Instructie 6.2

of 16 /16
@meneerrijk vertelt Par. 6.2 “Te wapen!”

Transcript of Instructie 6.2

Page 1: Instructie 6.2

@meneerrijk vertelt

Par. 6.2“Te wapen!”

Page 2: Instructie 6.2

Tijdbalk Franse Revolutie1774 1789 1792 1793 1794 1799 1804 1812 1815 1821

We hebben de vorige keer deze tijdbalk in stukjes gehakt.

Page 3: Instructie 6.2

Tijdbalk Franse Revolutie1774 1789 1792 1793 1794 1799 1804 1812 1815 1821

Par. 6.1 Par. 6.2 Par. 6.3

Page 4: Instructie 6.2

Tijdbalk Franse Revolutie1774 1789 1792 1793 1794 1799 1804 1812 1815 1821

Par. 6.1 Par. 6.2 Par. 6.3

Deze paragraaf ging over het ontstaan van de Franse Revolutie.

Een nieuw begrip was:Nationale Vergadering

Page 5: Instructie 6.2

Tijdbalk Franse Revolutie1774 1789 1792 1793 1794 1799 1804 1812 1815 1821

Par. 6.1 Par. 6.2 Par. 6.3

In deze paragraaf leer je allemaal wat er tijdens de Franse Revolutie is gebeurd.

Page 6: Instructie 6.2

Tijdbalk Franse Revolutie / par. 6.217911789 1792 1793 1794

Page 7: Instructie 6.2

Tijdbalk Franse Revolutie / par. 6.217911789 1792 1793 1794

Nadat de Nationale Vergadering werd uitgeroepen staat het leger van Lodewijk XVI voor de poorten van Parijs.De bevolking bestormt de wapenopslag van de Bastille (een gevangenis). Dit is een succes! Naar dit voorbeeld volgen er vele plunderingen in Frankrijk.

Page 8: Instructie 6.2

Tijdbalk Franse Revolutie / par. 6.217911789 1792 1793 1794

De Nationale Vergadering stelt de Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger op. De kern van deze wet is dat alle mensen voor de wet gelijk zijn. “Vrijheid, gelijkheid, broederschap,” wordt de kreet van de Franse Revolutie. De Verklaring is nog steeds een belangrijk document.

Page 9: Instructie 6.2

Tijdbalk Franse Revolutie / par. 6.217911789 1792 1793 1794

De Nationale Vergadering stelt de Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger op. De kern van deze wet is dat alle mensen voor de wet gelijk zijn. “Vrijheid, gelijkheid, broederschap,” wordt de kreet van de Franse Revolutie. De Verklaring is nog steeds een belangrijk document.

Op de Franse euro staat nog steeds “Vrijheid, gelijkheid

broederschap.”

“Liberté, égalité, fraternité”

Page 10: Instructie 6.2

Tijdbalk Franse Revolutie / par. 6.217911789 1792 1793 1794

Koning Lodewijk probeert met zijn gezin te vluchten naar het buitenland.

Maar ze worden gevangengenomen door de burgers en in 1793 worden Lodewijk XVI en zijn vrouw Marie-Antoinette vermoord.

Page 11: Instructie 6.2
Page 12: Instructie 6.2

Tijdbalk Franse Revolutie / par. 6.217911789 1792 1793 1794

Andere Europese landen schrikken van de behandeling van Lodewijk: een collega-vorst! O.a. Oostenrijk verklaart Frankrijk de oorlog.

Page 13: Instructie 6.2

Tijdbalk Franse Revolutie / par. 6.217911789 1792 1793 1794

Chaos dreigt! In Frankrijk worden tegenstanders van de Revolutie vermoord onder de guillotine. Deze periode noemen we de Terreur. De leider van deze radicale revolutionairen heette Robespierre.

Page 14: Instructie 6.2

Tijdbalk Franse Revolutie / par. 6.217911789 1792 1793 1794

In 1794 wordt Robespierre zelf gevangen genomen en onthoofd. Gematigde revolutionairen nemen de macht over. Er komt een regering van Directeuren. Zij zijn echter niet zo machtig…

Page 15: Instructie 6.2

Tijdbalk Franse Revolutie1774 1789 1792 1793 1794 1799 1804 1812 1815 1821

Par. 6.1 Par. 6.2 Par. 6.3

Er staat veel informatie in deze paragraaf!

De oorlog met Oostenrijk duurt voort, Frankrijk is nog steeds bankroet.

In par. 6.3 lees je wie deze problemen oplost.

Page 16: Instructie 6.2

Vragen?@meneerrijk

Par. 6.2“Te wapen!”