Hoe spreek ik een WMS aan? - agiv.be/media/agiv/producten/grb/documenten/... · 7 Google Earth 29...

of 50 /50
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Koningin Maria Hendrikaplein 70 T +32 9 276 15 00 [email protected] BE-9000 Gent F +32 9 276 15 05 www.agiv.be Handleiding Hoe spreek ik een WMS aan? 1.4

Embed Size (px)

Transcript of Hoe spreek ik een WMS aan? - agiv.be/media/agiv/producten/grb/documenten/... · 7 Google Earth 29...

 • Agentschap voor

  Geografische Informatie

  Vlaanderen

  Koningin Maria Hendrikaplein 70 T +32 9 276 15 00 [email protected]

  BE-9000 Gent F +32 9 276 15 05 www.agiv.be

  Handleiding

  Hoe spreek ik een WMS aan?

  1.4

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 2 / 50

  Versie 1.4

  Auteur Bart Coessens

  Datum aanmaak maart 2012

  Documenthistoriek 0.1: draft versie

  1.0: gepubliceerde versie

  1.1: toevoeging voor QGIS

  1.2: toevoeging ArcGIS Desktop 10.1

  1.3: tekstuele aanpassingen

  1.4: toevoeging voor Geopunt en Pythagoras

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 3 / 50

  Inhoudsopgave Hoe spreek ik een WMS aan? 1

  1 Inleiding 4

  2 Wat is een WMS? 4

  3 Arcgis Desktop 9.3 7

  3.1 Manier van werken 7

  3.2 Aandachtspunten 11

  4 ArcGIS Desktop 10.1 13

  4.1 Manier van werken 13

  4.2 Aandachtspunten 17

  5 Autocad MAP 3D 2011 19

  5.1 Manier van werken 19

  5.2 Aandachtspunten 22

  6 Gaia 3.4 (Gratis download) 23

  6.1 Manier van werken 23

  6.2 Aandachtspunten 27

  7 Google Earth 29

  7.1 Manier van werken 29

  7.2 Aandachtspunten 32

  8 De Geoviewer van het AGIV 34

  8.1 Manier van werken 34

  8.2 Aandachtspunten 37

  9 Geopunt Vlaanderen 39

  9.1 Manier van werken 39

  9.2 Aandachtspunten 41

  10 QGIS 2.8 42

  10.1 Manier van werken 42

  10.2 Aandachtspunten 45

  11 Pythagoras v14 46

  11.1 Manier van werken 46

  11.1.1 Definitie van een webservice 46

  11.1.2 Definitie van het Lambert72 cordinatensysteem voor uw tekening 48

  11.1.3 Aanspreken van een webservice in een tekening 48

  11.2 Aandachtspunten 50

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 4 / 50

  1 Inleiding

  Deze handleiding heeft als doel een Web Map Service (WMS) aan te spreken in je eigen

  softwareomgeving. Vooreerst willen we kort toelichten wat een WMS is om daarna uit te leggen

  hoe je deze kan gebruiken in bepaalde softwareomgevingen zoals Arcmap, Autocad en andere.

  2 Wat is een WMS? Een Web Map Service (WMS) publiceert kaarten via het internet. Deze kaarten zijn een visuele

  voorstelling van geografische informatie en mogen dus niet verward worden met de geografische

  data zelf.

  De service wordt gekenmerkt door een URL.

  Voorbeeld: http://geo.agiv.be/inspire/wms/Administratieve_Eenheden?

  Dit lijkt een gewone URL van een webpagina maar in een browser krijg je een foutmelding. Dit

  komt omdat er een commando ontbreekt naar de server toe.

  Via het commando (request) GetCapabilities kan je de metadata van de service bekijken.

  Voorbeeld:

  http://geo.agiv.be/inspire/wms/administratieve_eenheden?request=getcapabilities&service=wms

  Het resultaat is een document in xml-formaat met metadata betreffende de service.

  http://geo.agiv.be/inspire/wms/Administratieve_Eenheden?http://geo.agiv.be/inspire/wms/administratieve_eenheden?request=getcapabilities&service=wms

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 5 / 50

  Hierin staat naast metadata ook de aangeboden kaartlagen vermeld en volgens welk

  cordinatensysteem en formaat ze aangeboden worden.

  Let op! Bij services spreekt men niet van Lambert 72 maar van EPSG 31370.

  Op basis van de metadata wordt weergegeven welke lagen er ter beschikking zijn in de service. Zo

  kan je zien dat er verschillende lagen aangeboden worden: Refgew, Refprv, Refarr, Refgem,

  Polder en Watering. Wij kiezen ervoor om de laag Refgem te visualiseren.

  Om een bepaald beeld van een locatie op te vragen aan de server dien je het commando (request)

  GetMap te gebruiken.

  Voorbeeld:

  http://geo.agiv.be/inspire/wms/administratieve_eenheden?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&

  VERSION=1.3.0&LAYERS=Refgem&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&T

  RANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:31370&BBOX=22000,125257.831325301,259000,269742.16

  8674699&WIDTH=1660&HEIGHT=1012

  Het resultaat is in dit geval een beeld met de gemeentegrenzen van Vlaanderen gevisualiseerd in

  je browser.

  http://geo.agiv.be/inspire/wms/administratieve_eenheden?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=Refgem&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:31370&BBOX=22000,125257.831325301,259000,269742.168674699&WIDTH=1660&HEIGHT=1012http://geo.agiv.be/inspire/wms/administratieve_eenheden?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=Refgem&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:31370&BBOX=22000,125257.831325301,259000,269742.168674699&WIDTH=1660&HEIGHT=1012http://geo.agiv.be/inspire/wms/administratieve_eenheden?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=Refgem&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:31370&BBOX=22000,125257.831325301,259000,269742.168674699&WIDTH=1660&HEIGHT=1012http://geo.agiv.be/inspire/wms/administratieve_eenheden?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=Refgem&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:31370&BBOX=22000,125257.831325301,259000,269742.168674699&WIDTH=1660&HEIGHT=1012

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 6 / 50

  Bepaalde software en bepaalde WMSen ondersteunen tevens het commando (request)

  GetFeatureInfo waarbij het mogelijk is om alfanumerieke informatie (attributen) op te vragen. Op

  die manier kan je door een klik op het beeld informatie opvragen aan de server.

  Dit wordt aangeduid met het kenmerk Layer queryable = 1 in de metadata.

  Het is de bedoeling om in de verdere hoofdstukken bij wijze van voorbeeld uit te leggen hoe je in

  verschillende softwarepakketten een WMS kan aanroepen.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 7 / 50

  3 Arcgis Desktop 9.3

  3.1 Manier van werken

  Om vanuit Arcgis desktop een WMS aan te roepen moet je de service eerst eenmalig toevoegen

  aan de GIS Servers van ArcCatalog.

  1. Open ArcCatalog

  2. Ga naar de map GIS Servers en kies voor Add WMS Server

  3. In het dialoogvenster kan je volgende zaken invullen :

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 8 / 50

  Onder URL tik je de URL in van de WMS die je wil aanspreken. Voorbeeld:

  http://wms.agiv.be/inspire/wms/administratieve_eenheden?

  Kies bij Version voor de versie 1.3.0

  Klik op de knop Get Layers die nu geactiveerd is. Door deze knop in te drukken, wordt het

  commando GetCapabilities uitgevoerd.

  De beschikbare lagen en de bijbehorende metadata worden gevisualiseerd in het dialoogvenster.

  Afhankelijk van de beveiliging van de WMS kan je hier al een login en wachtwoord meegeven. De

  service in het voorbeeld wordt onbeveiligd ter beschikking gesteld. De velden mogen blanco

  blijven.

  Klik op OK en de service verschijnt in het lijstje onder GIS Servers .

  http://wms.agiv.be/inspire/wms/administratieve_eenheden?

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 9 / 50

  4. Open Arcmap

  5. Open een nieuwe lege kaart.

  6. Kies voor Add Data en navigeer naar GIS Servers.

  7. Kies voor de gewenste service en kies de laag die je wil visualiseren.

  8. Klik op Add.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 10 / 50

  De laag is toegevoegd in de table of contents (TOC) en is klaar voor gebruik.

  Zie 3.2 aandachtspunten voor meer informatie rond omzetting naar Lambert72.

  9. Klik op het identify icoon en klik daarna op de kaartlaag waar je informatie wil

  opvragen.

  In het voorbeeld zie je informatie over de aangeduide gemeente.

  Let op! De WMSlaag die je gebruikt, moet het commando GetFeatureinfo wel ondersteunen.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 11 / 50

  Je kan deze informatie terugvinden in het WMS Service Properties-venster van de laag in Arccatalog.

  3.2 Aandachtspunten

  Standaard worden de lagen geprojecteerd in WGS84 projectiesysteem (EPSG: 4326). De

  cordinaten in de rechterbenedenhoek worden weergegeven als Decimal Degrees.

  Om de lagen in Lambert72 (EPSG31370) te krijgen, volstaat het om in de eigenschappen van

  de Layer het juiste cordinatensysteem aan te duiden.

  Het juiste cordinatensysteem is terug te vinden onder Predefined > Projected Coordinate

  Systems > National Grids en kies voor Belge Lambert 1972. Dit komt overeen met

  EPSG31370.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 12 / 50

  De cordinaten worden nu weergegeven in Lambertcordinaten (zie rechts onderaan)

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 13 / 50

  4 ArcGIS Desktop 10.1

  4.1 Manier van werken Om vanuit ArcGIS desktop een WMS op te roepen, moet je de service eerst eenmalig toevoegen

  aan de GIS Servers van de Catalog Windows.

  Open ArcMap 10.1

  Klik op de menu Windows, Catalog Window

  Klik op Catalog options

  GIS Servers moet aangevinkt zijn, klik op ok

  In de Catalog Window: ga naar de map GIS Servers en kies voor Add WMS Server

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 14 / 50

  In het dialoogvenster kan je de volgende zaken invullen:

  Onder URL tik je de URL in van de WMS die je wil aanspreken. Voorbeeld:

  http://wms.agiv.be/inspire/wms/administratieve_eenheden?

  Kies bij Version voor de versie 1.3.0.

  Klik op de knop Get layers, die nu geactiveerd is. Door deze knop in te drukken, wordt

  het commando GetCapabilities uitgevoerd.

  De beschikbare lagen en de bijbehorende metadata worden gevisualiseerd in het

  dialoogvenster.

  Afhankelijk van de beveiliging van de WMS kan je hier al een login en wachtwoord

  meegeven. De service in het voorbeeld wordt onbeveiligd ter beschikking gesteld. De

  velden mogen blanco blijven.

  http://wms.agiv.be/inspire/wms/administratieve_eenheden

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 15 / 50

  Klik op ok en de service verschijnt in het lijstje onder GIS Servers

  Kies voor de gewenste service en kies de laag die je wil visualiseren, sleep en plaats die

  laag in je data frame.

  De laag is toegevoegd in de table of contents (TOC) en is klaar voor gebruik.

  Zie volgende aandachtspunten voor meer informatie rond omzetting naar Lambert72.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 16 / 50

  Klik op het identify icoon en klik daarna op de kaartlaag waar je informatie wil

  opvragen.

  In het voorbeeld zie je de informatie over de aangeduide gemeente.

  Let op! De WMS-laag die je gebruik, moet het commando GetFeatureinfo wel

  ondersteunen.

  Je kan deze informatie terugvinden in het WMS Service Properties venster van de laag in

  Catalog.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 17 / 50

  4.2 Aandachtspunten

  Standaard worden de lagen geprojecteerd in WGS84 projectiesysteem (EPSG: 4326). De

  cordinaten in de rechterbenedenhoek worden weergegeven als Decimal Degrees.

  Om de lagen in Lambert72 (EPSG: 31370) te krijgen, volstaat het om in de eigenschappen

  van de Layer het juiste cordinatensysteem aan te duiden.

  Het juiste cordinatensysteem is terug te vinden onder Predefined > Projected Coordinate

  Systems > National Grids > Europe en kies voor Belge Lambert 1972. Dit komt overeen

  met EPSG31370.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 18 / 50

  Klik op Transformations. In het dialoogvenster kan je de volgende zaken invullen:

  Klik op ok voor de twee dialoogvensters

  De cordinaten worden nu weergegeven in Lambertcordinaten.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 19 / 50

  5 Autocad MAP 3D 2011

  5.1 Manier van werken

  1. Open een autocadtekening

  2. Open het dialoogvenster Data Connect via n van onderstaande manieren

  3. Kies voor Add WMS Connection in de linkerkolom

  Geef zelf een naam aan de verbinding met de gekozen service. Kopieer de URL van de gewenste service in het veld Server name or URL Kies voor versie 1.3.0 onder Version.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 20 / 50

  4. Klik op Connect

  Afhankelijk van de manier waarop de service beveiligd is, kan je hier je login en wachtwoord ingeven. Indien deze niet beveiligd is, kan je doorgaan naar stap5.

  5. Klik op login

  Er verschijnt een dialoogvenster waar je de parameters voor het aanspreken van de service kan veranderen.

  6. Vink het vakje aan voor voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen Gemeente 7. Klik op EPSG:4326 om een keuzelijst te krijgen van de verschillende projectiesystemen die

  ondersteund worden door de service. Kies voor EPSG: 31370 voor de Lambert72 projectie.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 21 / 50

  8. Klik op Add to Map

  De aangeduide kaartlaag wordt getoond binnen de autocad MAP omgeving.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 22 / 50

  5.2 Aandachtspunten

  De kaartlaag wordt toegevoegd aan de task pane of display manager. Daar kan je ook de

  volgorde veranderen ten opzichte van andere kaartlagen.

  Let op ! Het commando GetFeatureinfo wordt niet ondersteund binnen Autocad. Het is dus niet

  mogelijk om de attribuutinformatie op te vragen van een WMS-laag.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 23 / 50

  6 Gaia 3.4 (Gratis download)

  Gaia 3.4 is een gratis viewer die het mogelijk maakt om WMSen te visualiseren. De software is

  terug te vinden op volgende pagina: http://www.thecarbonproject.com/gaia.php

  6.1 Manier van werken

  1. Open Gaia 3.4

  2. Klik in de menubalk op Tools > Add Layer

  http://www.thecarbonproject.com/gaia.php

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 24 / 50

  Standaard zijn er al een aantal WMSen toegevoegd onder het tabblad OGC Services.

  3. Klik op het icoontje om een nieuwe laag toe te voegen.

  In het veld Name geef je de service een naam naar keuze.

  In het veld URL kopieer je de URL van de service.

  Bij Service Type duid je WMS aan

  Vervolgens kan je de versie aanduiden onder Version.

  Indien het om een beveiligde service gaat, kan je bij Authentication je login en wachtwoord

  invullen.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 25 / 50

  4. Klik op OK en de service wordt toegevoegd onderaan de lijst

  5. Klik op de toegevoegde service.

  Automatisch worden de beschikbare lagen gevisualiseerd in het linkervenster.

  6. Klik op de gewenste laag

  Onmiddellijk wordt er informatie getoond en een preview aangemaakt.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 26 / 50

  7. Klik op Add Layer en klik op OK om het venster te sluiten.

  Het resultaat is een visualisatie van de kaartlaag

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 27 / 50

  8. Klik op het icoon in de toolbox en klik binnen een gemeente.

  6.2 Aandachtspunten

  Standaard worden de lagen geprojecteerd in WGS84 projectiesysteem (EPSG: 4326). De

  cordinaten in de rechterbenedenhoek worden weergegeven als Decimal Degrees.

  Om de lagen in Lambert72 (EPSG31370) te krijgen, volstaat het om in de eigenschappen van de

  Layer het juiste cordinatensysteem aan te duiden.

  Klik met rechtermuistoets op de laag in de legende of Map layers langs de linkerkant en

  kies voor Properties

  Ga naar het tabblad Extents

  Daar krijg je een overzicht van alle cordinaatsystemen die door de service ondersteund worden.

  Klik op EPSG: 31370 (Lambert 72-projectie).

  Sluit het venster via de OK knop

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 28 / 50

  Het resultaat is een visualisatie van de kaartlaag in Lambert72.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 29 / 50

  7 Google Earth Google Earth is een gratis viewer die ondertussen zijn weg naar het brede publiek heeft gevonden.

  Je kan de software gratis downloaden op volgende pagina:

  http://www.google.nl/intl/nl/earth/download/ge/agree.html

  7.1 Manier van werken

  1. Open Google Earth

  2. Ga in de menubalk naar Toevoegen en kies voor Beeldoverlay

  3. Vul de naam in van de laag dat je wil toevoegen onder het veld Naam

  4. Kies voor het tabblad Vernieuwen

  http://www.google.nl/intl/nl/earth/download/ge/agree.html

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 30 / 50

  5. Klik op de knop WMS-parameters

  Via dit dialoogvenster is het mogelijk om een URL toe te voegen.

  6. Klik op Toevoegen bovenaan rechts.

  Kopieer als voorbeeld volgende URL: http://wms.agiv.be/inspire/wms/administratieve_eenheden?

  en klik op OK.

  http://wms.agiv.be/inspire/wms/administratieve_eenheden?

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 31 / 50

  De lagen die de service ter beschikking stelt, worden opgelijst in de linkerkolom.

  7. Klik op de laag Gemeente en klik daarna op toevoegen zodat deze in de rechterkolom

  verschijnt.

  8. Druk 2 maal op OK om alle dialoogvensters te sluiten.

  Onder de rubriek Plaatsen, aan de linkerkant van het scherm, vind je de toegevoegde

  service terug met de naam die je in stap 3 hebt toegekend.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 32 / 50

  Het resultaat is een voorstelling van de gemeentegrenzen van Vlaanderen in Google Earth.

  7.2 Aandachtspunten

  Het is niet mogelijk om de data in Lambert72 te visualiseren.

  Het is niet mogelijk om Getfeatureinfo uit te voeren.

  Het is wel mogelijk om de laag transparant te maken.

  Dit doe je via de eigenschappen van de toegevoegde laag (rechtsklikken op de naam van de

  service in de rubriek Plaatsen. Door de schuifbalk te verschuiven kan je de doorzichtigheid

  bepalen.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 33 / 50

  De kwaliteit kan verbeteren. Om de kwaliteit te verbeteren van het weergegeven beeld, kan je 2 aanpassingen doen, nl. het formaat aanpassen naar png en de resolutie veranderen naar 1024x1024. Deze 2 aanpassingen kan je uitvoeren in het eigenschapsvenster onder het veld Koppeling.

  Verander gif naar png en verander WIDTH=512&HEIGHT=512 naar WIDTH=1024&HEIGHT=1024. Het resultaat kan je hieronder zien.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 34 / 50

  8 De Geoviewer van het AGIV

  Via de Geoviewer voor professionals kan je zonder software te installeren, geografische services

  bekijken en bevragen via je browser.

  8.1 Manier van werken

  1. Open je browser en surf naar volgende link: http://geo-vlaanderen.agiv.be/gdiviewer/

  Aan de linkerkant vind je de legende. Standaard staat de basislaag GRB actief. Deze maakt

  onmiddellijk verbinding met de service GRB-basiskaart.

  Andere basislagen die aangeduid kunnen worden, zijn de service van de middenschalige

  luchtfotos en de service van de stratenatlas van Navteq.

  2. Klik op Voeg laag toe om een andere service te visualiseren.

  In het dialoogvenster staan de WMS-services die in productie zijn, aangevuld met een aantal

  testservices van het GDI-testbed.

  http://geo-vlaanderen.agiv.be/gdiviewer/

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 35 / 50

  3. Klik op het plusteken voor de naam van de service om de URL van de service te zien.

  4. Klik op het icoontje Haal lagen op .

  Hiermee kan je de beschikbare lagen binnen de service visualiseren (Getcapabilities). Klik je op

  het plusteken voor de laag Refgem, dan zie je een beschrijving van de laag. Indien in de kolom

  Queryable de waarde true staat, is het tevens mogelijk om attribuut_informatie van entiteiten op

  die laag te bevragen via het informatie-icoontje .

  5. Klik op Voeg laag toe aan kaart en de laag verschijnt in de

  legende en de kaart wordt gevisualiseerd.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 36 / 50

  Alle lagen worden onmiddellijk getoond in Lambert72 zodat een aanduiding van EPSG: 31370 niet

  nodig is.

  6. Klik eerst op de laag in de legende die je wil bevragen in de legende.

  Onderaan het scherm vind je dan terug welke laag actief staat.

  7. Klik op het icoon identificeer een feature op de actieve laag en klik ergens op de

  kaart waar je meer info wil van weten.

  Er verschijnt een dialoogvenster met de gegevens die aanwezig zijn over dat exemplaar binnen die

  service.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 37 / 50

  8. Om de laag transparant(er) te maken, klik je met de rechtermuisknop op de laagnaam en

  schuif je de balk zichtbaarheid instellen tot de gewenste transparantie is bereikt.

  8.2 Aandachtspunten

  Je kan zelf een service toevoegen aan de Geoviewer

  In het dialoogvenster van Voeg laag toe zie je onderaan een knop

  In het dialoogvenster geef je de naam en de URL van de service in en kies je voor Voeg toe.

  De service wordt toegevoegd in de lijst en je kan de service aanspreken volgens de manier

  uitgelegd vanaf stap 3.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 38 / 50

  Ook de webservices die in productie zijn, worden in de Geoviewer gebruikt om gemakkelijk

  naar een bepaalde plaats te navigeren.

  Via zoek op adres (ws-crab) en zoek op perceel (ws-capakey) krijg je

  de mogelijkheid om via keuzelijsten in te zoomen op de gewenste

  locatie.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 39 / 50

  9 Geopunt Vlaanderen

  Via deze website kan je zonder software te installeren, geografische services bekijken en bevragen

  via je browser.

  9.1 Manier van werken

  1. Open je browser en surf naar volgende link: http://www.geopunt.be

  Aan de linkerkant vindt u de verschillende kaarttoepassingen. Deze kant-en-klare

  kaarttoepassingen over een thema zorgen er voor dat de meest actuele kaartlagen getoond

  worden per onderwerp.

  Links onderaan vindt u de knop om de achtergrond te wijzigen. Andere basislagen die aangeduid

  kunnen worden, zijn de service van de middenschalige luchtfotos, de service van de stratenatlas

  van Navteq en het GRB.

  2. Klik op Eigen kaart toevoegen om een service te visualiseren.

  3. Kies voor WMS en plak de URL van de service in het vakje.

  http://www.geopunt.be/

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 40 / 50

  4. Klik op Laad .

  Hiermee kan je de beschikbare lagen binnen de service visualiseren (Getcapabilities).

  5. Vink de laag Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen Gemeente aan en klik op

  Toon op kaart .

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 41 / 50

  6. Klik ergens op de kaart waar je meer info wil van weten en kies voor de laag Voorlopig

  referentiebestand gemeentegrenzen Gemeente.

  Er verschijnt een dialoogvenster met de gegevens die aanwezig zijn over dat exemplaar binnen die

  service.

  7. Om de laag transparant(er) te maken, kies je langs de rechterkant in het kaartgedeelte

  voor mijn selecties en kan je per laag de transparantie instellen met het icoontje .

  9.2 Aandachtspunten

  geen

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 42 / 50

  10 QGIS 2.8 QGIS 2.8 is een gratis viewer die het mogelijk maakt om WMSen te visualiseren. De software is

  terug te vinden op volgende pagina: http://www.qgis.org/

  10.1 Manier van werken

  Om vanuit QGIS een WMS aan te roepen, moet je de service eerst eenmalig toevoegen via het

  menu Kaartlagen:

  1. Klik op de knop Nieuw om een nieuwe kaartlaag toe te voegen, geef naam en URL van

  de webservice op.

  http://www.qgis.org/

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 43 / 50

  2. Klik op OK en dan op de knop Verbinden

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 44 / 50

  3. Selecteer n of meer van de aangeboden lagen:

  4. Geef deze laag een (andere) naam en stel ook onmiddellijk het juiste cordinatensysteem

  in door op de knop Aanpassen te klikken.

  5. Selecteer in dit venster Lambert Conformal Conic; Belge 1972/Belgian Lambert 72 en klik

  op OK.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 45 / 50

  6. Klik ten slotte op de knop Toevoegen en bekijk het resultaat.

  10.2 Aandachtspunten

  Geen

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 46 / 50

  11 Pythagoras v14

  11.1 Manier van werken

  11.1.1 Definitie van een webservice

  Open Pythagoras, ga naar het menu Instellingen en kies voor het menu-item Beheer web

  services

  Klik op de knop Nieuw om een nieuwe webservice te definiren en toe te voegen aan de

  systeembibliotheek.

  Vul naam en URL in en klik dan op de knop Kenmerken

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 47 / 50

  Kies bij beeldformaat voor image/png en bij >beeld DPI voor 300 (Printer) en bevestig met de OK-

  knop.

  Noot: hoe hoger de gekozen resolutie hoe trager het systeem wordt.

  Kies je voor Combineer lagen dan worden alle layers die je via de webservice binnenhaalt in n

  enkele laag geplaatst. Doe je dit niet dan worden de lagen apart in de tekening vermeld.

  Klik 2x op OK om het instellingen menu te verlaten.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 48 / 50

  11.1.2 Definitie van het Lambert72 cordinatensysteem voor uw tekening

  Ga naar het menu Instellingen, Documentinstellingen, Cordinaten referentiesysteem

  Kies voor Belgi/Lambert 72 en bevestig met de OK-knop.

  11.1.3 Aanspreken van een webservice in een tekening

  Ga naar het menu Werktuigen, Creer webservice en kies voor gegeorefereerd.

  Trek met de cursor een zone waarbinnen de webservice moet opgeroepen worden, geef deze

  zone een naam en selecteer de gewenste webservice.

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 49 / 50

  Bevestig met de OK-knop.

  U ziet nu het resultaat in uw tekening:

  Gecombineerd met uw eigen opmeting ziet dit er zo uit:

 • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

  Hoe spreek ik een WMS aan? 50 / 50

  11.2 Aandachtspunten

  Zorg ervoor dat de webservice enkel opgehaald wordt in een gebied waar dit kan.

  Standaard staat een Pythagoras tekening gecentreerd rond cordinaat 0,0. In Lambert72

  is echter voor dit punt geen GRB-data via de GRB-webservice beschikbaar. Als u eerst

  een Lambert72 tekening opent of meting importeert en daarna de webservice aanspreekt,

  is er geen probleem.

  Zorg ervoor dat de zone waarvoor u de webservice oproept niet te groot is. Het

  overbrengen en transformeren naar een beeld van deze informatie kan lang duren voor

  grote zones.

  Met een rechtse muisklik op het gebied waar de webservice opgehaald wordt kan u het

  beeld vernieuwen of enkele kenmerken aanpassen.