van prins Fre-

  derik Hendrik (1584-1647), zo wil de legende en het

  lied van Rob de Nijs. Hij marcheerde met het prinselijk

  leger het land door en hielp mee de Spaanse tirannie te

  verdrijven. In 1627 werd Groenlo veroverd, nadat het

  ruim twintig jaar eerder door Spinola was ingenomen.

  Prins Frederik Hendrik, de kunstminnende stadhou-

  der die de middenweg en het compromis verkoos bo-

  ven het conflict en paleis Noordeinde liet bouwen, was

  een groot strateeg. Hij voerde geen veldslagen, maar

  belegerde en omsingelde. Rond Groenlo wierp hij een

  aarden wal op, isoleerde de vesting volledig en rukte

  vanaf de wal meter voor meter op naar de overwinning.

  Deze strategie paste hij hier voor het eerst toe, en later

  nog vele malen.

  Tien dagen had de prins nodig voor de aanleg van de

  wal, twintig voor de opmars en de inname van Groenlo.

  De verschansing lag op iets meer dan twee kilometer

  afstand van de stad, was vijftien kilometer lang en bood

  bescherming aan een prinselijk leger van zon 20.000

  koppen. Aan Spaanse zijde waren het er niet meer dan

  1350; die hadden geen schijn van kans. De tolerante

  prins bood de vijand de aftocht en liet m zuidwaarts

  vluchten.

  Het grondplan en de geschiedenis van de unieke linie

  rond Groenlo is door de auteurs - de een onderwijzer

  te Lichtenvoorde, de ander bioloog in Groenlo - nu in

  kaart gebracht. Met een grote mate van nauwkeurig-

  heid en na jaren van veldwerk en intensieve studie. Al

  dat werk heeft een fascinerend boek opgeleverd, dat

  uitnodigt tot lezen en een stevige wandeling.

  Ik complimenteer Godfried Nijs en Joep van der Pluijm

  van harte met hun Kijk op de linie. Zij verdienen, geen

  twijfel, de loftrompet.

  Clemens Cornielje

  Commissaris van de Koningin in Gelderland

 • 6De Tachtigjarige Oorlog

  Tussen Spanje en de Nederlanden ontbrandde in de

  tweede helft van de 16de eeuw een oorlog, gebaseerd op

  gebiedsaanspraken en godsdienstige tegenstellingen.

  De Opstand (eerder aangeduid met de Tachtigjarige

  Oorlog) tegen het Spaanse regime over de Nederlanden

  begon in 1568 met de Slag bij Heiligerlee en duurde tot

  de Vrede van Munster in 1648. Aan de kant van de Ne-

  derlanden was Willem van Oranje in het begin leider

  van de opstand. Na zijn gewelddadige dood in 1584

  werd zijn taak overgenomen door zijn toen 17-jarige

  zoon Maurits. Naast het feit dat deze zich tot een groot

  veldheer ontwikkelde genoot hij in heel Europa grote

  bewondering vanwege hervormingen van het Staatse

  leger. In een aantal veldtochten veroverde Maurits een

  aanzienlijk aantal vestingen op de Spanjaarden.

  Slechts n keer rustten de wapens voor langere tijd. In

  1609 sloten de koning van Spanje en de Staten Generaal

  van de Verenigde Nederlanden een wapenstilstand. Dit

  bestand duurde tot 1621.

  Na het overlijden van Maurits op 23 april 1625 volgde

  zijn halfbroer Frederik Hendrik hem op als bevelheb-

  ber van de Staatse troepen. Hij erfde van Maurits de

  titel Prins van Oranje. Veel leden van de Staten Gene-

  raal hadden echter nogal wat bedenkingen wat betreft

  de bekwaamheid als veldheer van Mooi Heintje, zoals

  hij smalend genoemd werd. In 1626 werd Oldenzaal, na

  een belegering van enkele dagen, door zijn neef Ernst

  Casimir van Nassau ingenomen. De belegeringen van

  Hulst en Sas van Gent mislukten echter jammerlijk. De

  kritiek op de nieuwe prins werd hierna openlijker. Men

  verweet hem onder andere een te grote voorzichtig-

  heid en er werd geklaagd over het quade beleyt ende

  versuym binnen het Staatse leger. Nee, 1626 was niet

  bepaald een glorieuze start van de loopbaan van prins

  Frederik Hendrik als opperbevelhebber van het Staatse

  leger. Maar de gebeurtenissen in het daarop volgende

  jaar zouden alle kritiek doen verstommen.

  Aan Spaanse zijde waren in het begin van de Opstand

  de elkaar opvolgende landvoogden bevelhebber van

  het Spaanse leger in de Nederlanden. In 1605 werd de

  Italiaanse bankierszoon Ambrogio Spinola benoemd

  tot opperbevelhebber van dat Spaanse leger. Hij moest

  die functie eind 1627 afstaan aan zijn onderbevelheb-

  ber Hendrik van den Bergh, een volle neef van Frederik

  Hendrik.

  Prins Frederik Hendrik

  (1584-1647).

  Graaf Hendrik van den Bergh

  (1573-1638).

 • 7Het belegeren van een vestingstad

  Zowel het Spaanse regime te Brussel als de Staten Ge-

  neraal der Verenigde Nederlanden te Den Haag bezaten

  een onvoldoende omvangrijk leger om hun grondge-

  bied militair onder controle te houden. Het waren de

  talrijke vestingsteden van waaruit het omliggende plat-

  teland werd beheerst. Die vestingsteden bezaten dan

  ook een eigen garnizoen. In de loop van de Tachtig-

  jarige Oorlog kwam een groot deel van de noordelijke

  Nederlanden onder de controle van het Staatse leger.

  Toen waren het de vestingsteden in het grensgebied,

  die het meest werden bedreigd. Geen van beide partijen

  was echter financieel bij machte al deze zogenaamde

  frontiersteden permanent van voldoende bezetting en

  uitrusting te voorzien om een krachtig beleg te kun-

  nen weerstaan. Dat was zeker het geval wanneer men

  daarnaast ook nog een veldleger beschikbaar moest

  houden.

  Voor beide partijen gold dat bij het belegeren van een

  vesting het van het grootste belang was deze zo onver-

  wacht mogelijk in te sluiten. Niet alleen had dit een

  ontmoedigende invloed op de bezetting en vooral op de

  burgerij, maar ook gold een beleg al voor de helft mis-

  lukt, wanneer de stad nog tijdig militair kon worden

  versterkt en van extra voorraden kon worden voorzien.

  Door het verspreiden van valse geruchten of