Kantelpresentatie gemeente

of 33/33

Embed Size (px)

Transcript of Kantelpresentatie gemeente

PowerPoint-presentatie

----- Notulen (30-09-15 23:30) -----maatschappelijk omwenteling, een systeemverschuiving. Machtsverschuiving 1

We leven niet in tijdperk van verandering

maar in een verandering van tijdperk

*Tekst dia @JanRotmans

----- Notulen (30-09-15 23:30) -----maatshappelijke omwenteling, systeemverschuiving, machtverschuiving 2

Unieke Kanteling

1. weefsel van de samenleving verandert

2. structuur van de economie verandert

3. disruptieve technologische doorbraken

3

Laatste Kantelperiode Modernisering

1850-1920 industrile revolutie

staal, elektriciteit, verbrandingsmotor

fundament voor Nederland 2.0 onderwijs, kiesrecht, zorg, sociale structuren

vernieuwing in kunsten

architectuur, schilderkunst, literatuur

----- Notulen (30-09-15 23:30) -----langdurige periode van chaos, onrust, gebrek aan inzicht, opkomst van de fabrieken ipv de handenarbeiders. Banen?? Nu opkomst vd robots/computers ipv overnemen diensten. Nog niet georganiseerd, veel instituties toen opgericht Socialistisch, katholiek, liberaal, protestant

----- Notulen (30-09-15 23:44) -----Machtswisseling tussen adel en burgerklasse4

Indicaties voor Kantelperiode

collectief unheimisch gevoel dat verandering in lucht hangt

chaos door turbulentie, instabiliteit en onzekerheid

enorme dynamiek van onderop, nieuwe macht van onderop

geen duidelijke richting, weinig inzicht en overzicht

creatieve mensen breken door het systeem heen

steeds meer conflicten tussen bestaande en nieuwe orde

5

De natuur organiseert ook chaos om oude structuren af te breken en nieuwe te laten verrijzen. Een rups wordt letterlijk vloeibaar in de popfase alle structuur verdwijnt; het is even complete chaos. En dan de vlinder, de hogere orde

[email protected] Bommerez

6

25 jaarDoorontwikkelingsfase

Voorontwikkelingsfase

25 jaar

Transitie naar Samenleving 3.0 Horizontaal

Decentraal

Bottom-up

Kantelperiode

Verticaal

Centraal

Top-down

Tijd

Opbouw van duurzame samenleving

We zitten hier

18-05-16Perez KSI-ECST Amsterdam June 20097

Mensen willen niet meer dat anderen (mensen, organisaties, onnodige regels, systeem)voor hen bepalen.

zo doen we dat nu eenmaal- gaat niet meer op

airBNBUberBuurtzorgFamiliegroepplanBuurttuinenEigen energie

8

Van: Overheid- Provincie-Gemeente-Organisaties-medewerkers-burgers

Naar: Handelen vanuit samensturing

Als mensen niet gehoord worden en niet mogen meebesluiten.

Kanteling Besluitvorming.Machtsverschuiving:

Transitie in het sociaal domein

Risico is dat we dezelfde fouten maken op gemeentelijke schaal, met minder geld en minder mensen

Transformatie = Cultuuromslag

Systeemwaarden Menswaarden

doelmatigheid aandacht / tijd

efficiency vertrouwen

controle, beheersing ruimte

regelzucht keuzevrijheidkosten / baten kwaliteit

Verbroken Verbindingen

relatie tussen zorgverlener en zorgvrager

vertrouwen, intimiteit, passie, aandacht, bezieling

is verworden tot

relatie tussen leverancier en clint

kosten, doelmatigheid, budget, efficiency, afrekening

Verbroken Verbindingen

Systeem is belangrijker geworden dan Mens

vandaag is belangrijker morgen

cijfers belangrijker dan mensen

Hoe de systeemwaarden het overnemen

Waar gaan we naartoe?

Andere positie Sociaal netwerkNiet: Mensen dingen voor elkaar laten doen!!

Maar: Samen besluiten wat er nodig is om de situatie te verbeteren.

Investeren in netwerken, omgaan met groepen, omgaan met conflicten, vertrouwen in kringen, georganiseerde tegenspraak.

Participatieroutes Sociaal Domein

routes naar zorg De hulpverlening maakt het plan en heeft de regie.Clinten krijgen enkel professionele ondersteuning en hebben geen eigenaarschapOmgeving is en wordt niet betrokken

Nieuwe transitiedoelen (dichter bij burger, regie bij clint en netwerk activeren) ingevoegd in oud systeem

Regie en verantwoordelijkheid blijven gescheiden

Machtsverschil zit in de weg (afhankelijkheidsrelatie)

Omgeving bepaalt niet mee, maar moet wel uitvoeren en wil dat niet. (geen eigenaarschap)

80 % hulpverlener stelt de vraag niet.

Verwijdering tussen clint en zijn netwerk dat hem moet helpen.

Participatieroutes Sociaal Domein

30

Succes!Anke Siegers, @anderskijkend www.DatisHelder.com