Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

20
PRODUCTEN EN DIENSTEN voor het VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013

description

Jaaraanbod van de bibliotheek voor Voortgezet Onderwijs in Weesp en Huizen

Transcript of Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Page 1: Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

PRODUCTEN EN DIENSTEN

voor het

VOORTGEZET ONDERWIJS

2012-2013

Page 2: Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Pagina | 2

Inhoudsopgave Pagina

Voorwoord 3

Adressen en openingstijden 4

Cultuurkaart 5

Groepsbezoeken

• Whodunnit 6

• Hiphop workshop Andre Accord 7

• 4YOU! 8

• Boek en Film 9

• Zoeken, Vinden, Kiezen 10

• Kunsteducatie 11

Producten en Diensten

• Read2me 12

• Nederland Leest 13

• Mediacoach-lessen 14

• Schrijversbezoek 15

Abonnement informatie 16

Maatschappelijke stage 17

Collecties 18

Aanvraagformulier Themacollectie 19

Page 3: Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Pagina | 3

Voorwoord

Voor u ligt het nieuwe gezamenlijke Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs waarin de producten en diensten staan die wij -de bibliotheek Huizen, Laren, Blaricum en De Bibliotheek- dit jaar voor het eerst samen aanbieden voor het schooljaar 2012-2013. U kunt kiezen uit het aanbod zoals dit voor u ligt. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u

bepaalde wensen heeft, hier proberen wij op aan te sluiten door een passend

programma te maken en aan te bieden.

Twee bibliotheken betekent ook twee manieren van werken. Wij hebben in dit jaaraanbod

zoveel mogelijk uniformiteit nagestreefd. Hierdoor zijn er dingen veranderd. Voor meer informatie en het bespreken van het aanbod kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Theo van Treeck, Specialist voortgezet onderwijs [email protected] Adres: Plein 2000-1 1271KK Huizen Telefoonnummer: 035-5257410

Jan de Jonge (miv 1 sep), Contactpersoon De Bibliotheek, Weesp [email protected] Adres: Oudegracht 67 1381XX Weesp Telefoonnummer: 0294-412704 Tot 1 sep kunt u met vragen terecht bij Judith Kortland, Vestigingsmanager Weesp [email protected]

Page 4: Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Pagina | 4

Adressen en openingstijden

VESTIGING HUIZEN VESTIGING LAREN

Plein 2000 – 1

1271 KK Huizen

Tel. 035 - 525 74 10

[email protected] [email protected]

www.bibliotheekhlb.nl www.bibliotheekhlb.nl

Openingstijden

Openingstijden

Maandag 10.30 - 20.00 uur Maandag 14.00 - 20.00 uur

Dinsdag 13.00 - 17.00 uur Dinsdag Gesloten

Woensdag 10.30 - 20.00 uur Woensdag 14.00 - 17.00 uur

Donderdag 13.00 - 17.00 uur Donderdag 14.00 - 20.00 uur

Vrijdag 10.30 - 20.30 uur Vrijdag 11.00 - 17.00 uur

Zaterdag 10.30 - 15.30 uur Zaterdag 11.00 - 16.00 uur

VESTIGING WEESP

Oudegracht 67 1381 XX Weesp Tel. 0294-412704

[email protected] [email protected]

www.debibliotheek.org

Openingstijden

Maandag 10.00 - 12.00 uur 14.00 – 20.00 uur

Dinsdag 10.00 - 16.00 uur

Woensdag 10.00 - 18.00 uur

Donderdag 10.00 - 16.00 uur

Vrijdag 14.00 - 20.00 uur

Zaterdag 10.00 - 13.00 uur

Page 5: Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Pagina | 5

Cultuurkaart

Voor een aantal producten en diensten die u terug kunt vinden in dit jaaraanbod zijn we

genoodzaakt een vergoeding te vragen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt

worden bijvoorbeeld voor het inzetten van schrijvers en dichters. De eigen bijdrage kan

eventueel met behulp van de cultuurkaart vergoed worden. Ook lezingen kunnen in overleg

bezocht worden door leerlingen door gebruikmaking van CJP Tegoed. Mogelijkheden voor

gebruik bij de bibliotheek en uitgebreidere informatie vindt u o.a. op de site

www.cultuurkaart.nl of u kunt contact opnemen met dhr. T van Treeck.

.

Page 6: Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Pagina | 6

Groepsbezoeken

Moordspel Whodunnit? Jongeren kijken graag detectiveseries

zoals CSI, Bones en Baantjer. Van

deze interesse voor spanning, onderzoek en sensatie wordt gretig gebruik gemaakt bij

Whodunnit?, een klassenbezoek “nieuwe stijl” aan de bibliotheek. Het oplossen van een

moord staat centraal in dit project.

Whodunnit? Op school bestaat uit een voorbereiding in de klas. De leerlingen bekijken een

PowerPoint-presentatie ter introductie en maken een aantal opdrachten die onder andere

gaan over het zoeken naar boeken en het interpreteren van informatie.

Whodunnit? In de bibliotheek staat in het teken van het moordspel. Docent

en/mediathecaris en uw bibliothecaris werken nauw samen. Vooraf worden er duidelijke

afspraken gemaakt over de uitvoering van het project. Zo kan de school ervoor kiezen om de

voorbereiding door de bibliothecaris te laten uitvoeren.

Het gaat erom dat leerlingen in staat zijn om o.a. nieuwe media (internettoepassingen) te

gebruiken en dat zij een gezonde mentaliteit ten opzichte van deze media ontwikkelen,

waarbij de leerlingen zich bewust worden van de mogelijkheden en de context van diverse

informatiebronnen.

De opdrachten maken leerlingen met behulp van boeken, dvd’s en het bekijken van filmpjes

blogs etc. op het internet.

Vak: Nederlands, CKV

Locatie: Bibliotheek of schoolmediatheek Duur: Eén lesuur Kosten: € 30,- Ex btw

Meer info op www.bibliotheekhlb.nl

Page 7: Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Pagina | 7

Rap hiphop workshop met André Accord

De workshop bestaat uit een minioptreden van André Accord, gevolgd door uitleg over RAP,

oftewel Rythm And Poetry. André legt ook uit hoe je zelf een rap kunt schrijven. Daarna

schrijven de leerlingen in groepjes een rap. Uiteindelijk rappen ze de rap en wordt deze ter

plekke opgenomen. De leraar krijgt aan het einde van de les een cd mee met de opnames.

Er kunnen ± 25 leerlingen per workshop deelnemen.

Doel: Taalstimulering

Locatie: Bibliotheek

Duur: 90 minuten Kosten: € 300,- per workshop all in. 2e en 3e workshop op één dag € 250,- per stuk.

Page 8: Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Pagina | 8

Groepsbezoek 4YOU!

Leerlingen maken op speelse wijze kennis met de mogelijkheden van 4you!.

Tijdens het groepsbezoek werken de leerlingen in teamverband

samen, maken ze kennis met de verschillende 4you! materialen

en de mogelijkheden van de bibliotheek. Door middel van vragen

en opdrachten worden de leerlingen mediawijzer gemaakt en

trainen ze niet alleen de tekstuele geletterdheid, maar ook de

visuele geletterdheid. Zie ook www.bieb4you.nl

Het 4you! Is de plek in de bibliotheek voor jongeren met

leesproblemen, zoals dyslexie. Maar ook voor jongeren die

lezen gewoon niet zo leuk of makkelijk vinden. Een speciale

plek waar boeken en andere materialen zoals dvd’s,

luisterboeken, Engelstalige boeken, games, tijdschriften etc. verzameld zijn die jongeren

meer aan zullen spreken. De aangepaste collectie is met zorg samengesteld om jongeren te stimuleren en enthousiast te maken. De materialen staan frontaal

gepresenteerd en hebben een duidelijk herkenbare sticker en een kleurcode waarop te

zien is over welk onderwerp ze gaan. Om jongeren in contact te brengen met het 4you! Is een speciaal programma ontwikkeld.

Tijdens een groepsbezoek leggen we graag uit wat de mogelijkheden van het 4you! Zijn.

Doel: Leesbevordering, taalstimulering

Vak: Nederlands, CKV

Locatie: Bibliotheek

Duur: Eén lesuur Kosten: € 30,- Ex btw

Page 9: Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Pagina | 9

Boek en Film De leerlingen bekijken de film Die Welle. De leerkracht kan voorafgaand aan de film de verschillende thema’s in de film voorbereiden. Deze thema’s staan in de bijgeleverde lessuggesties en zijn anarchisme, autocratie, Nazi-Duitsland, groepsgedrag en vrijheid van meningsuiting. Na de film kunnen de leerlingen opdrachten maken aan de hand van de opdrachtenbladen. De lessugesties en opdrachtenbladen komen van Amnesty International dat elk jaar het Movies That Matter Festival organiseert.

Doel: Leesbevordering, taalstimulering

Vak: Nederlands, CKV , Geschiedenis

Locatie: Bibliotheek of school

Duur: ong. 2 uur Kosten: geen

Page 10: Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Pagina | 10

Zoeken, Vinden, Kiezen Mediawijsheid & de digitale collectie Speciaal voor leerlingen van 5HAVO. De leerlingen krijgen tijdens deze workshop de tools aangereikt om doelgericht informatie te kunnen vinden, op het web of op papier. Wat is nieuws, wat is waar, wat zijn bronnen? Aan het eind van de presentatie kunnen de leerlingen zelf achter de computer opdrachten uitvoeren en in de digitale collectie van de bibliotheek op zoek gaan naar informatie voor het profielwerkstuk. Doel: In het kader van het profielwerkstuk in 5HAVO. Locatie: Bibliotheek Duur: circa 1,5 uur Kosten: € 30,- ex btw

Page 11: Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Pagina | 11

Kunsteducatie

In de bibliotheken in Huizen en Weesp is een

kunstuitleen gevestigd. Wij kunnen in overleg met u

en de kunstuitleen een les op maat maken. U kunt

hierbij denken aan een les verzorgd door een kunstenaar/dichter of een les die aansluit bij het

thema van uw projectweek. De kunstwerken van de

kunstuitleen kunnen gebruikt worden ter inspiratie

en motivatie.

Poëzieprojecten kunnen bovendien afgesloten worden met een expositie in een van de bibliotheekvestigingen.

Doel: Verdiepen in de kunst, taal en poëzie

Vak: Kunstvakken, CKV Locatie: Bibliotheek of op school

Duur: Eén of meerdere lesuren

Kosten: afhankelijk van de invulling van de lessen Bijvoorbeeld: Kunst wordt Poëzie Poëziedocent Mieke Vermeulen laat de leerlingen d.m.v. geleide fantasie gedichten schrijven bij de kunstwerken. Deze kunstwerken zijn aanwezig in de kunstuitleen die ondergebracht is bij De Bibliotheek. Dit project kan gedaan worden in het kader van CKV / dag van de poëzie Kosten: ong. € 80,= ex btw per groep

Page 12: Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Pagina | 12

Produkten en Diensten

Read2Me!

Read2Me! Is een voorleeswedstrijd voor alle

brugklasleerlingen van het voortgezet onderwijs, waarin

leerlingen elkaar in wedstrijdvorm voorlezen uit door hen

gekozen boeken. Zij lezen tussen november en januari

naar eigen keuze een aantal jeugdboeken en kiezen het boek waaruit ze willen voorlezen. Elke school kiest een

aantal schoolwinnaars, die in een regionale bibliotheekronde strijden tegen de winnaars

van andere scholen.

De winnaars van deze ronde komen tot slot uit in een provinciale voorleeswedstrijd van

Read2Me!

Read2Me! sluit aan bij een belangrijk doel van het fictieonderwijs in de basisvorming: het bevorderen van het plezier in lezen. Read2Me! maakt ook een verbinding met de

leesbevorderingsactiviteit Jonge Jury. De Jonge Jury is een jaarlijks terugkerend project.

Het kiezen en lezen van jeugdboeken met een wedstrijdelement is dé manier om het

leesplezier van uw leerlingen te vergroten. De wedstrijd wordt georganiseerd in drie rondes:

1. Op school 2. Regionaal 3. Provinciaal

Planning Read2Me! 2012/2013 Oktober –januari Leerlingen lezen boeken op school (scholen ontvangen boeken vanuit de bibliotheek) Januari / februari Schoolronde Read2Me! Regionale finale Read2Me! Locatie bibliotheek Huizen Maart / april Provinciale finale Read2Me! Doel: Leesbevordering Vak: Nederlands Kosten: geen

Page 13: Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Pagina | 13

Nederland Leest

Eén maand, één auteur, één boek

De donkere kamer van Damokles van Willem Frederik Hermans is het boek dat centraal staat tijdens Nederland Leest van 1 t/m 30 november 2012

Doel: Leesbevordering Vak: Nederlands Locatie: School Kosten: aanschafprijs boekjes a €0,35

Page 14: Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Pagina | 14

Workshops mediawijsheid

Media hebben grote invloed op jongeren. Soms bewust, maar veelal onbewust. Jongeren multitasken met de meest uiteenlopen (digitale) media. Ze hebben contact met vrienden via Hyves, Facebook of sms en tegelijkertijd downloaden ze muziek, kijken tv of gamen met virtuele vrienden. Antwoord op vragen en teksten voor werkstukken vinden ze met Google.

Inhoud

• Achtergronden bij de leefwereld van jongeren o Het puberbrein: ontwikkeling van de hersenen van tieners o Jongeren en hun digitale leefwereld o Maatschappelijke ontwikkelingen o Thema’s bij de leefwereld van jongeren o Sociale media waaronder Hyves, Facebook en Twitter o Online pesten o Reclame o Seksualisering o Verslaving/infobesitas o Mobiele telefonie o Privacy

• Integreren van mediawijsheid en informatievaardigheden in het onderwijs • Probleem definiëren

o Zoekstrategie kiezen o Informatiebronnen opsporen o Informatie verwerken o Informatie van meerdere bronnen samenbrengen o Evalueren

Locatie: School Duur: 1 lesuur Kosten: € 75,- ex btw

Page 15: Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Pagina | 15

Schrijversbezoek of dichters workshops

Veel leerlingen vinden lezen niet leuk of moeilijk. Als ze echter een schrijver of dichter ontmoeten is dit een enorme stimulans om toch boeken te lezen of om te gaan dichten. Hierdoor maken de leerlingen meer leeskilometers waardoor uiteindelijk de leesprestaties en schrijfprestaties zullen verbeteren. In overleg zorgt de bibliotheekmedewerker voor een projectcollectie boeken en het bezoek van de gekozen schrijver of dichter. Hierbij heeft u de keuze of het schrijversbezoek op school of in de bibliotheek plaats vindt. De collectie boeken krijgt u drie weken voor het bezoek en blijft na het bezoek ook nog drie weken op school. Zo hebben de leerlingen de tijd om meerdere boeken te lezen of de bundels te gebruiken ter ondersteuning van het dichten.

Doel: Leesbevordering, cultuureducatie

Vak: Nederlands, CKV

Locatie: School of bibliotheek Duur: Schrijversbezoek één lesuur (Projectcollectie zes weken.) Kosten: afhankelijk van de schrijver ong. € 90,-excl. BTW per groep

Bijwonen literaire avond van De Bibliotheek Ieder voor- en najaar organiseert De Bibliotheek in Weesp een literaire avond. Dit najaar zal Robert Vuijsje op 27 september een avond verzorgen. De schrijver voor het voorjaar 2013 is nog niet bekend. De Bibliotheek biedt leerlingen de speciale prijs van € 5,= (i.p.v. € 12,50) om zo’n avond bij te wonen. Eventueel kan een korte Meet & Greet met de schrijver worden georganiseerd. De naam van de schrijver voor het voorjaar 2013 wordt eind van 2012 bekend gemaakt.

Page 16: Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Pagina | 16

Page 17: Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Pagina | 17

Abonnementeninformatie

Bibliotheek HLB

Leerlingen kunnen ook individueel lid worden van de Bibliotheek HLB. Worden ze lid in

bijvoorbeeld Laren, dan is dat pasje ook geldig in de andere vestigingen van de Gooi en

Vecht bibliotheken. Om een pasje te krijgen, hebben ze wel twee belangrijke zaken nodig: Een geldig legitimatiebewijs en daarnaast een adreslegitimatie, zoals b.v. een recent bankafschrift. De Bibliotheek Leerlingen van het voortgezet onderwijs in Weesp krijgen automatisch een lidmaatschap van De Bibliotheek. Deze pasjes zijn geldig tot hun 18e verjaardag, hierna dienen ze te betalen voor het lidmaatschap.

Overal geldig

Page 18: Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Pagina | 18

Maatschappelijke stage Huizen De bibliotheek Huizen biedt leerlingen ook dit jaar de mogelijkheid om gebruik te maken van een stageplek. In het schooljaar 2012-2013 zijn er ruim 40 stageplekken beschikbaar. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de stage coördinator van de gemeente Huizen. Ook zal de mas-coördinator van de bibliotheek HLB aanwezig zijn met het aanbod op de stagemarkt op dinsdag 15 oktober 2012. Locatie; Huizermaat Tijdstip; 9.00-13.00 Ook de scholen uit Laren kunnen gebruik maken van de stageplekken.

De Bibliotheek met vestigingen in Eemnes, Muiden, Weesp en Wijdemeren Leerlingen kunnen voor hun maatschappelijke stage terecht in alle vestigingen van De Bibliotheek. Op het moment van de aanvraag wordt er gekeken naar de mogelijkheden die er op dat moment zijn bij de vestiging waar de leerling graag stage wil lopen.

Page 19: Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Pagina | 19

Collecties

Scholen kunnen gebruik maken van de collectie van de bibliotheek rond een bepaald thema of met een

specifiek doel voor de onderbouw. Ook als u grotere

collecties voor langere tijd, wisselcollecties, wilt

huren, kan dat. Onze specialisten stellen de

collecties samen. Zij kennen zowel de doelgroep als

het beschikbare materiaal. Jonge Jury collectie De kerntitels van de Jonge Jury kunnen voor een half jaar geleend worden. De kosten hiervoor zijn € 25,= ex btw

Themacollecties Themacollecties kunt u gebruiken ter ondersteuning van het onderwijs bij projecten, enzovoort. bijvoorbeeld roken, uiterlijk, liefde, alcohol en drugs, loverboys etc. Ze bestaan uit informatieve en verhalende boeken en veelal dvd’s, cd-roms en cd’s. Op

het aanvraagformulier kunt u uw specifieke wensen aangeven. Daarop vind u ook de

onderwerpen. De uitleentermijn is zes weken. Kosten voor een themacollectie bedragen

€ 30,= excl. 6% BTW. Wisselcollecties Deze collecties zijn bedoeld als aanvulling op de schoolbibliotheek en bestaan uit verhalende boeken voor de onderbouw. Bij deze collectie is het ook mogelijk om een

voorkeur voor thema’s of acteurs aan te geven. Daarnaast is het mogelijk om voor

leerlingen die moeilijk lezen, luisterboeken op te laten nemen. Een wisselcollectie

bestaat uit minimaal 25 exemplaren.

Voor de wisselcollectie wordt een tarief berekend van € 30,- ex btw voor een heel jaar.

Voor vragen over de samenstelling en de tarieven kunt u contact opnemen met Theo van Treeck. Ontvangst en retourzending lopen via de bibliotheek HLB of De Bibliotheek.

Page 20: Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Pagina | 20

Aanvraagformulier themacollectie voortgezet onderwijs

School: ……………………………………………………………………..

Straat:……………………………………………………………………….

Postcode + Woonplaats:………………………………………………….

Tel.nr.: ………………………………………….. ………………….………

Contactpersoon: ……………………………………………………………

E-mail adres: ………………………………………………………………………

Datum: ………………………………………………………………………

Specifieke wensen (omschrijf zo duidelijk mogelijk het onderwerp/thema van de aan te vragen

collectie):

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

Aantal leerlingen……… / gewenst aantal boeken ……………

Voor groep………../niveau……… Op welke datum moet de collectie aanwezig zijn? ………….. Wilt u

naast boeken ook andere materialen ontvangen, bijvoorbeeld dvd’s/luisterboeken? Ja/nee

De aanvragen dient u minimaal 4 weken van te voren in te leveren bij de bibliotheek. De

uitleenperiode van de materialen bedraagt 6 weken.

Dit formulier kunt u per post of per mail sturen naar: Theo van Treeck Plein 2000-1 1271 KK Huizen

[email protected]