Kantelpresentatie h10 gemeenten

of 34 /34
De Nieuwe Route Transformatie aan de basis van het sociaal domein in een verandering van tijdperk AnkeSiegers www.datishelder.com www.samenlevingsproces.com

Transcript of Kantelpresentatie h10 gemeenten

De Nieuwe Route

Transformatie aan de basis van het sociaal domein in een verandering van tijdperk

AnkeSiegerswww.datishelder.comwww.samenlevingsproces.com

We leven niet in tijdperk van verandering

maar in een verandering van tijdperk

*Tekst dia @JanRotmans

Unieke Kanteling

1. weefsel van de samenleving verandert

2. structuur van de economie verandert

3. disruptieve technologische doorbraken

Laatste Kantelperiode

Modernisering

1850-1920

industriële revolutie

staal, elektriciteit, verbrandingsmotor

fundament voor Nederland 2.0

onderwijs, kiesrecht, zorg, sociale structuren

vernieuwing in kunsten

architectuur, schilderkunst, literatuur

Indicaties voor Kantelperiode

- collectief unheimisch gevoel dat verandering in lucht hangt

- chaos door turbulentie, instabiliteit en onzekerheid

- enorme dynamiek van onderop, nieuwe macht van onderop

- geen duidelijke richting, weinig inzicht en overzicht

- creatieve mensen breken door het systeem heen

- steeds meer conflicten tussen bestaande en nieuwe orde

De natuur organiseert ook ‘chaos’ om oude structuren af te breken en nieuwe te laten verrijzen. Een rups wordt letterlijk vloeibaar in de popfase – alle structuur verdwijnt; het is even

complete chaos. En dan… de vlinder, de hogere orde …

VLOEIBAAR @Jan Bommerez

25 jaar

DoorontwikkelingsfaseVoorontwikkelingsfase

25 jaar

Transitie naar Samenleving 3.0

Horizontaal

Decentraal

Bottom-up

Kan

telp

erio

deVerticaal

Centraal

Top-down

Tijd

Opb

ouw

van

duu

rzam

e sa

men

levi

ng

We zitten hier

Mensen willen niet meer

dat anderen

(mensen, organisaties, onnodige regels, systeem)

voor hen bepalen.

“zo doen we dat nu eenmaal”-

gaat niet meer op

airBNB

Uber

Buurtzorg

Familiegroepplan

Buurttuinen

Eigen energie

Van: Overheid- Provincie-Gemeente-

Organisaties-medewerkers-burgers

Naar: Handelen vanuit samensturing

Als mensen niet gehoord worden en niet mogen meebesluiten.

Kanteling Besluitvorming.Machtsverschuiving:

Transitie in het sociaal domein

Risico is dat we dezelfde fouten maken op gemeentelijke schaal,

met minder geld en minder mensen

Transformatie = Cultuuromslag

Systeemwaarden Menswaarden

doelmatigheid aandacht / tijd

efficiency vertrouwen

controle, beheersing ruimte

regelzucht keuzevrijheid

kosten / baten kwaliteit

Verbroken Verbindingen

Systeem is belangrijker geworden dan Mens

vandaag is belangrijker morgen

cijfers belangrijker dan mensen

Waar gaan we naartoe?

Transitiedoelen

Zorg dichter bij de burger

Client in de regie

Netwerk actief

• De hulpverlening maakt het plan en

heeft de regie.

• Cliënten krijgen enkel professionele

ondersteuning en hebben geen

eigenaarschap

• Omgeving is en wordt niet betrokken

• Nieuwe transitiedoelen (dichter bij

burger, regie bij cliënt en netwerk

activeren) ingevoegd in oud

systeem

• Regie en verantwoordelijkheid

blijven gescheiden

• Machtsverschil zit in de weg

(afhankelijkheidsrelatie)

• Omgeving bepaalt niet mee, maar

moet wel uitvoeren en wil dat niet.

(geen eigenaarschap)

• 80 % hulpverlener stelt de vraag

niet.

• Verwijdering tussen cliënt en zijn

netwerk dat hem moet helpen.

Andere positie Sociaal netwerk Niet: Mensen dingen voor elkaar laten doen!!

Maar:

Investeren in netwerken, omgaan met groepen, omgaan met

conflicten, vertrouwen in kringen, georganiseerde

tegenspraak.

De Nieuwe Route:

Alle betrokkenen besluiten samen wat er nodig is om de

situatie te verbeteren.

www.DatisHelder.com

Samenredzaamheid

Verantwoordelijkheden delen

Minder inzet professionals

Veilige en duurzame plannen

DatisHelder.com