INSPIRE in Vlaanderen : plan van aanpak /media/geopunt/geowijzer/inspire/docume · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  11-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of INSPIRE in Vlaanderen : plan van aanpak /media/geopunt/geowijzer/inspire/docume · PDF...

 • INSPIRE in Vlaanderen : plan van aanpak

  Luc Depredomme (AGIV)

 •  Situering

   Plan van aanpak

  • 10 punten programma

  • wat is reeds gerealiseerd?

   Samenwerken en samen delen

   Conclusie

  26 november 2009AGIV trefdag

  In een notendop

 • 26 november 2009AGIV trefdag

  • INSPIRESituering

  Ruimtelijke gegevens in EU:

  Eilanden van gegevens, verschillen in

  standaarden en kwaliteit...

  Verschil tussen UELN en Nationale nulpunten

  in cmGrens Noord-Ierland en Ierland (bron : MOLAND-NI )

 •  Richtlijn 2007/2/CE (15 mei 2007)  Doelstelling:

  • Infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap

  • ter ondersteuning beleidsmaatregelen en activiteiten die invloed hebben op het milieu

   Hoe: • bestaande infrastructuren combineerbaar maken • ruimtelijke gegevens op het passend niveau beheerd en ter

  beschikking stellen • toegang via geoportaal van EU en lidstaten • belemmeringen bij uitwisseling gegevens tegengaan

  26 november 2009AGIV trefdag

  • INSPIRESituering

 •  Verplichtingen:

  • uniformiteit van metadata • harmonisatie van geo-informatie • ontsluiten van geo-informatie en metadata via

  netwerkdiensten

   geo-informatie van 34 thema’s, geclusterd in 3 bijlagen, met elk hun tijdspad met verplichtingen

  26 november 2009AGIV trefdag

  • INSPIRESituering

 •  Situering

   Plan van aanpak

  • 10 punten programma

  • Wat is reeds gerealiseerd

   Samenwerken en samen delen

   Conclusie

  26 november 2009AGIV trefdag

  In een notendop

 •  Evolutie

   Geografische Data Infrastructuur Vlaanderen

   Hoe:

  • INSPIRE als trigger, maar ruimer

  • gefaseerd

  • eerste plan van aanpak :10 punten programma

  26 november 2009AGIV trefdag

  • GDI in VlaanderenPlan van aanpak

  GIS-Vlaanderen

  INSPIRE

  GDI-Vlaanderen

 • 1. Richtlijn -> regionale wetgeving

  2. Organisatie-, overleg-, en coördinatiestructuur

  3. Communicatiestructuur en communicatieplan

  4. Technische infrastructuur + geoportaal

  5. Harmonisatie geografische datasets inclusief metadata

  6. Toegankelijkheid en gebruik van de geografische datasets en metadata

  7. Ondersteunen van betrokken partijen en gebruikers

  8. Monitoren en rapporteren

  9. Participeren in het voorbereidend traject

  10. Financieel plan

  26 november 2009AGIV trefdag

  • 10 punten programmaPlan van aanpak

 • Omzetting INSPIRE-richtlijn (15 mei 2007)

   GDI-decreet 20 februari 2009, nog niet in werking! • Met :

  - behoud van verworvenheden GIS-decreet

  - databeleid vereenvoudigen

  - samenwerking versterken (uitbreiden tot ―Vlaamse instanties‖)

  - netwerkdiensten uitbouwen

  - mogelijkheid tot authenthieke geografische gegevensbronnen

   Samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en de

  federale overheid (coördinatie binnen België)

  26 november 2009AGIV trefdag

  • 1. Omzetten van de richtlijnPlan van aanpak

 • Aanmaak

  + bijhouding Beheer Uitwisseling Gebruik Hergebruik

  26 november 2009AGIV trefdag

  geografische data & netwerkdiensten

  tussen overheden in Vlaanderen

  optimaliseren

  (her)gebruik burger/bedrijf

  • 1. Omzetten van de richtlijnPlan van aanpak

  Uitbouw Vlaamse GDI

  Samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen

 • 26 november 2009AGIV trefdag

  • 2. Organisatie-, overleg- en coördinatiestructuurPlan van aanpak

 • 26 november 2009AGIV trefdag

  • 2. Organisatie, overleg- en coördinatiestructuurPlan van aanpak

 • AGIV:

   ondersteuning en begeleiding

   coördinatie en exploitatie Geografische Data Infrastructuur

   instaan netwerkdiensten (algemeen bruikbare diensten,

  zoek-, raadpleeg-, download- en verwerkingsdiensten)

   verantwoordelijk exploitatie van het Vlaams geoportaal

  26 november 2009AGIV trefdag

  • 2. Organisatie-, overleg- en coördinatiestructuurPlan van aanpak

 •  Tussen lidstaat en EU : nationaal contactpunt (MSCP)

   Tussen de verschillende lidstaten (vooral de buurlanden)

  (bv. Benelux-overleg)

   in België

  • tussen de 3 gewesten en de federale overheid

  • binnen Vlaanderen

   HOE?

  • infosessies

  • nieuwsbrief/e-zine

  • GDI-werkgroep

  • website AGIV

  • handboek GDI-Vlaanderen

  • andere

  26 november 2009AGIV trefdag

  • 3. Communicatiestructuur en -planPlan van aanpak

 •  Technische infrastructuur = service geörienteerde

  architectuur met Geografische Service Bus (GSB)

   Netwerkstructuur met hoofd-, medio- en mini

  knooppunten

   Diensten

  - AGIV: coördineert + aanbieden diensten

  - databeheerders: voegen hun diensten toe

  26 november 2009AGIV trefdag

  • 4. Technische infrastructuur + Vlaamse geo-portaalPlan van aanpak

 •  Geoportaal

  • online toegang tot geografische data en diensten in Vlaanderen

  • afgestemd met nationaal geoportaal en EU-portaal

   Standaarden

  • opbouwen van aanbevelingen en ter beschikking stellen van standaarden voor de diensten

   Beheer

  • netwerkstructuur/ combinatie centraal-decentraal

  • specifiek : authentieke geografische gegevensbron

  26 november 2009AGIV trefdag

  • 4. Technische infrastructuur + Vlaamse geo- portaalPlan van aanpak

 • De databeheerder is verantwoordelijk voor:

   aanmaak en bijhouding van metadata

   afstemming en het gebruiksklaar (harmonisatie) maken:

  • volgens vereisten INSPIRE-uitvoeringsbepalingen

  • volgens technische voorschriften uit het GDI-decreet voor datasets die geen onderdeel zijn van nationale INSPIRE- referentiedatasets

  => naar inhoud en geografische positie

  26 november 2009AGIV trefdag

  • 5. Harmonisatie van geografische datasets, inclusief metadataPlan van aanpak

 •  Samenwerkingsverband verruimd tot ―Vlaamse instanties‖

   Toegangs- en gebruiksvoorwaarden mogen geen

  drempel opwerpen bij het gebruik van deze geo-

  informatie voor taken van algemeen belang

   Zowel commercieel als niet-commercieel gebruik

   Vergoedingen en gebruiksbeperkingen minimaal

  26 november 2009AGIV trefdag

  • 6. Toegankelijkheid en gebruik van de geografische datasets en metadata Plan van aanpak

 •  Testbed GDI-Vlaanderen

  met netwerkdiensten

   Infosessies, mailings, etc

   Handboek GDI-Vlaanderen met:

  • Deel 1: Kader voor de uitbouw van de Vlaamse GDI

  • Deel 2: Praktische leidraad GDI-Vlaanderen (beslissingsbomen en steekkaarten)

  • Deel 3: Begrippenlijst

  26 november 2009AGIV trefdag

  • 7. ondersteunen betrokken partijen en gebruikersPlan van aanpak

 • Deel 1: Kader voor de uitbouw van de Vlaamse GDI

  met:

  • wat is INSPIRE

  • de vertaling naar het GDI-decreet

  • een technologisch luik met de componenten van de Vlaamse GDI

  • het invoeringstraject

  • overzicht van mijlpalen en timing

  26 november 2009AGIV trefdag

  • 7. Ondersteunen betrokken partijen en gebruikersPlan van aanpak

 • Deel 2: Praktische leidraad GDI-Vlaanderen

  met:

  • concrete uitwerking van taken als beheerder

  • mogelijkheden als gebruiker

  a.d.h.v. beslissingsbomen en steekkaarten

  26 november 2009AGIV trefdag

  • 7. ondersteunen betrokken partijen en gebruikersPlan van aanpak

  steekkaart

  Wie

  Doel

  Taken en verantwoordelijkheden

  Interactie met andere organisaties

  Implementatie

  Voordelen – kostendrijvers

  Risico’s

  Vraag/taakstelling

  beslissing

  Steekkaart A Steekkaart B

 • • Vb. beslissingsboom: gegevensharmonisatie

  26 november 2009AGIV trefdag

  • 7. Ondersteunen betrokken partijen en gebruikersPlan van aanpak

  V2

  Mijn organisatie beheert geografische

  gegevensbron van type G/1 of G/2

  D/2

  Gegevens harmoniseren

  specificaties INSPIRE

  JA

  D/1

  Gegevens harmoniseren

  volgens specificaties GDI-

  stuurgroep

  JA

  V1

  Mijn organisatie is

  deelnemer aan GDI-Vlaanderen

  en beheerder van een

  geografische gegevensbron

  van type G/1, G/2, G/3 of G/4.

  Geen gegevens-

  harmonisatie

  verplicht

  NEE

  Geen gegevens-

  harmonisatie

  volgens INSPIRE

  verplicht

  NEE

  G/1: onderdeel van erkende INSPIRE-referentiedataset

  én authentieke geografische gegevensbron

  G/2: onderdeel van erkende INSPIRE-referentiedataset

  G/3: authentieke geografische gegevensbron

  G/4: geografische gegevensbron van algemeen belang

 • • Voorbeeld steekkaart

  26 november 2009