Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

25
Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

description

Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs. Inhoudsopgave. Voortgezet onderwijs algemeen De schoolorganisatie en het eerste jaar Wat is er anders t.o.v. de basisschool? Begeleiding van leerlingen Ouders Aanmelding en plaatsing. Alg. Schoolsoorten. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Page 1: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Page 2: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Inhoudsopgave

• Voortgezet onderwijs algemeen• De schoolorganisatie en het eerste jaar– Wat is er anders t.o.v. de basisschool?

• Begeleiding van leerlingen• Ouders• Aanmelding en plaatsing

Page 3: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Alg. Schoolsoorten

• VWO, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

• HAVO, hoger algemeen voortgezet onderwijs

• VMBO, voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs

• PRO, praktijkonderwijs

Page 4: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Alg. Voortgezet Onderwijs in schema

6 VWO PRO

5 HAVO

4 V M B O

3

2

1 TL GL KBL BBL

WO HBO MBO Werken

Leerwegondersteunend onderwijs

Niveau3 en 4

Niveau2 en 3

Niveau1 en 2

Page 5: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

VWO• Voorbereidend Wetenschappelijk

Onderwijs– 6 jaar– Twee schoolsoorten:• Atheneum• Gymnasium

– Profielkeuze in de bovenbouw– Voorbereiding op studie aan

Universiteit of Hoger Beroeps Onderwijs

VWO

Page 6: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

HAVO

• Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs– 5 jaar– Voorbereiding op studie Hoger

Beroeps Onderwijs– Profielkeuze in de bovenbouw– Afhankelijk van de prestaties

doorstroom naar 5 vwo mogelijk

HAVO

Page 7: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Profielen in HAVO en VWO

• Natuur en Techniek• Natuur en gezondheid• Economie en maatschappij• Cultuur en maatschappij

VWO

HAVO

Page 8: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

VMBO

• Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs– 4 jaar– Voorbereiding voor opleiding aan Middelbaar Beroeps

Onderwijs– 4 leerwegen

• Theoretische leerweg /mavo• Gemengde leerweg• Kaderberoepsgerichte leerweg• Basisberoepsgerichte leerweg

– Keuze uit 4 sectoren die aansluiten bij beroepskeuze

V M B O

Page 9: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Vmbo-sectoren

• Techniek• Economie• Zorg en Welzijn• Leren en werken

V M B O

Page 10: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Theoretische leerweg (T)• Gericht op studie uit boeken• Niet gericht op beroepskeuze• Leerlingen doen examen in 6 algemene vakken

(talen, geschiedenis, wiskunde, enz.)• Sluit aan bij MBO niveau 3 &4• Doorstroom mogelijk naar HAVO 4

TL

Page 11: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Gemengde Leerweg (G)

• Leerlingen hebben weinig moeite met studeren, maar willen zich ook gericht voorbereiden op beroepen

• Vermenging van theoretisch en praktisch onderwijs.

• Examen in 5 algemene vakken en 1 beroepsgericht vak

• Sluit aan op MBO niveau 3 & 4• Doorstroom mogelijk naar HAVO 4

GL

Page 12: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Kaderberoepsgerichte leerweg (K)• Leerlingen doen kennis op via praktisch

bezig zijn• Leerlingen zijn bezig met opleiding

gericht op functie binnen het kader van de sector

• Examen in 4 algemene vakken en 1 of 2 beroepsgerichte vakken

• Sluit aan op MBO 3KBL

Page 13: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Basisberoepsgerichte leerweg (B)

• Ook voor leerlingen die praktisch ingesteld zijn

• Qua belasting wat minder zwaar dan de KBL en biedt het basisprogramma

• Examen in 4 algemene vakken en 1 of 2 beroepsgerichte vakken

• Lichter examenprogramma dan KBL• Sluit aan bij niveau 2 van MBO

BBL

Page 14: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Leerwegondersteunend Onderwijs• Voor alle leerwegen binnen het VMBO• Extra ondersteuning

– Bijv. kleinere groepen– Bijv. eigen tempo– Bijv. RT bij taal / rekenen– Bijv. sociaal-emotionele trainingen

• Handelingsplan

Beschikking via Regionale Verwijzingscommissie

Page 15: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Praktijkonderwijs

• Voor leerlingen waarvan verwacht wordt dat zij geen VMBO diploma kunnen behalen.

• Onderwijsaanbod: combinatie theorie, praktijk en stage.

• Bereid leerlingen voor op een directe plek in de arbeidsmarkt.

• Certificaat

Beschikking via Regionale Verwijzingscommissie

PRO

Page 16: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Overgangsroutes vanuit Samenwerkingsverband

• Voor kinderen die een reguliere route volgen (blauwe route)

• Voor kinderen die mogelijk in aanmerkingen komen voor LWOO of PrO/ Opstroom (gele route)

• Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoeften (oranje route)

Page 17: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Overdracht lln met specifieke ondersteuningsbehoeften

Gele route:• Leerlingen die

waarschijnlijk in aanmerkingen komen voor LWOO/ PrO

• Er vindt onderzoek (intelligentie en sociaal-emotioneel) plaats

Oranje route:• Leerlingen met specifieke

ondersteuningsbehoeften (sociaal-emotioneel en gedrag). Er kan sprake zijn van een diagnose, maar dat hoeft niet. De basisschool signaleert de oranje route leerlingen.

Page 18: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Kennismaking/start

Na aanmelding:• warme overdracht• kennismaking voor ouders en school

(praktische zaken)• kennismaking voor leerlingen met mentor en

klasgenoten• introductiedagen

Page 19: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

De schoolorganisatie en het eerste jaar

Wat is er anders t.o.v. de basisschool?

Page 20: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

De veranderingen: van een PO-school naar een VO-school

• Groter gebouw, meer leerlingen• Roosterwisseling• Lokalen, lesuren, tussenuren• Huiswerk• Eigen verantwoordelijkheid• Meerdere (vak)docenten• De mentor

Page 21: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Belangrijke verschillen

Basisschool• groepsleerkracht die alle

vakken geeft• groepsleerkracht bepaalt

programma• heterogene

klassensamenstelling• soms huiswerk

Voortgezet Onderwijs• mentor die één (twee)

vakken geeft• leerlingen krijgen een

rooster• homogene

klassensamenstelling• dagelijks huiswerk

Page 22: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Begeleiding van leerlingen

• Mentor spil in begeleiding• Team van docenten o.l.v. teamleider• Zorgcoördinator - Zorgteam• Zorgadviesteam

Page 23: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Ouders

• Schoolkeuze (samen met kind)• Aanmelding/Inschrijving• Kennismaking met de school (introductieavond)• Kennismaking met de mentor• Contact loopt via de mentor

“samen optrekken!”

Page 24: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Hoe komt u tot een keuze?• Traject in de basisschool

– Bespreek met uw kind wat hij/zij wil– Interesse, motivatie en prestatie– Type kind– Type school

• Bezoek samen met uw kind open dagen

• WEBSITES:– GIDS/OCW– POVO– FLYER VO Weert-Nederweert-Cranendonck

Page 25: Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Inschrijven en plaatsing

Ouders melden hun kind rechtstreeks aan bij de school van hun keuze

Er kan slechts bij één school worden ingeschreven !! Doe dit in maart 2014, data volgen VO in overleg met PO; warme overdracht VO plaatst leerling Uitnodiging aan ouders en leerling