Jachtlaan 108 jr6_nr1

download Jachtlaan 108 jr6_nr1

of 8

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Jachtlaan 108 jr6_nr1

Transcript of Jachtlaan 108 jr6_nr1

 • agenda

  WON-akademie

  Parijs mavo 4

  introdagen brugklassers

  nieuwe lezers

  oktober 2012

  nieuwskrant jaargang 6 nr. 1Jachtlaan 108

  welkom

 • voorwoord2

  Beste ouders, verzorgers, collegas, (oud)leerlingen en andere lezers,

  Onze informatiekrant Jachtlaan 108 verschijnt alweer

  voor het zesde jaar en traditiegetrouw hoort daar een

  hartelijk welkom bij aan onze nieuwe lezers,

  voornamelijk de ouders van onze brugklasleerlingen.

  Hartelijk welkom

  Deze krant is een van de communicatiekanalen tussen

  school, ouders en andere betrokkenen bij het

  Christelijk Lyceum. Naast diverse belangrijke en

  informerende gegevens treft u data aan van

  ouderavonden, rapporten, spreekavonden en diverse

  andere activiteiten. Ook informeren wij u over themas

  die op school spelen. Wij hopen hiermee de

  betrokkenheid tussen school en ouders te versterken.

  Ik wens u dit schooljaar in ieder geval veel leesplezier.

  Als u suggesties hebt over de Jachtlaan 108, dan

  houden wij ons natuurlijk aanbevolen. Hiervoor kunt u

  het best ons e-mailadres info@lyceumapeldoorn.nl

  gebruiken.

  Nieuw schooljaar

  Het schooljaar is goed begonnen. We hebben op dit

  moment geen vacatures en alle leerlingen, die we

  hadden verwacht, zijn gelukkig weer op school

  verschenen na een lange zomervakantie. De school

  telt iets meer dan 1100 leerlingen en inmiddels hebben

  de leerlingen van de eerste klassen hun weg al

  gevonden. Ik hoor in ieder geval de vraag waar

  Nederlands zit niet meer. Een goed teken. De

  introductielessen en de introductiedagen hebben

  daar volgens mij een positieve bijdrage aan geleverd.

  Niet stilgezeten tijdens vakantie

  Tijdens de vakantie is weer een deel van de school

  geschilderd, is een deel van het linoleum vernieuwd

  en zijn er digiborden geplaatst.

  Nu is elk lokaal voorzien van een computer voor de

  docent (belangrijk voor onder andere de digitale

  absentenverwerking) en/of een digibord of een

  beamer.

  Meer rendement

  Dit schooljaar voeren we een uitgebreid scholingstraject uit met al ons onderwijzend personeel. Verbetering van het rendement staat het hele jaar centraal. We trapten af met een studiedag op 17 september 2012 en daarna volgen er 7 werkmiddagen.

  Wij willen met elkaar, en vooral in de secties,

  afspraken maken over hoe we ons onderwijs inhoud

  geven. We gaan daarbij uit van een volledig

  leerproces. Doel is dat alle leden van de sectie

  volgens afspraken werken en dat zij daarbij figuurlijk

  gesproken n taal spreken. Natuurlijk is het

  uiteindelijke doel onze leerlingen nog beter voor te

  bereiden op het vervolg in onze school, op het

  eindexamen, op het vervolgonderwijs en op hun

  toekomst.

  De studiedag van 17 september betekende een dag

  vrij voor de leerlingen. Tijdens de werkmiddagen

  gaan we een verkort lesrooster toepassen, waarbij er

  steeds wisselend twee lessen vervallen. De volgorde

  van de lessen zal dus per werkdag verschillen. Ik

  vraag uw begrip voor het uitvallen van lessen. Maar,

  ik ben ervan overtuigd dat u met mij enthousiast zult

  worden over dit scholingstraject. Tenslotte hebben

  we allen het zelfde doel: kwalitatief goed onderwijs

  met een hoog rendement!

  28.000 Schoolboeken

  Ook het innemen, sorteren en uitreiken van de

  ongeveer 28.000 schoolboeken is goed verlopen.

  Een grootscheepse actie die onder leiding van een

  van onze medewerkers is uitgevoerd door een 16-tal

  leerlingen tijdens de zomervakantie. Op de eerste

  schooldag bleken er slechts 500 boeken verkeerd of

  niet aanwezig te zijn. Dat is ook zo snel als mogelijk

  opgelost. Mijn complimenten!

  Borg

  Op bovenschoolsniveau hebben wij besloten om met

  ingang van dit schooljaar geen borg meer voor het

  boekenpakket te vragen. Na aftrek van eventuele

  schadebedragen wordt de borg van vorig jaar aan de

  ouders terugbetaald. Dit mag overigens geen reden

  zijn voor de leerlingen om niet zuinig met de boeken

  om te gaan! De waarde van de boeken bedraagt per

  leerling nog altijd meer dan 1.000. Bij inlevering

  worden alle boeken handmatig gecontroleerd op

  schade en zal eventuele schade worden door-

  berekend aan de ouders.

  Tot slot

  Wilt u ergens meer over weten, of is er iets dat u kwijt

  wilt? Schroom dan niet om contact op te nemen.

  De mentor is uw eerste contactpersoon, maar ook

  anderen zijn makkelijk bereikbaar. Wij doen ons best:

  Onze polsstok is erg lang, maar ook deze kent een

  einde. Bemerkt u dat op de n of de andere manier,

  dan is dat absoluut reden om contact op te nemen.

  Ik wens u en onze leerlingen een goed schooljaar

  20122013 en veel leesplezier met het voor u liggende

  blad.

  Pet e r Be rg a mba gt rector

  Tenslotte hebben we

  allen het zelfde doel:

  kwalitatief goed

  onderwijs met een

  hoog rendement!

 • magister 3

  Contact met thuis

  Telkens meer zult u brieven van ons ontvangen

  via e-mail. Dit levert niet alleen een aanzienlijke

  kostenbesparing op (papier, print en porto), maar

  zo leveren we ook een bijdrage aan het milieu.

  Duurzaam dus, en dat vinden wij heel belangrijk.

  Alle brieven staan trouwens ook op de site.

  We moeten natuurlijk wel het goede e-mailadres

  van thuis hebben. Wilt u daarom in Magister

  controleren of uw e-mailadres nog steeds klopt?

  Hoe u inlogt in Magister, of hoe u gegevens aanpast,

  kunt u lezen op www.cl-apeldoorn.nl/ouders.

  Klik op .

  Ombudsleerlingen brugklas Meedenken en meepraten Het Christelijk Lyceum vindt het heel belangrijk dat ouders en verzorgers actief betrokken zijn. Denk en praat daarom mee over de gang van zaken op school via de ouderraad.

  De ouderraad (OR) vergadert een keer in de maand en bij die

  vergaderingen is altijd een vertegenwoordiger van de directie aanwezig.

  De schoolleiding informeert ons over de ontwikkelingen in het onder-

  wijs of bij het personeel en over het beleid van de school. Andersom

  vertellen wij hoe de schoolse activiteiten thuis uitwerken en welke

  voorvallen zich in en bij de school hebben afgespeeld.

  Samenstelling ORWe hebben op het Christelijk Lyceum te maken met brugklassers,

  tweede, derde, vierde, vijfde en zesdeklassers. En met mavo tot en

  met gymnasiumleerlingen. We willen daarom ook in de OR een zo

  breed mogelijke afspiegeling van ouders en verzorgers zien.

  ActiviteitenWij organiseren een jaarlijkse thema-avond voor ouders en verzorgers.

  We helpen mee op de open dagen, nemen deel aan verschillende

  commissies en verlenen onze medewerking aan de diploma-uitreikingen.

  Of we vertegenwoordigen de ouders bij speciale gelegenheden.

  OuderparticipatieSoms doet de school via ons een oproep aan alle ouders voor hulp bij

  (buitenschoolse) activiteiten. Bijvoorbeeld begeleiding bij excursies,

  surveilleren bij de examens, technische assistentie of het verzorgen

  van een gastcollege. Dergelijke oproepen staan ook vaak in de

  Jachtlaan 108.

  Contact Meer informatie over de OR vindt u in het oudergedeelte van de

  website www.cl-apeldoorn.nl. U vindt daar onder andere de namen

  van de ouders en verzorgers die zitting hebben in de raad. Heeft u

  vragen, of wilt u nader kennismaken met de OR, neem dan gerust

  contact met ons op via ouderraad@lyceumapeldoorn.nl.

  Onze brugklassers hoeven het niet alleen te doen.

  Ze kunnen altijd terecht bij hun eigen ombuds-

  leerling. De ombudsleerling is een leerling uit klas 4

  havo of vwo die tijdens de introdagen zijn of haar

  groep motiveert , stimuleert en helpt. Die tijdens

  mentorlessen meer vertelt over eigen school-

  ervaringen en die helpt bij de Sinterklaasactiviteit.

  Bovendien gaat hij of zij mee op excursie.

  Een echte win-winsituatie: brugklassers kunnen het

  hele jaar bij hun vertrouwde vraagbaak terecht en de

  vierdeklassers vervullen hun maatschappelijke stage!

  De ombudsleerlingen 2012 - 20131a Dagmar Smeink H4

  1b Thijmen Bakker H4

  1c Lauren Schoemaker V4

  1d Ylja Berends V4

  1f Jelynn Timisela H4

  1h Roos van der Meijden

  g1 Judith Lesschen V4

  a1 Annelot van der Hulst

  ouderraad@lyceum apeldoorn.nl

 • Wetenschapsbreed

  WON werkt wetenschapsbreed, met veel aandacht voor dwars-

  verbanden tussen de disciplines. Leerlingen hebben veel contact met

  weten schap pers, door gastlessen, begeleiding van onderzoek en bezoek

  aan universiteiten, science centra en wetenschapsmusea. Wellicht is het

  mogelijk om aan het eind van het schooljaar een wetenschapsweek voor

  het vwo te houden. We denken nog na over vorm en inhoud.

  Gentegreerd in bestaand programma

  Binnen de randvoorwaarden van WON geven de scholen hun eigen

  vorm aan wetenschapsorintatie. We hebben er niet voor gekozen om

  het als een apart vak aan te bieden, in onze visie is

  wetenschapsorintatie een belangrijk facet voor ieder vak. Onze

  atheneum- en gymnasiumdocenten zullen wetenschapsorintatie dus

  opnemen in de bestaande lesprogrammas van de alfavakken (de

  menswetenschappelijk vakken: talen en beeldende vakken), de

  btavakken (de natuur wetenschappelijke vakken: biologie, techniek,

  natuurkunde, scheikunde) en de gamm