Van voortgezet naar hoger onderwijs

download Van voortgezet naar hoger onderwijs

of 35

 • date post

  07-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  35
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Van voortgezet naar hoger onderwijs. Studiekeuze en studiesucces. LOB Collegereeks ‘Verdiepen en inspireren’, 22 november 2012. Inhoud. Studiekeuze en studiesucces: Startmonitor Studieuitval tegengaan voor, tijdens of na overgang? Kenmerken studenten die doorgaan en uitvallen: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Van voortgezet naar hoger onderwijs

Dia 1

Van voortgezet naar hoger onderwijsLOB Collegereeks Verdiepen en inspireren, 22 november 2012Studiekeuze en studiesucces

1InhoudStudiekeuze en studiesucces: StartmonitorStudieuitval tegengaan voor, tijdens of na overgang?Kenmerken studenten die doorgaan en uitvallen:

Loopbaan- en orintatiebegeleiding in voAanbevelingenTijdensvoTussen vo en hoBij start hoTijdens 1e jaar hoDe StartmonitorGeen momentopnameGeslaagde overgang van vo naar ho: doorgaan of uitvallen?

SeptemberDecemberJuniAchtergrondStudiekeuzeVoorlichtingVooropleidingVerwachtingenBindingAansluitingStudiegedragIntegratieBindingUitvalStudievoortgangWaarderingFinancinBindingUitvalDoorgaanRedenen voor uitval

Kon ho-opleiding uitval voorkomen?74%: Nee!26%: Ja 40%: meer begeleiding 32%: betere voorlichtingUitval terugbrengen: VR DE STARTTijdens voTussen vo en hoBij start hoTijdens 1e jaar hoStudenten die doorgaan & uitvallenKenmerken van uitvallers na jaar studie minder positief over de aansluiting met het vo. voelen zich minder vaak thuis. hebben minder vaak contact met o.a. medestudenten. maken minder vaak gebruik van studiefaciliteiten. kunnen zich minder goed kunnen aanpassen aan manier van studeren. vinden vaker onduidelijk wat opleiding van hen verwacht. voelen zich minder uitgedaagd door de opleiding. voelen zich minder genspireerd door de docenten. voelen zich minder goed begeleid. vertonen minder inzet in de studie.Tijdens voTussen vo en hoBij start hoTijdens 1e jaar hoStudenten die doorgaan & uitvallenStart ho: verwachtingen(rapportcijfers)Studeert doorValtuitInteressante inhoud van de opleiding8,17,4Onderwijsmethode, leer- en werkvormen7,36,6Kwaliteit van de docenten7,67,3Persoonlijk contact met docenten6,86,5Persoonlijk contact met medestudenten8,17,8Studiebegeleiding6,96,5Sfeer op de opleiding8,07,6Onderwijsvoorzieningen 7,87,6Algemene voorzieningen7,47,1Het leven als student7,67,4Start ho: eigen inschatting kansen

Binding met opleiding(gemiddelde op 5-puntsschaal)Studeert doorValt uitOpleiding is helemaal mijn eigen keuze4,74,3Opleiding past perfect bij mijn interesses4,43,8Opleiding past perfect bij mijn capaciteiten/vaardigheden4,03,6Beroepen passen perfect bij mijn interesses4,23,8Beroepen passen perfect bij mijn capaciteiten/vaardigheden4,03,7Heb een heel goed beeld van wat deze opleiding inhoudt3,93,5Zeer gemotiveerd om opleiding met succes af te ronden4,53,7Heb geen enkele twijfel over opleidingskeuze4,03,1Door opleidingskeuze vertrouwen in toekomst4,03,4Sterkste voorspeller van studiesucces!KeuzemotievenVoor opleidingInhoudelijke interesseSluit aan bij capaciteitenBeroepsmogelijkhedenNiet: hoger salaris Voor instellingKwaliteit en reputatieSfeerAantrekkelijke campus (gebouwen, faciliteiten)OnderwijsmethodeKleinschaligheid

Tijdens voTussen vo en hoBij start hoTijdens 1e jaar hoStudenten die doorgaan & uitvallenTussen vo en hoMinder uitval na gap year dan bij directe doorstroom:- In hbo na eerst een jaar werken- In wo na eerst een jaar reizen

Minder uitval na intakegesprek

Gebruik: Vaker Voorlichtingsdagen Intensievere variantenStudent: Veel informatie Goed nagedacht

N.B.Niet goed nagedacht (34%/51%)Gebruik ho-voorlichtingAanmeldmaand en studiesucces (CRI)

Aanmeldmaand en binding (CRI+Start)Tijdens voTussen vo en hoBij start hoTijdens 1e jaar hoStudenten die doorgaan & uitvallenIn voortgezet onderwijsStudenten die doorstuderen hebben in het vo:Hogere eindcijfersMinder vaak gedoubleerdMinder vaak spijt van profielkeuzeMeer tijd aan studie besteedMeer inzet getoondVoelen zich beter door school begeleid in studiekeuze

Maar hoe zijn zij begeleid in hun studie- en beroepskeuze? Eerste resultaten onderzoek VO-raadIndividuele gesprekken voor LOBHavoVwoIndividuele gesprekkenNee3330Ja, n keer3127Ja, meerdere keren3643In welk schooljaar ?Alleen in het laatste schooljaar3225Alleen vr het laatste schooljaar67Door de jaren heen2938Met wie?Decaan5559Mentor3941Vakdocent1111Iemand anders11Aange-bodenMeest waardevolHavoVwoHavoVwoAlgemene voorlichting over ho en studiefinanciering59641315Individueel gesprek met decaan55592321(Online) interesse- of competentietest51581110Voorlichting opleidingen en beroepen: gastsprekers47591721Voorlichting opleidingen en beroepen: door de school 464687Bezoek met school aan instellingen/bedrijven45431110Individueel gesprek met mentor394199Profielwerkstuk of stage gebruikt voor orintatie302443Individueel gesprek met vakdocent111133Speciale trainingen (bv. aanpak studiekeuze)9810Welke activiteiten?HavoVwoLeerjaar 121Leerjaar 242Leerjaar 34438Leerjaar 44141Leerjaar 5915Leerjaar 64Wat vond je van moment?Te vroeg1719Precies op tijd6972Te laat149Wanneer eerste aandacht LOB?HavoVwoTijdens mentoruren7167Buiten de lesuren om4859Tijdens de normale lessen2227Anders65In welke uren van lesrooster LOB?(scores 0-3)HavoVwoEigen motieven en ambities1,451,63Eigen kwaliteiten, talenten1,381,47Beeld van beroepen en opleidingen1,191,08Vervolgacties om zelfstandig verder te orinteren0,730,89Hoe omgeving inschakelen bij studiekeuzeproces0,620,53Op welke themas nadruk?HavoVwoUitgenodigd voor ouderavond/informatiebijeenkomst5659Toegelicht hoe zij konden helpen bij loopbaankeuzes1817Specifiek informatiemateriaal voor ouders1211Actief betrokken bij voorlichting (bv. gastspreker)88Op andere manier betrokken22Niet betrokken3432Ouders betrokken bij LOB?HavoVwoNiet toegelicht5151Mondeling3232Schriftelijk1011Mondeling + schriftelijk76Motivatie toelichten verplicht?Niet verplicht2729Wel verplicht2220Motivatie keuze op school toegelicht?Oordeel over LOB

Intensief begeleid vs. tevredenLOB intensieflaaghoogTevreden over LOBlaag67%11%hoog33%89%100%100%Intensief/tevreden vs. bindingLOB intensieflaaghoogBindinglaag53%42%hoog47%58%100%100%Tevreden over LOBlaaghoogBindinglaag56%43%hoog44%57%100%100%Intensief en goed begeleidIndividuele gesprekken i.h.k.v. LOB - liefst meerdereGesprekken door de jaren heenIndivueel gesprek met decaanIndivueel gesprek met mentor, vakdocentAlle LOB-activiteitenLOB start eerder in vo (niet pas in laatste twee jaren)Aandacht LOB in mentorurenOuders betrekken bij LOB (algemeen)Keuze toelichten op school, m.n. mondeling & verplichtThema in LOB: beelden van beroepen en opleidingenThema's in LOB: eigen kwaliteiten en motieven/ambities Sterke binding met opleidingGesprekken door de jaren heenIndivueel gesprek met mentor, vakdocentAlgemene voorlichting ho & sf, voorlichting opleidingen & beroepen, profielwerkstuk/stage gebruikenAandacht LOB in mentorurenKeuze toelichten op school, m.n. mondeling & verplichtThema's in LOB: eigen kwaliteiten en eigen motieven/ambities Tijdens voTussen vo en hoBij start hoTijdens 1e jaar hoEinde 1e jaarOvergang van vo naar ho

Motivatie voor en na 1e jaar hoStudiekiezers: Bereid je keuze grondig en tijdig voor: informeer je terdege, vergelijk alternatieven en bezoek potentile opleidingen. Let ook op het concrete studieprogramma. Kies voor de opleiding die bij jou past en staar je niet blind op de opbrengsten na afstuderen. Maak gebruik van mogelijkheden intakegesprekken. Elimineer twijfel; stel desnoods keuze uit.Vo-scholen: Start LOB tijdig en maak begeleiding persoonlijk (gesprekken mentoren, vakdocenten). Betrek ouders bij keuzeproces. Leg nadruk op interesse en capaciteiten van leerlingen. Richt LOB niet alleen op orintatie, maar ook op uiteindelijke keuze. Laat leerlingen niet vertrekken zonder hun definitieve studiekeuze en hun motivatie daarvoor te laten verdedigen. Hogescholen & universiteiten: Draag zorg voor complete, objectieve voorlichting en bied ook intensievere bezoekmogelijkheden. Bied intake-gesprekken aan. Begeleid en monitor eerstejaars vanaf de start van de opleiding. Benader risico-groepen actief door middel van screening.Overheid: Vervroeg aanmelddatum, zodat twijfelaars niet kunnen uitstellen tot zomervakantie en zodat vo & ho meer ruimte krijgen voor bovenstaande.Aanbevelingen

Meer informatie

Jules WarpsResearchNed024 359 44 88j.warps@researchned.nl

35