Intro studium

of 17 /17
STUDIUM GENERALE Een bijzonder keuzevak, boeiende avonden.

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Intro studium

Page 1: Intro studium

STUDIUM GENERALE Een bijzonder keuzevak,

boeiende avonden.

Page 2: Intro studium

BIJZONDER KEUZEVAK

verplicht: • 5 van de 10 lezingen en discussie • schrijven paper

facultatief: • introductiecollege en workshops • e-studium

Page 3: Intro studium

DOEL VAN KEUZEVAK

• aanzetten tot reflectie

• betrokkenheid op het maatschappelijke en culturele leven vergroten

• opleiding van studenten met diverse achtergrond verbreden • kennis over wetenschap, maatschappij en cultuur verdiepen

• ‘over het muurtje heen kijken’

Page 4: Intro studium

STUDIUMWORKSHOPS

• 2-wekelijks ( in de weken dat er geen lezing is)

• in kleine groepen

• nabespreking van de lezing

• feedback op samenvattingen en eerste versies van papers

Page 5: Intro studium

E-STUDIUM

• www.studiumgent.be: interactieve website• info en aankondigingen• achtergrondinformatie over lezingen en sprekers• literatuurverwijzingen• verwante lezingen en culturele evenementen

• elektronische nieuwsbrief

•Facebook: ‘vrienden worden’!!!

Page 6: Intro studium

OPDRACHT

1. essentie van het betoog formuleren IN MAX 200 WOORDEN PER LEZING

2. een persoonlijke commentaar op ( een bepaald aspect ) van de lezing: wat vind jij van de stellingname? Waarom vind je dat? IN MIN 200 EN MAX 500 WOORDEN PER LEZING

3. Reflectie over het jaarthema en bijkomende informatie verzamelen en verwerken (MIN 1000, MAX 1500 woorden)

Page 7: Intro studium

Voor je begint…

• lees de website: studiefiche, achtergrondinfo, ‘ verder lezen’• Bekijk voorbeelden van papers de jaarboeken• Lees de taalpagina’s en bekijk de evaluatiefiche op de website• oefen ‘leren opzoeken’ met de demo’s van de stadsbibliotheek, vooral de powerpoint ‘efficiënt zoeken’ is interessant • Oefen vooraf op refereren en citeren• Ga eens langs in de stadsbib, op de 2e en op de 4e verdieping is er een keuzelijst met boekenstand • maak je keuze uit de lezingen die je zeker wil volgen, neem er minimum 1 als reserve

Page 8: Intro studium

Voor elke lezing…

• bezoek de website: ‘ verder lezen’

• lees vooraf al eens een artikel zodat je weet waar de spreker voor staat

• lees de synopsis van de lezing zodat je de hoofdlijnen van het betoog kent • zoek in de stadsbib, op het internet, in de HoGent bib naar artikels of boeken over de auteur ( optioneel)

Page 9: Intro studium

Tijdens de lezing

• zorg dat je een notitieblok en een pen bij hebt • het is niet zinvol om de hele lezing ‘te tapen’, reproductie van de lezing wordt niet gewaardeerd!! • zorg dat je de kernboodschap van de lezing neergeschreven hebt. TIP: meestal zegt de spreker dat in enkele woorden aan het begin van zijn lezing• schrijf die argumenten op waarmee je het uitgesproken eens of oneens bent. Dat is de start voor de uitwerking van je persoonlijke commentaar• Als je twijfelt of je het goed begrepen hebt, stel een vraag aan de spreker aan het eind van zijn betoog.

Page 10: Intro studium

Na de lezing: samenvatting

• Wacht niet te lang met de verwerking van je notities voor je samenvatting.

• Bespreek je samenvatting met je medestudenten ( vb op de workshop

Page 11: Intro studium

Na de lezing: commentaar

• Formuleer je standpunt over de lezing in het algemeen of over bepaalde aspecten:• ik ga ( niet) akkoord met de stelling dat… • de spreker gaat ervan uit dat XXX, maar ik ben van mening dat… • of: ik deel deze mening slecht gedeeltelijk/ niet• Het is duidelijk dat• Volgens mij…

• LET OP: alle standpunten kunnen/ mogen MAAR ZE MOETEN ONDERBOUWD ZIJN MET DEGELIJKE ARGUMENTEN

Page 12: Intro studium

Na de lezing: commentaar

• Maak een lijst met argumenten: IK BEN AKKOORD/NIET AKKOORD• want, omdat , immers, aangezien, namelijk….

• Kies er deze uit die je meest geschikt lijken, die het meest overtuigend zijn ( bijvoorbeeld externe bronnen)

• Schrijf je eerste versie en gebruik voor elke nieuwe redenering een nieuwe alinea

• Lees je tekst na en bekijk of je argumentatie klopt en helder is opgebouwd. Laat eventueel iemand anders de tekst lezen.

Page 13: Intro studium

Na enkele lezingen: reflectie

• doel: • lezingen volgen, • verdiepen in het onderwerp, • artikelen/boeken opzoeken en lezen • een mening vormen • met argumenten onderbouwen, liefst gesteund op externe

bronnen

Page 14: Intro studium

Na enkele lezingen: reflectie

• opbouw: • inleiding: waarom is dat onderwerp interessant? • probleemstelling: wat vraag je je af? • analyse: welke verschillende aspecten zitten er aan het

onderwerp? • bevindingen uit je eigen bronnen en uit de lezingen: wat

denken anderen daarover? • afweging: ben je het eens/oneens daarmee en waarom ( met

verwijzingen)? • conclusie: antwoord op je probleemstelling

literatuurlijst

Page 15: Intro studium

Schrijf en taaltips

• zie tabblad ‘ essay schrijven’

• ‘eerste hulp bij het schrijven van studiumpaper’

• als je twijfelt… even ‘googelen’

• www.projecttaal.hogent.be

• groene boekje http://woordenlijst.org/

• citeren en refereren: zie tekst website

Page 16: Intro studium

Tips:

• Niet enkel internetverwijzingen gebruiken: er is meer dan WIKEPEDIA!!• Niet meer dan maximaal aantal woorden: schrijven is schrappen• Conclusie en inleiding worden achteraf geschreven en staan in verband• Eenvoudige zinnen maken: onderwerp, ww en lv.• Gebruik zo weinig mogelijk passieve zinsconstructies • Namen van sprekers: niet de voornaam en let op de spelling, een spreker is geen ‘verteller’• Wees zo concreet mogelijk: niet ‘men’, vage termen• Sterke uitspraken met bronnen onderbouwen• Alles mag als je zegt waar je je mosterd haalt• Jezelf niet minimaliseren:• ‘ik ga proberen’• ‘ mijn kennis is beperkt ‘ • ‘ ik ga proberen de vijf lezingen zo goed mogelijk naar mijn normen …’

• Beter geen uitleg waarom je Studium gekozen hebt , dan een negatieve motivatie:• ‘ omdat ik geen zin had in Nederlands…’

Page 17: Intro studium

En nog dit…

Sofie Vandamme Coördinator Studium Generale Jozef Kluyskensstraat 2 9000 Gent [email protected] spreekuur: dinsdag tussen 10 en 12, na afspraak per mail.

09/ 267 01 31 (ma - woe)

De lezingen zijn een publieke aangelegenheid. Naast studenten zijn er ook vele andere toeschouwers in de zaal. Het is daarom van belang dat:• gsm’s uit!!! • er niet onderling gepraat wordt, ook al duurt het iets langer dan verwacht• De lezingen stoppen om half 10 stipt. Het is niet toegelaten om vroeger

de zaal te verlaten.