Kantelpresentatie han

of 34 /34
@anderskijkend Anke Siegers Samen Sturen, het roer gaat om! Datishelder.nl, Fgplan.nl, Nederlandkantelt.nl

Embed Size (px)

Transcript of Kantelpresentatie han

 1. 1. @anderskijkend Anke Siegers Samen Sturen, het roer gaat om! Datishelder.nl, Fgplan.nl, Nederlandkantelt.nl
 2. 2. We leven niet in tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk *Tekst dia 2-16 @JanRotmans
 3. 3. Unieke Kanteling 1. weefsel van de samenleving verandert 2. structuur van de economie verandert 3. disruptieve technologische doorbraken
 4. 4. Laatste Kantelperiode Modernisering 1850-1920 industrile revolutie staal, elektriciteit, verbrandingsmotor fundament voor Nederland 2.0 onderwijs, kiesrecht, zorg, sociale structuren vernieuwing in kunsten architectuur, schilderkunst, literatuur
 5. 5. Indicaties voor Kantelperiode - collectief unheimisch gevoel dat verandering in lucht hangt - chaos door turbulentie, instabiliteit en onzekerheid - enorme dynamiek van onderop, nieuwe macht van onderop - geen duidelijke richting, weinig inzicht en overzicht - creatieve mensen breken door het systeem heen - steeds meer conflicten tussen bestaande en nieuwe orde
 6. 6. 25 jaar DoorontwikkelingsfaseVoorontwikkelingsfase 25 jaar Transitie naar Samenleving 3.0 Horizontaal Decentraal Bottom-up Kantelperiode Verticaal Centraal Top-down Tijd Opbouwvanduurzamesamenleving We zitten hier
 7. 7. Kantelfase energiebedrijven vallen om massale ontslagen in thuiszorg welzijnsorganisaties verdwijnen bouwbedrijven saneren op grote schaal https://www.youtube.com/watch?v=FA2Ff6qIijI
 8. 8. Hoe transities plaatsvinden.
 9. 9. Structuur Wisseling oude structuur nieuwe structuur verticaal horizontaal hirarchisch netwerken top-down bottom-up centraal decentraal zuilen gemeenschappen
 10. 10. Samenleving 3.0 do it ourselves society samenleving van onderop Participatiesamenleving burgerkracht sociaal doe het zelven
 11. 11. Crisis = Zegen roer moet radicaal om mens is hardleers verandert pas echt bij langdurige crises
 12. 12. Transitie in het sociaal domein
 13. 13. Jeugd, Zorg, Welzijn Transformatie = Cultuuromslag
 14. 14. Risico is dat we dezelfde fouten maken op gemeentelijke schaal, met minder geld en minder mensen
 15. 15. Ik verwacht van jullie dat jullie allemaal innovatieve, creatieve, kritische denkers worden, die precies doen wat ik zeg.
 16. 16. Kernprobleem is gerichtheid op systeemwaarden Systeemwaarden Menswaarden doelmatigheid aandacht / tijd efficiency vertrouwen controle, beheersing ruimte regelzucht keuzevrijheid kosten / baten kwaliteit
 17. 17. Verbroken Verbindingen relatie tussen zorgverlener en zorgvrager vertrouwen, intimiteit, passie, aandacht, bezieling is verworden tot relatie tussen leverancier en clint kosten, doelmatigheid, budget, efficiency, afrekening
 18. 18. Verbroken Verbindingen Systeem is belangrijker geworden dan Mens vandaag is belangrijker morgen cijfers belangrijker dan mensen
 19. 19. Waar gaan we naartoe?
 20. 20. Uitgangspunten van Zorg 3.0 mensgericht menslievend vanuit eigen/samen regie samenredzaam in eigen omgeving
 21. 21. Samen transformeren Hulpverleners die werken vanuit de nieuwe route geven vorm aan de nieuwe waarden
 22. 22. Als organisatie.. Waarom? Weer terug naar de bedoeling Simon Sinec, Verdraaide organisaties van Wouter Hart en Marius Buiting)
 23. 23. Uitgangspunt
 24. 24. Resultaat nu Uitvoerders van regels in plaats van professionals met praktijkwijsheid
 25. 25. Computer says: NO!
 26. 26. Succes! Anke Siegers, @anderskijkend
 27. 27. Transitie van roken naar niet-roken 1958: rookt 90% van volwassen mannen---2012: rookt 27% van volwassen mannen (10% van jongeren) 1950: verband tussen roken en longkanker (Doll) steeds explicietere waarschuwingen reclame steeds verder teruggedrongen 1990: rookverbod in vliegtuigen, daarna in openbaar vervoer 2004: rookvrije werkplek 2008: horeca rookvrij